Prośby do Posłów Grodzkiej i Dudy; wnioski do Sądu Okręgowego i prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

Prośby do Posłanki Anny Grodzkiej i Posła Andrzeja Dudy; wnioski do Sądu Okręgowego w Krakowie i do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie

Kraków, dnia 14 kwietnia 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Sąd Okręgowy w Krakowie
Wydział IV Karny-Odwoławczy
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

Sygn. akt: IV Kz 718/14

Do wiadomości:
Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Pani Anna Grodzka, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Bracka 15/8, 31-005 Kraków
Pan Andrzej Duda, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kandydat Prawo i Sprawiedliwość na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego, ul. Podwale 3/6, 31-118 Kraków
inni

Dotyczy:
Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia z dnia 10 kwietnia 2015 r. o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie, do rozpoznania przez:
ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
rzecznika praw obywatelskich Irenę Lipowicz
wniosków z moich pism do nich z dnia 13 kwietnia 2015 r. o wniesienie kasacji na moją korzyść od tego postanowienia.
Zawiadomienie, że w przypadku zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do zakładu leczniczego celem wykonania postanowienia z dnia 10 kwietnia 2015 r., z przyczyn podanych we wnioskach o kasację, jak w pkt. I, natychmiast po zatrzymaniu mnie rozpocznę protest głodowy, nie będę jadł ani pił.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Sąd wydał postanowienie, którym oddalił moje i mojego obrońcy z urzędu adw. Jarosława Piekara zażalenia na postanowienie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego
połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie, określając jako miejsce przeprowadzenia obserwacji Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Pismami z dnia 13 kwietnia 2015 r. skierowanymi do:
ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka,
prokuratora generalnego Andrzej Seremeta
rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz
złożyłem wnioski o wniesienie przez nich – na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. i art. 523 § 1 k.p.k. – kasacji na moją korzyść od w.w. postanowienia – Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3.
Ponieważ pisma, jak wyżej różnią się wyłącznie danymi adresowymi, do niniejszego pisma załączam w całości kopię pisma, które skierowałem do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka /Załącznik 1/ oraz kopie pierwszych stron pism – z kopiami dowodów ich nadania – do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta /Załącznik 2/ oraz do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz /Załącznik 3/.
W związku z powyższym wnoszę i informuję, jak na wstępie.

W załączeniu przesyłam także moje pisma z dnia 14 kwietnia 2015 r. do Posła do Parlamentu Europejskiego, kandydata Prawo i Sprawiedliwość na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy /Załącznik 4/ oraz Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Grodzkiej /Załącznik 5/ skierowane w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn.. IV Kz 718/14.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 14 kwietnia 2015 r. do Posła do Parlamentu Europejskiego, kandydata Prawo i Sprawiedliwość na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 14 kwietnia 2015 r. do Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 14 kwietnia 2015 r.
Zbigniew Kękuś

SSO Beata Morawiec
Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

Sygn. akt: IV Kz 718/14

Do wiadomości:
Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Pani Anna Grodzka, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Bracka 15/8, 31-005 Kraków
Pan Andrzej Duda, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kandydat Prawo i Sprawiedliwość na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego, ul. Podwale 3/6, 31-118 Kraków
inni

Dotyczy:
Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia z dnia 10 kwietnia 2015 r. o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego, połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie, do rozpoznania przez:
ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
rzecznika praw obywatelskich Irenę Lipowicz
wniosków z moich pism do nich z dnia 13 kwietnia 2015 r. o wniesienie kasacji na moją korzyść od tego postanowienia.
Zawiadomienie, że w przypadku zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do zakładu leczniczego celem wykonania postanowienia z dnia 10 kwietnia 2015 r., z przyczyn podanych we wnioskach o kasację, jak w pkt. I, natychmiast po zatrzymaniu mnie rozpocznę protest głodowy, nie będę jadł ani pił.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

Uzasadnienie

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy wydał postanowienie, którym oddalił moje i mojego obrońcy z urzędu adw. Jarosława Piekara zażalenia na postanowienie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K, sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego
połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie, określając jako miejsce przeprowadzenia obserwacji Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Pismami z dnia 13 kwietnia 2015 r. skierowanymi do:
ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka,
prokuratora generalnego Andrzej Seremeta
rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz
złożyłem wnioski o wniesienie przez nich – na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. i art. 523 § 1 k.p.k. – kasacji na moją korzyść od w.w. postanowienia – Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3.
Ponieważ pisma, jak wyżej różnią się wyłącznie danymi adresowymi, do niniejszego pisma załączam w całości kopię pisma, które skierowałem do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka /Załącznik 1/ oraz kopie pierwszych stron pism – z kopiami dowodów ich nadania – do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta /Załącznik 2/ oraz do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz /Załącznik 3/.
W związku z powyższym wnoszę i informuję, jak na wstępie.

W załączeniu przesyłam także moje pisma z dnia 14 kwietnia 2015 r. do Posła do Parlamentu Europejskiego, kandydata Prawo i Sprawiedliwość na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy /Załącznik 4/ oraz Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Grodzkiej /Załącznik 5/ skierowane w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn.. IV Kz 718/14.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 14 kwietnia 2015 r. do Posła do Parlamentu Europejskiego, kandydata Prawo i Sprawiedliwość na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 14 kwietnia 2015 r. do Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 14 kwietnia 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Pani
Anna Grodzka
Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Bracka 15/8
31-005 Kraków

Sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy: IV Kz 718/14

Dotyczy:
Podziękowanie za dotychczas udzielaną mi pomoc, w tym za uczestnictwo Dyrektora Pani Biura Poselskiego, Pani Sylwii Rapickiej w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy w dniu 10 kwietnia 2015 r.
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy postanowienia, sygn. IV Kz 718/14 o poddaniu mnie badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją w zakładzie leczniczym, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie.
Zawiadomienie o skierowaniu przeze mnie pismami z dnia 13 kwietnia 2015 r. do:
ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
prokuratora generalnego Andrzej Seremeta
rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz
wniosków o wniesienie przez nich – na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. i art. 523 § 1 k.p.k. – kasacji na moją korzyść od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, jak w pkt. I.
Prośba o podjęcie przez Adresatkę niniejszego pisma mieszczących się w ramach uprawnień posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej działań na rzecz zweryfikowania legalności:
postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn.. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o zatrzymaniu mnie na okres nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu pod przymusem na badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7,
postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., jak w pkt. I.
Prośba o zgłoszenie sprawy, jak w pkt. IV do rozpoznania Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Zawiadomienie, że w przypadku zatrzymania mnie i doprowadzenia do zakładu leczniczego celem wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r, jak w pkt. I, natychmiast po doprowadzeniu mnie rozpocznę – z przyczyn podanych we wnioskach o wniesienie kasacji, jak w pkt. II – protest głodowy, nie będę jadł ani pił.
Prośba o przygotowanie odpowiedzi na prośbę zgłoszoną niniejszym pismem do dnia 20 kwietnia 2015 r., gdy stawię się po nią w Pani Biurze Poselskim.

Szanowna Pani,

Jak Panią informowałem, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan sporządziła akt oskarżenia przeciwko mnie, którym oskarżyła mnie o to, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popełniłem 18 przestępstw, tj.:
pkt. I, III-XVIaktu oskarżenia – znieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,
pkt IIaktu oskarżenia – zniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/,
pkt XVII aktu oskarżenia – znieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla,
pkt XVIIIaktu oskarżenia – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarżenia
prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

W sprawie jak wyżej raz już zapadł prawomocny skazujący mnie wyrok. Wydał go, w zakresie wszystkich czynów sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma w dniu 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06.
Wyrok ten uchyliły następnie:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10, w zakresie 16 czynów, z pkt. I, III – XVII. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, wznowił postępowanie sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynów z pkt. I, III – XVII aktu oskarżenia.
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – na podstawie kasacji prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 – w zakresie pozostałych dwóch czynów z pkt. II i XVIII. Sąd Najwyższy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego, wznowił postępowanie sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynów z pkt. II i XVIII.

Po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. sprawę przeciwko mnie rozpoznaje sędzia Beata Stój, od dnia 15 czerwca 2012 r. prezes Sądu Okręgowego w Dębicy.

Mimo uchylenia skazującego mnie wymienionego wyżej wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. z powodu rażącego przez niego naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego, sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego Beata Stój wydawała kolejne postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. Nie stawiałem się na doręczane mi wezwania do stawiennictwa na badania, wyjaśniając, że skazujący mnie wyrok został uchylony z powodu rażącego i mającego wpływ na jego treść naruszenie prawa przez sędziego T. Kuczmę. Sędzia Beata Stój dwukrotnie groziła mi umieszczeniem mnie w areszcie celem tam poddania mnie badaniom. Wydawała Policji kolejne polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne. Po tym, gdy mnie policjanci poszukiwali w marcu 2014 r. w mieszkaniu mojej matki celem zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania, skierowałem pismem z dnia 31 marca 2014 r. wniosek do sędzi B. Stój o doręczenie mi wezwania na badania. Poinformowałem ją, że stawię się w wyznaczonym przez nią terminie i miejscu.
Sędzia B. Stój nie uwierzyła mi i w dniu 25 kwietnia 2014 r. wydała postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r., godz. 12:00, na badania psychiatryczne do Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7 w Krakowie.
Zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 5 maja 2014 r. w sekretariacie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód.
Policjanci nałożyli mi na ręce kajdanki i zawieźli do Komisariatu Policji IV w Krakowie, przy ul. Królewskiej 4. Tam, około godziny 16:00, gdy z nałożonymi na ręce kajdankami zeskakiwałem z progu samochodu, którym mnie konwojowano potknąłem się i upadłem na jednego z trzech konwojujących mnie funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wszyscy trzej policjanci rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe.
Gdy podnieśliśmy się zaprowadzili mnie do Komisariatu IV, a po pobycie tam przez kilkanaście minut przewieźli mnie do siedziby dodatkowej Komisariatu IV, przy ul. Radzikowskiego 29.
Tam, w obecności wszystkich konwojujących mnie policjantów – sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, sierż. sztab. Michał Doroba, st. post. Marcin Rak – st. asp. Roman Tarnówko sporządził w godz. 16:45 – 17:00 – Protokół Zatrzymania Osoby. Przeczytał go policjantom i mnie. Żaden z policjantów nie zgłosił żadnych do niego uwag.
Następnie inna grupa policjantów przewiozła mnie do Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Następnego dnia, 6 maja 2014 r. przewieziono mnie do Komisariatu Policji IV w Krakowie, gdzie przedstawiono mi zarzut… usiłowania uwolnienia się i w tym celu kopnięcia kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowano. Krata miała z dużą siłą uderzyć jednego z konwojujących mnie policjantów w klatkę piersiową.
Jak się okazało, wszyscy trzej konwojujący mnie policjanci wrócili do Komisariatu Policji IV w Krakowie i w godz. 18:45-19:40 złożyli obciążające mnie zeznania. Poinformowali przesłuchujące ich osoby o zdarzeniu, o którym informacji żaden z nich nie podał do sporządzanego w godz. 16:45- 17:00 Protokołu Zatrzymania Osoby.

Gdy mi w dniu 6 maja 2014 r. przedstawiono w.w. zarzut, nie przyznałem się do popełnienia w.w. czynu.
Zawieziono mnie z powrotem do Izby Zatrzymań KWP w Krakowie, a w dniu 7 maja 2014 r. dorowadzono mnie na godz. 12:00 do Aresztu Śledczego w Krakowie na badania psychiatryczne, zarządzone przez sędzię Beatę Stój w.w. postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Spotkałem się z biegłymi z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzami psychiatrami Katarzyną Bilską-Zarembą i Maruszem Patlą. Przekonany, że nasze spotkanie dotyczy sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ złożyłem do protokołu oświadczenie, w którym podałem przyczyny odmowy poddania się przeze mnie badaniom.
Po jego złożeniu przeze mnie biegli zakończyli spotkanie. Trwało kilka minut, a poza złożeniem przeze mnie w.w. oświadczenia polegało na biegłych ze mną powitaniu i pożegnaniu.
Jak się potem okazało, biegli… badali mnie w dniu 7 maja 2014 r. w dwóch sprawach, tj.
sprawie rozpoznawanej przez sędzię Beatę Stój do sygn.. akt II K 407/13,
sprawie rzekomej przeze mnie próby uwolnienia się w dniu 5 maja 2014 r.

Biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. opinię, w której zamieścili wniosek o poddanie mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.
Na podstawie tej opinii prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko skierował wniosek z dnia 17 czerwca 2014 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej przez okres do czterech tygodni w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
W dniu 16 października 2014 r. sędzia Sad Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała postanowienie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie określając jako miejsce przeprowadzenia obserwacji Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Złożyłem zażalenie na postanowienie sędzi K. Kaczmary. Zażalenie złożył także wyznaczony mi przez sąd na wniosek prokuratora B. Legutki, podstawie art. 79 § 1 k.p.k. – „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli (…) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności” – obrońca z urzędu, adw. Jarosław Piekar.
W dniu 10 kwietnia 2015 r. odbyło się przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy posiedzenie w przedmiocie rozpoznania w.w. zażaleń.
Rozpoznawał je Sąd w składzie: SSO Lidia Haj /przewodnicząca/ SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas.
Przewodnicząca SSO Lidia Haj nakazała zaproszonej przeze mnie publiczności opuszczenie sali. Poinformowała, że wyłącza jawność posiedzenia ze względu na to, że dotyczyć będzie stanu mojego zdrowia psychicznego.
Przypomniałem jej, że wcześniej już dwukrotnie prowadziła posiedzenia w tej samej sprawie i nie wyłączała ich jawności. Złożyłem wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo publiczności.
Po tym, gdy SSO Lidia Haj po raz kolejny nakazała publiczności opuścić salę, wyrażając zgodę na wskazanie przeze mnie dwóch osób zaufania, którym zezwoliła na uczestnictwo w posiedzeniu, złożyłem wniosek o wyłączenie Sądu w składzie orzekającym w dniu 10.04.2015 r.
SSO Lidia Haj zarządziła przerwę.
Z powodu pozbawienia mnie przez SSO Lidię Haj możności skorzystania z prawa do jawności postępowania określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”- po przerwie nie wróciłem na salę.
W dalszej części posiedzenia uczestniczyły wskazane przeze mnie osoby zaufania, red. Marek Podlecki oraz Dyrektor Pani Biura Poselskiego, Pani Sylwia Rapicka.
Sąd oddalił moje i mojego obrońcy zażalenia i utrzymał w mocy postanowienie z dnia 16 października 2014 r. SSR Katarzyny Kaczmary, sygn.. IX Kp 300/14/K.
Jak mnie poinformował red. Marek Podlecki, SSO Lidia Haj podała w ustnym uzasadnieniu do postanowienia, że:
zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przeze mnie przypisanego mi czynu, tj. próby uwolnienia się w dniu 5 maja 2014 r. i w tym celu kopnięcia w kratę zabezpieczającą przedział osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowano,
w moim przypadku nie zachodzi okoliczność łagodząca ponieważ ja byłem w przeszłości karany.

Co się tyczy zarzutu, że ja byłem w przeszłości karany, polega on nie nieprawdzie.
Wydany na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /patrz: str. xxx/ skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. został uchylony w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynów w.w. wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. i Sądu Najwyższego z dnia 26.01.2012 r.
Właśnie ścigając mnie po raz drugi za czyny, które przypisała mi prokurator R. Ridan, sędzia Beata Stój wydała postanowienie z dnia 25.04.2014 r. o zatrzymaniu mnie, z jego opisanymi wyżej konsekwencjami.
Co się tyczy zarzutu z pkt. 1 wskazać należy, że:
Przypisanego mi czynu nie można popełnić, tj. nawet ewentualnie kopnięta przeze mnie płaska krata nie mogła uderzyć stojącego przed samochodem policjanta w klatkę piersiową. Stoi temu na przeszkodzie budowa anatomiczna człowieka. Tak jesteśmy, ludzie, zbudowani, że przed klatkę piersiową wystaje głowa. Ewentualnie kopnięta krata uderzyłaby zatem policjanta w twarz, gdyby stał przodem do samochodu, a w dodatku dokładnie pod kątem, pod którym otwiera się krata.
Żaden z policjantów nie podał do Protokołu Zatrzymania Osoby sporządzonym w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 16:45-17:00, że ja próbowałem się uwolnić, że w tym celu kopnąłem kratę zabezpieczającą przedział dla osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowano, że ta krata miała uderzyć jednego z nich.
Policjanci złożyli w dniu 5 maja 2014 r., w godz. 18:45 – 19:40, sprzeczne, nawzajem wykluczające się zeznania.

W szczegółach moje zarzuty do postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r./, sygn. IV Kz 718/14 przedstawiłem w skierowanych pismami z dnia 13 kwietnia 2015 r. do:
ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka,
prokuratora generalnego Andrzej Seremeta
rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz
wnioskami o wniesienie przez nich – na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. i art. 523 § 1 k.p.k. – kasacji na moją korzyść od w.w. postanowienia – Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4.
Ponieważ pisma, jak wyżej różnią się wyłącznie danymi adresowymi, do niniejszego pisma załączam w całości kopię pisma, które skierowałem do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka /Załącznik 2/ oraz kopie pierwszych stron pism – z kopiami dowodów ich nadania – do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta /Załącznik 3/ oraz do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz /Załącznik 4/.
Załącznikami do nich są kopie m.in. Protokołu Zatrzymania Osoby sporządzonego w dniu 5 maja 2014 r. /Załącznik 2.7/ oraz kopie protokołów wzajemnie wykluczających się, sprzecznych zeznań sierż. sztab. Pawła Lewkowicza /Załącznik 2.4/, st. post. Marcina Raka /Załącznik 2.5/ i sierż sztab. Michała Doroby /Załącznik 2.6/.

xxx

W związku z przedstawionymi w niniejszym piśmie faktami – w tym w sprawie przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ znanymi uprzejmie proszę o podjęcie przez Panią mieszczących się w ramach uprawnień Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej działań na rzecz zweryfikowania legalności:
postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn.. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o zatrzymaniu mnie na okres nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu pod przymusem na badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich,
postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Informuję, że w przypadku zatrzymania mnie i doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego celem wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma natychmiast po doprowadzeniu mnie rozpocznę – z przyczyn podanych w pismach z dnia 13 kwietnia 2015 r. do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka /Załącznik 2/, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta /Załącznik 3/ i rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz /Załącznik 4/ o wniesienie kasacji – protest głodowy, nie będę jadł ani pił.
Uprzejmie proszę o przygotowanie Pani odpowiedzi na prośbę zgłoszoną niniejszym pismem do dnia 20 kwietnia 2015 r., gdy stawię się w Pani Biurze Poselskim.
Przepraszam za krótki termin, ale w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14, w każdej chwili mogę zostać zatrzymany przez Policję i doprowadzony do szpitala psychiatrycznego.
W załączeniu przesyłam moje pismo, w sprawie
Raz jeszcze serdecznie dziękuję za dotychczas udzielaną mi przez Panią oraz przez osoby zatrudnione w Pani Biurze Poselskim pomoc, w tym między innymi za uczestnictwo Dyrektora Pani Biura Poselskiego, Pani Sylwii Rapickiej w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:

Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 14 kwietnia 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Pan
Andrzej Duda
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Kandydat Prawo i Sprawiedliwość na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego
ul. Podwale 3/6
31-118 Kraków

Sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy: IV Kz 718/14

Do wiadomości:
Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Pani Anna Grodzka, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Bracka 15/8, 31-005 Kraków
inni

Dotyczy:
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy postanowienia, sygn. IV Kz 718/14 o poddaniu mnie badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją w zakładzie leczniczym, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie.
Zawiadomienie o skierowaniu przeze mnie pismami z dnia 13 kwietnia 2015 r. do:
ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
prokuratora generalnego Andrzej Seremeta
rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz
wniosków o wniesienie przez nich – na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. i art. 523 § 1 k.p.k. – kasacji na moją korzyść od postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, jak w pkt. I.
Prośba o podjęcie przez Adresata niniejszego pisma mieszczących się w ramach uprawnień posła do Parlamentu Europejskiego działań na rzecz zweryfikowania legalności:
postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn.. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o zatrzymaniu mnie na okres nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu pod przymusem na badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7
postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., jak w pkt. I.
Zawiadomienie, że w przypadku zatrzymania mnie przez Policję celem wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r, jak w pkt. I, poproszę osoby, które mnie zatrzymają o poinformowanie Pana o zatrzymaniu.
Prośba – w przypadku ewentualnego zatrzymania mnie i poinformowania o tym Pana przez Policję lub pracowników szpitala, do którego zostanę doprowadzony – o poinformowanie przez Adresata niniejszego pisma o zatrzymaniu mnie oraz o miejscu mojego pobytu mojej matki, Wandy Kękuś.
Zawiadomienie, że w przypadku zatrzymania mnie i doprowadzenia do zakładu leczniczego celem wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r, jak w pkt. I, natychmiast po doprowadzeniu mnie rozpocznę – z przyczyn podanych we wnioskach, jak w pkt. II o wniesienie kasacji – protest głodowy, nie będę jadł ani pił.
Zawiadomienie, że celem zapoznania się z Pana stanowiskiem w zgłoszonej niniejszym pismem sprawie, stawię się w Pana Biurze Poselskim w poniedziałek 20 kwietnia 2015 r.
Prośba o przygotowanie odpowiedzi na prośbę zgłoszoną niniejszym pismem do dnia 20 kwietnia 2015 r., gdy stawię się po nią w Pana Biurze Poselskim.

Szanowny Panie,

W czerwcu 2013 r. poinformowałem Pana, że na w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan sporządziła akt oskarżenia przeciwko mnie, którym oskarżyła mnie o to, że w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popełniłem 18 przestępstw, tj.:
pkt. I, III-XVIaktu oskarżenia – znieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,
pkt IIaktu oskarżenia – zniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/,
pkt XVII aktu oskarżenia – znieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla,
pkt XVIIIaktu oskarżenia – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.
Dowód: Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / akt oskarżenia
prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

W sprawie jak wyżej raz już zapadł prawomocny skazujący mnie wyrok. Wydał go, w zakresie wszystkich czynów sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma w dniu 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06.
Wyrok ten uchyliły następnie:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10, w zakresie 16 czynów, z pkt. I, III – XVII. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, wznowił postępowanie sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynów z pkt. I, III – XVII aktu oskarżenia.
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 – na podstawie kasacji prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 – w zakresie pozostałych dwóch czynów z pkt. II i XVIII. Sąd Najwyższy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego, wznowił postępowanie sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynów z pkt. II i XVIII.

Po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. sprawę przeciwko mnie rozpoznaje sędzia Beata Stój, od dnia 15 czerwca 2012 r. prezes Sądu Okręgowego w Dębicy.

Po przedstawieniu Panu przeze mnie dokumentów, dowodów, w wyżej wymienionej sprawie, Pan skierował pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, w którym podał Pan – Załącznik 1: „Kraków, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
W trakcie mojego dyżuru poselskiego zwrócił się do mnie Pan Zbigniew Kękuś prosząc o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy sądowej.
Z przedstawionych przez niego dokumentów oraz udzielonych wyjaśnień wynika, że w jego sprawie toczy się przed Sądem Rejonowym w Dębicy, Wydział II Karny pod sygn. akt II K 854/10 /obecnie II K 407/13/ postępowanie, w którym Pan Kękuś jest oskarżony o popełnienie czynów zabronionych określonych w art. 226 § 1k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k.
Trzeba zaznaczyć, że w jego sprawie już raz od skazujące za powyżej określone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku składał kasację (sygn. PG IV KSK 699/11), która została uznana przez Sąd Najwyższy za w pełni zasadną.
Tym samym postępowanie w tej sprawie zostało ponownie skierowane do sądu pierwszej instancji (wskazanego powyżej), jednakże proszący mnie o interwencję obywatel formułuje poważne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposób należyty zarówno ze strony sądu, jak i też podległej Panu Prokuratorowi prokuratury.
Pan Zbigniew Kękuś przedstawił mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn.. PG IV KSK 669/11, w którym Pan Prokurator zobowiązał się, oprócz wniesienia w jego sprawie kasacji (co też zostało uczynione) do zwrócenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Śródmieście – Wschód.
Jednocześnie wskazuje mi, że w chwili obecnej, mimo poważnych wątpliwości co do zasadności aktu oskarżenia sporządzonego w jego sprawie grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sądowego, co naraziłoby go na poważne straty moralne i ekonomiczne.
Wobec powyższego w wykonaniu swoich obowiązków poselskich wynikających z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora przedkładam niniejsze pismo uprzejmie prosząc Pana Prokuratora o rozważenie możliwości podjęcia w tej sprawie działań nadzorczych pod kątem przestrzegania w opisanym postępowaniu zasad prawidłowej pracy prokuratorów prowadzących sprawę Pana Kękusia, a także o rozważenie zasadności wycofania przez prokuraturę wytyczonego w tej sprawie aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 roku, sporządzonego przez prokurator Radosławę Ridan, w szczególności z uwagi na treść orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sąd Najwyższy w wyniku wniesionej wcześniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.
Proszę również o ujawnienie do mojej informacji treści pisma wskazującego na nieprawidłowości w zakresie prowadzonego postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Śródmieście – Wschód. Z wyrazami głębokiego szacunku. Andrzej Duda”
Źródło: Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, sygn.. BP.AD/35/m6/13, pismo Posła Andrzeja Dudy z dnia 10 czerwca 2013 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – Załącznik 1

Prokurator generalny Andrzej Seremet:
poinformował Pana, że w polskim prawie nie występuje instytucja wycofania aktu oskarżenia lecz odstąpienia od oskarżenia,
poinformował Pana, że on nie posiada uprawnień do odstąpienia od oskarżenia w sprawie przeciwko mnie,
poinformował Pana, że w związku z Pana interwencją zlecił prokuratorowi apelacyjnemu w Krakowie /Artur Wrona – ZKE/ przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
odmówił Panu wydania kopii pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11/ zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda do prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony.

Mimo uchylenia skazującego mnie wymienionego wyżej wyroku sędziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. z powodu rażącego przez niego naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego, sędzia referent w sprawie po jej wznowieniu wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego Beata Stój wydawała kolejne postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. Nie stawiałem się na doręczane mi wezwania do stawiennictwa na badania, wyjaśniając, że skazujący mnie wyrok został uchylony z powodu rażącego i mającego wpływ na jego treść naruszenie prawa przez sędziego T. Kuczmę. Sędzia Beata Stój dwukrotnie groziła mi umieszczeniem mnie w areszcie celem tam poddania mnie badaniom. Wydawała Policji kolejne polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne. Po tym, gdy mnie policjanci poszukiwali w marcu 2014 r. w mieszkaniu mojej matki celem zatrzymania mnie i doprowadzenia na badania, skierowałem pismem z dnia 31 marca 2014 r. wniosek do sędzi B. Stój o doręczenie mi wezwania na badania. Poinformowałem ją, że stawię się w wyznaczonym przez nią terminie i miejscu.
Sędzia B. Stój nie uwierzyła mi i w dniu 25 kwietnia 2014 r. wydała postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu w dniu 7 maja 2014 r., godz. 12:00, na badania psychiatryczne do Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7 w Krakowie.
Zostałem zatrzymany przez Policję w dniu 5 maja 2014 r. w sekretariacie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód.
Policjanci nałożyli mi na ręce kajdanki i zawieźli do Komisariatu Policji IV w Krakowie, przy ul. Królewskiej 4. Tam, około godziny 16:00, gdy z nałożonymi na ręce kajdankami zeskakiwałem z progu samochodu, którym mnie konwojowano potknąłem się i upadłem na jednego z trzech konwojujących mnie funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wszyscy trzej policjanci rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe.
Gdy podnieśliśmy się zaprowadzili mnie do Komisariatu IV, a po pobycie tam przez kilkanaście minut przewieźli mnie do siedziby dodatkowej Komisariatu IV, przy ul. Radzikowskiego 29.
Tam, w obecności wszystkich konwojujących mnie policjantów – sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, sierż. sztab. Michał Doroba, st. post. Marcin Rak – st. asp. Roman Tarnówko sporządził w godz. 16:45 – 17:00 – Protokół Zatrzymania Osoby. Przeczytał go policjantom i mnie. Żaden z policjantów nie zgłosił żadnych do niego uwag.
Następnie inna grupa policjantów przewiozła mnie do Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Następnego dnia, 6 maja 2014 r. przewieziono mnie do Komisariatu Policji IV w Krakowie, gdzie przedstawiono mi zarzut… usiłowania uwolnienia się i w tym celu kopnięcia kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowano. Krata miała z dużą siłą uderzyć jednego z konwojujących mnie policjantów w klatkę piersiową.
Jak się okazało, wszyscy trzej konwojujący mnie policjanci wrócili do Komisariatu Policji IV w Krakowie i w godz. 18:45-19:40 złożyli obciążające mnie zeznania. Poinformowali przesłuchujące ich osoby o zdarzeniu, o którym informacji żaden z nich nie podał do sporządzanego w godz. 16;45- 17:00 Protokołu Zatrzymania Osoby.

Gdy mi w dniu 6 maja 2014 r. przedstawiono w.w. zarzut, nie przyznałem się do popełnienia w.w. czynu.
Zawieziono mnie z powrotem do Izby Zatrzymań KWP w Krakowie, a w dniu 7 maja 2014 r. dorowadzono mnie na godz. 12:00 do Aresztu Śledczego w Krakowie na badania psychiatryczne, zarządzone przez sędzię Beatę Stój w.w. postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Spotkałem się z biegłymi z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzami psychiatrami Katarzyną Bilską-Zarembą i Maruszem Patlą. Przekonany, że nasze spotkanie dotyczy sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ złożyłem do protokołu oświadczenie, w którym podałem przyczyny odmowy poddania się przeze mnie badaniom.
Po jego złożeniu przeze mnie biegli zakończyli spotkanie. Trwało kilka minut, a poza złożeniem przeze mnie w.w. oświadczenia polegało na biegłych ze mną powitaniu i pożegnaniu.
Jak się potem okazało, biegli… badali mnie w dniu 7 maja 2014 r. w dwóch sprawach, tj.
sprawie rozpoznawanej przez sędzię Beatę Stój do sygn.. akt II K 407/13,
sprawie rzekomej przeze mnie próby uwolnienia się w dniu 5 maja 2014 r.

Biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. opinię, w której zamieścili wniosek o poddanie mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.
Na podstawie tej opinii prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko skierował wniosek z dnia 17 czerwca 2014 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny o poddaniu mnie obserwacji psychiatrycznej przez okres do czterech tygodni w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
W dniu 16 października 2014 r. sędzia Sad Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała postanowienie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie określając jako miejsce przeprowadzenia obserwacji Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Złożyłem zażalenie na postanowienie sędzi K. Kaczmary. Zażalenie złożył także wyznaczony mi przez sąd na wniosek prokuratora B. Legutki, podstawie art. 79 § 1 k.p.k. – „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli (…) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności” – obrońca z urzędu, adw. Jarosław Piekar.
W dniu 10 kwietnia 2015 r. odbyło się przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy posiedzenie w przedmiocie rozpoznania w.w. zażaleń.
Rozpoznawał je Sąd w składzie: SSO Lidia Haj /przewodnicząca/ SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas.
Przewodnicząca SSO Lidia Haj nakazała zaproszonej przeze mnie publiczności opuszczenie sali. Poinformowała, że wyłącza jawność posiedzenia ze względu na to, że dotyczyć będzie stanu mojego zdrowia psychicznego.
Przypomniałem jej, że wcześniej już dwukrotnie prowadziła posiedzenia w tej samej sprawie i nie wyłączała ich jawności. Złożyłem wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo publiczności.
Po tym, gdy SSO Lidia Haj po raz kolejny nakazała publiczności opuścić salę, wyrażając zgodę na wskazanie przeze mnie dwóch osób zaufania, którym zezwoliła na uczestnictwo w posiedzeniu, złożyłem wniosek o wyłączenie Sądu w składzie orzekającym w dniu 10.04.2015 r.
SSO Lidia Haj zarządziła przerwę.
Z powodu pozbawienia mnie przez SSO Lidię Haj możności skorzystania z prawa do jawności postępowania określonego w art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”- po przerwie nie wróciłem na salę.
W dalszej części posiedzenia uczestniczyły wskazane przeze mnie osoby zaufania, red. Marek Podlecki oraz Dyrektor Biura Poselskiego Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej, Sylwia Rapicka.
Sąd oddalił moje i mojego obrońcy zażalenia i utrzymał w mocy postanowienie z dnia 16 października 2014 r. SSR Katarzyny Kaczmary, sygn.. IX Kp 300/14/K.
Jak mnie poinformował red. Marek Podlecki, SSO Lidia Haj podała w ustnym uzasadnieniu do postanowienia, że:
zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przeze mnie przypisanego mi czynu, tj. próby uwolnienia się w dniu 5 maja 2014 r. i w tym celu kopnięcia w kratę zabezpieczającą przedział osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowano,
w moim przypadku nie zachodzi okoliczność łagodząca ponieważ ja byłem w przeszłości karany.

Co się tyczy zarzutu, że ja byłem w przeszłości karany, polega on nie nieprawdzie.
Wydany na podstawie aktu oskarżenia prokurator Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /patrz: str. xxx/ skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. został uchylony w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynów w.w. wyrokami wznowieniowymi Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. i Sądu Najwyższego z dnia 26.01.2012 r.
Właśnie ścigając mnie po raz drugi za czyny, które przypisała mi prokurator R. Ridan, sędzia Beata Stój wydała postanowienie z dnia 25.04.2014 r. o zatrzymaniu mnie, z jego opisanymi wyżej konsekwencjami.
Co się tyczy zarzutu z pkt. 1 wskazać należy, że:
Przypisanego mi czynu nie można popełnić, tj. nawet ewentualnie kopnięta przeze mnie płaska krata nie mogła uderzyć stojącego przed samochodem policjanta w klatkę piersiową. Stoi temu na przeszkodzie budowa anatomiczna człowieka. Tak jesteśmy, ludzie, zbudowani, że przed klatkę piersiową wystaje głowa. Ewentualnie kopnięta krata uderzyłaby zatem policjanta w twarz, gdyby stał przodem do samochodu, a w dodatku dokładnie pod kątem, pod którym otwiera się krata.
Żaden z policjantów nie podał do Protokołu Zatrzymania Osoby sporządzonym w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 16:45-17:00, że ja próbowałem się uwolnić, że w tym celu kopnąłem kratę zabezpieczającą przedział dla osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowano, że ta krata miała uderzyć jednego z nich,
Policjanci złożyli w dniu 5 maja 2014 r., w godz. 18:45 – 19:40, sprzeczne, nawzajem wykluczające się zeznania.

W szczegółach moje zarzuty do postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r./, sygn. IV Kz 718/14 przedstawiłem w skierowanych pismami z dnia 13 kwietnia 2015 r. do:
ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka,
prokuratora generalnego Andrzej Seremeta
rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz
wnioskami o wniesienie przez nich – na podstawie art. 521 § 1 k.p.k. i art. 523 § 1 k.p.k. – kasacji na moją korzyść od w.w. postanowienia – Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4.
Ponieważ pisma, jak wyżej różnią się wyłącznie danymi adresowymi, do niniejszego pisma załączam w całości kopię pisma, które skierowałem do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka /Załącznik 2/ oraz kopie pierwszych stron pism – z kopiami dowodów ich nadania – do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta /Załącznik 3/ oraz do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz /Załącznik 4/.
Załącznikami do nich są kopie m.in. Protokołu Zatrzymania Osoby sporządzonego w dniu 5 maja 2014 r. /Załącznik 2.7/ cznik oraz kopie protokołów wzajemnie wykluczających się, sprzecznych zeznań sierż. sztab. Pawła Lewkowicza /Załącznik 2.4/, st. post. Marcina Raka /Załącznik 2.5/ i sierż sztab. Michała Doroby /Załącznik 2.6/.

xxx

W związku z przedstawionymi w niniejszym piśmie faktami – w tym w sprawie przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ znanymi Panu od czerwca 2013 r. i skutkującymi Pana interwencją pismem do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 10 czerwca 2013 r. /Załącznik 1/ – proszę o podjęcie przez Pana mieszczących się w ramach uprawnień Posła do Parlamentu Europejskiego działań na rzecz zweryfikowania legalności:
postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn.. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ o zatrzymaniu mnie na okres nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu pod przymusem na badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich ,
postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Informuję, że w przypadku zatrzymania mnie przez Policję poza miejscem mojego zamieszkania, celem wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., poproszę policjantów, którzy mnie zatrzymają o poinformowanie Pana o zatrzymaniu mnie. Podam policjantom, którzy mnie zatrzymają numer telefonu Pana Biura Poselskiego oraz Biura Zarządu Okręgowego PiS okręgu nr 13 Kraków.
Uprzejmie proszę, w przypadku ewentualnego zatrzymania mnie i poinformowania o tym Pana przez Policję lub pracowników szpitala, do którego zostanę doprowadzony, o poinformowanie przez Pana o zatrzymaniu mnie oraz o miejscu mojego pobytu mojej matki – Wanda Kękuś (…)..

Informuję, że w przypadku zatrzymania mnie i doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego celem wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma natychmiast po doprowadzeniu mnie rozpocznę – z przyczyn podanych w pismach z dnia 13 kwietnia 2015 r. do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka /Załącznik 2/, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta /Załącznik 3/ i rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz /Załącznik 4/ o wniesienie kasacji – protest głodowy, nie będę jadł ani pił.
Uprzejmie proszę o przygotowanie Pana odpowiedzi na prośbę zgłoszoną niniejszym pismem do dnia 20 kwietnia 2015 r., gdy stawię się w Pana Biurze Poselskim.
Przepraszam za krótki termin, ale w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14, w każdej chwili mogę zostać zatrzymany przez Policję i doprowadzony do szpitala psychiatrycznego.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, sygn. BP.AD/35/m6/13, pismo Posła Andrzeja Dudy z dnia 10 czerwca 2013 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 13 kwietnia 2015 r. do rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Wykaz Adresatów kopii niniejszego e-mail’a
abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, afery <afery@poczta.fm>, aferyprawa <aferyprawa@gmail.com>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej M. Czyzewski <andrzej.m.czyzewski@gmx.de>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Andrzej.Adamczyk <Andrzej.Adamczyk@sejm.pl>, Andrzej.Halicki <Andrzej.Halicki@sejm.pl>, Anna.Grodzka <Anna.Grodzka@sejm.pl>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, Antoni.Mezydlo <Antoni.Mezydlo@sejm.pl>, Arkadiusz.Mularczyk <Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Barbara.Bubula <Barbara.Bubula@sejm.pl>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, Bartłomiej Szaciłło <bartek@nowekroje.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Beata.Kempa <Beata.Kempa@sejm.pl>, biuro <biuro@annagrodzka.pl>, biuro <biuro@biurosenatorskie.pl>, biuro <biuro@palikot.pl>, biuro <biuro@cimoszewicz.eu>, biuro <biuro@klich.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Biuro Prasowe <biuro-media.press@prokonto.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, biurosenatorskie.st <biurosenatorskie.st@interia.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Bogdan.Borusewicz <Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, bogusrap <bogusrap@gmail.com>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bs.sekretariat <bs.sekretariat@umwm.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, grzegorzpioterek2 <grzegorzpioterek2@gmail.com>, as_krakow <as_krakow@sw.gov.pl>, rejestracja <rejestracja@psychemed.pl>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, informacja <informacja@krakow.so.gov.pl>, edgp <edgp@gazetaprawna.pl>, <junosza11@wp.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, <srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl>
Cezary.Grabarczyk <Cezary.Grabarczyk@sejm.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, Dionizy.pietron <Dionizy.pietron@gmail.com>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dobrepanstwo <dobrepanstwo@gmail.com>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>, edo200 <edo200@interia.pl>, edyta.stanek <edyta.stanek@fakt.pl>, Elzbieta.Achinger <Elzbieta.Achinger@sejm.pl>, Elzbieta.Radziszewska <Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl>, Eugeniusz.Klopotek <Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl>, Ewa Gutek <egutek@interia.pl>, ewa jacewicz <ewa305@yahoo.ca>, Ewa Małysiak <ewateresa.m@gmail.com>, Ewa.Zmuda-Trzebiatowska <Ewa.Zmuda-Trzebiatowska@sejm.pl>, fakty <fakty@rmf.fm>, falconmillenium <falconmilleniumster@gmail.com>, forsycja <forsycja@s-o-d.pl>, Forum – Forumowisko.pl <admin_noreply@forumowisko.pl>, fundacja <fundacja@lexnostra.pl>, Fundator Bogusław Michał Rapczyński <pflegemichael24eu@gmail.com>, Gabriel Janowski <biuro.pdp@wp.pl>, gaszewski <gaszewski@poczta.fm>, Gazeta GAZETA <newsletter@gazetagazeta.com>, Goska <maryla@iinet.net.au>, Grażyna Mally <grazyna@mally.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, Grzegorz.Schetyna <Grzegorz.Schetyna@sejm.pl>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, M <M@drypiotr.pl>, iampoltv@gmail.com
Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, grzegorz.osowski.b <grzegorz.osowski.b@gmail.com>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, Henryk Swół <biuro@kursy.com.pl>, HS <hs421@wp.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, hulk1811 <hulk1811@wp.pl>, husarz33 <husarz33@wp.pl>, info <info@aferyibezprawie.org>, info <info@nasznowyjork.org>, info <info@tokarstwoautomatowe.com>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, jansaski <jansaski@wp.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz7 <janusz7@o2.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, Jerzy Nowakowski dom-e <biuro@dom-e.pl>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, , Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>,
redakcja <redakcja@fakt.pl>, redakcja <redakcja@dziennik.krakow.pl>, redakcja <redakcja@angora.com.pl>, redakcja <redakcja@fratria.pl>, redakcja <redakcja@krakow.agora.pl>, redakcja <redakcja@3obieg.pl>, renata beata <renata_sonia@yahoo.co.uk>, Robert.Kropiwnicki <Robert.Kropiwnicki@sejm.pl>, robert_bryk <robert_bryk@go2.pl>, robert_bryk@o2.pl<robert_bryk@o2.pl>, rulewski <rulewski@janrulewski.pl>, Ryszard.Terlecki <Ryszard.Terlecki@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, rzecznikkgp <rzecznikkgp@policja.gov.pl>, S SALOMON <salomonpoland@gmail.com>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@gk.pl>, sekretariat.krakow <sekretariat.krakow@tvp.pl>, sekretariat.naczelnych <sekretariat.naczelnych@agora.pl>, sekretariat.prezesa <sekretariat.prezesa@krakow.sa.gov.pl>, sekretariatkmp <sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl>, serwisprasowy <serwisprasowy@brpo.gov.pl>, siwam9 <siwam9@interia.pl>, skargi <skargi@ms.gov.pl>, slawomir.m <slawomir.m@poczta.onet.pl>, Stanislaw.Piotrowicz <Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl>, Stanislaw.Zelichowski <Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl>, Stanislawa.Przadka <Stanislawa.Przadka@sejm.pl>, Stefan.Niesiolowski <Stefan.Niesiolowski@sejm.pl>, stowarzyszeniedemokracjausa <stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com>, Tadeusz Chołda <tadcho@gmail.com>, jaromirlechita@gmail.com, Tadeusz.Iwinski <Tadeusz.Iwinski@sejm.pl>, Tomasz.Kaczmarek <Tomasz.Kaczmarek@sejm.pl>, Tomasz.Tomczykiewicz <Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl>, tomekparol <tomekparol@yahoo.pl>, videopolonia <videopolonia@wp.pl>, w.stechnij <w.stechnij@gmail.com>, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>, Wanda.Nowicka <Wanda.Nowicka@sejm.pl>, warzechabogdan <warzechabogdan@gmail.com>, Jac64 <Jac64@o2.pl>, Witold.Waszczykowski <Witold.Waszczykowski@sejm.pl>, biuro <biuro@andrzejduda.pl>, witoldkotulski <witoldkotulski@op.pl>, wnek <wnek@interia.pl>, wojewoda <wojewoda@malopolska.uw.gov.pl>, wojsat <wojsat@poczta.onet.pl>, wsx4 <wsx4@wp.pl>, Zbigniew Romanski <zr@dr.pl>, zbigniewdrobniak7 <zbigniewdrobniak7@gmail.com>, ziris <ziris@interia.eu>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, ora.krakow <ora.krakow@adwokatura.pl>,
, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, Jaroslaw.Gowin <Jaroslaw.Gowin@sejm.pl>, Jaroslaw.Kaczynski <Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jasnywiktor <jasnywiktor@wp.pl>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, Jerzy.Fedorowicz <Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl>, Jerzy.Wenderlich <Jerzy.Wenderlich@sejm.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, Joachim.Brudzinski <Joachim.Brudzinski@sejm.pl>, joannafrydrych <joannafrydrych@wp.pl>, Jolanta.Szczypinska <Jolanta.Szczypinska@sejm.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, Jozef.Lassota <Jozef.Lassota@sejm.pl>, Jozef.Zych <Jozef.Zych@sejm.pl>, jpiekar <jpiekar@jpiekar.pl>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kancelariaslabosz <kancelariaslabosz@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, Krystyna.Pawlowicz <Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl>, krystynagorzynska <krystynagorzynska@wp.pl>, krzysiek.paleczek <krzysiek.paleczek@gmail.com>, Krzysztof.Szczerski <Krzysztof.Szczerski@sejm.pl>, LENA <lenafleszar@poczta.fm>, Leszek.Miller <Leszek.Miller@sejm.pl>, lew1 <lew1@poczta.fm>, lorenzfreimann <lorenzfreimann@interia.pl>, Lukasz.Gibala <Lukasz.Gibala@sejm.pl>, M.Kaminski <M.Kaminski@sejm.pl>, Malgorzata.Gosiewska <Malgorzata.Gosiewska@sejm.pl>, Malgorzata.Kidawa-Blonska <Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl>, Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska <Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska@sejm.pl>, Marek.Kuchcinski <Marek.Kuchcinski@sejm.pl>, Marek.Suski <Marek.Suski@sejm.pl>, maria.j.michta <maria.j.michta@gmail.com>, Mariusz.Blaszczak <Mariusz.Blaszczak@sejm.pl>, Marzena.Machalek <Marzena.Machalek@sejm.pl>, Michal.Kabacinski <Michal.Kabacinski@sejm.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, nie.spopielarni <nie.spopielarni@gmail.com>, oficer.prasowy <oficer.prasowy@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl>, pek.biuro <pek.biuro@gmail.com>, PflegeMichael24 <biuro@pflegemichael24.eu>, pioterekg <pioterekg@yahoo.con>, Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>, PIOTR KOWALSKI <amadeusz2006@yahoo.com>, Piotr.Naimski <Piotr.Naimski@sejm.pl>, piotr.utrata <piotr.utrata@ingbank.pl>, Piotrek orgonitowy <hydropurepolska@wp.pl>, piotrowiczkw <piotrowiczkw@gmail.com>, pisupisu <pisupisu@interia.pl>, poczta <poczta@malopolska.policja.gov.pl>,
pomoc <pomoc@itvp.pl>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, prasa <prasa@krakow.sa.gov.pl>, President Founders Convention <bmr@pflegemichael24eu.com>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, prezydent <prezydent@um.krakow.pl>, Przemyslaw.Wipler <Przemyslaw.Wipler@sejm.pl>, pz <pz@krakow.pa.gov.pl>, r__opara <r__opara@hotmail.com>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, rafal-gawronski <rafal-gawronski@wp.pl>, Rafal.Grupinski <Rafal.Grupinski@sejm.pl>, rbekier <rbekier@poczta.onet.pl>, red.wisniowski <red.wisniowski@gmail.com>, redakcja <redakcja@newsweek.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, senat <senat@senat.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, grodzki <grodzki@gupkrakow.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, bpr <bpr@sejm.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, kontakt <kontakt@gdansk.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@prokuratura.katowice.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, pa.lublin <pa.lublin@ms.gov.pl>, prokuratura <prokuratura@lodz.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@poznan.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@parz.pl>, pa.szczecin <pa.szczecin@ms.gov.pl>, pawroclaw <pawroclaw@wroclaw.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@bialystok.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@warszawa.pa.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, stalmasz1@wp.pl, mampytanie <mampytanie@ingbank.pl>, Polak Andrzej <andrzej@hdsnet.hu>, pkukiz@interia.pl, kontakt@kprm.gov.pl, dyrsekmon@mon.gov.pl, kancelaria@mz.gov.pl, kontakt@msport.gov.pl, bm@ms.gov.pl, info@mos.gov.pl, mac@mac.gov.pl, minister@msp.gov.pl, informacja@men.gov.pl, opi@opi.org.pl, info@mpips.gov.pl, rzecznik@mkidn.gov.pl, rzecznik@msw.gov.pl,kancelaria@minrol.gov.pl, DW.Sekretariat@msz.gov.pl, sekretariat.IF@mf.gov.pl, sekretariatMWasiak@mir.gov.pl, bip@kprm.gov.pl,
Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Ireneusz.Ras <Ireneusz.Ras@sejm.pl>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, Iwona.Arent <Iwona.Arent@sejm.pl>, Iwona.Sledzinska-Katarasinska <Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl>, iwona5001 <iwona5001@o2.pl>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, jadwiga <jadwiga@icppc.pl>, jadwigarykala <jadwigarykala@gmail.com>, jagadud <jagadud@gmail.com>, Jagna.Marczulajtis-Walczak <Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl>, biuro <biuro@kancelaria-wassermann.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, Jan.Tomaszewski <Jan.Tomaszewski@sejm.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, Janina N <janina.niedzwiedz@interia.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz <krakjanusz@wp.pl>, Janusz.Piechocinski <Janusz.Piechocinski@sejm.pl>, Janusz.Sniadek <Janusz.Sniadek@sejm.pl>, admin <admin@diecezja.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>,
prezes <prezes@debica.sr.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@debica.sr.gov.pl>, prezes <prezes@rzeszow.so.gov.pl>, administracja <administracja@rzeszow.sa.gov.pl>, bm <bm@ms.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, eudajmonista <eudajmonista@o2.pl>, a.czachor <a.czachor@cyf.gov.pl>, abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, adamusik8 <adamusik8@wp.pl>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, andkoch23 <andkoch23@wp.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, Boguś Maśliński <hulk1811@wp.pl>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, buben3 <buben3@wp.pl>, centrum informacji <hs421@wp.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>,

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/