[dyskusja] Andrzej Szubert: Farsy wyborcze w warunkach tzw. „demokracji parlamentarnej”…

PB do Andrzej Szubert, Stanislaw Michalkiewicz i Grzegorz Braun: prawilno, Tawariszcz Gjenjerał Andriej Andriejewicz, za Waszymi wskazów-kami, my kontolujem Privislanskij Kraj
tawariszczi iz Kaliningrada prijedut ukrjeplić nas przy urnach, a Nocznyje Wołki, kak uzgodniliśmy na wstrieczi ze specnazem w Sewastopolie, zostawią worki z głosami w Ambas-sadzie
nasia pabieda w wybiurach zapew-niona! LOL

Andrzej Szubert: inną sprawą jest wynalezienie fortelu , który pomimo obecnej sytuacji, ogra mafię polityczna
Proszą się więc wykazać – mistrzu od forteli. Ale bez czarodziejskiej różdżki niczego Pan nie wymyśli. Musiałby Pan dopalaczami zanarkotyzować kilkanaście milionów durniów, po czym ich zahipnotyzować – inaczej nic Pan nie zrobi.
Farsy wyborcze w warunkach tzw. „demokracji parlamentarnej”…
Możemy dyskutować, ale bazować musimy na realiach a nie na percepcji życzeniowej typu  – musimy znaleźć fortel…
4. dopracowanie i zastosowanie alternatywnego , powszechnego i widocznego  prezentowania propagandy naszych ofert , dla obejścia przekazu sprostytuowanych mediów , celem rozbudzenia ciekawości i świadomości wyborców ( opracowane przez K.Kornatowicza )
5. umożliwienie wszystkim do zaprezentowania w jednym miejscu ich autorskich pomysłów JAK WYGRAĆ WYBORY Z MAFIĄ POLITYCZNĄ , rozpisać i rozpropagować konkurs . niech wzbudzi duże , społeczne zainteresowanie , szczególnie wśród młodzieży akademickiej i podpatrywać propozycje tam spływające . Może pojawić się ktoś , kto trafi w dziesiątkę !   Bo , jak mówi starożytne porzekadło Eskimosów – co kilkaset tysięcy mózgów , to nie trzy .
Proszę jasno powiedzieć w jaki sposób chce Pan dotrzeć do setek tysięcy ludzi (to zresztą zbyt mało aby wygrać farsę wyborczą), zmusić ich do przeczytania, zrozumienia i zaakceptowania Pańskich pomysłów. Pomysłodawców jak Pan są setki. I każdy ma inny projekt.
Realiów nie przeskoczymy. I z tego powodu ja bojkotuję te farsy.

Krzysztof Kornatowicz: Chciał nie chciał powinniśmy wziąć udział w wyborach , nawet z obrzydzeniem . Inaczej oddamy wybory ( rządy ) walkowerem . Inną sprawą jest wynalezienie fortelu , który pomimo obecnej sytuacji , ogra mafię polityczna . I tu należy skupić uwagę . Szukać pomysłów , analizować propozycję , wytężać umysły , bo nie wierzę , że nic się nie da zrobić . TO NIEPRAWDA !  Tak jak już napisałem , poddanie walkowerem wyborów skompromituje nasze starania , czyniąc z nas nieudaczników .
Oczywiście , widząc i wynik naszych poprzednich starań , choćby i w  ostatnich wyborach , i jawne manipulowanie , a więc fałszowanie jego wyników  przez mafię polityczną , można by uznać  że wszelkie takie starania nie mają kompletnie sensu i zachęcać społeczeństwo do zbojkotowania udziału w tej niespecjalnie udanej komedii , w której finał jest zawsze taki sam .
Niestety  , skoro  wybory organizują w Polsce Żydzi i to żydowska  PKW podaje wyniki wyborów , to oznacza , że Żydzi również podadzą do publicznej wiadomości 58% frekwencję wyborczą . Na wybory , nawet po największych namowach i tak pójdą przecież wszyscy ci , którzy mają za co dziękować obecnemu systemowi , ci , którzy maja w głębokiej ciemności nasze nawoływania  do ich bojkotu , oraz jakaś część idiotów . Razem , w sumie około 38 % . Jaki zatem odniosą skutek ci , którzy namawiają do ich bojkotu ? Te oddanie walkowerem wyborów jeno uspokoi prace Komisji Wyborczej .
Można również przerwać tą farsę wyborczą poprzez rewolucję . Ale w społeczeństwie ciągle jeszcze nie ma nastrojów rewolucyjnych i nikomu ( poza Kornatowiczami ) nie chce się szabel ze stodoły wykopywać , więc na żadną rewolucję nie ma co liczyć .
Pozostaje więc jedynie opracować fortel do uwiedzenia wyborców poprzez
1.  program naprawczy , jako ofertę do porównania dla społeczeństwa ( rozpoczęte przez p. Kamyckiego i Wiktora Turowskiego )
2.  zorganizowanie kilku liczebnych i dobrze umotywowanych ” armii ” interesariuszy , utworzonych z najliczniejszych grup obdartych z uśmiechu , z przedstawioną bezpośrednio właśnie im ofertą polityczną w zamian za poparcie kartką wyborczą , która to oferta jest receptą również dla całego społeczeństwa (koncepcja Kornatowicza)
3.  utworzenie Obywatelskiego Komitetu Wyborczego ze zweryfikowanymi kandydatami do objęcia funkcji politycznych w państwie , oraz Obywatelskich Komisarzy Wyborczych , którzy będą czuwać nad przebiegiem i liczeniem głosów ( w trakcie realizacji przez Adama Jagłę ) , ale w sposób znakomity nagłośnione
4. dopracowanie i zastosowanie alternatywnego , powszechnego i widocznego  prezentowania propagandy naszych ofert , dla obejścia przekazu sprostytuowanych mediów , celem rozbudzenia ciekawości i świadomości wyborców ( opracowane przez K.Kornatowicza )
5. umożliwienie wszystkim do zaprezentowania w jednym miejscu ich autorskich pomysłów JAK WYGRAĆ WYBORY Z MAFIĄ POLITYCZNĄ , rozpisać i rozpropagować konkurs . niech wzbudzi duże , społeczne zainteresowanie , szczególnie wśród młodzieży akademickiej i podpatrywać propozycje tam spływające . Może pojawić się ktoś , kto trafi w dziesiątkę !   Bo , jak mówi starożytne porzekadło Eskimosów – co kilkaset tysięcy mózgów , to nie trzy .
Na te dzieła mamy zaledwie kilka miesięcy , a więc wojna musi być BŁYSKAWICZNA , taka , aby po jej sukcesie długie lata analizowano ją na uniwersytetach politologii .
Aby je zrealizować potrzebny jest Sztab Główny , który będzie kierował działaniami na wszystkich obszarach działań . oraz scalenie sierot ze wszystkich byłych i ciągle dyndających jałowo organizacji .

Krzysztof Kornatowicz
e-mail kornatk@gmail.com
502-42-13-32

Andrzej Szubert: Pani Elżbieto, Jestem przeciwnikiem prób organizowania akcji protestacyjnych z góry skazanych na porażkę. Mam na myśli pomysł z kartami wyborczymi.
Musiałby zostać rozkolportowany masowo w sieci. Obawiam się jednak, że nie wyjdzie poza niszę internetową.
Pomysł nie dotrze do ok 50% Polaków ignorujących farsy wyborcze i nie interesujące się nimi. Odrzuci go ponadto bydełko wyborcze bandy czworga i jej odprysków. A także bydełko kandydatów niszowych. W sumie w akcji tej weźmie udział kilkaset, góra kilka tysięcy osób. A nawet gdyby to zrobiło kilkaset tysięcy – kilkaset tysięcy to nie społeczeństwo, a jego niewielka część. Czyli gra nie warta świeczki. Ponadto okupant tych ludzi zaliczy i tak  do “frekwencji” wyborczej. Po co mu ją nakręcać?
Sama myśl o tym, aby pójść do “lokalu wyborczego” napełnia mnie obżydzeniem.

Elzbieta Flis:   From: Przemek Pastewski
Sent: Thursday, April 16, 2015 11:12 PM
To: ZMIANA – grupa dyskusyjna
Subject: [ZMIANA – grupa dyskusyjna] UDOSTĘPNIAJCIE ! NAJLEPIEJ POPRZEZ KOPIUJ I WKLEJ !!!

Przemek Pastewski posted in ZMIANA – grupa dyskusyjna
Przemek Pastewski
April 16 at 6:00am

UDOSTĘPNIAJCIE ! NAJLEPIEJ POPRZEZ KOPIUJ I WKLEJ !!!

Naród suwerenny ma moc anulować lichwę zaciągnięta bez jego zgody !

korpo-banksteria to wie i za wszelka cenę nie dopuści do odzyskania suwerenności przez Naród Polski = jeśli będzie trzeba to natychmiast wyślą bombowce (już nawet be cyrku ONZ, “BMR” i “humanitarnej interwencji”)

Władza w Polsce jest nielegalna:
2. sprawują ją koczownicy z plemienia chazarskiego, syjoniści i masoni pod zmienionymi na Polskie nazwiskami
3. wyprzedali majątek Polaków, zniszczyli rodzimy przemysł i handel, źródła dochodów państwa Polskiego (..ujęcia wody, …
4. nałożyli wysokie podatki i składki zus dla przedsiębiorców, którzy nie są w stanie ponosić takich kosztów
5. wpuścili zagraniczne korporacje w miejsce polskich firm, z którymi nie jesteśmy w stanie konkurować i zwolnili je z podatków
6. w wyniku trzech powyższych drastycznie wzrosło bezrobocie, spadła liczba polskich przedsiębiorców prywatnych, Polak z pozycji przedsiębiorcy stał się pracownikiem zachodnich korporacji za ograniczoną stawkę i przy braku wolności gospodarczej bądź wyjechał na emigrację
7. w wyniku czego zmalały wpływy do zus na emerytury tych, którzy pozostali w kraju, na służbę zdrowia i rzeszę bezrobotnych
8. wpisując w konstytucję art. mówiący o niemożności pożyczania pieniędzy z banku narodowego, a jedynie z banku światowego zadłużyli Polskę, która nie jest w stanie spłacić odsetek od zaciąganych kredytów w wyniku czego Polska zbankrutowała w styczniu 2015 roku osiągając 3 najwyższy prób zadłużenia ustanowiony konstytucyjnie, o czym cisza
9. ustanowili prawo umożliwiające wykup ziem polskich od stycznia 2016 roku w momencie zaniżonej wartości nieruchomości
10. sprzedali 90% mediów polskich, do których Polacy dostępu już nigdy mieć nie będą.
11. Wprowadzili GMO, co oznacza całkowite uzależnienie od korporacji produkującej opatentowane nasiona jednego rodzaju, rolnikom nie wolno wg tej ustawy produkować własnych nasion, udowodnione są ponadto związki gmo z niepłodnością i zachorowaniami na raka
12. resztę sami dopiszcie …………

I. W roku 1927 władzę w Polsce przejęli nielegalnie ….. i niezgodnie z konstytucją wprowadzili do pieczęci państwowej znaki swojej społeczności, obce polskiej kulturze, czyniąc pieczęcie nieskutecznymi. Oznacza to dokładnie tyle, że decyzje zatwierdzane tą pieczęcią są bezskuteczne, zaś dokumenty nimi podbijane nie są aktami prawnymi, a zwykłymi dokumentami bez mocy prawnej. Czyli wszystkie podjęte decyzje i ustanowienia są nielegalne i powinno się je anulować (jeśli naród polski to zrozumie i tego zechce).

2. Od tej pory wszystkie rządy w Polsce obejmowały władzę nielegalnie i działały w imieniu Polski bez legitymacji/przyzwolenia narodu Polskiego, który nie był tego świadomy.

3. Zapisy prawa i ustawy tworzone przez te rządy nie mają mocy prawnej, ale jeśli Polacy nie protestują, okupant nadal działa i to we własnym interesie/interesie własnego prawdziwego narodu, a nie narodu Polskiego (zniszczenie przemysłu, sprzedanie polskich firm, w tym banków, zachodnim korporacjom czyli przekazanie dochodów polski w ręce “zachodu”, przyjęcie konstytucyjnego nakazu zadłużania się w bankach zachodnich zamiast w banku narodowym, zniszczenie rynku pracy, nałożenie na polskie przedsiębiorstwa wysokich podatków i składek oraz przepisów i kar utrudniających rozwój, spowodowanie licznej emigracji Polaków, itd).

4. Zachowuje rządy nieprzerwanie od lat dzięki ordynacji wyborczej uniemożliwiającej uczciwym Polakom dojście do władzy. Jeśli pojawiają się nowi kandydaci przed wyborami to są to jedynie wysłannicy obecnej władzy, którzy grają tylko dla niepoznaki opozycję czy krytykantów, zachowując pozory możliwości rywalizowania o władzę i wciągając niezadowolonych Polaków w wir poróżnień i wrogości wobec siebie w wyścigu o lepszego kandydata i jego program, a jest to gra pozorów, ponieważ dezinformacja serwowana nam przez nie polskie już media utrzymuje nas przed odkryciem prawdy o tym kto jest reżyserem tego teatrzyku i że jest on samozwańczym i łatwym do strącenia uzurpatorem. Jeśli pojawia się ktoś, kto chce stanąć przeciw obecnej władzy, zostaje uciszony, przekupiony bądź wyeliminowany.

5. Nie ma chyba w naszym kraju choćby jednego Polaka, (który oczywiście nie siedzi z władzą przy korycie), który nie znalazłby powodu do narzekania na krzywdzące ustawy rządu. Zostaliśmy jednak oduczeni podejmowania działania, dla siebie, rodziny, nawet swoich dzieci, dla sąsiadów, dla swojego narodu. Czujemy się bezsilni i samotni. Tym czasem jest rozwiązanie, z którego możemy skorzystać i pożegnać okupanta, który śmieje się z naszej ignorancji naszego własnego problemu, zaciskając nam coraz bardziej smycz na szyi.

6. Rozwiązaniem tym jest delegitymizacja władzy, czyli powiedzenie sobie i rządowi, że utracił on aprobatę społeczną, że obywatele wycofują akceptację dla rządu, gdyż system przez niego stworzony nie jest już zdolny zaspokajać potrzeby społeczne, że system polityczny stracił sprawność zaspokajania żądań kierowanych pod jego adresem. Żądań suwerena, czyli narodu polskiego, zgodnie z art. 4 Konstytucji “Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu”.

7. Jest tylko jeden sposób skuteczny i bezpieczny, alby okazać bezkrwawo dezaprobatę rządowi – pójście do wyborów, pobranie karty wyborczej, wrzucenie do urny pustej kartki zabranej ze sobą z domu, wzięcie karty wyborczej ze sobą, zapisanie na niej jakiegoś kodu, który by ją wyróżniał spośród innych kart, zrobienie zdjęcia i zamieszczenie go na wyznaczonej do tego stronie internetowej.(można poprosić o pomoc znajomych czy rodzinę). Uzyska się przez to dwa cele – wykaże, że społeczeństwo Polskie wypowiada władzy akceptację i umożliwi kontrolę wyborów poprzez przeliczenie kart zabranych ze sobą + liczba osób, które zagłosowały (głownie klakierzy obecnego systemu, ludzie na stanowiskach rządowych, państwowych, ich rodziny i osoby z obywatelstwem polskim, ale nie Polacy urodzeni w Polsce, a bracia okupanta). Ocenia się ich na łączną ilość 5 mln. Jeśli chce się osiągnąć cel, należy zmobilizować największą liczbę ludzi, wyedukować się w temacie przejęcia władzy przez okupanta i aferach ostatnich 25 lat. Należy zrozumieć jedną rzecz – głosując na kogokolwiek, czy to na kandydata obecnych partii czy na kandydatów pozasystemowych, legitymizujemy władzę …….. w Polsce, która uczciwych ludzi przerabia lub eliminuje. Gdyby było inaczej, Polska nie zostałaby zrujnowana i wszystko nie byłoby podporządkowane jednemu dyktatowi – dyktatowi wykończenia Polaków (samobójstwa popełnione z biedy, emigracja, coraz niższa jakość żywności, wyższe koszty utrzymania, droższa służba zdrowia, rzesza bezrobotnych, i bankrutujący ZUS z wcześniej wymienionych powodów). Państwo nie ma własnych dochodów (brak przemysłu, handel i usługi w rękach firm zagranicznych), a jedynie spłaca odsetki od zaciągniętych kredytów zagranicznym bankom. Dąży zatem do samounicestwienia.

Zostało niewiele czasu do wyborów. Jeśli nie podejmiemy tej inicjatywy, nie będę zdziwiony. Zostaliśmy uśpieni, nasza czujność, nasza chęć dochodzenia prawdy, żądania praw, walki o swoje godne życie, swoje i przyszłych pokoleń, które jeśli wyemigruje, pozostawi na bruku resztę, która w kraju pozostanie, a dla której nie będzie miał kto pracować na emerytury.

Z serca i szczerej wiary w płomień rozsądku i odrobiny zdecydowania przy niewielkim wysiłku (pusta kartka papieru).

 

……………………………………….

https://opolczykpl.wordpress.com/2015/04/23/farsy-wyborcze-w-warunkach-tzw-demokracji-parlamentarnej/

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/