Żydzi wprowadzili w Polsce jurysdykcję talmudyczną

PB: Prawa Noego (także zwane noachidowymi) to nie fantazja, tylko sankcjonowana przez Watykan żydłacka, ludobójcza norma moralno-prawna dla gojów: https://piotrbein.net/2012/07/10/judaizacja-katolicyzmu-7-praw-noego/

Szerszą perspektywę opracowałem tu:

W imię Boga

Wybrańcy Boga

……………………….

Rozliczmy specsłużby i wymiar sprawiedliwości

http://trzcinska.neon24.pl/post/119951,zydzi-wprowadzili-w-polsce-jurysdykcje-talmudyczna

korekta Piotr Bein 11.4.2015

Krystyna Trzcińska – projektant/programista komputerów

Żydzi wprowadzili w POLSCE jurysdykcję talmudyczną

Wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger ( OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC, nawet na ich własnej ziemi — patrz Alan Unterman Dictionary of Jewish Lore and Legend (London: Thames and Hudson 1991, s. 148). Jurysdykcja państwa obejmuje swym zasięgiem wszelką władzę sprawowaną na jego terytorium, a w przypadku Polski, dotyczy to władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (rys. 1).Rys. 1Potwierdzenie na okoliczność, że żydzi na terytorium POLSKI wprowadzili podstępnie, arbitralnie (bez podstawy prawnej w POLSKIM prawie) – jurysdykcję talmudyczną, oparłam na podstawie fragmentu książki Żyda, Jacka Bernsteina  Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu.

Rys. 2.


Tekst Matki Polki z blogu Poliszynel na podstawie fragmentu książki Żyda, Jacka Bernsteina Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu. http://glosnyszept.cba.pl/showthread.php?mode=linear&tid=258&pid=512#pid512  Autora książki Mosad zamordował, a wszelkie wzmianki o nim są w podejrzanych okolicznościach usuwane z internetu – m.in. z wikipedii

Rozdział: SYSTEM PRAWNY SĄDOWNICTWO A TALMUD

Na podst. fragmentu książki Pożegnanie z Izraelem, cierniem Bliskiego Wschodu

Źródło: stopsyjonizmowi.wordpress.com

http://www.iamthewitness.com/books/Jack….Israel.htm
http://palestyna.wordpress.com/2011/04/1…hodu-cz-1/

Jack Bernstein, przekład Ola Gordon

Mniejszość Żydowska w Polsce ma wszystkie prawa i przywileje – samorządy, Waady, swoje sądy żydowskie, organizacje kulturalne, swobody obywatelskie. Żydzi chcą się rządzić swoimi prawami i nie chcą ingerencji obcych w ich prawa i w ich niezależność. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że Talmud nie tylko zabrania innym ingerencji w ich żydowskie prawa i niezależność, ale wręcz odwrotnie nakazuje mniejszości żydowskiej, wyznawcą judaizmu ingerencje w prawa większości krajów zamieszkania.

Mojżesz Majmonides to żydowski filozof, teolog i kodyfikator prawa żydowskiego i Talmudu. Żył na przełomie XII i XIII w. i być może jego prace ostatecznie ukształtowały żydostwo. http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

Wg Majmonidesa, SĄD ŻYDOWSKI, lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie ma wymuszać posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na GojówMa również obowiązek publikowania przepisów prawa z mocą ustawy poprzez nakazy sądów powoływanych w tym celu.

Majmonides dalej wydał DEKRET, że wszystkie NIE-ŻYDOWSKIE narody  jeśli nie chcą podlegać naszej jurysdykcji (tahaht yadeinu) będą celem ŻYDOWSKIJ ŚWIĘTEJ WOJNY. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11). Co do perspektyw na Majmonidesa, zob. też Gerald J. Blidstein Święta Wojna w dekretach Majmonidesa (Oxford, England: Oxford Univ. Press, 1991).

W Polsce istnieją dwa systemy prawne. Prawo Polskie (rzymskie) wywodzące się z Biblii oraz
Prawo Żydowskie wywodzące się z Talmudu odnoszące się do żydowskiej mniejszości etnicznej. To są dwa systemy prawne, dwie osobne jurysdykcje. Prawo rzymskie zakłada
RÓWNOŚĆ wszystkich wobec prawa.
Prawo żydowskie zakładaNIERÓWNOŚĆ wobec prawa. A nawet znacznie więcej !!! Prawo rzymskie i prawa Talmudu są diametralnie różne i nie są kompatybilne http://www.come-and-hear.com/editor/capunish_4.html

Prawo talmudyczne zakłada istnienie jednego prawa dla Żydów, a drugiego dla Gojów. To wg Żydów nie jest niezgodne ze Starym Testamentem, w którym Pan Bóg twierdzi, że Żydzi nie powinni zniewalać innych Żydów. Goje są z założenia niewolnikami Żydów.

Żydzi czytają Biblię i prawa wywodzące się z biblii. Goje jak najbardziej powinni czytać Talmud i ich żydowskie prawa.

Często dziwimy się na wyroki sądu w sprawach oczywistych, w których przeciętnemu składowi sędziowskiemu powinno zająć 15 do 30 minut na wydanie orzeczenia. Tak jednak często nie jest. Sprawa jest oddalana, prokuratura prowadzi śledztwo w nieskończoność lub ukręca się łeb sprawie. Organy ścigania pozostają dziwnie bezczynne lub bezsilne. Przestępcy są BEZKARNI i NIETYKALNI.

Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdujemy w Talmudzie i dekretach Majmonidesa.

Jurysdykcja jest sprawą bardzo ważną, wręcz gardłową. Np. sądy Niemiec mogą wydawać orzeczenia i wyroki ws. cywilnych bądź karnych dotyczących przestępstwa lub spraw obywateli Niemiec dokonane w Niemczech. Natomiast nie mogą orzekać lub wydawać wyroków o przestępstwach obywateli Rosji, Chin lub Francji dokonanych przez Rosjan, Chińczyków lub Francuzów na terytorium odpowiednio Rosji, Chin lub Francji.Bo w sposób oczywisty to zupełnie inne jurysdykcje.

Natomiast ŻYDZI wymyślili sobie i jest to w Talmudzie oraz zostalo skodyfikowane również przez Majmonidesa, że Żydzi nie tylko mogą, ale wręcz mają nakaz ingerować w obce jurysdykcje.

A przecież jurysdykcja żydowska może tylko i wyłącznie odnosić się do mniejszości żydowskiej, (jeśli w ogóle taka jest).

Natomiast co jest rzeczywistością. Sądy mniejszości żydowskiej w Polsce stały się sądami i instytucjami prawa mniejszości nad większością. A TO CI DOPIERO PODMIANKA. Np Afery prawa http://www.aferyprawa.eu/ walczą z Togowcami. Ale czy rozumieją, że ŻYDZI OPANOWALI POLSKĄ JURYSDYKCJE I NARZUCAJĄ WŁASNĄ? Jeśli tego nie zrozumiemy ….

Zawody prawnicze w Polsce to ZAMKNIĘTY KLAN. Sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, notariusze, (przez których przechodzą transakcje sprzedaży nieruchomości).

Absolwentów Prawa nie dopuszcza się do aplikantury; ten temat był wielokrotnie wałkowany na łamach prasy i w Sejmie.

Jako strona w procesie karnym i cywilnym będziemy jak najbardziej zainteresowani, w jakiej jurysdykcji prawnej się znajdziemy polskiej (rzymskiej) czy żydowskiej (talmudycznej)/

W każdej sprawie cywilnej lub karnej istnieje możliwość, że druga strona lub sędzia lub adwokat jest pochodzenia żydowskiego. Istnienie Talmudu jest faktem. Ze względu na agresywne i wyjątkowo aktywne zapisy w Talmudzie (wyznawców judaizmu) ingerujące w inne prawa i inne jurysdykcje, chcemy mieć jasność, w jakiej jurysdykcji się znajdziemy. Na pewno nie chcemy znaleźć się w jurysdykcji żydowskiej, bo jako Goj, czyli zwierzę, znajdziemy się na z góry przypisanej przez Talmud przegranej pozycji. Żydzi chcieliby, abyśmy byli w ich jurysdykcji, ale czy jako strona w sądzie my tego chcemy?

Prawo jest teoretycznie polskie jednak fakt, że orzekają żydzi stwarza sytuację, że sąd Polski jest w istocie sądem żydowskim, czyli sądem mniejszości narodowej. Taki sąd nie ma jurysdykcji nad członkiem innej wspólnoty etnicznej, a tym bardziej nad większością etniczną.

Temu należy się przeciwstawić wnosząc sprawę właściwej jurysdykcji. Takie postawienie sprawy przyczyni się do traktowania PRAWA JAKO PRAWA I O TO NAM WSZYSTKIM WŁAŚNIE CHODZI.

Wcześniejsze orzeczenia sądów (uniewinniające) w ewidentnej sprawie naruszenia prawa zawsze wskażą na nazwisko sędziego i jurysdykcję (polską czy żydowską) i stan faktyczny tutaj opisywany DYKTATURY NIETYKALNYCH.

Wydaje się, że wnosząc ten aspekt właściwej jurysdykcji możemy się obronić. Ale musimy to zrobić sami, bo nie zrobi tego za nas nasz obrońca wskazując na istnienie cytowanych zapisów w Talmudzie.

Czytajmy Talmud. Poniżej szereg wybranych cytatów ze stron ilustrujących problem.

Talmud przetłumaczył ks. Pranajtis, a także Michael L. Rodkinson http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm

The Babylonian Talmud Translated by Michael L. Rodkinson [1918] (po angielsku).
http://www.talmudunmasked.com/ Author, Father I. B. Pranaitis] (po angielsku)
http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudPage.html
http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/Talm…mples.html
A Page from the Babylonian Talmud (po angielsku)

http://www.holywar.org/indexholy.html BOOKS ON LINE (po angielsku)
http://www.come-and-hear.com/editor/capunish_4.html

Bardzo dobra i obszerna strona autorstwa kilku autorów poświęcona Talmudowi (po angielsku)

PO POLSKU fragmenty Talmudu

DUSZA ŻYDOWSKA W ZWIERCIADLE TALMUDU Andrzej Niemojewski http://krzysztofcierpisz.wordpress.com/2…emojewski/

POLSKA BEZ ŻYDÓW STANISŁAW TWORKOWSKI http://krzysztofcierpisz.wordpress.com/2…..-bez-zydow

Wg praw Talmudu i właśnie opracowywanego prawa noachidowego, Polacy w Polsce mają status prawny OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC, czyli nie są obywatelami (POLSKI)!! http://www.revisionisthistory.org/talmudtruth.html

[tłumaczenie z U.S. Government Lays Groundwork for Talmudic Courts]
Nasz” rząd USA za prezydentów Reagana, Busha i Clintona, pod eufemizmem edukacji (np.  rezolucja nr 173 Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i prawo publiczne nr 102-14) zainicjował podstawy do ustanowienia SĄDÓW TALMUDYCZNYCH, które mają być administrowane przez uczniów rabina Menachema Mendela Schneersona, następcę chabadnika Shneura Zalmana.

Majmonides orzekł, że sąd ma być żydowski – lub sąd wyznaczony przez władze żydowskie – który egzekwuje posłuszeństwo i przekazuje orzeczenie sądu na Gojów, jak również rozpowszechnia przepisy prawa poprzez nakazy sądów wydawanych w tym celu. Majmonides orzekł też, że każdy nie-żydowski naród nie podlegający naszej jurysdykcji (tahaht yadeinubędą celem żydowskiej świętej wojny. (Por. Hilkhot Melachim 8:9-10; 10:11). Co do perspektyw na Majmonidesa, zob. też Gerald J. Blidstein Święta Wojna w dekretach Majmonidesa (Oxford, England: Oxford Univ. Press 1991).

Te sądy miałyby być powoływane zgodnie z Prawami Noego (zakazy bałwochwalstwa rzekomo w oparciu o przymierze z Noem). Prezydenci USA i Kongres naglili do przyjęcia ustaw “noachidowych” zgodnych z interpretacją przez   Wielkiego Rabina lubawiczerów, Schneersona.

Żydowski ekspert prawa z Southern Univ. Law Center, prof. Easterly porównał ww. prawo nr 102-14 do pierwszych promieni świtu, które świadczą o wschodzie jeszcze niewidocznego Słońca. Zaś Żydowska Encyklopedia przewiduje, że  reżym noachidowy może, jako porządek świata, bezpośrednio poprzedzić powszechne panowanie Talmudu.

Musimy zrozumieć, że nie chodzi o Noego z Biblii, kiedy  judaizm wymienia Prawa Noego, tylko o prawa rozumiane i interpretowane przez system absolutnego fałszerstwa, jakim jest Talmud.

Wg Praw Noego, sfałszowanych przez Talmud, zabrania się kultu Jezusa pod groźbą kary śmierci, gdyż judaizm potępia  czczenie Chrystusa jako bałwochwalstwo. Natomiast różne formy kazirodztwa są dozwolony w ramach talmudycznej interpretacji Praw Noego (Enziklopediya Talmudit, tom 1, s. 351-352).

Ponadto, wszyscy NIE-ŻYDZI będą mieli status prawny toshav ger (OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC — patrz Alan Unterman Dictionary of Jewish Lore and Legend London: Thames and Hudson, 1991, s. 148), nawet na ich własnej ziemi, jak np. w okupowanej Palestynie, gdzie nowo przybyli Chazarzy z Rosji mają automatyczne prawo do mieszkania i obywatelstwo, a 2 mln uchodźców palestyńskich, którzy albo uciekli lub zostali wydaleni przez Izraelczyków, mają zabronione prawo powrotu.

Status toshav ger jasno określają artykuły naukowe w wiodących publikacjach żydowskich. Np. profesor Uniwersytetu Hebrajskiego Mordechai Nisan, na podst. Majmonidesa twierdzi, że nie-Żyd mający pozwolenie na pobyt w kraju rządzonym przez prawo żydowskie musi zaakceptować płacenie podatku i cierpienie poniżania w niewoli”.

. [Cf. Mordechai Nisan, Kivunim (official publication of the World Zionist Organization), August, 1984, pp. 151-156].

Jeśli Goje odmówią żyć w poniżeniu, będzie to sygnał ich buntu i nieunikniona konieczność wojny żydowskiej przeciwko ich obecności. (Zob. Mordechai Nisan, Kivunim (oficjalna publikacja Światowej Organizacji Syjonistycznej), sierpień 1984, s. 151-156).

Na sympozjum (pt. Czy autonomia dla Obcych Rezydentów jest możliwa?) zorganizowanym przez izraelskiego ministra edukacji, Shulamita Aloni’ego, naczelny rabin Izraela, Shlomo Goren powtórzył nauczanie Talmudu, o OBCYCH REZYDUJĄCYCH CUDZOZIEMCACH:  judaizm zabrania udzielania im wszelkich praw narodowych. Stwierdził, że taka Autonomia jest równoznaczna z zaprzeczeniem religii żydowskiej. (Nadav Shraggai, Haaretz, 14.10.1992).

Źródło nie istnieje już: krasnoludkizpejsami.wordpress.com


Rys. 3 pokazuje dowody na nielegalne wprowadzenie przez nielegalny masońsko-żydowski rząd jurysdykcji talmudycznej na terytorium Polski, polegajacej na sprawowaniu nad POLAKAMI i POLSKĄ władzy: 1) ustawodawczej, 2) wykonawczej i 3) sądowniczej, opartej na talmudzie.

W Polsce, podstęp żydowski polegający na usankcjonowaniu jurysdykcji talmudycznej, polegał na “wydaniu” rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (18.1.2011) ws. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji ws. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)Nikt w POLSCE nie rozumiał dlaczego z nowej instrukcji kancelaryjnej całkowicie „wyrzucono” m.in. przepisy określające formę dokumentu, pisma. O czym w poniższym poście: Nowa instrukcja kancelaryjna, czyli śmierć pieczęci (i pieczątek) bit.ly/1wpvFi7

Podstępne ww.  rozporządzenie nie uzyskało jednak postaci aktu prawnego, czyli że nie uzyskało postaci dokumentu urzędowego, mającego moc dowodową, moc władczą i podlegającego wykonaniu. Gdyż rządzące POLSKĄ żydy, arbitralnie (bez podstawy prawnej), nie mają ważnych pieczęci urzędowych (okrągłych) upoważniajacych ich do wydawania ważnych aktów prawnych.

Obecne rządy żydków na terytorium POLSKI są nieważne (pozorne, bezskuteczne, z następujących powodów: przede wszystkim dlatego nie nie mają ważnych powołań upoważniajacych ich do sprawowania władzy na terytorium POLSKI. Co znaczy że ich podpisy są bezskuteczne. A to znaczy ze podpisy składane na pismach majacych być osiadczeniami woli, faktycznie są podpisami prywatnymi, a nie są podpisami służbowymi. Przystawienie z lewej strony prywatnego podpisu, wadliwej pieczęci urzedowej (okragłej), wywoła rechot POLAKÓW, jeśli w końcu dowiedzą się, jak NAS żydki oszukiwali, szczególnie że Izrael będzie musiał wszystkie straty i szkody zrekompensować POLAKOM. Oczywiście żydki nie są w stanie zrekompensować istnień ludzkich. Dlatego zostaną wypędzieni z Ziemi POLSKIEJ!!

Przystawienie wadliwej pieczęci (posiadającej w jej otoku, niedopuszczony w ustawie o godle, żydowski/masoński znak), oznacza faktycznie brak ważnej pieczęci!! Bez ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej) oświadczenie woli, jakim powinno być rozporządzenie, nie uzyskuje statusu aktu prawnego. A to znaczy, że nie jest dokumentem urzędowym, czyli nie ma mocy dowodowej, nie podlega więc wykonaniu!! Dlatego żydowski podstęp polegający na usankcjonowaniu jurysdykcji talmudycznej na terytorium POLSKI – masonom/żydkom jak dotad – nie wyszedł!

Za nielegalne stosowanie jurysdykcji talmudycznej na terytorium POLSKI wobec POLAKÓW, żydki muszą “beknąć”, bez względu na to, co to słowo oznacza, ale pisząc uznałam, że słowo to pasuje mi tutaj do kontekstu, pomimo że nie znam jego historycznego pochodzenia.

Za stosowanie nielegalnie przez żydów wobec POLAKÓW jurysdykcji talmudycznej, musi zapłacić Izrael, gdyż MY POLACY mamy dowody na to, kto się już zaczął rozgaszczać na terytorium POLSKI, ze swoim żydowskim Knesetem. Ile ofiar w ludziach (POLAKACH) pochłonęło dotychczasowe nielegalne stosowanie na terytorium POLSKI jurysdykcji talmudycznej, trudno jest w tej chwili powiedzieć, to dopiero trzeba policzyć. Do tego trzeba dodać grabierz POLSKI. Już w tej chwili jest pewne, że POLSKA w całości przejmie Izrael, za długi wobec POLSKI.

POLSKA najbogatszym krajem świata – mlekiem i miodem płynącym!! 

http://trzcinska.neon24.pl/post/106528,polska-najbogatszym-krajem-swiata-mlekiem-i-miodem-plynacym

Powstaje pytanie: czy do zalegalizowania na terytorium POLSKI – jurysdykcji talmudycznej wystarczyło tylko wyrzucic przepisy określające formę dokumentu, pisma? Na to pytanie odpowiedz zawiera treść rys. 3

Rys. 3.

Poniżej przedstawiam 3 definicje “aktu prawnego”, z których to definicji wynika wprost że: od 1927 r. (rozporządzenia prezydenta o godle), masońsko/żydowska władza pomimo że sprawuje rządy na terytorium POLSKI to nie jest kompetentna do wydawania ważnych aktów prawnych, w określonej formie, przez kompetentne organy państwa, mających moc władczą i podlegających wykonaniu.

Co znaczy, że obecne organy państwa, czyli nielegalna władza masońsko-żydowska na terytorium Polski, nie jest kompetentną władzą, upoważnioną przez NARÓD POLSKI do: tworzenia prawa (władza ustawodawcza), do wykonywania bezskutecznego prawa (władza wykonawcza) i do osądzania podmiotów na terytorium POLSKI (sprawowania wymiaru sprawiedliwości), gdyż żadna z tych władz nie może wydawać ważnych aktów prawnych, w formie oświadczeń woli, podlegajacych wykonaniu i zaskarżeniu, a fakt ten pozbawia POLAKÓW prawa do sądu (mogą tylko pisać pisma do sądu, aż do tzw. us**nej śmierci), i prawa do wymiaru sprawiedliwości, pomimo że niepodważalnie wolą NARODU POLSKIEGO jest, aby POLSKA była PAŃSTWEM PRAWA!!

Co znaczy, że władza masońsko-żydowska na terytorium Polski może tylko pozorować sprawowanie władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, dopóki POLACY nie zrozumieją, że masoni/żydzi nie są kompetentni do sprawowania rządów na terytorium POLAKI, a ich władza jest tylko pozorna, gdyż żadna z tych władz nie może wydać ani jednego ważnego aktu prawnego od 1927 r. Jednak żydy/masoni podstępnie, obłudnie, przy pomocy masmediów pozorują sprawowanie rządów na terytorium POLSKI, wobec POLAKÓW, wykonując bezkarnie swoje talmudyczne nakazy/zakazy wobec POLAKÓW, pod jurysdykcją talmudyczną. Taka prawda!!

Kiedy nareszcie prawda ta dotrze do POLAKÓW, mam nadzieję, że POLACY raz na zawsze wypędzą żydów/masonów z POLSKI, jako odwiecznego wroga POLAKÓW, tak jak stoją, czyli że żydzi nic z POLSKI nie będą mogli zabrać, gdyż żydzi zawsze pasożytowali na POLAKACH na terytorium POLSKI i działając zawsze na szkodę POLSKI, rodzin polskich, POLAKÓW. Dowodem na tą okoliczność są: TALMUD, Protokoły Lucyfera, 45 wytycznych żyda Jakuba Bermana!!

Z powodu udokumentowanego, wrogiego zachowania żydów wobec POLAKÓW, NARÓD POLSKI ma bezwzględny obowiązek zdelegitymizować obecną nielegalną, masonsko-żydowską władzę na terytorium POLSKI i wypędzic żydów z POLSKI w drodze pokojowej POLSKIEJ REWOLUCJI NARODOWEJ 2015, innych mozliwości – BRAK (zał. 4)!!

Zał. 4.

 

POLSKĄ REWOLUCJĘ NARODOWĄ  2015 wymusza fakt, że POLACY na terytorium POLSKI w całości są pozbawieni prawa do obrony przed jurysdykcja talmudyczną, czyli: prawa do sądu i prawa do wymiaru sprawiedliwości (zał. 5.)

Zał. 5.

Autor: Krystyna Trzcińska

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/