Kto jest władny naprawić błędy proceduralne w sprawach tys. Polaków?

From: Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com>
Date: May 27, 2015 3:08:32 AM PDT (CA)
To: Sarzyńska Aleksandra (DSO) <Sarzynska@ms.gov.pl>,  SEREMET <biuro.podawcze@pg.gov.pl>,  biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, Biuro <biuro@pis.org.pl>,  Wydział Skarg Wniosków i Petycji KPRM <wswip@kprm.gov.pl>, ===
Subject: Re: DSO-II-051-3/15

Dyrektor
Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz
Wymiaru Sprawiedliwości
Waldemar Szmidt

Jest Pan oczywiście w błędzie. W cytowanych przeze mnie sprawach II AKo 26/11 Sądu Apelacyjnego w Łodzi, II AKo 209/11 Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz VI Ca 50/14 Sądu Okręgowego w Częstochowie zostały naruszone podstawowe normy prawne decydujące o sposobie procedowania. Ja nie oczekuję od Ministra Sprawiedliwości, a de facto od Pana jako jego przedstawiciela oraz byłego sędziego apelacji katowickiej ingerencji w zagadnienia merytoryczne. W ramach posiadanych uprawnień przez Ministra Sprawiedliwości żądam kontroli w/w postępowań pod względem proceduralnym. Uchylanie się od tego obowiązku w ramach uprawnień administracyjnych Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesów Sądów działających w jego imieniu, stanowi naruszenie prawa i dyscypliny służbowej.

W postępowaniu wykonawczym V Ko 8394/13 Sądu Rejonowego w Częstochowie, VI Kzw 566/14 Sądu Okręgowego w Częstochowie w związku z wyrokiem VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku, IV Ka 389/10 Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim dopuszczono się naruszenia art. 2 i 3 par. 1 kkw. Mówiąc prościej, obydwa sądy nie były uprawnione do zajmowania się tą sprawą z mocy Ustawy, a postanowiły niekorzystnie dla moich praw oraz interesów. Postępowanie wykonawcze powinno zostać wznowione na wniosek z urzędu. Czy zajęcie się tym problemem też nie leży w kompetencjach Ministra Sprawiedliwości, a de de facto Pana jako jego przedstawiciela?

Jeśli nie Minister Sprawiedliwości, to kto jest władny naprawić błędy proceduralne w w/w sprawach oraz w sprawach tysięcy, a pewnie milionów Polaków, którzy stali się ofiarami systemu prawnego funkcjonującego w Polsce?

Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

Do wiadomości:

1.   Mąż zaufania Stefan Dembowski – Stowarzyszenie Demokracja USA;
2.   Mąż zaufania Sławomir Ziembiński  Fundacja “SŁAWPOL”;
3.   Mąż zaufania Kazimierz Styrna Ruch Społeczny “NOWA POLSKA”;
4.   Mąż zaufania Grzegorz Niedźwiecki – Amnesty International – Jelenia Góra;
5.   Krzysztof Dmowski – Ruch Społeczny “NOWA POLSKA”;
6.   Dariusz Komorowski – Ruch Społeczny “NOWA POLSKA”;
7.   Otylia Zigman – Polonia USA;
8.   Piotr Bein – Polonia Kanada;
9.   Andrzej Szubert – Polonia Niemcy;
10. Biuro Prawne Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy – Warszawa;
11. Prokurator Generalny Andrzej Seremet – Warszawa;
12. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz – Warszawa
13. Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz – Warszawa.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/