I Seminarium Mind Control w Polsce

W związku ze zbliżającym się w Polsce seminarium  w  sprawie kontroli umysłu oraz elektronicznego dokuczania, wysyłamy do wszystkich zainteresowanych oraz do tych którzy z urzędu powinni być tym tematem zainteresowani, informację o przebiegu konferencji i prosimy w miarę możliwości o wzięcie udziału, oraz rozsyłanie tej wiadomości dalej wg uznania. Za zamieszczanie na swoich stronach bardzo dziękujemy.
Członkowie STOPZET –Stop Zorganizowanym Elektronicznym  Torturom

Kontakt: kstopzet@gmail.com  ; Kontakt : przebudzeni2014@gmail.com

STOP MIND CONTROL !!! I POLSKA KONFERENCJA 29 marca 2015 r.

Szanowni Państwo,
28 i 29 marca br spotka się we Wrocławiu w celu zawiązania oficjalnie zarejestrowanego stowarzyszenia grupa polskich ofiar kontroli umysłu. Poszukaliśmy się w Internecie a zjednoczyli po serii programów o tematyce mind control w NTV. Skontaktowało się z nami już ponad 100 osób a liczba ta stale rośnie.
Wybraliśmy nazwę STOPZET czyli Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom, gdyż porównanie naszych historii oraz zebrane przez nas dowody wskazują, że jesteśmy królikami doświadczalnymi w prowadzonych od kilku lat w Polsce tajnych eksperymentach na rzecz wojska i służb specjalnych a finansowanych w całości przez UE i NATO. Mamy wszelkie podstawy by twierdzić, że testowane są na nas najnowocześniejsze technologie broni neuronowej takie jak: zdalne sterowanie behawioralne, syntetyczna telepatia, inżynieria snu itp.
Są to bardzo brutalne metody ingerujące w naszą fizjologię, emocje i procesy kognitywne, niejednokrotnie z całkowitym pogwałceniem naszej wolnej woli. Wiele osób zostało podłączonych do superkomputerów i jest monitorowanych przez 24 godziny na dobę przy pomocy radiolokacji satelitarnej. Wielu z nas jest dodatkowo kontrolowanych przez grupy stalkerów rekrutowanych wśród naszych sąsiadów i znajomych przez służby specjalne.
Sprawy te otacza całkowita zmowa milczenia, programy badawcze są prowadzone pod silną osłoną kontrwywiadowczą, zaś wszelkie skargi i pozwy oddalane, nierzadko z pominięciem obowiązujących procedur sądowych. Najczęstszym finałem prób nagłośnienia tego nieludzkiego traktowania jest wizyta w psychiatryku – czasem z zastosowaniem spektakularnych środków przymusu – i etykietka “schizofrenii paranoidalnej”.
Dzięki tej ciszy wokół naszego cierpienia Polska wyrasta na potentata w projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu środków masowej kontroli populacji. Nasze państwo stawia na współpracę pomiędzy uczelniami i instytutami  badawczymi a firmami zbrojeniowymi, tworzy różnorakie platformy i klastry innowacyjne oraz wykorzystuje ogromny dorobek naszych naukowców specjalistów od cybernetyki, sztucznej inteligencji, robotyki i elektroniki by zapewnić sobie dobrą pozycję na rynkach światowych w dziedzinach takich jak: radiolokacja i wszelkie techniki radarowe, urządzenia walki radioelektronicznej, broń mikrofalowa, laserowe systemy broni skierowanej energii, laserowe systemy broni nieśmiercionośnej, wszelkie systemy monitorujące za pomocą platform bezzałogowych (czyli popularne drony), wieloczujnikowe systemy zdalnego monitorowania funkcji życiowych człowieka , technologie RFID i smart dust, itd.>
Inwestujemy duże pieniądze w oczekiwaniu miliardowych zysków w imię nowej światowej ideologii, którą streszcza triada: inwigilacja=kontrola=bezpieczeństwo.
Dzisiaj zniewolenie elektroniczne postulowane w Agendzie Transhumanizmu dotyka w POlsce jeszcze niewiele osób, ale nasi europejscy partnerzy – stowarzyszenia EUCACH i STOPEG, organizatorzy pierwszej Europejskiej Konferencji o Ukrytym Uporczywym Nękaniu, jaka odbyła się w Brukseli 20 listopada 2014 – mówią o paru milionach “podłączonych” tylko na Starym Kontynencie.
O tym, jakie zagrożenia niosą ze sobą najnowsze, skrzętnie ukrywane przed ogółem technologie, chcemy porozmawiać 29 marca we Wrocławiu na seminarium zorganizowanym przez NTV z udziałem Mojmira Babáčka, najlepszego znawcy tej problematyki w Europie Środkowej oraz naszych przyjaciół ze STOPEGu i EUCACHu.
Przedstawimy sytuację ofiar kontroli umysłu w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Czech i Polski. Przede wszystkim jednak podzielimy się z Państwem naszą unikalną wiedzą i doświadczeniem pierwszych więźniów elektronicznego łagru Europa. Opowiemy jak się żyje w interfejsie z maszyną ze świadomością nieustannej inwigilacji i co to robi z człowiekiem, jego życiem i bliskimi. Będzie też możliwość sprawdzenia za pomocą specjalnych detektorów, czy przypadkiem nie jesteśmy już “on-line”, gdyż wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że zostali już objęci zdalnym sterowaniem.
Szczególne zaproszenie kierujemy do tych, którzy chcieliby jeszcze brać sprawy polskie w swoje ręce. Pomożemy im zrozumieć, jakimi środkami dysponuje dziś władza, żeby im w tym skutecznie przeszkodzić i spróbujemy wskazać zauważone przez nas luki w systemie totalnej inwigilacji.
Ta pułapka jeszcze się nie zatrzasnęła, ale nikt nam nie odda przyszłości, musimy o nią zawalczyć sami. Proponujemy datę i miejsce: 29 marca we Wrocławiu. Bądźcie z nami!

NTV: http://niezaleznatelewizja.pl/?p=3160
STOPZET: https://stopzet.wordpress.com/
https://www.facebook.com/stopzet
Mojmir BABACEK:
Trzy drogi ujawniania tajemnicy otaczającej fakt istnienia technologii kontroli umysłu.
dr Rauni-Leena KILDE:
NOWOCZESNE tortury i mechanizmy kontroli, WADY praw człowieka oraz prywatności
Gang Stalking:
Czym jest Gang Stalking, zorganizowane osaczanie?
EUCACH: https://eucach.wordpress.com/
STOPEG: http://www.stopeg.com/

Dnia 29.03.2015r
DOM EKONOMISTY
Wrocław, Łaciarska 28
siedziba NTV

PROGRAM:

11:00 – 11:10           Otwarcie seminarium
Janusz Zagórski – NTV / Ewa Pawela – STOPZET
11:10 – 11:40           Melanie Vritschan – EUCACH
Wspomnienie o dr Rauni Kilde
Zagrożenia wynikające z Agendy Transhumanizmu
11:40 – 12:30           Mojmir Babáček
System nerwowy człowieka a promieniowanie elektromagnetyczne
12:30 – 13:20           Peter Mooring – STOPEG
Sytuacja ofiar kontroli umysłu w Europie
13:20 – 13:35           Mečislav Chorzempa
Sytuacja ofiar kontroli umysłu w Czechach
13:35 – 13:50           Krzysztof Okrasiński – STOPZET
Sytuacja ofiar kontroli umysłu w Polsce
13:50 – 14:10           Przerwa
14:10 – 14:40           Dionizy Pietroń
Konwencjonalne żródła promieniowania a mind control
14:40 – 16:00           Relacje członków STOPZETu z gehenny bycia ofiarą kontroli umysłu
16:00 – 17:00           Dyskusja panelowa

Wielce Szanowna Kandydatko/Kandydacie na Prezydenta RP,

29 marca br zbiera się we Wrocławiu grupa obywateli celem zaprotestowania przeciwko nieludzkim eksperymentom w zakresie kontroli umysłu (mind control i gang stalkingu), jakie są na nich przeprowadzane od paru lat najprawdopodobniej przez polskie służby cywilne i mundurowe na potrzeby światowych elit i nadchodzącego Nowego Porządku.
Eksperymenty te  opatrzone są najwyższą klauzulą tajności i całkowicie nielegalne, gdyż sprzeczne z ustawą zasadniczą (zwłaszcza art 39). Doświadczenia te są pogwałceniem najbardziej elementarnych Praw Człowieka.
Niszczą nasze zdrowie i wszelkie sfery życia pozbawiając nas stopniowo: elementarnego poczucia bezpieczeństwa i wolności, pracy, rodziny, kręgu bliskich i znajomych. Nierzadko prowadzi to do samobójstw, gdyż wiele ofiar kontroli umysłu nie rozumiejąc, co im się przydarza, podejmuje decyzję ostatecznego zerwania z życiem, które w ich odczuciu nie jest już warte przeżycia.
Przypominamy, że od 2011 roku przetacza się przez Polskę wyjątkowa fala samobójstw i według naszych informacji istnieją przesłanki by sądzić, że zjawisko to mogło zostać wywołane sztucznie na potrzeby symulacji jakiejś globalnej “gry wojennej” z zastosowaniem najnowszych skrzętnie ukrywanych technologii.
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że z uwagi na całkowite utajnienie w skali światowej faktu istnienia technologii umożliwiających kontrolę myśli i wszelkich procesów życiowych całych populacji, problematyka ta może być Pani/Panu nieznana.
Dlatego pozwalamy sobie zaprosić Panią/Pana lub Pańskiego przedstawiciela na nasze seminarium poświęcone sytuacji ofiar kontroli umysłu w Polsce i Europie. Naszym zadaniem jest nie tylko zaalarmowanie polskiej opinii publicznej, ale przede wszystkim podjęcie konkretnej inicjatywy obywatelskiej w celu zakazania projektowania, posiadania i stosowania wszelkich broni najnowszej generacji mogących zdalnie oddziaływać na jednostki lub całe społeczeństwa bez ich wiedzy i wbrew ich woli.
Ufamy, że podejmując decyzję o kandydowaniu, stawał Pan/Pani tym samym na straży sztandarowych wartości Naszego Państwa tzn. Wolności i Demokracji. 29 marca we Wrocławiu powiemy: “Sprawdzam”

W imieniu  NTV                                                          W imieniu STOPZET
Janusz Zagórski                                                                   Ewa Pawela

STOP MIND CONTROL !!! I POLSKA KONFERENCJA 29 marca 2015 r.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/