Andrzej Dziąba do Seremeta: wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciw dontojri

Od: Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com>
Data: 27 czerwca 2015 07:24
Temat: W sprawie wznowienia postępowań z urzędu
Do: SEREMET <biuro.podawcze@pg.gov.pl>

Prokurator Generalny
Andrzej Seremet

W związku z nie podjęciem przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie działań w celu wznowienia postępowań sądowych, w których zostałem najpierw oskarżony, a następnie skazany z art. 226 kk, wnoszę o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych i karnych przeciwko kierownictwu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz nadzorującej ją Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.

Podczas spotkania 22 kwietnia 2015 r. z Z – cą Prokuratora Okręgowego w Częstochowie Stanisławem Woszczkiem określiłem, w jakich sprawach oczekuję złożenia wniosków z urzędu o wznowienie postępowań, uchylenia zapadłych wyroków i uniewinnienia. Wyznaczyłem prokuratorowi Stanisławowi Woszczkowi termin do 31 maja 2015 r. na sporządzenie wniosków i skierowanie ich do Sądu Apelacyjnego w Katowicach pod rygorem ujemnych skutków procesowych. W załączonej korespondencji kierowanej do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie znajduje się potwierdzenie mojego stanowiska.

W wyznaczonym terminie Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nie podjęła należnych i wymaganych prawem działań. Wobec powyższych okoliczności wniosek o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych i karnych jest w pełni uzasadniony.

Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/