Po żydozachodniej kampanii nienawiści do Rosji, Ukraińcy niechętnie o Rosjanach

http://www.stefczyk.info/wiadomosci/swiat/ukraincy-niechetnie-o-rosjanach,13596373480

Wśród Ukraińców znacznie wzrósł odsetek osób źle odnoszących się do Rosjan. W ciągu roku z 16,6 proc. do 25,9 proc. – wynika z sondażu przeprowadzonego przez kijowskie centrum im. Razumkowa.

W porównaniu z kwietniem roku 2014 wzrósł odsetek respondentów, którzy mają negatywny stosunek: do prezydenta Rosji – z 70,8 proc. do 75,5 proc., do rosyjskiego rządu – z 67,6 proc. do 71,6 proc., do Dumy Państwowej (niższej izby rosyjskiego parlamentu) – z 66,6 proc. do 70,1 proc.

Liczba tych, którzy negatywnie odnoszą się do obywateli Federacji Rosyjskiej, zwiększyła się w tym czasie z 16,6 proc. do 25,9 proc. Jednocześnie wzrósł odsetek tych, którzy odnoszą się do Rosjan neutralnie (z 32,5 proc. do 37,1 proc.) i wyraźnie zmalała liczba Ukraińców, mających pozytywny stosunek do Rosjan (z 44,9 proc. do 28,9 proc.) – wynika z badania centrum analitycznego im. Razumkowa.

Obecnie, o czym świadczą wyniki sondażu, więcej jest też niż przed rokiem zwolenników wprowadzenia wiz dla Rosjan, wzrosła także liczba zwolenników wyjścia Ukrainy ze Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

Tych, którzy są za wyjściem z WNP, jest, według danych najnowszego sondażu, więcej niż przeciwników takiego kroku – odpowiednio 43,3 proc. i 33,8 proc.

PAP

Czytaj oryginalny artykuł na: http://www.stefczyk.info/wiadomosci/swiat/ukraincy-niechetnie-o-rosjanach,13596373480#ixzz3YTY83Mcz

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/