Niezadowolenie z patologicznego funkcjonowania systemu prawnego w Polsce narasta w tempie geometrycznym

From: Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com>
Date: June 19, 2015 11:00:46 PM PDT (CA)
To: bm <bm@ms.gov.pl>, skargi <skargi@ms.gov.pl>,  ===
Subject: Fwd: DSO-II-051-3/15

Zastępca Dyrektora
Departamentu Sądów,
Organizacji i Analiz
Wymiaru Sprawiedliwości
Anita Lewandowska

Po Waldemarze Szmidcie, Iwonie Łapińskiej jest Pani trzecią osobą, która próbuje uniknąć odpowiedzialności za brak nadzoru nad funkcjonowaniem podległych Wam sądów. Po raz trzeci i ostatni stwierdzam, że w sprawach II Ako 26/11 Sądu Apelacyjnego w Łodzi, II Ako 209/11 Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz VI Ca 50/14 Sądu Okręgowego w Częstochowie naruszone zostały procedury postępowania karnego i cywilnego oraz art. 176 Konstytucji. Orzeczenia więc, które w tych sprawach zapadły są obarczone błędami formalnymi. Ich merytoryczna wartość jest więc żadna.

Działania sądów nie tylko w tych sprawach przypominają rywalizację zawodników, którzy chcąc zwyciężyć, wybierają krótszą lub łatwiejszą trasę albo stosują praktyki niedozwolone w regulaminie. Za to grozi dyskwalifikacja. Tłumaczenie i obrona sędziów oparta jest na sofizmatach i nie ma prawnego oraz społecznego uzasadnienia. W ramach uprawnień administracyjnych możecie i powinniście skontrolować nie tylko wymienione przeze mnie postępowania. Można do tego wykorzystać wizytatorów.

Niezadowolenie i nie akceptacja patologicznego funkcjonowania systemu prawnego w Polsce narastają w tempie geometrycznym. Poniżej zamieszczam tekst Pana Grzegorza Niedźwieckiego z Jeleniej Góry, który bardzo kompetentnie i stanowczo reprezentuje interes społeczny w zakresie PRAWORZĄDNOŚCI. To drugi najistotniejszy postulat Ruchu Społecznego “NOWA POLSKA” po SUWERENNOŚCI. Proszę wziąć to poważnie pod uwagę.

Z poważaniem.

Ruch Społeczny “NOWA POLSKA”

PREZES

mgr inż. Andrzej Dziąba

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Panie Waldemarze Szmidt,
odpowie pan kiedyś za swoje zbrodnie z całą pewnością.
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1398554/20140722_notka_biogr_Waldemar_Szmidt.pdf

Sprawiedliwi przestępcy

Proszę mi pokazać przepis pozwalający skazać bez faktu czynu zarzucanego

Fałsz materialny i fałsz intelektualny

Wyższość manipulacji proceduralnych nad prawdą obiektywną

Grzegorz Niedźwiecki – ofiara stalinowskich represji
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/o-mnie/

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/