Częstochowski dintoryjny klan Zająców i Jaroszów

From: Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com>
Date: May 31, 2015 10:05:28 AM PDT (CA)
To: Piotr Bein, Andrzej Szubert,  Otylia Zigman
Subject: “Klan Zająców i Jaroszów”

Moi Drodzy!

Poniżej zamieszczam linki do wpisów na forum “GW” w Częstochowie n.t. sądowych klanów w Częstochowie, a wśród nich Zająców i Jaroszów, czego konsekwencje opisałem w licznych artykułach zamieszczonych nie tylko na dawnym Nowym Ekranie (obecnie NEon24.pl). Dwa z nich pochodzą z tego roku i są zapewne Wam znane. “Złodziejski proceder komorniczy trwa nadal” powstał bezpośrednio po opuszczeniu Zakładu Karnego w Wojkowicach w lutym tego roku, a “Łatwiej zamknąć niewinnego niż przestępcę” niedawno w związku z grożącym mi kolejnym pozbawieniem wolności.

Ojcem Chrzestnym klanu Zająców i Jaroszów jest sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Bogusław Zając, pełniący obowiązki rzecznika Sądu Okręgowego w Częstochowie. Jego syn Jerzy komornik dawnego I – go Rewiru Komorniczego Sądu Rejonowego w Częstochowie 12 czerwca 1995 r. zajął mi samochód Mercedes 814 D, będący przedmiotem leasingu w firmie Sobiesław Zasada Ltd., a następnie bez dokumentów i kluczyków sprzedał po zaniżonej wartości. Na rzecz rat leasingowych wpłaciłem od 1993 do 1995 r. 117 000 DM. Córka Bogusława Zająca Beata Jarosz obecnie sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie orzekała w nie jednej z moich spraw, wydając niekorzystne dla mnie wyroki. Zięć sędziego Bogusława Zająca kurator zawodowy dr Jakub Jarosz chciał mnie wysłać do pracy społecznie – użytecznej na wysypisko śmieci w Sobuczynie pod Częstochową w ramach wykonania wyroku kary ograniczenia wolności w sprawie VI K 145/09 Sądu Rejonowego w Radomsku, a następnie kilkakrotnie wnioskował o zarządzenie zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za karę ograniczenia wolności. Wnuczęta sędziego Bogusława Zająca szykują się do objęcia kolejnych stanowisk w ramach “spadku” po dziadku.

Poniżej zamieszczam scan postanowienia Sądu Okręgowego w Częstochowie z 30 grudnia 2014 r., kiedy już przebywałem w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, w którym sędzia Sądu Okręgowego Bogusław Zając podczas posiedzenia w sprawie VII Kzw 566/14 z udziałem mężów zaufania Leopolda Żurowskiego i Kazimierza Styrny, nie uwzględnił zażaleń adwokat z urzędu i mojego na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, zarządzające wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za orzeczoną karę ograniczenia wolności. Sędzia Bogusław Zając nie uwzględnił też wniosku adwokat z urzędu o odroczenie terminu posiedzenia z uwagi na moją uzasadnioną i usprawiedliwioną nieobecność. W związku z tym oraz z powodu naruszenia art. 2 i 3 par 1 kkw dotyczących właściwości miejscowej sądów, złożyłem do Sądu Apelacyjnego w Katowicach wniosek o wznowienie postępowania wykonawczego.

Proszę o wykorzystanie tych materiałów w ramach Waszej cennej działalności publikacyjnej.

Pozdrawiam. Andrzej Dziąba.

http://forum.gazeta.pl/forum/w,55,135871052,135871052,_Sadowe_klany_w_Czestochowie_.html

http://forum.gazeta.pl/forum/w,55,124519460,125402624,Rzecznik_Boguslaw_Zajac_.html

http://forum.gazeta.pl/forum/w,55,124519460,125170765,Bezprawie_i_niesprawiedliwosc_.html

http://forum.gazeta.pl/forum/w,55,129011411,129104485,Cichy_protest_sedziow_i_prokuratorow.html

http://forum.gazeta.pl/forum/w,55,130721724,142276838,Re_Proste_jednoznaczne_prawo_.html

http://nowapolska.neon24.pl/post/119629,zlodziejski-proceder-komorniczy-trwa-nadal

http://nowapolska.neon24.pl/post/121503,latwiej-zamknac-niewinnego-niz-przestepce

 

SO w cz-wie - postanowienie w sprawie VII Kzw 566-14 str. 1 001SO w Cz-wie - postanowienie w sprawie VII Kzw 566-14 str. 2 001SO w cz-wie - postanowienie w sprawie VII Kzw 566-14 str. 3 001SO w Cz-wie - postanowienie w sprawie VII Kzw 566-14 str. 4 001 SO w Cz-wie - postanowienie w sprawie VII Kzw 56-14 str. 5 001

SO w cz-wie - postanowienie w sprawie VII Kzw 566-14 str. 6 001

SO w Cz-wie - postanowienie w sprawie VII Kzw 566-14 str. 7 001

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/