DLA PRZYPOMNIENIA Plan NWO Rotszylda z XVIII w.

Oto moje tłumaczenie lucyferiańskiego planu NWO Rotszylda z 1773 r. Ukazało się kiedyś na Grypie666, pod art. o bieżącej realizacji planu:

https://grypa666.wordpress.com/2010/01/02/wszystko-zaczyna-sie-sprawdzac/

Od tego czasu wzrosło tempo galopu ku temu planowi. Niewątpliwie, bio-czipy itp. techniki zniewolenia i kontroli ustępują bardziej zaawansowanym acz mniej oczywistym rozwiązaniom dla bydełka gojowskiego. Bardzo niepokoją postępy w skrytym rozwoju broni psychotronicznej do masowej kontroli umysłów, wyprzedzające wiedzę publiczną i oficjalną naukę o 15-20 lat:

 • https://piotrbein.net/2015/03/25/experts-discuss-gang-stalking-psychoelectronic-warfare/
 • https://piotrbein.net/2015/03/25/must-know-victims-and-former-cia-expert-speak-about-mind-control-and-electronic-stalking/
 • https://piotrbein.net/2015/03/22/1996-ale-wciaz-rewelacja-techniki-kontroli-mozgu-przez-nsa-usrael/

Są też cieszące objawy, np Putin zaczyna walczyc z żydo-banksterią. Ale niepokoi. że układa się w tym z Chinami i Indiami, wasalami srulo-banksterii moim zdaniem. — PB

……………………….

 • Stosuj przemoc i terroryzm, walkę klasową i psychologię tłumu celem kontroli nad masami. Fala terroru jest najekonomiczniejszym sposobem szybkiego podporządkowania. Siej wojny i kontroluj konferencje pokojowe.
 • Oręduj za spożywaniem alkoholu i narkotyków, demoralizacją i wszelkimi nałogami, systematycznie stosowanymi dla korupcji młodzieży. Oszukuj, zmylaj i demoralizuj młodych, ucząc ich teorii i zasad wiadomych nam, że są fałszywe.
 • Głoś „liberalizm“, by uzurpować władzę polityczną. Rozbieraj istniejące siły porządku i prawa, przebudowuj wszystkie instytucje. Pozostawaj niewidzialny do momentu, gdy stanie się to na tyle silne, że żaden podstęp ani siła nie podważą tego.
 • Przekręcaj państwowe i międzynarodowe prawo na sprzeczności, co najpierw maskuje prawo, a następnie usuwa je. Zastępuj prawo arbitrażem.
 • Moralność to achillesowa pięta polityków. Muszą oni być przebiegli i kłamliwi, a kandydaci na urzędy publiczne – usłużni i posłuszni naszym nakazom.
 • Wykorzystuj media dla propagandy i kontroluj wszystkie środki informacji publicznej, pozostając w cieniu, bez zarzutu. Systematycznie mystyfikuj, stosuj wzniosłe wyrażenia i popularne slogany – zawsze można odwrócić to, co się obiecało, bez konsekwencji. Niech masy wierzą, że są ofiarami kryminalistów. Następnie przywróć porządek, wyglądając na zbawicieli.
 • Zinfiltruj Wolnomularstwo, wykorzystaj Loże Wielkiego Wschodu i ich prawdziwe oblicze działalności charytatywnej. Rozpropaguj ich ateistyczno-materialityczną ideologię wśród gojów. W godzinie koronowania naszego wszechwładnego pana całego Świata [Rothschildowie uważają się za pochodzących od Króla Dawida, tj. jeden z nich jest Mosziachem (Mesjaszem)], wpływy masońskie usuną wszelkie przeszkody.
 • Wszelkimi sposobami odbieraj własność, żeby zapewnić poddaństwo i władzę. Stwarzaj paniki finansowe, głodem kontroluj i zniewalaj masy. Maskaraduj jako polityczni, finansowi i gospodarczy doradcy, realizując nasze zadania dyplomacją, bez obawy ujawnienia tajnej władzy stojącej za sprawami państwowymi i międzynarodowymi.
 • Ostatecznym celem jest rząd światowy. Potrzeba ustanowić ogromne monopole, żeby nawet największe fortuny gojów były od nas zależne do tego stopnia, że dzień po wielkim ciosie politycznym pójdą na dno wraz z kredytem państwowym. Stosuj wojnę gospodarczą. Obrabuj gojów z nieruchomości i przemysłu przez kombinację wysokich podatków i nieczystą konkurencję.
 • Spowoduj wzajemne niszczenie się gojów, tak żeby na świecie pozostał tylko proletariat, milionerzy oddani naszej sprawie i dość policji i wojska do ochrony naszych interesów. Nazwij to Nowym Ładem i mianuj Dyktatora.

Może wreszcie niektórzy zrozumieją, dlaczego sprawa scypionek jest nierozerwalna od odludnienia, manipulacji religią i polityką, merdiów, demoralizacji, Nowego Ładu = „satanizmu“ tj. lucyferianizmu, które niechętnie widzą na blogu niedoinformowani, ateiści i agenci lucy. Skomasowałem w 10 logicznych punktów następujące 25 punktów orginału planu Rotszylda:
1. Use violence and terrorism rather than academic discussions.
2. Preach “Liberalism” to usurp political power.
3. Initiate class warfare.
4. Politicians must be cunning and deceptive – any moral code leaves a politician vulnerable.
5. Dismantle “existing forces of order and regulation.” Reconstruct all existing institutions.”
6. Remain invisible until the very moment when it has gained such strength that no cunning or force can undermine it.
7. Use Mob Psychology to control the masses. “Without absolute despotism one cannot rule efficiently.”
8. Advocate the use of alcoholic liquors, drugs, moral corruption and all forms of vice, used systematically by “agenteurs” to corrupt the youth.
9. Seize properties by any means to secure submission and sovereignty.
10. Foment wars and control the peace conferences so that neither of the combatants gains territory placing them further in debt and therefore into our power.
11. Choose candidates for public office who will be “servile and obedient to our commands, so they may be readily used as pawns in our game.”
12. Use the Press for propaganda to control all outlets of public information, while remaining in the shadows, clear of blame.
13. Make the masses believe they had been the prey of criminals. Then restore order to appear as the saviors.
14. Create financial panics. Use hunger to control to subjugate the masses.
15. Infiltrate Freemasonry to take advantage of the Grand Orient Lodges to cloak the true nature of their work in philanthropy. Spread their atheistic-materialistic ideology amongst the “Goyim” (gentiles).
16. When the hour strikes for our sovereign lord of the entire World to be crowned, their influence will banish everything that might stand in his way.
17. Use systematic deception, high-sounding phrases and popular slogans. “The opposite of what has been promised can always be done afterwards… That is of no consequence.”
18. A Reign of Terror is the most economical way to bring about speedy subjection.
19. Masquerade as political, financial and economic advisers to carry out our mandates with Diplomacy and without fear of exposing “the secret power behind national and international affairs.”
20. Ultimate world government is the goal. It will be necessary to establish huge monopolies, so even the largest fortunes of the Goyim will depend on us to such an extent that they will go to the bottom together with the credit of their governments on the day after the great political smash.”
21. Use economic warfare. Rob the “Goyim” of their landed properties and industries with a combination of high taxes and unfair competition.
22. “Make the ‘Goyim’ destroy each other so there will only be the proletariat left in the world, with a few millionaires devoted to our cause, and sufficient police and soldiers to protect our interest.”
23. Call it The New Order. Appoint a Dictator.
24. Fool, bemuse and corrupt the younger members of society by teaching them theories and principles we know to be false.
25. Twist national and international laws into a contradiction which first masks the law and afterwards hides it altogether. Substitute arbitration for law.

http://www.spingola.com/before_rockefeller.htm
http://gunnyg.wordpress.com/2008/03/28/before-rockefeller-there-was-rothschild-by-deanna-spingola/

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/