Sąd Rodzinny w Krośnie zdecydował o zabraniu 4 dzieci dziadkom, po śmierci matki

PB: To podchodzi pod konwencję o ludobójstwie.

Ludobójstwozbrodnia przeciwko ludzkości[1], obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludob%C3%B3jstwo

…………………………….

„Sprawa  zabierania dzieci rodzicom z uwagi na biedę, wytypowanie i polski światopogląd, a
też  dziadkom  w przypadku  tragedii rodzinnych  jest zbrodnią dokonywaną na Narodzie Polskim.
Za zabieraniem dzieci w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy stoją ludzie, którzy służą obcym interesom oraz ludzie, którzy z pochodzenia są Żydami.” – Piotr Moskwa

Krosno.  Dziennikarze  z  Grupy  Specjalnej  X2  –
Dziennikarskiego Biura Śledczego potwierdzili informację
rolnika Włodzimierza Knurowskiego z Iwkowej, dotyczącą
zabrania przez Sąd Rodzinny w Krośnie czwórki dzieci
biologicznym dziadkom, którzy się nimi zajmowali, po pożarze
domu rodziny, w którym zginęła ich matka.
Pożar rodzinnego domu dzieci, który zabrał życie ich matce
miał miejsce 31 stycznia 2015 roku. Po tej tragedii dziećmi
zajęli się dziadkowie z uwagi na to, że ojciec dzieci zmarł 2
lata wcześniej.
Po czterech miesiącach Sąd Rodzinny stwierdził iż dziadkowie
nie mają odpowiedniej więzi z wnukami, nie dają sobie rady z
nimi i postanowił dzieci oddać do rodziny zastępczej. Do takiej
decyzji przyczynił się Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-
Konsultacyjny, który wydał negatywną opinię dla dziadków,
której  nie ma prawa wydawać.  Rodzinne Ośrodki
Diagnostyczno-Konsultacyjne w Polsce działają wbrew
Konstytucji RP, tworząc nielegalną instytucję podsądową w
demokratycznym państwie prawnym, co też zakwestionował
Andrzej  Seremet,  kierując  Wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie legalności działania RODK.
Kiedy się o sprawie czwórki dzieci dowiedział Piotr Moskwa,
któremu Anna Bilińska-Czyżyk zabrała dwie córki – na mocy
sądowej zbrodni, postanowił natychmiast się włączyć do akcji i
nagłośnić temat. Już rozpoczął w całej Polsce tworzyć koalicję
pokrzywdzonych rodziców, dziadków i bliskiej rodziny. Około
godziny 16.30 Piotr Moskwa zadzwonił do Wójta Gminy
Jaśliska – Adama Dańczaka, przedstawił się opowiedział swoją
historię, następnie poprosił o kontakt z pokrzywdzonymi
dziadkami. Wójt powiedział iż numer telefonu Piotra Moskwy
przekaże,  a reszta już będzie zależeć od samych
pokrzywdzonych dziadków.
Piotr Moskwa stwierdził w rozmowie z Wójtem Adamem
Dańczakiem iż czekać na odwołanie nie można, tylko potrzeba
działać, aby w końcu zakończyć ten bandycki proceder w całej
Polsce. Mówienie iż dziadkowie nie mają więzi z dziećmi jest
absurdem, bo są oni rodziną i więź zawsze mają. Zabieranie
dzieci dziadkom tą więź celowo może zniszczyć.
Rolnik Włodzimierz Knurowski, któremu też bandyci chcieli
zabrać trójkę dzieci i o tej sprawie poinformował Piotra
Moskwę – uważa podobnie jak Piotr Moskwa, iż zabieranie
dzieci w Polsce stanowi handel nimi i zbrodnię na Narodzie
Polskim, prowadzącą do zaplanowanej eksterminacji.
O sprawie czwórki dzieci pisze serwis Krosno112.pl
W dniu 13 czerwca 2015 roku powstał artykuł pt.
Daliowa: Sieroty z pożaru zostaną umieszczone w rodzinie
zastępczej
http://www.krosno112.pl/aktualnosci/inne/item/821-daliowa-si
eroty-z-pozaru-zostana-umieszczone-w-rodzinie-zastepczej
Dzięki serwisowi Krosno112.pl Piotr Moskwa nawiązał kontakt
z Wójtem Gminy Jaśliska – Adamem Dańczakiem.
W ważnym publicznym interesie

Interwencje-24h Infoekspres
Polskie Media Niezależne
System Global Infoekspres 1998-2015
Dziennikarze Śledczy z DBŚ

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/