Oszczerstwa holenderskiego korespondenta w Polsce; Mattel c. d.

From: Reduta Dobrego Imienia < kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl>
Sent: Tue, Apr 28, 2015 10:51 AM
Subject: Oszczerstwa holenderskiego korespondenta w Polsce; Mattel c. d.

Warszawa, dn. 28.04.2015

BIULETYN INFORMACYJNY
REDUTY DOBREGO IMIENIA
POLSKIEJ LIGI PRZECIW ZNIESŁAWIENIOM
Otrzymujesz ten Biuletyn ponieważ  zapisałeś/zapisałaś się do otrzymywania newslettera lub też podpisując którąś z petycji Reduty Dobrego Imienia  zgodziłeś/zgodziłaś się na otrzymywanie informacji od Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom.
Mail ten jest także skierowany do tych członków Reduty, którzy nie abonują Biuletynu,  ponieważ informacje dziś przekazywane dotyczą ich bezpośrednio, a nie chcemy dwukrotnie wysyłać wielu tysięcy maili.
Szanowni Państwo,
1.Holenderski korespondent w Polsce napisał dwukrotnie we wspomnieniowym tekście o Władysławie Bartoszewskim, że ten “ratował Żydów w antysemickiej Polsce”. Autor tego tekstu, Jan HUNIN, mieszkający w Polsce od lat, nie pierwszy raz szkaluje Polaków. Polacy z Holandii wielokrotnie protestowali przeciwko jego działalności. Jak długo można być cierpliwym? Ten człowiek to wypisuje do prasy kraju, w którym Żydów współobywatele posłusznie odstawili do pociągów do Auschwitz na wezwanie władz okupacyjnych, a pilnowała porządku kolaborancka formacja policyjna. W ten sposób zginęła Anna Frank.
Wystosowaliśmy list do Ministra Spraw Zagranicznych, z wezwaniem do odebrania Huninowi akredytacji i uznania go za persona non grata.
Link do tekstu listu i opisu całej sytuacji jest na stronach Reduty
http://reduta-dobrego-imienia.pl/?p=1237
Będziemy monitorować dalszy ciąg tej sprawy i w przypadku braku reakcji Ministra będziemy podejmować dalsze kroki.

2. Firma Mattel wysyła  standardowe odpowiedzi na protesty związane ze szkalującą treścią karty w zestawie Apples2Apples. Piszą, że “pomyłka” została odkryta w 2013 roku i “wadliwa” karta została wycofana. Jednakże zestaw z taką kartą został kupiony w zeszłym tygodniu przez członka Reduty w Nowym Jorku. I zachodzi podejrzenie, że została zmieniona szata graficzna w porównaniu do tej z roku 2013 i karta o oszczerczej treści została w nim uwzględniona. Innymi słowy: wypuścili nową edycję, zmienili design, ale oszczerstwo pozostało. A na pudełku chwalą się, że sprzedali 3 mln egzemplarzy. Powstaje zatem pytanie o prawdomówność Mattela w tych odpowiedziach do protestujących.
Dział dokumentacyjny Reduty prowadzi właśnie dochodzenie w tej sprawie.
O wynikach i dalszych działaniach będziemy informować.

Maciej Świrski
Prezes Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom

Wesprzyj Redutę
Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom utrzymuje się z dobrowolnych datków swoich członków i sympatyków. Jest to przysłowiowy “wdowi grosz”, który pozwala nam działać.
Darowizny na działalność Reduty  można wpłacać na konto (z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe” w tytule przelewu):
Bank BZ WBK
dla wpłat w złotych:
87 1090 1883 0000 0001 2254 5117
dla wpłat w euro
33 1090 1883 0000 0001 2254 5119
Odbiorca:
Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom
ul. M Kopernika 30 lok. 537
00=950 Warszawa

Adnotacja tytułem: “Darowizna na cele statutowe”  + adres email nadawcy

Można też wpłacić darowiznę za pomocą serwisu PayPal klikając w poniższy obrazek i nastąpi przekierowanie na stronę PayPal

_______________________________________***____________________________________
Fundacja Dobrego Imienia/Polish League Against Defamation

ul. M. Kopernika 30 lok. 537
00-950 Warszawa

Poland

T:. +48 502 733 189, E:kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl,
W: http://reduta-dobrego-imienia.pl

Maciej Świrski
admin@reduta-dobrego-imienia.pl
tel. +48 502733189

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/