Dr Kękuś: Niektórzy policjanci faszyści w Krakowie i jak ich prezes Sądu Rejonowego w Dębicy ujawniła

From: Zbigniew Kękuś <kekus.zbigniew@wp.pl>
Date: May 14, 2015 2:03:56 AM PDT (CA)
To: =========
Cc: sekretariatkmp <sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl>, poczta <poczta@malopolska.policja.gov>, rzecznikkgp <rzecznikkgp@policja.gov.pl>
Subject: Niektórzy policjanci faszyści w Krakowie i jak ich prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój ujawniła

Szanowni Państwo,

W przesłanym Państwu w dniu wczorajszym e-mail’u zaprezentowałem, w jaki sposób zatrudniony w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie świadczy darmową usługę prawną prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiejowi Legutko. Prokurator, który na co dzień sporządzeń sporządza akty oskarżenia powinien sobie sam poradzić ze sporządzeniem prywatnego aktu oskarżenia w sprawie, w której jestem ścigany za popełnienie na jego szkodę czynu prywatnoskargowego.
W niniejszym e-mail’u zaprezentuję Państwu przyczynę zachowania mł. asp. Patryka Lasoty, tj. jego najwyraźniej przekonanie, że mu wszystko wolno, zaufanie do przełożonych, że bo go będą chronić przed konsekwencjami naruszania prawa.
Nieprawidłowo mnie wzywa. Pierwsze z wysłanych mi Wezwań odebrałem kilka dni po wyznaczonym mi przez niego terminie stawiennictwa.
Drugie – do stawiennictwa w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 09:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 w Krakowie – przyniósł mi osobiście w dniu 6 maja 2015 r.
Poinformował mnie, że mnie ściga z art. 216 § 1 k.k. i … „inne”.
Co to znaczy „inne”. Jakie „inne”? Co przede mną ukrywa mł. asp. Patryk Lasota?
Być może chodzi o art. 216 § 2 k.k., który wspomniał w pierwszym, nieprawidłowo doręczonym mi wezwaniu. Ale tylko być może, bo skoro w pierwszym Wezwaniu podał, że mnie ściga z art. 216 § 1 i § 2 k.k., to dlaczego nie podał tego w drugim?
Artykuł 129  § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”
Ustawowym obowiązkiem mł. asp. Patryka Lasoty jest podać, w jakiej sprawie mnie wzywa, a nie informować, że: „i inne”.
Co więcej, gdy spytałem mł. asp. Patryka Lasoty w dniu 6 maja 2015 r., dlaczego mi osobiście przyniósł wezwanie, do stawiennictwa w dniu 15 maja 2015 r. odpowiedział, że… ja nie odebrałem drugiego wezwania, które do mnie wysłał, po pierwszym wysłanym nieprawidłowo.
Sprawdziłem na poczcie… Nie było do mnie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przesyłki listowej poleconej, której bym nie odebrał. Okłamał mnie mł. asp. Patryk Lasota.

W niniejszym e-mailu będzie o niektórych policjantach faszystach w Krakowie, o tym, jak ich bronił ich przełożony Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Mariusz Dąbek posługując się półprawdą w piśmie do Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Annę Grodzką, a nielojalna wobec niego i policjantów sędzia, prezes  Sądu Rejonowego Dębicy Beata Stój, której polecenie nadgorliwie, naruszając prawo realizowali, ujawniła prawdę.

Kilkukrotnie już Państwa informowałem, że mnie sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój ściga za czyny, które – znieważenia i zniesławienia piętnaściorga sędziów z Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, RPO Andrzeja  Zolla i adw. Wiesławy Zoll, popełnione za pośrednictwem Internetu, stronwww.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, w okresie od stycznia 2003 r. do maja i września 2005 r. – przypisała mi aktem oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan.
Sędzi Beacie Stój absolutnie nie przeszkadza, że w sprawie przeciwko mnie jej kolega z pracy sędzia Tomasz Kuczma raz już, w dniu 18 grudnia 2007 r. wydał skazujący mnie wyrok, który następnie uchyliły na moją korzyść, w zakresie wszystkich przypisanych mi czynów, Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem sprzed prawie pięciu lat, tj. z dnia 15 września 2010 r. oraz Sąd Najwyższy wyrokiem sprzed ponad trzech lat, tj. z dnia 26 stycznia 2012 r.
Ba, po tym, gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy zarzuciwszy mu rażące i mające wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego – skazał mnie w grudniu 2007 r. za czyny z art. 226 § 1 k.k. w zakresie, z którego ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19 października…  2006 r. z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. – sędzia Beata Stój uznała mnie w marcu 2011 r. za niepoczytalnego i skierowała mnie na badania psychiatryczne, które miały wykazać, czy byłem poczytalny w okresie od … stycznia 2003 r. do września 2005 r.
Gdy Sąd Najwyższy wydał wyrok wznowieniowy z dnia 26 stycznia 2012 r. którym zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku, który wydał w dniu 18.12.2007 r. naruszenie prawa procesowego – w tym, że dokonał oceny dowodów wbrew zasadom prawidłowego rozumowania, bo mnie skazał wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za popełnianie czynów za pośrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl w okresie od stycznia 2003 r., podczas gdy pismem z dnia 1 października 2007 r. Dział Bezpieczeństwa Interii.PL S.A. zawiadomił go, że ta strona została założona prawie dwa… lata później, tj. w dniu 26 października 2004 r. – sędzia Beata Stój nabrała jeszcze większego przekonania, że to ja jestem niepoczytalny i z powodu tej mojej niepoczytalności wyznaczyła mi obrońcę z urzędu oraz wydała kolejne postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.
Doręczała mi wezwania do stawiennictwa na badania, a że się na nie nie stawiałem, bo w.w. Sądy nie z powodu stwierdzonej przez nie lub choćby domniemanej mojej niepoczytalności uchyliły skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczmy, lecz z powodu rażącego przez niego naruszenia prawa, to wydawała Policji nakazy zatrzymania mnie i doprowadzenia i przymusowego doprowadzenia na badania.
Zanim w maju 2014 r. osiągnęła cel, w dniu 6 stycznia 2013 r., w niedzielę, Święto Trzech Króli, w mieszkaniu mojej matki stawili się dwukrotnie – ok. godz. 08:00 i ok. godz. 14:00 – policjanci, celem zatrzymania mnie i przymusowego doprowadzenia na badania psychiatryczne.
Moja prawie 80-letnia matka miała szczęście, że mnie u niej nie było, bo by mi w jej obecności policjanci nałożyli na ręce kajdanki – to mi rok później zgotowali Andrzej i Wiesława Zoll z życzliwym im prokuratorem Dariuszem Furdzikiem, ale to … zupełnie inna historia – i zabrali, żeby mnie doprowadzić na badania psychiatryczne.
Ze dzień był nietypowy dla zatrzymań, niedziela, dodatkowo jedno z największych świąt kościelnych,jedna z mieszkanek Krakowa poprosiła  o interwencję w mojej sprawie Posłankę  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Annę Grodzką. Pani Poseł zaniepokojona działaniami funkcjonariuszy demokratycznego państwa prawnego skierowała pismo do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka, prosząc o podanie przyczyn interwencji.
Insp. Mariusz Dąbek wyjaśnił Posłance Annie Grodzkiej, że jego podwładni realizowali polecenia Sądu Rejonowego w Dębicy. Czyli sędzi referenta w sprawie przeciwko mnie Beaty Stój.
Ze działanie sędzi B. Stój było mocno faszyzujące, by nie rzec faszystowskie, ja sam skierowałem wniosek do niej o sporządzenie i doręczenia mi wyjaśnienia, dlaczego wybrała niedzielę na termin zatrzymania mnie przez Policję.
W odpowiedzi sędzia wyjaśniła mi, że to wcale nie ona nakazała mnie zatrzymać w niedzielę 6 stycznia 2013 r., lecz że była to wyłącznie inicjatywa Policji. Poinformowała mnie pismem z dnia 2 października 2013 r. „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny informuje, że to Sąd, a nie biegłe sądowe, zwrócił się do Policji z nakazem doprowadzenia Pana na badanie, którego termin wyznaczono na dzień 8 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 10.00. Funkcjonariusze Policji mają prawo dokonać zatrzymania na czas nieprzekraczający 48 godzin i to od nich zależy, kiedy nakaz zostanie zrealizowany, zaś doprowadzenie winno być dokonane na termin ustalony przez Sąd. Sędzia Sądu Rejonowego Beata Stój”
A zatem nie Beata Stój faszystka, ale policjanci faszyści.
Ba, z wyjaśnienia sędzi B. Stój wniosek, że faszyści i bez cienia wątpliwości przestępcy, którzy przekroczyli uprawnienia.  Funkcjonariusze Policji mają prawo dokonać zatrzymania na czas nieprzekarczający 48 godzin, a policjanci, którzy naszli mieszkanie mojej matki w niedzielę  6 stycznia 2013 r. byli tam ok. godz. 08:00. A przecież sędzia B. Stój wyznaczyła termin moich badań na wtorek 8 stycznia 2013 r., godz. 10:00. Nie dość, że policjanci obudzili moją matkę i mocną ją przerazili ich najściem oraz jego przyczyną, to mieli mnie zamiar zatrzymać na… 50 godzin. A nie wolno.
Jej wyjaśnieniem z pisma do mnie z dnia 2 października 2013 r. sędzia Beata Stój w ochronie jej samej wizerunku autorytetu moralnego  o nieskazitelnym charakterze – „Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru” , Artykuł 61 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.Prawo o ustroju sądów powszechnych – zaprezentowała Posłance Annie Grodzkiej – a także mnie, któremu Pani Poseł doręczyła odpowiedź, którą otrzymała, a teraz i Państwu, Adresatom niniejszego e-maila, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka jako osobę o wątpliwej moralności.
To przykre.
W postępowaniu insp. Mariusza Dąbka jest też akcent komiczny, groteskowy. Posłużywszy się w piśmie z dnia 28 stycznia 2013 r. do Posłanki Anny Grodzkiej – najdelikatniej rzecz ujmując – półprawdą, zakończył je stwierdzeniem: „Wyrażam nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Pani zadowalająca.”

Sędzia Beata Stój dala Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu  Policji w Krakowie insp. Mariuszowi Dąbkowi  jego kilku podwładnym faszystom doskonałą lekcję lojalności… à rebours.

Postawa insp. Mariusza Dąbka ma też inne negatywne konsekwencje. Otóż niektórzy policjanci świadomi parasola ochronnego rozłożonego nad nimi przez ich najwyższego w Krakowie rangą przełożonego zachowują się w sposób podobny do tych, którzy na dzień poszukiwań mnie w mieszkaniu mojej matki wybrali niedzielę 6 stycznia 2013 r. i uznali, że najbardziej po temu porą będzie godzina ósma rano.
Mł. asp. Patryk Lasota słuszności mojej tezy egzemplifikacją.

Ponieważ niektórzy funkcjonariusze publiczni mają zły zwyczaj niezapoznawania się z treścią kierowanej do nich korespondencji – np. prokurator Dariusz Furdzik z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód – a gdy z tego powodu popadną w kłopoty, ich przełożeni usprawiedliwiają aroganta, że powziął wiadomość o kierowanym do niego i/lub w rozpoznawanej przez niego sprawie wniosku… po wykonaniu czynności procesowej, której ten wniosek dotyczył, celem zapobieżenia ewentualnemu zastosowaniu tej „taktyki”  w sprawie, w której mł. asp. Patryk Lasota świadczy na koszt Państwa – Rzeczypospolitej Polskiej oraz Adresatów niniejszego pisma – usługę prawną prokuratorowi Bartłomiejowi Legutce, do niniejszego pisma załączam pisma z dnia 13 i 14 maja 2015 r., które skierowałem do:
1.       Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego. Zawiera skargę na mł. asp. Patryka Lasotę, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka.
2.       Prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk. Zawiera zawiadomienie o popełnieniu przez mł. asp. Patryka Lasotę przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.
3.       Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ins. Janusza Barcika. Zawiera wniosek o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty,
4.       Mł. asp. Patryka Lasoty. Zawiera zawiadomienie o złożonym przeze mnie wniosku o jego wyłączenie.

Ciekaw jestem, czy zanim zostanie mi doręczone przez pocztę postanowienie w sprawie mojego wniosku z dnia 14 maja 2015 r. o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty i zanim poczta doręczy mi  wreszcie – do… czterech razy sztuka –  prawidłowo, tj.  zgodnie z prawem sporządzone przez niego wezwanie do stawiennictwa,  zostanę wywleczony z domu przez Policję ze skutymi kajdankami rękami i doprowadzony pod przymusem do KMP w Krakowie – a może od razu na badania psychiatryczne, jak mi to w zeszłym roku zorganizowali prof. Andrzej Zoll z małżonką Wiesławą i świadczącym im darmową usługę prawną prokuratorem Dariuszem Furdzikiem – bo mł. asp. Patryk Lasota świadczy darmową usługę prawną prokuratorowi Bartłomiejowi Legutce. Jakby w obawie, że ten nie podała trudom sporządzenia prywatnego aktu oskarżenia.

Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości pragnę wyjaśnić, że mam bardzo dobre zdanie o Policji, w tym w Krakowie. Przeforsowanie – w tym nawet przez prezydenta Bronisława Komorowskiego – przez zdrajcę interesu narodowego Donalda Tuska zanim, jak to słusznie określiła w słynnym już programie telewizyjnym Bożena Dykiel, czmychnął do Brukseli, ustawy legalizującej udział formacji zbrojnych państw trzecich „we wspólnych operacjach”, do których zaliczone zostały działania w celu ochrony porządku, bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w związku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami)na terytorium Rzeczypospolitej, także wystawia Policji najlepsze z możliwych świadectwo. Faszyzują nieliczni tylko policjanci.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kraków, dnia 13 maja 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Pan
nadinsp. Krzysztof Gajewski
Komendant Główny Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Do wiadomości:
1.        Pani Anna Grodzka, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Kraków
2.        Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
3.        Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków, Sygn. akt: L. dz.MD.5601.40.15
4.        Pan mł. asp. Patryk Lasota, Komenda  Miejska Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków, Sygn. akt: L. dz.MD.5601.40.15
5.        Prokurator Bartłomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
6.        Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
7.        Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
8.        Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
9.        Pani Agata Chmielarczyk-Skiba, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
10.     Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wschód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
11.     inni

Dotyczy:
I.         Skarga na:
1.       zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę,
2.       Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika
3.       Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Mariusza Dąbka
II.        Zawiadomienie o okłamaniu przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, insp. Mariusza Dąbka Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej, co poświadczyła prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój.
III.      Zawiadomienie, że niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjantaślubuję:
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”
Rota ślubowania Policjanta
Szanowny Panie,

W  załączeniu przesyłam złożone przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk – Załącznik 1: „Zawiadomienie o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r. –
Załącznik 1

Mł. asp. Patryk Lasota rozpoznaje z oskarżenia publicznego  sprawę przeciwko mnie o popełnienie prywatnoskargowego przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. znieważenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko. O tym mnie zawiadomił Wezwaniem, które mi osobiście wręczył w dniu 6 maja 2015 r. ok. godz.19:00 w mieszkaniu mojej matki.  Być może ściga mnie także z art. 216 § 2 k.k., co podał w nieprawidłowo doręczonym mi Wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r.  Nie jest wykluczone, że obok ścigania mnie z art. 216 § 1 k.k. za znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko mł. asp. Patryk Lasota ściga mnie za jakieś inne jeszcze przestępstwo/a, bo o ile w Wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r. podał, że jestem podejrzewany o popełnienie przestępstwa –  Załącznik 1.2: „z art. 216 § 1 i § 2 kk”, to w Wezwaniu z dnia 6 maja 2015 r. podał, że jestem podejrzewany o popełnienie przestępstwa – Załącznik 1.1: „z art. 216 § 1 kk i inne.”
Jakie „inne”? Co ukrywa przede mną mł. asp. Patryk Lasota?
Artykuł 129 § 1 k.p.k. stanowi: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”
Informacja dla mnie „i inne” jest niezgodna z normą prawną opisaną w art. 129 § 1 k.k.

Prokurator Bartłomiej Legutko prowadzi sprawę przeciwko mnie na podstawie zeznań trzech funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji, sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka.
W.w. funkcjonariusze zatrzymali mnie w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 15:30 w wykonaniu postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. II K 407/13, o zatrzymaniu mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzeniu pod przymusem w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Śledczego w Krakowie przy nul. Montelupich 7.
Ok. godz. 16:00 policjanci przywieźli mnie przed Komisariat Policji IV w Krakowie, przy ul. Królewskiej 4. Tam, gdy z nałożonymi na ręce kajdankami zeskakiwałem z progu samochodu Fiat  Ducato potknąłem się i wpadłem na jednego z nich. Wszyscy trzej rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe.
Potem, w godz. 16:45 – 17:00 sporządzono, w mojej i w.w. policjantów obecności „Protokół Zatrzymania Osoby”. Żaden z policjantów nie zgłosił do „Protokołu” informacji o jakimkolwiek zdarzeniu, które zakłóciłoby konwojowanie mnie. Zawieziono mnie – w realizacji w.w. postanowienia sędzi B. Stój – do Izby Zatrzymań KWP w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.
Następnego dnia, 6 maja 2014 r.  przedstawiono mi zarzut próby samouwolnienia się i spowodowania przy tym obrażeń ciała dwóch spośród konwojujących mnie policjantów.
Okazało się, że po sporządzeniu w godz. 16:45 – 17:00 „Protokołu Zatrzymania Osoby” w.w. policjanci wrócili do Komisariatu Policji IV w Krakowie i w godz. 18:45 – 19:40 złożyli obciążające mnie zeznania. Zeznali:
1.       Zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza – przesłuchująca st. sierż Anna Pękala-Rossa, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:30: „(…) Kiedy dojechaliśmy na miejsce, tj. do Komisariatu Policji IV w Krakowie na ul. Królewską 4 około godz. 16:00 zaparkowaliśmy radiowóz przed Komisariatem IV. Wszyscy wyszliśmy z radiowozu. Następnie za pomocą pilota kierowca odblokował drzwi tylne zamykające przedział dla przewozu osób zatrzymanych, po czym zbliżyłem się do tych drzwi będąc po prawej stronie i zacząłem otwierać skrzydła drzwi. W tym czasie st. post. Marcin Rak  otwierał zamek w kracie zabezpieczającej oraz listwę (skobla) blokującej ten zamek. Marcin stał wówczas z lewej strony drzwi. Michał Doroba stał centralnie przed drzwiami pomieszczenia do przewozu osób zatrzymanych w odległości ok. 1 m. od krawędzi drzwi by zachować bezpieczną odległość i w razie chęci ucieczki asekurować zatrzymanego. W tym momencie – kiedy stałem przy prawym skrzydle zatrzymany Zbigniew Kękuś kopnął w kratę zabezpieczającą, krata z dużą siłą uderzyła mnie w klatkę piersiową na wysokości prawego ramienia (staw barkowy).”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 3-4
2.       Zeznania st. post. Marcina Raka  – przesłuchująca nadkom. Ewa Styczeń, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19.10: „(…) Po przyjeździe pod Komisariat IV w Krakowie na ul. Królewskiej, ja zaparkowałem radiowóz frontem do budynku, zgasiłem silnik i wszyscy w trójkę wysiedliśmy z radiowozu kierując się pod tył pojazdu. Ja otworzyłem drzwi radiowozu, z tyłu za mną stali sierż. Doroba z mojej prawej strony, a sierż. Lewkowicz z lewej mojej strony. Po otwarciu drzwi radiowozu z kieszeni munduru wyciągnąłem klucz do kraty połączony z kluczem do radiowozu. Włożyłem klucz do zamka i go przekręciłem otwierając zamek w kratownicy. Zbigniew Kękuś siedział po lewej stronie wnętrza pomieszczenia, miał ręce skute kajdankami z przodu. Jak otwierałem siedział spokojnie. Po odsunięciu zabezpieczenia nagle Zbigniew Kękuś kopnął nogą w kratę, która otwierając się gwałtownie uderzyła w drzwi pojazdu i odbijając uderzyła w bark sierż. Lewkowicza”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka,
k. 7-8
3.       Zeznania sierż. sztab. Michała Doroby – przesłuchująca st. post. Joanna Pacułt, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:40:  „(…) Po przybyciu pod budynek Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4, w trakcie gdy st. post. Marcin Rak  otwierał drzwi przedziału dla osób zatrzymanych do pojazdu służbowego m-ki Fiat Ducato konwojowany Zbigniew Kękuś celowo kopnął w kratę, która uderzyła w drzwi pojazdu, a następnie drzwi te uderzyły w klatkę piersiową sierż. sztab. Pawła Lewkowicza.”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9
Poniżej przedstawiam – Tabela 1 – zbiorcze zestawienie prezentujące podsumowanie zeznań policjantów w najważniejszych wątkach zdarzenia skutkującego przedstawieniem mi w dniu 6 maja 2014 r. w.w. zarzutu, tj. co zeznali w dniu 5 maja 2014 r. policjanci w kwestii:
1.       co ja kopnąłem
2.       co uderzyło policjanta,
3.       w co policjant otrzymał uderzenie.

Imię i nazwisko funkcjonariusza Policji
Co kopnął Z. Kękuś?
Co uderzyło sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
W co otrzymał uderzenie sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Kratę
Bezpośrednio krata
W klatkę piersiową
St. post. Marcin Rak
Kratę
Krata, po odbiciu się od drzwi
W bark
Sierż. sztab. Michał Doroba
Kratę
Drzwi
W klatkę piersiową
Tabela 1:  Podsumowanie zeznań policjantów złożonych w dniu 5 maja 2014 r.

Złożone w dniu 5 maja 2014 r., niespełna trzy godziny po opisanym wyżej zdarzeniu przed Komisariatem Policji IV w Krakowie skutkującym przedstawieniem mi w dniu 6 maja 2014 r. w.w. zarzutu, zeznania policjantów przeczą sobie, są niespójne, nielogiczne i nawzajem się wykluczają.
Wskazać należy, że:
1.       sierż. sztab. Paweł Lewkowicz zeznał także: „(…) W tym czasie zatrzymany Zbigniew Kękuś wysunął nogę z pomieszczenia dla zatrzymanych i przyjął pozycję jak do ucieczki, zrobił ruch do przodu z zamiarem ucieczki. Widząc to obydwaj policjanci towarzyszący mi zainterweniowali. Sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak użyli wobec Zbigniewa Kuś siły fizycznej, ponieważ zatrzymany wykonywał gwałtowne ruchy, chcąc się uwolnić. W trakcie obezwładniania zatrzymanego obydwaj policjanci upadli wraz z zatrzymanym na płyty chodnika.(…)”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 4
2.       st. post. Marcin Rak zeznał także: „(…) w tym czasie Zbigniew Kękuś próbował wyskoczyć z radiowozu, ale my go w trójkę trzymaliśmy i trzymając go on się przewrócił na chodnik trzymany cały czas przez sierż Lewkowicza.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka,
k. 7
3.       sierż. sztab. Michał Doroba zeznał także: „(…) Gdy zauważyliśmy, że konwojowany wystawił nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych obezwładniliśmy go używając siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających w celu zapobieżenia jego ucieczce oraz upadliśmy wraz z konwojowanym na chodnik przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9

Pomijając, że te zeznania, tak samo, jak zacytowane wcześniej, nawzajem się wykluczają – sierż. sztab. P. Lewkowicz zeznał: „W trakcie obezwładniania zatrzymanego obydwaj policjanci upadli wraz z zatrzymanym na płyty chodnika.”, podczas gdy z zeznań st. post. M. Raka wynika, że to sierż. sztab. P. Lewkowicz musiał upaść razem ze mną, bo byłem: „trzymany cały czas przez sierż Lewkowicza.”, z zeznań sierż. sztab. Marcina Doroby wniosek, że upadli razem ze mną na chodnik wszyscy trzej policjanci, albo dwóch, ale nie wiadomo którzy: „(…) oraz upadliśmy wraz z konwojowanym na chodnik przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.” – to z zeznań:
1.       sierż. sztab. Pawła Lewkowicza: „W tym czasie zatrzymany Zbigniew Kękuś wysunął nogę z pomieszczenia dla zatrzymanych (…).”
2.       sierż. sztab. Michała Doroby: „Gdy zauważyliśmy, że konwojowany wystawił nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych obezwładniliśmy go (…).”
wynika oczywiście, że w.w. funkcjonariusze wyciągnęli mnie z samochodu i obezwładnili. Przyjęli założenie, że ja wysunąwszy nogę chciałem im uciekać..
A przecież, żeby opuścić samochód, ja musiałem… wystawić z niego nogę.
Jak wspomniałem, w rzeczywistości zeskakując z progu samochodu upadłem na jednego z nich.
Wskazać natomiast należy, że § 12.2 Zarządzenia Nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. stanowi: „W przypadku wykonywania konwoju przystosowanym do tego policyjnym środkiem transportu, konwojent po wprowadzeniu osób konwojowanych do wnętrza środka transportu i zamknięciu drzwi zajmuje miejsce w przedziale dla konwojenta, a dowódca konwoju zajmuje miejsce obok kierowcy.”
Skoro jest obowiązkiem konwojenta wprowadzić konwojowanego do wnętrza środka transportu, to jest także jego obowiązkiem go wyprowadzić.
Mnie nie wprowadzono do wnętrza przedziału dla osób konwojowanych, ani z niego nie wyprowadzono. Gdyby mnie wyprowadzano, nie doszłoby do nieporozumienia.

Z zacytowanych wyżej zeznań sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka i sierż. sztab. Marcina Doroby prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko wysnuł w dniu 6 maja 2014 r. wniosek, że…  ja jestem niepoczytalny i wszczął postępowanie mające na celu poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
Tego samego dnia podjął decyzje skutkujące pozbawieniem mnie możności skorzystania z prawa do obrony określonego w art. 42.2 Konstytucji i niedopełniając obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. nie zapewnił mi obrońcy z urzędu na pierwszą z moim udziałem po przedstawieniu mi zarzutów w dniu 6 maja 2014 r. czynność procesową, tj. badania psychiatryczne, które wyznaczył na dzień 7 maja 2014 r.
Teraz okazuje się, że albo on sam poczuł się przeze mnie znieważony i złożył stosowne zawiadomienie w Prokuraturze, albo inna osoba uznała, że go znieważyłem i takowe złożyła.
Czyn z art. 216 k.k. jest ścigany z oskarżenia prywatnego, ale mł. asp. Patryk Lasota uznał, że w przypadku prokuratora Bartłomieja Legutki będzie mnie za niego ścigał z oskarżenia publicznego.
Czyni to, wzywając mnie na przesłuchanie, w opisany niżej sposób. Mnoży nieprawidłowo sporządzone i nieprawidłowo doręczane mi wezwania. Na podstawie moich doświadczeń z prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariuszem Furdzikiem świadczącym usługę prawną państwu Andrzejowi i Wiesławie Zoll – patrz: tekst poniżej – uważam, że w tym celu zachowuje się w taki sposób, żeby ostatecznie wydać Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na przesłuchanie.
Być może okaże się, że znowu będę się próbował uwolnić i znowu wyrządzę krzywdę kilku policjantom …

Ścigający mnie za znieważenie /art. 216 § 1 k.k./ – oraz jakieś „i inne” przestępstwo/a – prokuratora Bartłomieja Legutki mł. asp. Patryk Lasota doręczył mi nieprawidłowo pierwsze z dwóch doręczonych mi Wezwań, tj. do stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie w dniu 31 marca 2015 r. Odebrałem je w dniu 3 kwietnia 2015 r.
Mając za sobą podobne doświadczenia z prokuratorem Dariuszem Furdzikiem, pismem z dnia 8 kwietnia 2015 r. skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji insp. Janusza Barcika złożyłem – Załącznik 1.3: „Pan insp. Janusz Barcik Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego /adres – ZKE/ Sygn. akt: Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: Ldz. MD-5601.40.15 Dotyczy
I.         Wniosek o doręczenie mi prawidłowo sporządzonego wezwania w sprawie do sygn. akt: L. Dz. MD.5601.40.15
II.        Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy prokuratura sprawuje nadzór nad postępowaniem do sygn. akt: L. Dz. MD.5601.40.15; jeśli tak, wnoszę o podanie:
1.       nazwy Prokuratury, która sprawuje nadzór,
2.       sygnatury akt Prokuratury w w.w. sprawie.
III.      Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.
Szanowny Panie,
Informuję, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. odebrałem wezwanie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o treści – Załącznik 1: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ L. Dz. MD.5601.40.15 Data 13.03.15 Termin dnia 31.03.2015 WEZWANIE Wzywa się Pan do osobistego stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 o godz. 9:00 w Wydziale Doch.-Śledczym w KMP w Krakowie przy ul. H. Siemiradzkiego 24 pokój nr 117 jako podejrzanego w sprawie znieważenia o przestępstwo z art. 216 § 1 i § 2 kk. Podpis /stopień, imię i nazwisko – ZKE/”
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. Dz. MD.5601.40.15, wezwanie z dnia 13 marca 2015 r. – Załącznik 1
Wezwanie jak wyżej zostało wyekspediowane w UPT Kraków 132 dniu 17 marca 2015 r. i awizowane po raz pierwszy w UPT Kraków 65 w dniu 20 marca 2015 r. – Załącznik 2
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. Dz. MD.5601.40.15, przesyłka listowa polecona, nadana w dniu 17 marca 2015 r. – Załącznik 2
Wskazać należy, że w dniu 18 czerwca 2003 r. minister sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./, którego:
1.       § 6.1 stanowi: „Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”
2.       §7 stanowi: „1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.
2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”
Awizowaną po raz pierwszy w UPT Kraków 65 w dniu 20 marca 2015 r. przesyłkę listową zawierającą wezwanie do stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 r. odebrałem zatem w dniu 3 kwietnia 2015 r. w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. Z poważaniem, Zbigniew Kękuś
Załączniki:
1.       Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. Dz. MD.5601.40.15, wezwanie z dnia 13 marca 2015 r. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 4
2.       Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. Dz. MD.5601.40.15, przesyłka listowa polecona, nadana w dniu 17 marca 2015 r.”
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. akt L. Dz. MD.5601.40.15, pismo Z. Kękusia z dnia 8 kwietnia
2015 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika – Załącznik 1.3

Niestety zlekceważył mój wniosek Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Janusz Barcik.
Oto bowiem dniu 6 maja 2015 r. ok. godz. 19:00 mł. asp. Patryk Małecki stawił się razem z towarzyszącą mu kobietą w mieszkaniu mojej matki, żeby mi…  osobiście wręczyć wezwanie do stawiennictwa w KMP w Krakowie w dniu 15 maja 2015 r.
Zapytany przeze mnie, dlaczego mi osobiście przyniósł wezwanie, zamiast je wysłać pocztą poinformował mnie, że po tym, gdy nieprawidłowo wysłano do mnie pierwsze Wezwanie, ja nie odebrałem drugiego.
Poczta nie doręczyła mi tego drugiego Wezwania.
Odbieram wszystkie przesyłki listowe polecone kierowane do mnie.
Nigdy wcześniej nie miałem problemów z Urzędem Pocztowym Kraków 65. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby ten urząd nie doręczył mi dwóch awiz, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
W dniu 7 maja 2015 r. udałem się zatem do Urzędu Pocztowego Kraków 65 i poprosiłem o sprawdzenie, czy w okresie ostatniego miesiąca  – tj. po tym, gdy w dniu 3 kwietnia 2015 r. odebrałem przesyłkę listową poleconą zawierającą Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w KMP w dniu 31 marca 2015 r. – była do mnie przesyłka listowa polecona z Policji lub Prokuratury, której ja nie odebrałem. Poinformowano mnie, że…  w ciągu ostatnich dwóch miesięcy UPT 65 nie zwracał żadnemu nadawcy żadnej z kierowanych do mnie przesyłek listowych poleconych.
Panu zostawiam pod ocenę takie zachowanie mł. asp. Patryka Lasoty.

Nie wspomniałbym o tym, gdyby nie fakt, że jak potwierdzają moje doświadczenia przełożeni funkcjonariuszy Policji w Krakowie chronią swoich podwładnych, którzy niedopełniają obowiązków lub przekraczają uprawnienia. Nawet w po wielokroć bardziej drastycznych sytuacjach niż opisana powyżej.
Wspomniana wcześniej sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój zanim w dniu 5 maja 2014 r. osiągnęła realizowany od marca 2011 r. cel doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne, wydała Policji pięciokrotnie nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia na nie pod przymusem.
W realizacji jednego z nich poszukujący mnie policjanci stawili się dwukrotnie – ok. godz. 08:00 i ok. godz. 14:00 –  w mieszkaniu mojej prawie 80-letniej matki w… niedzielę, Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2013 r.
Poinformowana o zdarzeniu przez jedną z mieszkanek Krakowa, poruszona i zaniepokojona nim, mającym miejsce w demokratycznym państwie prawnym, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anna Grodzka skierowała pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. wniosek do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka o wyjaśnienie przyczyn poszukiwania mnie przez Policję w dniu 6 stycznia 2013 r.
W odpowiedzi z dnia 28 stycznia 2013 r. insp. Mariusz Dąbek podał – Załącznik 2: „Małopolski Komendant Wojewódzki Policji Kraków, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Poseł na Sejm RP /adres – ZKE/  Szanowna Pani Poseł, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuję, że w przedstawionej przez Panią sprawie dokonano stosownych ustaleń. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizował polecenia Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyły one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kękusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie.
Jednocześnie informuję, że opisane nakazy doprowadzenie nie zostały zrealizowane, z uwagi na nieobecność wymienionego pod adresem wskazanym przez Sąd.
Dodaję, że powyższe działania, prowadzone były zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, cyt. „Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego  zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach”.
Wyrażam nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Pani zadowalająca.”
Z poważaniem, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Mariusz Dąbek”
Dowód:                 Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Załącznik 2

Gdybym był w niedzielę 6 stycznia 2013 r. u matki, to by mi policjanci przy niej nałożyli na ręce kajdanki i wyprowadzili mnie celem doprowadzenie mnie na badania psychiatryczne.
Ponieważ był to faszyzm w najczystszej postaci, z prośbą o wyjaśnienie przyczyn takiego traktowania mnie zwróciłem się do sędzi Beaty Stój. A ta przedstawiła całkiem inną wersję. Wyjaśniła mi, że winę ponoszą policjanci. Poinformowała mnie pismem z dnia 2 października 2013 r. – Załącznik 3: „Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Dnia 02/10/2013 Sygnatura akt II K 407/13 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Sąd Rejonowy w Dębicy II Wydział Karny informuje, że to Sąd, a nie biegłe sądowe, zwrócił się do Policji z nakazem doprowadzenia Pana na badanie, którego termin wyznaczono na dzień 8 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 10.00. Funkcjonariusze Policji mają prawo dokonać zatrzymania na czas nieprzekraczający 48 godzin i to od nich zależy, kiedy nakaz zostanie zrealizowany, zaś doprowadzenie winno być dokonane na termin ustalony przez Sąd. Sędzia Sądu Rejonowego Beata Stój”
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13, pismo sędzi B. Stój z dnia 2 października 2013 r. – Załącznik
3

Okazuje się zatem, że poszukiwanie mnie w niedzielę 6 stycznia 2013 r. ok. godz. 08:00 – a potem ok. godz. 14:00 – przez policjantów wcale nie było wykonaniem polecenia sędzi Beaty Stój, jak poinformował Posłankę Annę Grodzką Małopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Mariusz Dąbek. Policjanci zachowali się w ten sposób z własnej inicjatywy. Insp. Mariusz Dąbek okłamał Posłankę Annę Grodzką.
Sędzia B. Stój nakazała Policji doprowadzić mnie na badanie na wtorek 8 stycznia 2013 r. godz. 10:00. Nie musieli mnie zatrzymać w niedzielę, jak usiłowali.
Poza tym sędzia B. Stój wyjaśniła mi, że: „Funkcjonariusze Policji mają prawo dokonać zatrzymania na czas nieprzekraczający 48 godzin (…).”
Skoro termin badań sędzia Beata Stój wyznaczyła na wtorek 8 stycznia 2013 r., godz. 10:00, to dlaczego policjanci poszukiwali mnie w mieszkaniu mojej matki w niedzielę ok. godz. 08:00?
To było… 50 godzin przed wyznaczonym przez sędzię B. Stój terminem. Policjanci, którzy mnie poszukiwali naruszyli prawo, przekroczyli uprawnienia.
Mając obrońcę w osobie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka policjanci faszyści raz jeszcze poszukiwali mnie w mieszkaniu mojej matki w niedzielę. W dniu 23 marca 2014 r. ok. godz. 20:00.
Po tym zdarzeniu, pismem z dnia 31 marca 2014 r. skierowanym do sędzi Beaty Stój złożyłem – chcąc na przyszłość oszczędzić matce niedzielnych wizyt łajdaków w policyjnych uniformach – wniosek o doręczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne oraz poinformowałem ją, że stawię się na nie w wyznaczonym przez nią miejscu i terminie.
Sędzia Beata Stój nie uwierzyła mi jednak i w dniu 25 kwietnia 2014 r. wydała w.w. postanowienie skutkujące zatrzymaniem mnie przez Policję w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 15:30, w sekretariacie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód, gdy zapoznawałem się z aktami sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie z oskarżenia publicznegoo przez prokuratora Dariusza Furdzika z ustnych zawiadomień z dnia 27 września 2013 r. prof. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll o popełnieniu przeze mnie ściganych z oskarżenia prywatnego przestępstw:
1.       zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
2.       zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll

Co się zdarzyło po zatrzymaniu mnie, gdy mnie konwojowano, opisałem powyżej.

W związku z opisanymi w niniejszym piśmie zdarzeniami uprzejmie proszę o:
1.       Oddelegowanie mł. asp. Patryka Lasoty na szkolenie z zakresu zgodnego z prawem sporządzania i doręczenia wezwań.
2.       Udzielenie pouczenia Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie insp. Januszowi Barcikowi, żeby z większym niż dotychczas zainteresowaniem i zaufaniem traktował zawiadomienia kierowane do niego o naruszaniu prawa przez jego podwładnych.
3.       Udzielenie Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji insp. Mariuszowi Dąbkowi pouczenia, żeby nie chronił interesu policjantów faszystów, bo to jednostki patologiczne zachęca do eskalacji barbarzyństwa.
Proszę mu także zwrócić uwagę, że nie godzi się – w ogóle, a tym bardziej, gdy w interesie barbarzyńców w policyjnych uniformach – okłamywać Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości pragnę wyjaśnić, że mam bardzo dobre zdanie o Policji, w tym w Krakowie. Przeforsowanie przez zdrajcę interesu narodowego, polonofoba Donalda Tuska zanim, jak to słusznie określiła w słynnym programie telewizyjnym Bożena Dykiel, czmychnął do Brukseli, ustawy legalizującej udział formacji zbrojnych państw trzecich „we wspólnych operacjach”, do których zaliczone zostały działania w celu ochrony porządku, bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w związku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami)na terytorium Rzeczypospolitej, w tym jej podpisanie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego  także wystawia Państwu najlepsze z możliwych świadectwo.
Wie Donald Tusk i wie Bronisław Komorowski, że w chwili próby na policjantów Polaków nie będą mogli liczyć.
Niniejsze pismo dotyczy li tylko kilku policjantów faszystów i niedouczonego ignoranta mł. asp. Patryka Lasoty oraz ich przełożonych, którzy rozkładając parasol ochronny nad nimi sprzyjają rozwojowi demoralizacji funkcjonariuszy, którzy zły użytek robią z niefortunnie dla reszty społeczeństwa nadanej im władzy.
Mł. asp. Patryka Lasotę proszę poinformować, że nie życzę sobie kolejnych jego, nieuprawnionych, jak ta w dniu 6 maja br., wizyt w mieszkaniu mojej matki. Jego oraz ewentualnie wysłanych przez niego policjantów, gdyby taki miał zamiar. Jeśli sam będzie przestrzegał prawa, ja także z całą pewnością im – prawu i poleceniom mł. asp. Patryka Lasoty  się podporządkuję.
Mam nadzieję, że z niniejszego pisma nie wysnuje Pan wniosku – jak prokurator Bartłomiej Legutko  z zacytowanych wyżej zeznań sierż. sztab. Michała Doroby, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka – że ja jestem niepoczytalny. Ja bym taki z niego wysnuł wniosek, że policjanci nie powinni „oddawać wiary” – tj. sprzeniewierzać się złożonemu ślubowaniu – za sędziów. Niektórzy z sędziów, gdy ich, w następstwie ich działań wizerunek autorytetów moralnych o nieskazitelnych charakterach zagrożony, bez skrupułów wskazują policjantów jako winnych skutków ich samych, bywa ocierających się o paranoję działań. Czego sędzia Beata Stój, z dniem 15 czerwca 2012 r. powołana przez prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniewa Śnigórskiego do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy najlepszym przykładem.
Z wyrazami szacunku,

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:
1.        Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r.
2.        Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka do Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej
3.        Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13, pismo sędzi B. Stój z dnia 2 października 2013 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kraków, dnia 13 maja 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Krystyna Kowalczyk
Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wschód
ul. Mosiężnicza 2
30-965 Kraków

Do wiadomości:
1.        Pan nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
2.        Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków, Sygn. akt: L. dz.MD.5601.40.15
3.        Pan insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
4.        Pan mł. asp. Patryk Lasota, Komenda  Miejska Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków, Sygn. akt: L. dz.MD.5601.40.15
5.        Prokurator Bartłomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
6.        Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
7.        Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
8.        Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
9.        Pani Agata Chmielarczyk-Skiba, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
10.     inni

Dotyczy:
I.         Zawiadomienie o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.
II.        Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań kobiety, która towarzyszyła mł. asp. Patrykowi Lasocie w dniu 6 maja 2015 r., ok. godz. 19:00, gdy stawił się w mieszkaniu mojej matki przy ul. Mazowieckiej 55 w Krakowie.
III.      Zawiadomienie, że niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjantaślubuję:
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”
Rota ślubowania Policjanta

Część I                 Przepisy prawa

1.       Artykuł 129  § 1 Kodeksu postępowania karnego: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”
2.       rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym: „§ 6.1 Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”
„§7 1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.
2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”

Część II                Uzasadnienie

W dniu 6 maja 2015 r. ok. godz. 19:00 zatrudniony w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryk Lasota stawił się w mieszkaniu mojej matki z towarzyszącą mu kobietą, żeby mi osobiście doręczyć Wezwanie o treści – Załącznik 1: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ L.dz. MD.5601.40.15 Data 06.05.2015 r. Termin dnia 15.05.2015 r. WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 9.00 w Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy /adres – ZKE/ pokój nr 117 jako podejrzanego w sprawie znieważeniaB. Legutko podejrz.) o przestępstwo z art. 216 § 1 kk i inne. mł. asp. Patryk Lasota”
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie
z dnia 6 maja 2015 r. – Załącznik 1

Wcześniej raz już doręczono mi, nieprawidłowo, Wezwanie w sprawie do sygn. akt L. Dz. MD.5601.40.15. Było to sporządzone także przez mł. asp. Patryka Lasotę wezwanie z dnia 13 marca 2015 r. do stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 r. – Załącznik 2: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/L.dz. MD.5601.40.15 Data 13.03.2015 r. Termin dnia 31.03.2015 r. WEZWANIE Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy /adres – ZKE/ pokój nr 117 jako podejrzanego w sprawie znieważenia podejrz.) o przestępstwo z art. 216 § 1 i § 2 kk. mł. asp. Patryk Lasota”
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie
z dnia 13 marca 2015 r. – Załącznik 2

Wezwanie, jak wyżej odebrałem w urzędzie pocztowym – w zgodzie z awizowaniem – w dniu 3 kwietnia 2015 r. Nie mogłem zatem stawić się w dniu 31 marca 2015 r.
W związku z powyższym, w dniu 8 kwietnia 2015 r. skierowałem pismo do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika o treści – Załącznik 3: „Pan insp. Janusz Barcik Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego /adres – ZKE/ Sygn. akt: Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: Ldz. MD-5601.40.15 Dotyczy
I.         Wniosek o doręczenie mi prawidłowo sporządzonego wezwania w sprawie do sygn. akt: L. Dz. MD.5601.40.15
II.        Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy prokuratura sprawuje nadzór nad postępowaniem do sygn. akt: L. Dz. MD.5601.40.15; jeśli tak, wnoszę o podanie:
1.       nazwy Prokuratury, która sprawuje nadzór,
2.       sygnatury akt Prokuratury w w.w. sprawie.
III.      Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.
Szanowny Panie,
Informuję, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. odebrałem wezwanie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o treści – Załącznik 1: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ L. Dz. MD.5601.40.15 Data 13.03.15 Termin dnia 31.03.2015 WEZWANIE Wzywa się Pan do osobistego stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 o godz. 9:00 w Wydziale Doch.-Śledczym w KMP w Krakowie przy ul. H. Siemiradzkiego 24 pokój nr 117 jako podejrzanego w sprawie znieważenia o przestępstwo z art. 216 § 1 i § 2 kk. Podpis /stopień, imię i nazwisko – ZKE/”
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. Dz. MD.5601.40.15, wezwanie z dnia 13 marca 2015 r. – Załącznik 1
Wezwanie jak wyżej zostało wyekspediowane w UPT Kraków 132 dniu 17 marca 2015 r. i awizowane po raz pierwszy w UPT Kraków 65 w dniu 20 marca 2015 r. – Załącznik 2
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. Dz. MD.5601.40.15, przesyłka listowa polecona, nadana w dniu 17 marca 2015 r. – Załącznik 2
Wskazać należy, że w dniu 18 czerwca 2003 r. minister sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./, którego:
§ 6.1 stanowi: „Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”
§7 stanowi: „1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.
2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”
Awizowaną po raz pierwszy w UPT Kraków 65 w dniu 20 marca 2015 r. przesyłkę listową zawierającą wezwanie do stawiennictwa w dniu 31 marca 2015 r. odebrałem zatem w dniu 3 kwietnia 2015 r. w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. Z poważaniem, Zbigniew Kękuś
Załączniki:
Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. Dz. MD.5601.40.15, wezwanie z dnia 13 marca 2015 r. Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 4
Komenda Miejska Policji w Krakowie, L. Dz. MD.5601.40.15, przesyłka listowa polecona, nadana w dniu 17 marca 2015 r.”
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. akt L. Dz. MD.5601.40.15, pismo Z. Kękusia z dnia 8 kwietnia
2015 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika – Załącznik 3

Wskazać należy, że wezwanie mł. asp. Patryka Lasoty z dnia 13 marca 2015 r. było nieprawidłowe także z innego powodu. Mł. asp. P. Lasota nie podał Pan w nim, w jakiej sprawie mnie wzywa, tzn. kto jest pokrzywdzony.
To podał Pan w Wezwaniu z dnia 6 maja 2015 r. A przecież art. 129 § 1 k.p.k. stanowi: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”
Wezwanie z dnia 13 marca 2015 r. jest dowodem, że mł. asp. Patryk Lasota niedopełnił  – w opisany wyżej sposób – obowiązku określonego w art. 129 § 4 k.p.k.
Podkreślić należy, że Wezwanie z dnia 6 maja 2015 r. także nie odpowiada wymogom prawa określonego w art. 129 § 1 k.p.k. Podał w nim mł. asp. Patryk Lasota, że jestem podejrzewany o popełnienie przestępstw – Załącznik 1: „z art. 216 § 1 kk i inne.”
W wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r. podał, że jestem podejrzewany o popełnienie przestępstwa –  Załącznik 2: „z art. 216 § 1 i § 2 kk”.
W Wezwaniu z dnia 6 maja 2015 r. nie podał  – jak w Wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r. – że mnie ściga także z art. 216 § 2 k.k. Wyeliminował ten zarzut?
Co przede mną ukrywa mł. asp. Patryk Lasota?
Co to znaczy: „inne”? Czy te „inne” to art. 216 § 2 k.k., o którym zawiadomił mnie mł. asp. P. Lasota w Wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r., czy też chodzi o jeszcze inne „inne”, tj. jakieś inne jeszcze zarzuty?

Gdy w dniu 6 maja 2015 r. ok. godz. 19:00 mł. asp. Patryk Lasota stawił się w mieszkaniu mojej matki celem osobistego doręczenia mi Wezwania z dnia 6 maja 2015 r. spytałem go, dlaczego nie wysłał do mnie tego Wezwania pocztą, odpowiedział, że po tym, gdy nieprawidłowo wysłano do mnie pierwsze Wezwanie, ja nie odebrałem drugiego.
Dowód:                 Zeznania kobiety, która towarzyszyła mł. asp. Patrykowi Lasocie w dniu 6 maja 2015 r. podczas jego
stawiennictwa w mieszkaniu mojej matki w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 55 m. 21.

Poczta nie doręczyła mi tego drugiego Wezwania.
Ja odbieram wszystkie przesyłki listowe polecone kierowane do mnie.
Nigdy wcześniej nie miałem problemów z Urzędem Pocztowym Kraków 65. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby ten urząd nie doręczył mi dwóch awiz, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
W dniu 7 maja 2015 r. udałem się zatem do Urzędu Pocztowego Kraków 65 i poprosiłem o sprawdzenie, czy w okresie ostatniego miesiąca  – tj. po tym, gdy w dniu 3 kwietnia 2015 r. odebrałem przesyłkę listową poleconą zawierającą Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w KMP w dniu 31 marca 2015 r. – była do mnie przesyłka listowa polecona z Policji lub Prokuratury, której ja nie odebrałem. Poinformowano mnie, że…  w ciągu ostatnich dwóch miesięcy UPT 65 nie zwracał żadnemu nadawcy żadnej z kierowanych do mnie przesyłek listowych poleconych.

Mł. asp. Patryk Lasota notorycznie niedopełnia obowiązków określonych w art. 129 § 1 k.p.k. i w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
Doręcza mi Wezwania do stawiennictwa nieprawidłowo sporządzone lub z terminem stawiennictwa wyznaczonym po upływie ustawowego terminu odbioru przesyłki listowej poleconej zawierającej Wezwanie.
Skutkiem niedopełnienia przez w.w. obowiązków nęka mnie i moją matkę nachodząc nas celem osobistego doręczenia mi Wezwania.
Wmawia mi, że nie odebrałem wysłanego mi przez niego Wezwania, czego nie potwierdzają pracownicy UPT 65 w Krakowie.

W podsumowaniu przedstawionych wyżej faktów wskazać należy, że zachowanie mł. asp. Patryka Lasoty wyczerpuje wszystkie znamiona określające typ czynu zabronionego opisanego w art. 231 § 1 k.k. przez uznanego w kwietniu 2014 r. przez „Dziennik Gazetę Prawną” za „prawnika XX-lecia”, prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, byłego rzecznika praw obywatelskich, byłego przewodniczącego Rządowego Centrum Legislacji, byłego – przez dwie kadencje – przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a obecnie jej członka, byłego kierownika Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Mł. asp. Patryk Lasota:
1.       niedopełnia jego obowiązków określonych źródlach, których znajomość jest jego obowiązkiem,
2.       umyślnie niedopełnia obowiązków,
3.       niedopełniając obowiązków naraża mnie na straty moralne.

Ad 1
Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: „Znamiona określające czynność sprawczą.  4. W omawianym typie czynu zabronionego czynnością wykonawczą jest działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w ściśle określony sposób, a mianowicie przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków.
5. Obowiązek określa powinność określonego zachowania się przez określoną osobę; „przyzwolenie i prawo do cudzego zachowania”. Źródło obowiązków, których niewypełnienie stanowi warunek konieczny realizacji znamion określonych w komentowanym typie czynu zabronionego zależy od charakteru obowiązku.” -Źródło: Kodeks Karny Część szczególna Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 1205.

Jest obowiązkiem mł. asp. Patryka Lasoty znać prawo określone w:
1.       ustawie Kodeks postępowania karnego
2.       rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Ad. 2
Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: „9. Niedopełnienie obowiązków obejmuje zaniechanie podjęcia nałożonego na funkcjonariusza publicznego obowiązku, jak i niewłaściwe jego wykonanie.” – Źródło: Kodeks Karny Część szczególna Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 1207.
Mł. asp. Patryk Lasota niewłaściwe wykonuje oraz nie wykonuje obowiązków opisanych w:
1.       ustawie Kodeks postępowania karnego,
2.       rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje także: „2. Przedmiot ochrony jest ujęty bardzo szeroko; jest nim jakiekolwiek dobro prawne bez względu na to, czy należy ono do sfery prywatnej czy publicznej (O.Górniok (w:) Kodeks karny …, red. A. Wąsek, s.85). Niezależnie od tego bezpośrednio chronionym dobrem jest prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorialnego i związany z tym autorytet władzy publicznej (A. Zoll (w:) Kodeks karny …, red. A. Zoll, s. 776)” – Źródło: Kodeks Karny Część szczególna Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 1204.
Mł. asp. zachowując się w opisany wyżej sposób kompromituje władzę publiczną.

Ad. 3
Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: „Nie każde zatem przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków realizuje znamiona czynności wykonawczej z art. 231, ale tylko takie, które w konkretnej sytuacji niesie ze sobą możliwość powstania szkody dla interesu publicznego lub prywatnego. Analizowane przestępstwo ma charakter formalny. Dokonane zostaje  w chwili przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.” – Źródło: Kodeks Karny Część szczególna Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 1207.
Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje także: „14. Interes oznacza pożytek, korzyść. (…)  15. Szkoda w rozumieniu konkretnego przepisu to nie tylko szkoda materialna, ale i szkoda niemajątkowa, na przykład moralna (SN w uchwale z dnia 23 czerwca 19992r. IKZP 21/92, OSNKW 1992, nr 9-10, poz. 63; tak J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz …, s. 413; E. Pływaczewski (w:) Kodeks karny …, red. O. Górnik, s. 695.”  – Źródło: Kodeks Karny Część szczególna Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 1208.
A. Wąsek i R. Zabłocki podają: „Określenie szkody jako istotnej nie zostało ustawowo wyjaśnione, zachowuje zatem swoje potoczne znaczenie. Jest to pojecie ocenne. Objaśnił je Sąd Najwyższy w uchwale z 29.1.2004r. (IKZP 38/03, Prok i Pr. Wkł. 2004, Nr 3, poz. 4) następująco: „istotna szkoda – w rozumieniu art. 231 § 1 kk – nie ogranicza się tylko do szkody materialnej i jest pojęciem szerszym, to o tym, na ile jest to szkoda istotna w konkretnych okolicznościach mogą decydować – obok faktycznej szkody materialnej – dodatkowe względy, stanowiące znaczną dolegliwość dla strony pokrzywdzonej.” W skali określającej stopień, szkodę znaczną należy rozumieć jako większą od istotnej (zob. Wojciechowski, Kodeks, s. 413) istotna bowiem to tyle co wyraźnie odczuwalna, niebagatelna. Można przyjąć, że taką będzie każda szkoda, która nie zasługuje na ocenę szkody bagatelnej (na temat „istotności szkody” zob. również wyr. SN z 30.05.2008r., III KK 29/08, niepubl.).” – Źródło: Kodeks karny Część szczególna  Tom II, pod redakcją prof. Andrzeja Wąska, prof. Roberta Zawłockiego 4 Wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 117.
Nachodzenie mnie i mojej matki w jej mieszkaniu przez funkcjonariusza Policji mł. asp. Patryka Lasotę z powodu uprzedniego niedopełnienia przez niego obowiązków opisanych w prawie, którego znajomość jest jego zawodowym obowiązkiem stanowi dla mnie znaczną dolegliwość. Jest dla mnie szkodą moralną.
Działania mł. asp. Patryka Lasoty wyczerpują znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 231 § 1 k.k.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:
1.        Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie z dnia 6 maja 2015 r.
2.        Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, L.dz. MD.5601.40.15, Wezwanie z dnia 13 marca 2015 r.
3.        Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. akt L. Dz. MD.5601.40.15, pismo Z. Kękusia z dnia 8 kwietnia 2015 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kraków, dnia 13 maja 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Pan
insp. Janusz Barcik
Komendant Miejski Policji w Krakowie
ul. Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków

Sygn. akt: L. dz. MD.5601.40.15

Do wiadomości:
12.     nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
13.     insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
14.     Pan mł. asp. Patryk Lasota, Komenda  Miejska Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków, Sygn. akt: L. dz. MD.5601.40.15
15.     Prokurator Bartłomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
16.     Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
17.     Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
18.     Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
19.     Pani Agata Chmielarczyk-Skiba, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
20.     Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wschód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
21.     inni

Dotyczy:
I.         Wniosek o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty od rozpoznawania sprawy do sygn. akt  L. dz. MD.5601.40.15 z przyczyn podanych w Zawiadomieniu, jak w pkt. II.
II.        Zawiadomienie o złożeniu przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Krystyny Kowalczyk zawiadomienia: „o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP  Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.”
III.      Wniosek o wydanie polecenia doręczenia mi prawidłowo sporządzonego – tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – wezwania do stawiennictwa w sprawie do sygn. akt: L. dz. MD.5601.40.15.
IV.      Wniosek o wydanie zakazu wykonania wydanego Policji ewentualnie przez:
1.       mł. asp. Patryka Lasotę,
2.       prokuratora nadzorującego postępowanie prowadzone przez mł asp. Patryka Lasotę w sprawie do sygn,. akt L. dz. MD.5601.40.15.
nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie celem przesłuchania mnie w sprawie do sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15., do czasu:
1.       doręczenia mi przez pocztę postanowienia w sprawie niniejszym złożonego wniosku o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty,
2.       doręczenia mi przez pocztę postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie Zawiadomienia, jak w pkt. II,
3.       mojego ewentualnego niestawiennictwa na prawidłowo, tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k., sporządzone oraz prawidłowo, tj. w zgodzie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, doręczone mi wezwanie do stawiennictwa.
V.       Zawiadomienie, że niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjantaślubuję:
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”
Rota ślubowania Policjanta
Uzasadnienie

Mł. asp. Patryk Lasota rozpoznaje z urzędu sprawę przeciwko mnie o popełnienie prywatnoskargowego przestępstwa z art. 216 § 1 k.k. znieważenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko. O tym mnie zawiadomił Wezwaniem, które mi osobiście wręczył w dniu 6 maja 2015 r. ok. godz.19:00 w mieszkaniu mojej matki.
Być może ściga mnie także z art. 216 § 2 k.k., co podał w nieprawidłowo doręczonym mi Wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r.
Nie jest wykluczone, że obok ścigania mnie z art. 216 § 1 k.k. za znieważenie prokuratora Bartłomieja Legutko mł. asp. Patryk Lasota ściga mnie za jakieś inne jeszcze przestępstwo/a, bo o ile w Wezwaniu z dnia 13 marca 2015 r. podał, że jestem podejrzewany o popełnienie przestępstwa –  Załącznik 1.2: „z art. 216 § 1 i § 2 kk”, to w Wezwaniu z dnia 6 maja 2015 r. podał, że jestem podejrzewany o popełnienie przestępstwa – Załącznik 1.1: „z art. 216 § 1 kk i inne.”
Artykuł 129 § 1 k.p.k. stanowi: „W wezwaniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa.”
Informacja dla mnie „i inne” jest niezgodna z normą prawną opisaną w rt. 129 § 1 k.k.

W załączeniu przesyłam złożone przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk: „Zawiadomienie o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z rt. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w rt. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.”
Dowód:                                 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r. – Załącznik 1

Wnoszę o potraktowanie jego treści jako uzasadnienia do wniosku o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty od rozpoznawania sprawy do sygn. akt Komendy Miejskiej Policji w Krakowie L. dz.MD.5601.40.15.
Zawiadomienie, jak wyżej prezentuje dowody stronniczości mł. asp. Patryka Lasoty, który mnoży kolejne nieprawidłowe wezwania dla mnie do stawiennictwa oraz wmawia mi – w dniu 6 maja 2015 r., ok. godz. 19:00 w mieszkaniu mojej matki, gdzie się stawił celem osobistego wręczenia mi kolejnego… nieprawidłowego, tj. sporządzonego z naruszeniem prawa określonego w art. 129 § 1 k.k. Wezwania, przez ukrycie, w jakiej sprawie mnie wzywa, tj. podanie „i inne”  – niesłusznie, że nie odebrałem wezwania, które rzekomo do mnie wysłał.
Po tym, gdy mnie osobiście poinformował w dniu 6 maja 2015 r., że nie odebrałem Wezwania, które mi doręczył, sprawdziłem wiarygodność tej informacji w Urzędzie Pocztowym Kraków 65, gdzie odbieram przesyłki listowe polecone.
Poinformowano mnie, że…  w ciągu ostatnich dwóch miesięcy UPT 65 nie zwracał żadnemu nadawcy żadnej z kierowanych do mnie przesyłek listowych poleconych.
Wydaje się, że tylko po to zachowuje się w opisany wyżej sposób – tj. mnoży nieprawidłowe Wezwania – mł. asp. Patryk Lasota, żeby … mieć argument dla wydania Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
W związku z powyższym wnoszę o wydanie zakazu wykonania wydanego Policji ewentualnie przez mł. asp. Patryka Lasotę lub prokuratora nadzorującego postępowanie prowadzone przez mł asp. Patryka Lasotę w sprawie do sygn,. akt L. dz. MD.5601.40.15, nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie celem przesłuchania mnie w sprawie do sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15., do czasu:
1.       doręczenia mi przez pocztę postanowienia w sprawie niniejszym złożonego wniosku o wyłączenie mł. asp. Patryka Lasoty,
2.       doręczenia mi przez pocztę postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie Zawiadomienia, jak w pkt. II, str. 1.
3.       mojego ewentualnego niestawiennictwa na prawidłowo, tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k., sporządzone oraz prawidłowo, tj. w zgodzie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, doręczone mi wezwanie do stawiennictwa.
Wnoszę, jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:
1.        Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kraków, dnia 14 maja 2015 r.
Zbigniew Kękuś

mł. asp. Patryk Lasota
Komenda Miejska Policji w Krakowie
ul. Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków

Sygn. akt: L. dz. MD.5601.40.15

Do wiadomości:
1.        nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
2.        insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
3.        Pan insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie, ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków, Sygn. akt: L. dz. MD.5601.40.15
4.        Prokurator Bartłomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
5.        Prokurator Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa
6.        Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
7.        Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
8.        Prokurator Agata Chmielarczyk-Skiba, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
9.        Prokurator Krystyna Kowalczyk Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wschód, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
10.     inni

Dotyczy:
I.         Zawiadomienie o złożonym przeze mnie pismem z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15, skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika wniosku o Pana wyłączenie.
II.        Zawiadomienie o złożeniu przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Krystyny Kowalczyk zawiadomienia: „o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP  Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.”
III.      Wniosek o nie wydanie Policjinakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie celem przesłuchania mnie w sprawie do sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15., do czasu:
1.       doręczenia mi przez pocztę postanowienia w sprawie niniejszym złożonego wniosku o Pana wyłączenie,
2.       doręczenia mi przez pocztę postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie Zawiadomienia, jak w pkt. II,
3.       mojego ewentualnego niestawiennictwa na prawidłowo, tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k., sporządzone oraz prawidłowo, tj. w zgodzie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, doręczone mi wezwanie do stawiennictwa
IV.      Zawiadomienie, że niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjantaślubuję:
służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”
Rota ślubowania Policjanta

Uzasadnienie

Informuję, że pismem z dnia 13 maja 2015 r. złożyłem wniosek o Pana wyłączenie od rozpoznawania sprawy dosygn. akt  L. dz. MD.5601.40.15 – Załącznik 1.
Dowód:                 Komenda Miejska Policji, sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15, pismo Z. Kękusia z dnia 14 maja 2015 r. do
Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika – Załącznik 1

Uzasadnienie do wniosku stanowi złożone przeze mnie pismem z dnia 13 maja 2015 r. skierowanym do prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk – Załącznik 1.1: „Zawiadomienie o popełnieniu przez zatrudnionego w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Patryka Lasotę rozpoznającego sprawę do sygn. akt KMP Krakowie L. dz.MD.5601.40.15, przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., niedopełnienia obowiązków – określonych w art. 129 § 1 k.p.k. oraz w rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym – i działania na szkodę mojego interesu prywatnego oraz interesu publicznego.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r. –
Załącznik 1.1

W związku z powyższy wnoszę, jak na wstępie, tj. o: nie wydanie Policjinakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie celem przesłuchania mnie w sprawie do sygn. akt L. dz. MD.5601.40.15., do czasu:
1.       doręczenia mi przez pocztę postanowienia w sprawie niniejszym złożonego wniosku o Pana wyłączenie,
2.       doręczenia mi przez pocztę postanowienia Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w sprawie Zawiadomienia, jak w pkt. II, str. 1,
3.       mojego ewentualnego niestawiennictwa na prawidłowo, tj. w zgodzie z prawem określonym w art. 129 § 1 k.p.k., sporządzone oraz prawidłowo, tj. w zgodzie z rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 r. /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./ ministra sprawiedliwości sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym, doręczone mi wezwanie do stawiennictwa.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód, zawiadomienie Z. Kękusia z dnia 13 maja 2015 r.

Wykaz Adresatów niniejszego e-mail’a: =========

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/