Duda już nas wydudał i chce dalej dudać

From: PP <patriocipolscy@gmail.com>
Date: March 17, 2015 8:48:30 PM PDT (CA)
To: ===
Subject: Andrzej Duda już nas wydudał i chce dalej dudać

Andrzej Duda już nas wydudał i chce dalej dudać
Andrzej Duda,  dnia 24 stycznia 2014r. (głosowanie nr. 15, posiedzenie 24) dopuścił się zdrady narodowej (podobnie jak cały PIS), głosując przeciwko interesom Polski i Narodowi  Polskiemu  za nałożeniem na polskiego podatnika kosztów wypłaty emerytur dla 55 tyś. żydów, których rodziny rzekomo zostały poszkodowane w wyniku II- wojny światowej. Czy pan Duda nie wie, że na Polskę w czasie II-wojny światowej napadli Niemcy i żydzi niemieccy, zrównali Polskę z ziemią i wymordowali ponad 6 mil. Polaków?
Zadaniem posła Dudy było dopominanie się o odszkodowania dla Polaków od Niemiec i od żydów a nie odwrotnie. Za tę zdradę Andrzej Duda winien gnić w więzieniu w torturach lub być publicznie powieszony, majątek zlikwidowany a rodzina rozstrzelana lub odesłana pod opiekę braci banderowców na Ukrainę.
Jak głosowali posłowie PIS i inni w sprawie odszkodowań za holocaust
http://niepoprawni.pl/blog/6496/zygmunt-bialas-jak-glosowali-poslowie-w-sprawie-odszkodowan-za-holocaust
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=klubglos&IdGlosowania=40491&KodKlubu=PiS
Jeżeli jesteś Polakiem to masz obowiązek zrobić 1000 -ksero i rozprowadzić wsród Polaków by wiedzieli kim jest ten fałszywy kandydat na prezydenta Polski. Czy Radio Maryja należy jeszcze do Polaków? A może Polacy są tylko do utrzymywania okupanta PIS-owskiego?
Komitet Narodowy Rdzennych Polaków

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/