[dyskusja] Amnestia dla więźniów politycznych w Polsce

Andrzej Szubert: Osobiście jestem przeciwny tej inicjatywie z dwóch powodów:

1. Termin “amnestia” implikuje w sobie uznanie osób skazanych za rzeczywiście “winnych” a “amnestia” wobec nich byłaby tylko aktem “łaski”, którym “winnym” odpuszcza się ich “winę”. Jedynym prawidłowym i sprawiedliwym wyjściem byłoby unieważnienie wyroków politycznych, oczyszczenie skazazych z piętna “winnych”, “skazanych” i “kryminalistów” oraz postawienie przed sądami ludowymi sędziów, którzy te wyroki serwowali i prokuratorów, którzy ich się domagali.

2. Zwrcanie się do marionetki okupanta – żydowskiej wtyki Dudy z jakimkolwiek wnioskiem to poroniony pomysł. Nie mam zamiaru u marionetki okupanta o nic żebrać. Raz, że on to zignoruje. Dwa – od okupanta należy żądać praworządności a nie o nią prosić. Tyle że żądania możemy wymusić tylko wtedy, gdy wyprowadzimy miliony na ulicę. A tego nie jesteśmy w stanie zrobić.

Jeśli już zdecydujecie się na pisanie do Dudy – to tylko na dwustronnym papierze ściernym. Aby nie mógł se dupy podetrzeć tym pismem.

……………………………

From: Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com>
Date: June 3, 2015 3:06:03 AM PDT (CA)
To: ===
Subject: Amnestia dla więźniów politycznych w Polsce

Szanowni Państwo!

Zostałem upoważniony przez inicjatorów wystąpienia do Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy w sprawie ogłoszenia amnestii dla więźniów politycznych w Polsce, aby rozpocząć w tym kierunku odpowiednie przygotowania. Proszę o zgłaszanie się do mnie osób, które zostały prawomocnie skazane przez okupacyjny system III RP z powodów politycznych, były i są więzione z tego powodu lub grozi im pozbawienie wolności, w inny sposób są nadal szykanowane i represjonowane, np. poprzez nadzór kuratorski, wykonywanie kar ograniczenia wolności w formie tzw. pracy społecznie – użytecznej, uiszczanie grzywien itp. Nie określiliśmy jeszcze precyzyjnie kryteriów, jakim będą podlegać prześladowani z powodów politycznych, dla których chcemy się ubiegać o ogłoszenie amnestii. Najpierw trzeba ten proces uruchomić.

Proszę rozpowszechniać ten komunikat do wszystkich, którym zależy na tym, aby Polska stała się krajem praworządnym. Dość już mamy bezprawia i niesprawiedliwości. “Jeśli prawo jest w konflikcie ze sprawiedliwością, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa” (Mahatma Gandhi).

Zamierzamy zorganizować Komitet, który przygotuje treść wystąpienia do Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy w sprawie amnestii dla więźniów politycznych w Polsce. Chcemy, aby ta inicjatywa rozpoczęła proces oczyszczania Polski z brudów przeszłości: zatrzymała proces niszczenia Polski i Polaków, moralnie nobilitowała ofiary systemu, zadośćuczyniła poniesionym przez nich szkodom, zapoczątkowała tworzenie nowego społeczeństwa opartego na cywilizacji miłości.

Z poważaniem.

Ruch Społeczny “NOWA POLSKA”

PREZES

mgr inż. Andrzej Dziąba

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/