TOOLS Basic kit on mind control, psychotronic warfare, mob stalking etc. / Podstawowy zestaw o mind control, broni psychotronicznej itp.

Po polsku

[1996 wciąż REWELACJA] Techniki kontroli mózgu przez NSA (USA)

Piotr Bein: Smutno mi Boże – prof. Jerzy Robert Nowak narzędziem masowej socjo-manipulacji i mind control

https://piotrbein.net/2014/06/22/mind-control-chemical-added-to-drinking-water-in-ukraine-dodatki-sterujace-mysleniem-dodawane-do-wody-pitnej-na-ukrainie/

///////////////////////////////

English

STUNNING Covert ops by the US NSA

MUST KNOW Targeted individuals and former CIA expert on mind control, remote torture and electronic stalking

Control Mental – Mind Control

Mind control: Monarch The New Phoenix Program

Silent Sound Mind Control Explained

Joe Vialls: Danger – Mind Controllers At Work!


http://therebel.org/stone/642683-are-cell-phone-towers-haarp-stations-in-disguise

Mind-control chemicals in Ukraine’s drinking water? / Chemikalia sterujące myśleniem dodawane do wody pitnej na Ukrainie?

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/