“Historycy”, Narodowi Gawędziarze i katolikomedia gotowią polactfo na srulową wojnę z Rosją

Piotr Bein 8.5.2015

W 1-ej części (ok. 40 minut) wywiadu trwającego 54 minuty,

Przedsiębiorstwo Holokaust i masowe przekłamywanie historii – dr Ewa Kurek

Dr Kurek omawia srulowe sprawstwo Szoa, ale nie porusza tła globalnego: syjonu i żydobanksterii — głównego motoru genocydu na współplemieńcach.

Podobnie, oskarżając Polaków o współudział w żydokomunie, historyk zaniedbuje najważniejsze: kto utworzył system, który przyciągnął najgoszy chłam narodu (a krytykuje Rosjan za dołączenie do rewolucji bolszewickiej!). A kto obecnie umożliwia okupację, skundlenie i wyzysk całego narodu w jewrounii, jak nie Polacy — szabas-goje, cwaniaczki, złodzieje… Kurek po prostu mówi: komunizm wprowadzony w Polsce przez sowietów i Armię Czerwoną… Jakby sowieci nie byli żydłactwem i ich wielonarodowymi szabas-gojami z całej Rosji.

Ok. min. 35:00 Kurek wyraża niepewność, czy żydokomuna była żydami/Żydami (z narodowości czy religii), bo byli komunistami z przekonania, a komunista nie ma narodu! Czyżby zabierze jej następne 30 lat, by dojść, że byli Żydami z plemienności!? Żydokomuna była żydłacka, bo np. wsparła “pogrom” Kielce, mający na celu wystraszenie Żydów do emigracji do Palestyny. Była żydłacka, bo pomogła zakłamać Jedwabne, torturując Polaków do przyznania się do “winy”. W obu przypadkach była syjonistyczna: wypieranie żydowstwa do przyszłego Izraela, tuszowanie zbrodni syjo-hitelerowców jak Jedwabne. Ponadto, jak przyznaje Kurek, żydokomuchy zachowywali się jak ich poprzednicy w Szoa: potrafili zabić innego Żyda, przeciwnego ich ideologii.

Kurek zebrała fakty z prawa żydłackiego: Żyd ma jeden obowiązek: ratować siebie, obojętne czy kosztem in. Żydow, gojów… Wg starożytnego prawa żydowskiego, przeciwnie do etyki chrześcijańskiej nakazującej bronić najsłabszych w swej społeczności, Żyd ma także obowiązek obrony życia żydowskiego w sytuacji zagrożenia,  poświęcając część społeczności żydowskiej, np. dzieci, by ratować innych Żydów. Prawo starożytne wcielono w prawo syjonistycznego państwa Izrael: oskarżony Żyd jest niewinny, jeśli zabijając 100 Żydów chroni innych 100 Żydów lub własne życie. Znamienne, że żaden z Żydów oskarżonych w Izraelu o udział w Szoa nie został osądzony.

Dr Kurek argumentuje, że bez wzgl. na to, które prawo — żydowskie czy chrześcijańskie —  weźmiemy jako podstawę do osądu zachowań podczas II wś. (rzekoma odmowa Polaków pomagać Żydom, brak pomocy Żydów dla Polaków pod okupacją hitlerowską), to Polacy wychodzą moralnie górą. Wg prawa żydowskiego, zarzut rzekomego niezrobienia dość dla ratowania Żydów upada, bo Polacy chronili przede wszystkim siebie i swoich w sytuacji śmiertelnego zagrożenia narodu. Wg prawa chrześcijańskiego, zrobili to, co powinni byli: ratowali Żydów w miarę możliwości.

Rzetelna jako tako nt. stosunków polsko-żydowskich, historyczka Dr Kurek demonizuje Rosjan i prawosławie = wybiera i interpretuje źródła nt. prawosławia rosyjskiego,  polityki i duszy rosyjskiej pod hasbarę i szowinistyczną, kłamliwą propagandę Watykanu:

– To nie Rosjanie ustanowili dogmaty prawosławia, tylko kilka synodów przez 1-sze wieki po Chrystusie.

– “Prawosławie to sekta”… katolicy odłączyli się stopniowo od wiary prawosławnej (bizantyjskiej a nie rosyjskiej!), ustanawiając w 1054 r. KK ze stolicą w Rzymie = a schizmatykami i sekciarzami nazywają prawosławnych!

– Ogłoszenie “świętej Rusi” w XVI w.= przypomina wiarę polskich katolików w polski mesjanizm i szczególną misję dziejową oraz obecne próby intronizacji Chrystusa. Dr Kurek wynaturza historię i koncepcję świętej Rusi. Koncepcja wywodzi się z VIII w. Jest ideą unifikującą (ku zgrozie sruli!) ruskojęzycznych (Rosjanie, Ukraińcy – Rusini, Białorusini), łącząc poczucie narodowości z wiarą prawosławną.
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Rus
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_Ru%C5%9B
Polska też wykorzystuje religię w umacnianiu państwa, służy jako pięść pancerna Watykanu: od brutalnego skatoliczenia pogan począwszy od X w., poprzez rzeź Prusów wspólnie z Krzyżowcami, po tępienie prawosławia w okresie międzywojennym i Akcję Wisła czystek etnicznych na prawosławnych po II wś.

– Min. 46:30  Rosja prawosławna nieoparła się rewolucji bolszewickiej = jak to nie! — a miliony wymordowanych elit, hierarchów, popów, mnichów i mniszek… A  Polacy oparli się żydokomunie, judaizacji, jewropeizacji?

– “Rosja dąży do budowy imperium” = szkoła Narodowych Gawędziarzy, agentów wpływu jak Michalkiewicz i Braun, czy prof. A. Nowak, którego skomentowałem i nie będę się powtarzał:

Prof. Andrzej Nowak, agent wpływu

– Moskwa Trzeci Rzym = skoro Bułgarzy okrzyknęli takim Tarnovo, po upadku wschodniorzymskiego, bizantyjskiego Konstantynopola sułtan Mehmed II ogłosił się Cezarem nowego Rzymu, imperialne Niemcy i Austria miały też nazewnicze ciągoty do tegoż, a Mussolini nazywał swą faszystowską Italię Trzecim Rzymem, to Moskwa też może 🙂
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Rome

– “Rosjanie nie mają duszy indywidualnej, tylko zbiorową” = śmierdzi talmudem… każdy człowiek ma duszę, jako stworzenie Boga.

– “Dugin czołowy doradca Putina” = Putin ma sztab, Dugina wywalił z uniwersku (i sztabu?) za doractfo ws. Donbasu, prowadzące do konfliktu zbrojnego z żydoNATO, nadrzędnego celu sruli w rozwałce Ukrainy.

– “Polacy dali łupnia Tuchaczewskiemu, Rosjanie mają z tego powodu kompleksy” = taa, armia żydobolszewii wg doktor historyczki Kurek to Rosja i Rosjanie! Podobnie przedstawia żydłaka Stalina jako Rosjanina!

– “Rosjanie nienawidzą Polaków” — nie spotkałem Rosjanina o takiej opinii, natomiast znam tabuny Polaków organicznie, bezmyślnie nienawidzących Rosjan (i to za zbrodnie sruli — NKWD, bolszewia, komuchy…). Kurek uzasadnia to jakąś zawiścią o indywidualną, wolną duszę u Polaka (skundlone, zjudaizowane polactfo w baraku jewrounii myśli, że ma wolność?). Rosjanie, których znam to “czudaki”, wielcy indywidualiści. Gdzie Koneczny prowadzil swe obserwacje “epokowe”?!

– “Rosjanie nienawidzą katolicyzmu” = i mają rację z paru względow: nie mają powodów kochać schizmy od prastarej wiary chrześcijańskiej , a szowinizm religijny katolactfa odstręcza nawet myślącego Polaka.

W 1-ej części, żonglerka słowami Dr Kurek rozwodniła żydłackość żydokomuny, a pod koniec wywiadu demonizuje:  “historia Rosji jest straszna”, “Rosji musimy się bać” = a którego narodu historia nie jest straszna, którego sąsiada nie trza się obawiać?

Tak to bzdury od Narodowych Gawędziarzy, szowinizm z Konecznego i pranie mózgów przez zjudaizowane katolikomedia gotowią polactfo na srulową wojnę z Rosją.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/