Błędy w PESEL: osoby żywe figurujące jako zmarłe i na odwrót

From: “E.Zinkiewicz”
Date: March 19, 2015 12:51:00 AM PDT (CA)
Subject: najczęstsze błędy w PESEL to: osoby żywe figurujące jako zmarłe i na odwrót;

Z naszych rozmów z urzędnikami z kilkunastu największych miast wynika, że najczęstsze błędy w PESEL to:
● osoby żywe figurujące jako zmarłe i na odwrót;
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/860213,pesel-blokuje-dowod-gminy-maja-problemy-z-wydawniem-dokumentow.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/