[dyskusja] Korab-Karpowicz i Grudniewski (przedtem Michalkiewicz) poparli ludobójczego krypto-srula JKM co chce GMO i prywatyzacji lasów!

Stanisław: Dziękuję za materiał, podeślę to kilku zwolennikom JKM jakich znam w
swoim otoczeniu , niech otworzą oczy na “swojego” kandydata na
pierwszy stołek.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PB: W 1-ym filmiku, typowo dla łgarza Ozjasz Goldberg (JKM) częściowo zasłania usteczka, trzyma dłoń przy gębie, gestykulując apodyktycznie. Odrażająco obżydliwe, bo niemiłosiernie bredzi! Prawdziwie żydłacki tupet i arogancja! Pojęcia nie ma (?) a gada jak guru.

Proteiny w roślinie GMO wytwarzaja toksynę “bt”, która zabija życie. Na tym polega “odporność” roślin GMO na “szkodniki”, tj. osnowę życia w otoczeniu rośliny, niezbędną dla jej istnienia. Np. gleba to złożony system  — wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby, owady…, współdziałających jak się okazuje z podziemną siecią roślin i drzew. Zniszcz jeden komponent tego cudownego systenu, padnie lub rozreguluje się cały. W naturze (dziki las, trzęsawisko, brzeg strumyka…) nie ma zielsk ani owadow-szkodników, wszystko jest w harmonii, żyje bez problemu. Ingerencja człowieka w leśnictwie,  “regulacja” rzek, agrobiznes monokulturowy z chemią, uprawy GMO…  poważnie zakłócają systemy naturalne, więc pojawiają się “szkodniki”.

Srule coś o tym wiedzą, skoro tak namolnie wciskają śmierć gojom u podstaw ich egzystencji. Psychopaci w wierchuszce srulowego obłędu wierzą w Mosziacha (zbawiciela), który przyjdzie zbawiać (tylko wybranych rzecz jasna, bo dusze gojów takie jak u owadów), kiedy zniszczenie będzie  tak daleko posunięte, że człowiek sam się z tego nie wykaraska. W międzyczasie mają swe wlasne, niskażonechemią ani GMO, prawdziwie ekologiczne pożywienie ze specjalnych gospodarstw w NowejZelandii, wykupionyhc prez srulo-korporacje. Eko-żywność gojów to już śmiecie — żydokorporacje wykupiły już większość tego przemysłu i sprzedają nieczyste żarcie jako eko. Zydłackie korporacje, te same co karmią gojów  żarciem GMO, wykupują firmy zaopatrzenia w nasiona, by ostatecznie panować nad tym, co żre goj.

Srulokorporacje GMO mają co najmniej kilkanaście tys. patentów na rośliny GMO! Wiele z nich daje tylko 1 plon. Potem trza iść do tego samego żyda nabyć nasiona na szajsowe GMO, z obowiązkowym dodatkiem wymaganych licencyjnie “środków ochrony”, bez których zmanipulowana genetyka nie da plonu ni owocu.

Jak we wszystkim żydłackim, oszukują gojów hasbarą: tylko GMO rozwiąże problem wyżywienia ludzkości, GMO daje najwyższe plony, uprawy GMO zmniejszają zużycie chemii, nie zostawiają żadnych problemow w środowisku ani uszczerbku na zdrowiu człowieka. Wszystko wierutne kłamstwa! Wyżywiłby się świat sam, nawet przy 30 mld ludności, gdyby nie srulowe niszczenie narodów i środowiska. Plony GMO są znacznie mniejsze od normalnych, przy większym nakładzie chemii! Pozostawiają iście frankesteinskie problemy po sobie — na polach uprawnych, jak i setki-tys. km dalej…  Powodują schorzenia, bezpłodność, raka, śmierć u spożywców GMO i u  postronnych, którzy muszą pić wodę zanieczyszczoną chemią GMO, oddychać takimże powietrzem.

Człowiek i zwierzęta karmione paszą GMO, wcielają we własną strukturę białek proteiny z roślin GMO. U człowieka, toksyna “bt” produkowana przez własne proteiny skażone proteinami z roślin GMO i białek na bazie pasz GMO (mięso, mleko, produkty mleczne…) zabija np. pożyteczną florę bakteryjną w układzie trawiennym. Od tej flory w dużym stopniu zależy zdrowie FIZYCZNE i UMYSLOWE człowieka.

Debil JKM mówi, że nic złego nie widzi w spożywaniu żywności GMO: zjem GMO, tę martwą materię przetrawi żołądek tak samo jak nie-GMO.

Wg JKM,  nie ma też ryzyka w mieszaniu się gatunków GMO z normalnymi uprawami: niech konkurują ze sobą, może mieszaniec będzie lepszy. Przypomina to żydłacką receptę na tolerancję, multi-kulti, imigrację  itp. absurdy niszczące gojów, przeciwne naturze człowieka.

Mieszanie “się” gatunków (także zwierząt) GMO z normalnymi ma drugi przewrotny cel: krzyżówka  wprowadza GMO na czystą uprawę. Wtedy srulokorporacje wciskające GMO mają narzędzie eliminacji rolników — kradzież “własności intelektulnej” sruli, kosztowny proces i kara sądowa, bankructwo rolników na dużym terenie skażonym GMO poprzez krzyżówki naturalne, srule przejmują ich gospodarstwa, zasiewają GMO w monokulturach wielkoobaszowych, stosując chemikalia, które niszczą środowisko naturalne i zdrowie czlowieka.

Srulokorporacje GMO przećwiczyły to już w Am. Płn., pozbawiając wielu rolników ziemi, a nas — czystej żywności. Ale zaczyna się odwracać. Stan Nowy Jork wprowadzil ostatnio ustawę, że nie wolno pozwać rolnika za posiadanie upraw skażonych GMO, jeśli nie zasiał tego szajsu.

GMO tak srule obmyślili, że poza truciem gojów za pomocą “bt” i zabieraniem im ziemi pod pretekstem popełnienia przez rolnika kradzieży “własności intelektualnej”, GMO truje glyfosatem, środkiem ochrony roślin GMO, obowiązkowym z licencją na zasiew upraw GMO. Szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenie glyfosatem odkryto w pasie produkcji rolnej USA w wodzie pitnej, glebie, powietrzui w mleku matek karmiących. Choć ilości są “śladowe”, to np. w pożywieniu z GMO jest tysiące razy więcej glyfosatu niż potrzeba do wywołania raka piersi u kobiet!

W Polin ustawka o paszach GMO jest wstępem do ww. Pasze GMO to m.in. zboża, kasze i kukurydza pastewna, które łatwo się rozprzestrzenią po polach całego kraju np. tylko z transportu i przeładunków. W USA niedawno wybuchł skandal, gdy farmerzy w całym kraju odkryli na swych polach pszenicę GMO, prawnie zakazaną do upraw w USA. Srule ok. 20 lat temu pozakładali w całym USA “poletka doświadczalne”, skąd skażenie GMO poprzez  zapylanie, owady, ptaki, wiatr przeniosło się na pola uprawne.

Srul Rockefeller nie na darmo bada żydłackie pomysły na ludobójstwo gojów, żeby taką gratkę przepuścić. A srul JKM ładuje gojom ten kit! Podobnie jak swoją “historię”, srule mają swoją “logikę” i sfałszowaną dla gojów “naukę”. Jak się jakiemu naukowcowi nie podoba żydłacka wersja o GMO, to dostaje w czapę.

Zobacz: https://grypa666.wordpress.com/gmo-monsanto/

gdzie znajdziesz ww. horror o wszystkich aspektach GMO, w tym fałszowanie wyników badań, infiltracja i korupcja rządów i nauki dla promocji i monopolizaci GMO, zamachy na i prześladowania naukowców niezależnych…

Drugi filmik z krypto-srulem Ozjaszem nie wymaga komentu — wystarczy obejrzeć trzeci.

……………………………

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=l8rGg2UKT78?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=B7QUQiT-pyc?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Lc2HvLQLOvE?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/