[AKCJA] Ws. Andrzeja Dziąby — Oskarżanie, skazywanie oraz wykonywanie wyroków opartych o kłamstwa, oszustwa i zdradę polskich interesów musi budzić stanowczy sprzeciw

Proszę o wysyłanie podobnych protestów — jak w mejlach poniżej — do sądów w Częstochowie:

From: Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>
Date: 2015-05-31 2:35 GMT+02:00
Subject: Sprawa prześladowań Andrzeja Dziąby przez mafię prokuratorsko-sądowniczą
To: 14karnywyk@czestochowa.sr.gov.pl, sad_rejonowy@czestochowa.sr.gov.pl, prezes@czestochowa.so.gov.pl, czestochowa.polnoc@prokuratura.czest.pl, czestochowa.poludnie@prokuratura.czest.pl, okregowa@prokuratura.czest.pl

Od lat z uporem godnym ważniejszej sprawy trwa prokuratorsko-sądownicza operacja szykanowania, gnębienia i prześladowania Andrzeja Dziąby za rzekomą “zniewagę” prokuratora podczas rozmowy telefonicznej. Już sam ten fakt jest absurdalny – bez względu na to, co szykanowany Andrzej Dziąba obrażalskiemu prokuratorowi powiedział sprawa ta nie kwalifikuje się do działań z udziałem tzw. “wymiaru sprawiedliwości”, gdyż dotyczy telefonicznej rozmowy dwóch ludzi odbytej bez świadków. Uporczywe ściganie i gnębienie Andrzeja Dziąby przez tzw “wymiar sprawiedliwości” tylko dlatego, że jakiś prokurator poczuł się podczas rozmowy telefonicznej bez postronnych osób “znieważony” jest wykorzystywaniem machiny prokuratorsko-sądowniczej do w sumie prywatnej “krucjaty” prokuratora Jarosa przeciwko Andrzejowi Dziąbie z wykorzystaniem sądów powszechnych. A przecież nie do takich działań wymyślono system wymiaru sprawiedliwości, który obecnie w Polsce jest jego karykaturą i szyderstwem z praworządności i poczucia sprawiedliwości. A prokuratorzy i sędziowie to nie święte krowy, którym obywatel nie ma prawa powiedzieć w oczy co o ich bezprawych działaniach myśli. Dość już samowoli prokuratorsko-sądowniczej!
Jako niezależny bloger i publicysta domagam się całkowitego i natychmiastowego zaprzestania sądowych szykan i prześladowań Andrzeja Dziąby. Sąd lepiej by zrobił, aby wziął pod lupę obrażalskiego prokuratora lub zajął się rzeczywistą przestępczością i wymierzaniem sprawiedliwości. A nie gnębieniem człowieka broniącego swych praw.
Sam na własnej skórze poznałem łamanie prawa przez sądy, łamanie przez nie kodeksów i paragrafów, dowolne naginanie ich, oraz fałszowanie protokołów posiedzeń sądu.
Dlatego wobec takiego bezprawia nie mogę milczeć.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/01/11/postepowanie-opolskich-sadow-cd/

Andrzej Szubert

PS
Powyższego maila opublikowałem na swym blogu.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/05/31/andrzej-dziaba-w-lapskach-mafii-prokuratorsko-sadowniczej/

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
SSO Robert Grygiel
tel. 34 36 84 400
prezes@czestochowa.so.gov.pl

Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie
SSR Tomasz Przesłański
tel. 34 36 44 100
sad_rejonowy@czestochowa.sr.gov.pl

Przewodniczący XIV Wydziału Karnego Wykonawczego
Sądu Rejonowego w Częstochowie
SSR  Aneta Szewińska
tel. 34 36 84 777
14karnywyk@czestochowa.sr.gov.pl

Szanowni Państwo

Sygn. VI K 145/09/Radomsko

Zaznajomiwszy się z materiałami opublikowanymi przez Pana Andrzeja Dziąbę w zw. z wnioskiem o wznowienie postępowania wykonawczego:

https://piotrbein.net/2015/05/31/akcja-ws-andrzeja-dziaby-oskarzanie-skazywanie-oraz-wykonywanie-wyrokow-opartych-o-klamstwa-oszustwa-i-zdrade-polskich-interesow-musi-budzic-stanowczy-sprzeciw/

wnioskuję, że zarządzenia Sz. Pani Sędzi Doroty Kopeć oparte są na błędnym argumencie. Wg Pana Dziąby, jest to pierwszy wniosek do Sądu Rejonowego w Częstochowie o wznowienie postępowania wykonawczego . Wcześniejsze wnioski, złożone w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, dotyczyły postępowania zasadniczego.

Na dodatek Pani Sędzia Kopeć sugeruje Panu Dziąbie, że ma on zgodzić się na wykonanie niesprawiedliwego wyroku.

Rośnie oburzenie opinii społecznej i poparcie dla Pana Dziąby, wystawionego na nieuzasadnione szykany i dyskryminację sądową:
https://piotrbein.net/2015/05/29/wzor-do-nasladowania-czynnik-spoleczny-ws-sadowej-andrzeja-dziaby/

Z wieloma Polakami w kraju i w Polonii mam nadzieję, że sprawiedliwość i obiektywność przeważą i skończą się prześladowania Pana Dziąby na tle politycznym.

Niniejszą e-pocztę publikuję, z prośba do publiczności o wstawienie się za Panem Dziąbą.

Z poważaniem

Piotr Bein PhD PEng
niezależny badacz ludobójstwa
Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

 

Krzysztof Cierpisz: Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Robert Grygiel

Andrzej Szubert: Panie Andrzeju, Są w Polsce niezależne ekipy filmujące takiego typu rozprawy. Wiem że kiedyś Nowyekran (obecny Neon24) miał taką. Niestety nie mam namiaru na żadną z nich. Niech Pan zapyta Raczkowskiego lub Podleckiego o nie. Nic nie działa na dintojrę lepiej niż kamera na sali.

……………………………….

From: Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com>
Date: May 30, 2015 9:00:04 AM PDT (CA)
To: Otylia Zigman, Piotr Bein,  Andrzej Szubert
Subject: Fwd: W sprawie VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku

Drodzy Emigranci

Przesyłam scan wezwania na posiedzenie Sądu rejonowego w Częstochowie 11 czerwca 2015 r. w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz scan zarządzenia o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego. Złożyłem go w związku z toczącym się postępowaniem o wznowienie postępowania wykonawczego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Pani sędzia Dorota Kopeć błędnie analizuje sytuację, gdyż jest to pierwszy wniosek o wznowienie postępowania wykonawczego. Wcześniejsze wnioski dotyczyły postępowania zasadniczego i były składane w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Poza tym stwierdza, że ja nie zamierzam wykonać ani kary ograniczenia wolności, ani zarządzenia o pozbawieniu wolności sugerując mi wyraźnie, że naruszam tym samym prawo. A dlaczego sędzia Dorota Kopeć nie odnosi się w żaden sposób do jakości wyroku, który Sąd Rejonowy w Częstochowie usiłuje wykonać, oparty o brak dowodów oskarżenia, oskarżenie z art. 226 kk, który był niezgodny z konstytucją, skazanie najpierw z tego paragrafu, następnie w wyniku zmiany kwalifikacji z art 226 na 216 kk i objęciem przez prokuratora ściganiem z urzędu oraz skazanie pomimo przedawnienia karalności itd. Szczegółowo to opisałem w zestawieniu, którego fragment dotyczący tego wyroku załączam.

11 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie musi czuć presję społeczną nie akceptującą wykorzystywania prawa w celach politycznych. Oskarżanie, skazywanie oraz wykonywanie wyroków opartych o kłamstwa, oszustwa i zdradę polskich interesów musi budzić stanowczy sprzeciw. Przyzwolenie na bezkarne prześladowanie może doprowadzić do tego, że nikt z nas nie będzie mógł czuć się bezpiecznie. Dlatego proszę  o dalsze zainteresowanie, zaangażowanie i pomoc.

Pozdrawiam. Andrzej Dziąba.

P.s. Będę miał też kilka konkretnych propozycji, aby wokół mojego problemu budować dalej społeczny kapitał.

A.D.

 

  Zestawienie spraw karnych sądowych – Piotrków Trybunalski

 

SR w Cz-wie - zarządzenie z 7.05.15 r. str. 1 001

 

SR w Cz-wie - zarządzenie z 7.05.15 r. str. 2 001

SR w Cz-wie - wezwanie na posiedszenie 11.06.15 r 001

 

 

 

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/