[ :) EWENEMENT Kandydziory na prezia pokonali 1-go “srula”] Walerian Dąbrowski i prof. Korab-Karpowicz, 1-sze ofiary wybiuruf (i swej durnoty)

Andrzej Dziąba: Szanowni Państwo! Jaka wartość, jaki cel, co musiałoby się wydarzyć, aby pokonać do siebie niechęć, złość, a wręcz nienawiść? — Z poważaniem Andrzej Dziąba.

PB: Panie Korab-Karpowicz, Zastosowałem się poprzednio do pana żądania usunięcia pana e-adresu. Poniżej popełnia pan przestępstwo naruszenia moich dóbr osobistych, więc dla celów dowodych, dokumentuję nadawcę.

Dąży pan do zdobycia co najmniej 100 tys, głosów poparcia na kandydata na prezydenta RP, więc jest pan autorytetem publicznym w porównaniu z garstką czytelników blogów Beina i opinie pana mają odpowiednio większy zasięg i wagę. Toteż jestem zmuszony opublikować pana adres nadawczy dla wiarygodności i odpowiedzieć panu jak następuje.

To że prosor raczy uprzejmie twierdzić, to nie znaczy. że tak jest. To że wymachuje tolerancją i miłością, nie znaczy, że je praktykuje; tylko nikczemnik, szuja, szumowina, podlec poniża bez krzty uzsadnienia, próbując zasiać nienawiść do przypadka. Nie winię ludzi za krzywiznę nosa, kolor skóry, domniemane pochodzenie… ale Karpowicz jest na liście esbeków na stanowiskach publicznych:

Lista 1706 Agentów SB na stanowiskach publicznych

Jest poza tym szereg faktów w pana życiorysie, które budzą pytania o rzeczywiste koligacje. Pan wyssał z palca o mnie (jak to pasuje do akademika rzekomo wysokiej klasy międzynarodowej?), ja zaś  wyliczę tylko fakty z pana życiorysu:

 • Był pan I sekretarzem ambasady RP w Oslo pod minstrem SZ — Geremkiem (Berele Lewartow) reżymu Sztolcmana (Kwaśniewski).
 • Zdobył doktorat na uczelni dla żydomasońskich elit Oxfordzie i współpracował z uczelnią o takimże profilu, pisząc przyczynek w swej specjalności do stanfordzkiej encyklopedii.
 • Założył Instytut Benjamina Franklina Przedsiębiorczości i Zarządzania. Skąd nazwa po czołowym Żydzie-iluminacie o wysokim stopniu wtajemniczenia, który współzałożył USA? Jako człowiek światly (sic), wysoce wykształcony w stosunkach międzynarodowych i teorii polityki, musiał pan wiedzieć o iluminatach i ich roli w szerzeniu NWO. Jak pogodzi pan adorację jednego z najgorszych przedstawicieli masonerii, z wiarą katolicką?  http://www.henrymakow.com/the_united_states_is_a_masonic.html   ….. http://www.henrymakow.com/benjamin_franklin-_mason_and_j.html
 • Wykładał/wykłada pan na Anglo-Amerykańskim Uniwersytecie w Pradze i na Libańskim Uniwersytecie Amerykańskim w Byblos. Lokalizacje u narodów przeznaczonych do penetracji przez “angloamerykanów”, więc instytucje te są obce jeśli nie wrogie kulturom/cywilizacjom tamtejszych narodów.
 • Wg Wiki jest  informacja: “Zarejestrował komitet wyborczy, jednak zdecydował nie składać podpisów wymaganych do rejestracji kandydatury, udzielając poparcia Januszowi Korwin-Mikkemu.” Przysłał mi pan szereg materiałów o swej kampanii i bzdurnych mejli osobistych, a tego nie. Poparcie JKM (Ozjasz Goldberg) uważam za agenturalne, jak od dawna uzasadniam ja i inni na blogach.

Czy powyższe jest przyczyną ww. podłości oraz bredni prosora w agitkach:

Prof. Korab-Karpowicz: Zatrzymać wojnę przeciw Polsce i chrześcijaństwu!

[dyskusja] Prof. Włodzimierz J. Korab Karpowicz ogłupiony czy gra “lisa”?

[dyskusja] Antypolonizm i sprawa żydowska w Polsce

Andrzej Szubert: Brednie o JOW-ach = Polsko powstań – przyszła Polska!

Antypolonizmy wybiurcze

Jeśli tak, to jest pan agentem wpływu, podobnie jak Michalkiewicz, Braun, prof. A. Nowak:

Prof. Andrzej Nowak, agent wpływu

Masoni wyższego stopnia i agenci wpływu wywodzący się z nich, szastają hasłami miłymi dla ucha publiki, a działają na jej szkodę. Pan stwierdził, że Polska odzyskała niepodległość, JOWy rozwiązują problem reprezentacji parlamentarnej, a kluczem do suwerewnności narodowej są gospodarka i finanse! Pan zamierza kandydować na prezydęta, a ten w systemie narzuconym w Polin nie ma żadnej władzy! Pan lansuje hasła katolickie, a KK to aparat socjokontroli nad Polakami przez żydomasonerię!

…nie dajmy sobą manipulować antysemityzmem, ani innymi formami nienawisci

Pan manipuje, bezpodstawnie  “odpolszczając” Beina i nazywając go “Żydem”. Są Żydzi tacy i inni, a ponadto żydem/Żydem nie jestem z urodzenia, wiary, narodowości, obywatelstwa, diałalności, przekonań, czy choćby z poczucia przynależności do Polaków i Słowian.

Pan zlewa (nie mój) klasyczny antysemityzm z walką przeciw ekstremizmowi syjonistów,  talmudycznemu rasizmowi, organicznej nienawiści do gojów, jak i przeciw srulowemu antypolonizmowi. Mam niekwestionowane zasługi walki o polską i ogólnoludzką rację stanu we wszystkich tych działach. Obnażanie, krytyka i potępianie zbrodniczej grupy działającej globalnie od wieków, to nie nienawiść, tylko moralny nakaz obrony Prawdy i walki ze Złem.

A jaką moralność pan wyznaje? Jak pan chcesz, to zlewaj wszystkich żydów/Żydów ze zbrodniczymi srulami (ale nie miej pretensji, że robią to samo nam, nie tylko srule). Pochwalaj  odwiecznych zbrodniarzy masowych, co podważali poprzez ościenne mocarstwa Polską Rację Stanu, poświęcali najlepszych synów narodu w zrywach dla swych interesów niszcząc przy okazji naród polski, systematycznie eksterminowali Polaków w II wś. w kleszczach syjohitlerowsko-srulosowieckich i w żydokomunie po wojnie, a teraz wpędzili do żydobanksterskiego jewrobaraku i żydoNATO. Do tego mnie ani żdnego Polaka pan nie namówisz! Umizguj się pan do scyropolsko-religioznego polactfa patry-jotycznego…

Zgłaszam doniemane przestępstwo mowy nienawiści wobec Beina, w pana próbie wybielania mega-zbrodniarzy LOL Gdybym był jakimkolwiek Żydem, drogo byś pan zapłacił za te bezeceństwa. Poniżasz pan mnie, nie bojąc się Boga, a wiesz, że łżesz …albo żeś podły, bezkarny srul! LOL LOL LOL

Prosor perpetuuuuuuuuje przy tym absurdalną pomyłkę Maślińskiego:

Suszpy wypuściły z wariatkowa scyropolskich węszycieli

Gdyby prosor poczytał, o co poszło i jakie neandertale się przyłączyły, to by odpuścił (nie to że boję się napadów od kolejnych popieprzeńców).

Prosor potwierdza swą ignorancję (?) i populistyczne zabieganie o wybiurców. Przekłamuje moją działalność… Na ale jakie państfo i narut, takie prosory… Nie będę gołosłowny, w odróżnieniu od prosora:

 • Oba moje blogi, w odróżnieniu od większości  tzw. ‘antysemickich’, oraz moje prace badawcze, obfitują w krytyki nt. judeocentryków, kompleksu jot, sruli, żydłaków, żydłactwa, żydobanksterii i srulokorporacji. Terminy te rezerwuję dla drani, by sprawiedliwie ich odróżniać od żyd/Żyd, żydostwo (cała społeczność żydowska), z którymi prosor usiłuje ich zlewać przed durną publiką, żeby mnie poniżyc i zdyskredytować.
 • Dla in. grup też rozróżniam: Chorwaci vs. ustasze i neo-ustasze; Niemcy vs. hitlerowcy; Rosjanie vs. bolszewicy, żydosowieci i sruloNKWD…
 • Czy to nie ciekawe, że tylko egzemplarze z ww. pofajdanych grup oponują rozróżnianu werbalnemu!? A prosor rozróżnia? — i czy rozróżnia! Wokabularz określa świadomość. Bombardowanie mas pojęciami zmyłkowymi, mieszającymi dobro i zło, to taktyka manipulatorów, wdrażaczy NWO. Ja do nich nie należę. A pan?
 • Należę do nielicznych polskich blogerów, którzy  zwalczają tak antypolonizm jak i durnotę pn. antysemityzm, tj. ślepą, zwierzęcą, nieracjonalną nienawiść do WSZYSTKICH żydów i Żydów. Czy to nie ciekawe, że hasbara jedzie na tym ‘antysemityzmie’ , żeby dyskredytować przed polactfem skutecznych patriotów jak Bein, a prosor  do nich dołączył. Czyj kandydzior jesteś pan?!
 • W przeciwieństwie do Polaków bojących się o posądzenie przez polactfo o filosemityzm, od początku publikuję autorów żydowskich — anty-syjo i antyżydłackich: Adam Szamir, Izrael Szahak, Henry Makow, Jon Christopher Bjerknes i Roy Tov (nie odzywają się — czy ich mosiad zatłukł?), Gilad Atzmon, Norm Finkelstein,  Szlomo Sand, Nataniel Kapner, Jewish Voice for Peace… Dzięki nim w dużym stopniu wiemy ‘od kuchni’ co trza o srulodraństwie. Jestem “antysemita”, bo ich nie cenzuruję, jak nakazuje żydłacka agentura? A co w walce ze srulstwem robi prosor dla wzmocnienia nadzwyczaj propagandowo wartościowego głosu — tego od żydów /Żydów, którzy “zabili w sobie Żyda”?
 • Należę do niewielu badaczy i blogerów, którzy propagują prawdę o Holokauście (genocyd syjo-nazistowski na ponad 20 grupach, w tym najliczniejsi Słowianie) i jednocześnie wstawiam się, zgodnie z prawdą historyczną, za niewinnymi masami żydowskimi zamordowanymi z planów syjonistów i żydobanksterii w Szoa. Gdzie tu antysemityzm i nienawiść?
 • Forum wiodących międzynarodowych badaczy ludobójstwa skrutynizowało moje prace badawcze nt. kompleksu jot i nie znalazło w nich nienawiści.

Prof. W. Julian Korab-Karpowicz <[email protected]>: Szanowni Państwo, Moja poprzednia wiadomosc z uwagi na błąd techniczny została wysłana za wczesnie.
Trzeba sobie sobie cos jasno powiedzieć. Pan Piotr Bein nie jest Polakiem – jest Żydem. Piotr Bein wygłasza hasła antyżydowskie i umieszcza je na swoim blogu? Dlaczego? Bo jest manipulatorem. To nie on pierwszy. Za skrajnymi poglądami najczęsciej nie stoi Polak. Strzeżmy się takich poglądów.
Ideologie nienawisci to nie jest wytwór polski. My zawsze jako Naród budowalismy cywilizację chrzescijańską opartą o idee miłosci i solidarnosci.  My Polacy opieramy naszą kulturę o tolerancję i nigdy nie bylismy antysemitami! Nie było chyba kraju, gdzie kultura żydowska bardziej rozwinęła się niż w Polsce. I to nie my jestesmy odpowiedzialni za zagładę Żydów w czasie II wojny swiatowej bo przecież taka sama zagłada czekała i nas.

Brońmy Polski i  chrzescijaństwa, brońmy naszego kraju, bo są to olbrzymie wartosci i nie dajmy sobą manipulować antysemityzmem, ani innymi formami nienawisci.

Pozdrawiam, Włodzimierz Korab-Karpowicz

PB: Zgadza się, Bein nie zauważył… Bo nawet jeśli była jakaś zajawka na początku (kiedy zgodnie z własnymi przekonaniami politycznymi od lat, zdecydowałem nie uczestniczyć w reklamie srulowej farsy wybiurczej), to podłość Dąbrowskiego w chórze na “żydka” Beina i jego bąkania w  e-dyskusjach nainne tematy, odstręczyły mnie od poważnego traktowania go. Byłem niezwykle zdziwiony dowiedziawszy się później, że ten użyteczny dureń zamierza startować na prezia Polin! Ale pasowałby 100% LOL LOL LOL

Walerian Dąbrowski: Popatrzcie tylko Państwo jak żydowska nacja uzurpuje sobie wyłączność do prawa pouczania i krytykowania Polaków.
Okazuje się, że ten żydowski przechrzta z naukowym tytułem doktora nawet nie zauważył mojego startu w promowaniu programu wyborczego skierowanego do Polaków a jedynie obraził się moim pominięciem jego asdresu zapewne celem dokonania oceny
Nawet nie dostrzegł mojego nieuznawania okupacyjnej władzy żydowskiej nasłanaj nam Polakom przez jego rodaka Stalina. Ten wybitny intelektualista, za jakiego się uważa nawet nie umiał zauważyć tego, że ja nie reklamuję siebie a jedynie pragnę powstrzymac demonyaż Polski jako Państwa. Również nie zauważył mojego całkowitego wykluczenia stystemu tzw. demokracji zachodnirej, która jest atrapą faszystowskiej awangardy sprawującej władzę e oparciu o podział partyjny. Bezpańską sforę zdziczałych szakali mu oceniać a nie pouczać niewolonych i oszukanych Polaków.
Już niedługo Polska będzie wolnym i suwerennym państwem bez żydowskiej kontroli oraz niewolnictwa, zarządzanym wyłącznie przez Polaków w systemie referendalnym zgodnie z Prawem Naturalnym.
……………………………………….

From: Piotr Bein
Date: March 27, 2015 7:34:26 PM PDT (CA)
To: Walerian Dabrowski <[email protected]>
Cc: ===
Subject: Re: GDYBY WSZYSCY POLACY ZMADRZELI, TO MOGLIBY WYPEDZIC BATEM ZYDOWSKICH PASOZYTOW………

Gdyby pan oddurnił się i oczyścił, to by może ktoś poparł. Nie rozesłal pan swego programu, materiałów, więc nawet ci co chcieliby głosować — na kogo mieli? Na mądralę co podpierduje do wątków, bez substancji?

Ja zaś nie poparłbym pana z paru względów, w kolejności ważności:

1. Jesteś pan śmierdzący kutas, durak co dołączyl do zgraji, bo lali “srula” Beina:

Dąbrowski [email protected], Maśliński [email protected], [wykasowano 23.7.2018 po śmierci osoby], Bizoń [email protected] i Gąska vel Kiełb [email protected] — na dywanik

Sądzę, że chciał pan zbić plusy dodatnio pozytywne u polactfa, bo oni lubieją gonić sruli… tylko że z marnymi wynikami od lat: przeważnie pogrążają skutecznych patriotów, bo srule coraz bardziej się panoszą, a grono skutecznych maleje.

Każdemu się zdarza pomyłka, ale człowiek honorowy i zasadny, jakim powinien być kandydat na prezydenta Polski, przeprasza i prosi o wybaczenie.

2. Głosowanie, wybiury farsowe nie mają sensu z powodow jakie ja i podobnie myślący myśliciele-Polacy wyłożyli w pana e-obecności nie raz. Zdumiewa duracki upór naiwniaka, jakby nie znał systemu krajowego i zewn.

………………………………………..
On Friday, March 27, 2015 1:25 PM, Andrzej Dziąba:

Na czym miało polegać poparcie Pana?

W dniu 27 marca 2015 21:10 użytkownik Walerian Dabrowski <[email protected]> napisał:
Nie poparliście mnie więc macie cdn. hasbary okupującej Polskę. Co macie na usprawiedliwienie się? Tylko hasłowe “znowu nas nabrali” Jednak po kilku kolejnych takich “naabraniach” wystawiacie sobie marne świadectwo oraz branie prawnej odpowiedzialności ułatwiania okupantom dzieła niszczenia Polski.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/