Piotr Bein: Smutno mi Boże – prof. Jerzy Robert Nowak narzędziem masowej socjo-manipulacji i mind control

Andrzej Szubert: Za dużo tego bełkotu. Takich długich gniotów od dawna nie słucham.

………………………..

Smutno mi Boże – prof. Jerzy Robert Nowak narzędziem masowej socjo-manipulacji i mind control

Piotr Bein 8.4.2015

 

Kiedy dotarło do mnie, że prof. Andrzej Nowak jest agentem wpływu sruli, pomyślałem: dzięki Bogu to nie JR Nowak (JRN). Prof. JRN ceniłem i poważałem – za wiedzę, rzetelność naukową, dorobek badawczy, patriotyzm. W opracowaniu o stosunkach polsko-żydowskich mam sporo odnośników do cząstki jego obfitego dorobku za Polską Racją Stanu, m.in. niezrównane 100 kłamstw Grossa.

Dziś ktoś nadesłał lutową prelekcję JRN w klubie Gazety Polskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=S-S2mKBWMKE

Mam poważne zarzuty, które dyskredytują JRN jako doradcę ds. narodowych:

  • Sam fakt, że profesor występuje na forum utworzonym dla agenturalnego prania mózgów Polaków, rzuca nań cień.
  • JRN zdaje się nierozumie powszechnej w zachodnich demonkracjach zmyłki pn. pluralizm polityczny, gdzie fasadowa opozycja jest z tej samej, żydo-sterowanej stajni.
  • Fan PiSu i kaczyzmu, JRN niedostrzega, że wiele bolączek, które porusza w prelekcji, spowodowały kaczory (zapisanie Polaków do jewrobaraku, przerwanie ekshumacji w Jedwabnem, panoszenie się żydomasonerii Bani Brith…).
  • Nie wiedział od razu, że A. Duda to kandydzior agenturalny, jak Obambo mówiący zdurniałemu narodowi to, co chcieliby usłyszeć.

Do tego JRN bredzi o zagrożeniu Polsce ze str. Rosji, na przykładzie Ukrainy. Palce mnie już bolą od stukania nt. tego najwredniejszego żydo-kłamstwa od czasu Majdanu, więc odsyłam sztubaków do analizy bredzenia przez ww. agenta wpływu, A. Nowaka. Na obu moich blogach jest aż nadto materiałów, zbieranych i anlizowanych od czasu Majdanu, by mądrej głowie zorientować się, co jest grane i przez kogo. Mówić rok później wciąż językiem żydłackiego kłamstwa ujdzie polactfu, ale nie profesorowi kalibru JRN.

JRN stwierdza, że nadchodzi koniec Polski, jeśli Polacy się nie zdefiniują w oporze patriotycznym. Moim zdaniem już jest po ptokach, skoro nawet tęga głowa jak prof. JR Nowak dał się ogłupić nachalnej hasbarze.

Dlaczego JRN tkwi w pozycji zaindoktrynowanej przez propagandę żydłacką przeciw Rosji? Nie wierzę, że ot tak połknął on bzdety od gawędziarzy Michalkiewicza i Brauna o agresywnych zamiarach Rosji wzgl. Polski (tak jakby zło w Polin nie wynikało z podłączenia do jewrounii i utraty resztek suwerenności) i o kondominium niemiecko-rosyjskim (zamiast jewrobaraku żydobanksterkim pn. Polin).

JRN, o ile wiem, sprawdza i weryfikuje fakty. Więc co – zaprzęgła go do roboty, z jego zgodą agentura globalnego żydłactwa, aktualnie za wszelką cenę próbującego obalić Rosję narodową i ujarzmić ją tak jak jewrounię i USrael? Nie wierzę, by JRN wszedł w taki układ z jakąkolwiek agenturą wrogą Polsce!

Pozostaje to, co podejrzewali trzeźwi Ukraińcy wkrótce po Majdanie: masowa manipulacja umysłami Polaków (mind control) takimi metodami, jak dodatki do wody i jedzenia, a może nawet mikrofale nadawane podprogowo przez wieże telefonii komórkowej. To nie bzdeta, tylko potwierdzona już przez wielu metoda stosowana w szerokim wahlarzu od lat, przez NSA, Agencję Bepieczeństwa Narodowego USA. Najpierw opublikowałem na blogach o tym b. pracownika NSA, Jima Stone’a. Potem wypłynęły rewelacje od Snowdena. Ostatnio mój współpracownik w USA, Tracy Turner, odgrzebał pozew na ten temat z l. 1990-ych, który jest tak doniosły, że przetłumaczyłem na polski. Więcej na blogu PiotrBein niedługo po tym tłumaczeniu – wyszukaj mind control. Najlepszy zbiór artykułów na temat ma BibliotecaPleyades

Dużą rolę w masowym mind control odgrywają też media audiowizualne. Joe Vialls pisał o tym już w 2005 r., cytując obżydliwego insajdera NWO, Brzezinsky’ego:

W społeczeństwie technotronicznym, wydaje się trend zmierza ku agregacji indywidualnego wsparcia milionów nieskoordynowanych obywateli, w łatwym zasięgu magnetycznych, atrakcyjnych jednostek skutecznie wykorzystujących najnowsze techniki telekomunikacji celem manipulacji emocjami i panowania nad rozsądkiem.

Atrakcyjne jednostki to prezydenci (nagminne narzędzie socjo-manipulacji masowej na żydoZachodzie) ale i narodowe autorytety takie jak: profesorowie A. Nowak i JRN, gawędziarze Michalkiewicz i Braun…

W kontekście Majdanu  był autorytatywny artykuł (nie chce mi się szukać) o tym, co zaaplikowano Ukraińcom: lata prania mózgów na rusofobię, zróżnicowanie przekazów propagandy wg środowisk i klas społecznych, rozmaite techniki mind control, w tym klasyczne i podprogowe wykorzystanie filmu i telewizorni…

Widzę przerażające podobieństwa ze stanem umysłów Polaków. Spekuluję, że metody te zastosowano równolegle także Polakom, Litwinom, Estończykom… Białorusinom nie mogli, bo żydo-suszpy nie zapanowały w Mińsku. Coś srulo-suszpom niewyszło z Czechami i Słowakami: https://piotrbein.net/2015/04/09/czech-and-slovak-reservists-we-reject-fighting-in-nato-ranks-against-russia/

Może są genetycznie bardziej odporni na pranie mózgów. Jest martwiącym faktem dla NSA, że nie wszyscy są podatni na masowe techniki mind control.

Od zarania, zanim opracowano współczesne zaawansowane metody masowej kontroli mózgów środkami technicznymi pozostającymi w tajemnicy i 15-20 lat naprzód w stos. do oficjalnej wiedzy, nauki i techniki, operacje informacyjne — wojskowe i srulo-suszp żydoZachodu — wykorzystują nauki behawioralne i media [Headquarters, Department of the Army Field Manual 100-6: Information Operations Washington: USGPO 27.8.1996]. Celują w obce narody, grupy i rządy. Działania Pentagonu przekazują i/lub zaprzeczają wybranym informacjom i wskaźnikom, by wpłynąć na emocje, motywy i obiektywne rozumowanie zagranicznej publiczności, systemów wywiadowczych i przywódców na wszystkich poziomach [Joint Chiefs of Staff JCS Publication 1, Glossary Department of Defense Military and Associated Terms, Departament Obrony 1987].

Zarządzanie percepcją łączy projekcję prawdy, bezpieczeństwo operacji, zatajanie i zmyłki oraz operacje psychologiczne – tzw. PsyOps, które NATO definiuje: planowane działania psychologiczne w czasie pokoju i wojny, kierowane do wrogiej, przyjaznej i neutralnej publiczności, celem wpływu na nastawienia i zachowania, które wpływają na osiągnięcie priorytetów politycznych i militarnych. Medialny wydział PsyOps dostarcza obiektywnych raportów bez intencji propagandyzowania poprzez rozpowszechnianie informacji drogą doniesień, konferencji i oświadczeń prasowych [Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff Joint Publication 3-53, Joint Doctrine for Psychological Operations Washington DC: USGPO 10.7.1996].

W ramach tych działań, suszpy preparują i selektywnie dozują informacje decydentom (prezydenci państw, premierzy i rządy, parlamenty, papieże…) i agentom wpływu (Nowaki, Michalkiewicze, Brauny…). Stąd takie autentyczne przekonanie przekazujących i ślepy posłuch mas słowu od wyrobionych przedtem autorytetów.

Domena Kompleksu Władzy Judeocentrycznej, głęboka kontrola mediów globalnych w oparciu o projekcję prawd i wiarygodnych informacji [które służą obaleniu] propagandy przeciwnika lub dezinformacji przeciw operacjom USA i sił koalicji, krytycznym w podtrzymaniu przychylnej opinii publicznej nie wystarczyłaby ogłupić tęgogłowych rodzaju prof. JRN [cytat z ww. JCS Publication 1]. Np. dla potrzeb srulo-wojowania na Bałkanach, żydomedia wytworzyły serbofobię i islamofilię, gdzie indziej prowadząc w tym czasie wojnę propagandową z rzekomym terrorem muzułmańskim i siejąc odpowiednio pogardę i nienawiść do islamu. Na Ukrainie, przez lata żydłacka propaganda siała i pielęgnowała nienawiść do Rosjan. W Polsce po pierestrojce — podobnie: wszystkiemu złu była winna “ruska” komuna.

Takie akcje jak powalenie Rosji na łopatki, srulo-suszpy planują długie lata naprzód, jak wszystkie wojny, kolorowe rjewoljucje i wiosny arabskie. Mają zaawansowane programy symulacji komputerowej, oparte na naukach społecznych i teoriach matematycznych. Uny mogą z ich pomocą przewidywać zachowania całego narodu w danych warunkach propagandowo-politycznych…

Jaka by nie była przyczyna majaczeń JRN, najlepszy agent wpływu to gorliwiec, który bez prowadzącego robi dobrze aparatowi hasbarnego prania Polaków do zachowań korzystnych, oczekiwanych, potrzebnych dla poszczególnych zadań żydłackiego podbijania świata.

Do takich zaliczył się prof. Jerzy Robert Nowak i smutno mi Boże z tego powodu…

Jest tylko jeden plus: Polacy wyszkoleni wojskowo do obrony terytorialnej przed Rosjanami, w końcu przejrzą żydo-manipulację i ruszą na rzeczywistych ciemiężców. Tak się szykuje na Ukrainie…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/