[ :) EWENEMENT Kandydziory na prezia pokonali 1-go “srula”] Walerian Dąbrowski i prof. Korab-Karpowicz, 1-sze ofiary wybiuruf (i swej durnoty)

Andrzej Dziąba: Szanowni Państwo! Jaka wartość, jaki cel, co musiałoby się wydarzyć, aby pokonać do siebie niechęć, złość, a wręcz nienawiść? — Z poważaniem Andrzej Dziąba. PB: Panie Korab-Karpowicz, Zastosowałem się poprzednio do pana żądania usunięcia pana e-adresu. Poniżej popełnia pan przestępstwo naruszenia moich dóbr osobistych, więc dla celów dowodych, dokumentuję nadawcę. Dąży pan do … Continue reading [ :) EWENEMENT Kandydziory na prezia pokonali 1-go “srula”] Walerian Dąbrowski i prof. Korab-Karpowicz, 1-sze ofiary wybiuruf (i swej durnoty)