NSZZ Solidarność udzielił poparcia A. Dudzie

Związek zawodowy NSZZ Solidarność, stał się „polityczną przybudówką” Prawa i Sprawiedliwości

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność udzielił poparcia Andrzejowi Dudzie

5 maja 2015 roku Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zawarła umowę programową  kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej panem Andrzejem Dudą umowę programową.

LINK_UMOWA_SOLIDARNOŚCI_Z_KANDYDATEM_DUDĄ

http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/dokumenty/file_2.pdf

W ostatnim 4-tym punkcie umowy, która jest ze strony pana Andrzeja Dudy jedynie deklaracją, czytamy następujące oświadczenie pana przewodniczącego Piotra Dudy: „(…) Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność udziela poparcia kandydatowi w wyborach na Prezydenta RP Andrzejowi Dudzie oraz deklaruje, że zwróci się o poparcie tej kandydatury do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” oraz ich rodzin, a także do innych reprezentowanych central związkowych.” [Źródło j.w.].

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/