Zygmunt Jankowski: Program dla Polaków

From: “Zygmunt Sulikowski” <zygmunt-wroclaw@wp.pl>
Date: June 27, 2015 11:16:48 PM PDT (CA)
Subject: program

1. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ PAŃSTWA I WYPEŁNIAĆ ZAPISY KONSTYTUCJI.
Złamanie zapisów Konstytucji i wprowadzenie nowych jest nieważne. Konstytucję można poprawiać po 25 latach, tą z 1952 roku wprowadzono 8 lat wcześniej, co czyni ją nieważną. Przywrócić Konstytucję z 1935r. i zmieniać zapisy wg zapisanych w niej zasad.  Zachować
prawo do aktywów RP i dokumenty z nazwą Rzeczypospolita i taki napis na polskiej walucie.

2. Nacjonalizacja gospodarki.
95% dóbr sprzedanych, jest z naruszeniem uczciwości (prawa) i należy sprzedaż unieważnić, bez względu na „właściciela” naliczając należne podatki za okres użytkowania. Po zapłaceniu podatku, otrzyma on część własności za którą zapłacił, lub będzie ścigany i ukarany. Nacjonalizacja zapewni pracę i ukróci kominy płacowe, przedsiębiorstwa państwowe będą prowadzić naukę zawodów. Umowy czasowe, maja być stosowane do polityków i rządzących, aby nie wypłacano im odpraw.
Po sprawowaniu funkcji bez przywilejów, pisał Mickiewicz w bajce „O jednorocznym królu”.

3. Polska ma eksportować alkohole.
Od początku fermentacji, do uzyskania spirytusu to 3 dni. Produkcja litra spirytusu gorzelnianego  to 1 zł, wystarczy podatek 0,50 zł, który ma dotyczyć wszystkich paliw. Produkcję biopaliw z roślin, a z owoców produkować wódki regionalne. Sprzedaż – 50% z certyfikatem państwowych zakładów spirytusowych oddać producentowi, a pozostałą część, na pokrycie kosztów obróbki, butelkowania i podatków. Zróżnicowanie podatków paliw, to zyski mafii na oszustwach i powoduje rozrost korupcji urzędniczej. Włączyć do projektu, pozyskiwanie do 50% paliw i gazu z węgla.

4. Pomysły na działalność gospodarczą.
Wdrożenie nowego produktu, ma skutkować wypłatą 100% podatków, za rok jego sprzedaży. Nagroda zachęci do innowacyjnych rozwiązań z gwarancją odpowiedniego wynagrodzenia.
Urzędnicy mają mieć wynagrodzenie wyższe o 10% za każdy procent rzeczywistego zmniejszenia bezrobocia poniżej 5%, sprawdzanego kwartalnie. Brak pracy ma skutkować wypłatą 1000 zł dla bezrobotnego, także nie zarejestrowanego i rejestrować jako osobę gotową ją podjąć. Powiązanie zatrudnienia z podwyżką, lub obniżenie wynagrodzeń np. w ministerstwach i sądach, spowoduje, że przybędzie 5 mln płatników z umów śmieciowych i 5 mln nie płacących na swoje emerytury. Składki emerytalne będą płacone nie przez 9 mln osób, a np. 20 mln, co będzie małym sukcesem, pozostaje 5 mil bezrobotnych. W PRL było zatrudnionych 27 mil osób, obecnie 3 mln wyjechało. Składki po 300 zł wystarczą na wypłaty emerytur od 60 lat. Nie wyłączać z opłat emerytalnych nawet prezydenta, jednak nie do ZUS, lecz do BP, gdzie składkowicz będzie otrzymywał  wyciągi z Banku Polskiego założonego na bazie US, ZUS, AWR itp. Składki na emeryturę po 300 zł na kontach składkowiczów. Wiek emerytalny od 60 lat i 40 lat pracy, a lata z bezrobociem powyżej 5% zaliczane w całości, aby nie krzywdzić już pokrzywdzonych. Opiekujacy się dziećmi kobiety, a czasem mężczyźni nabywają prawo do wczesniejszej emerytury, na każde dziecko po 2 lata. Składki na koncie wyliczyć odpowiednio do oprocentowania, między wkładem a kredytem, obecnie to 10% ( 4% i 16% ). Środki składkowiczów w ZUS przelać do utworzonego Banku Polskiego.
Składający na emeryturę musi mieć prawo wykorzystania swoich wkładów na założenie firmy.

5. Podatek PIT  VAT  CIT po 10%.
Bez zwolnień i odpisów, potrącany w Banku Polskim, przez który przechodzą wszystkie faktury i wypłaty z firm polskich i zagranicznych. Bank Polski potrąca 10% podatku z każdego rachunku i z pensji powyżej 2 tys zł, kwota wolna od podatku, to 24 tys zł. Eliminacja rozliczeń od osób fizycznych zmniejsza biurokracje. Zwiększenie każdorazowo podatku o 10% przy przekraczaniu kolejnych progów pensji minimalnych ( 2 tys – 0; 4 tys – 200 zł; 6 tys – 200 zł + 400 zł itd ).  Najwyższa pensja do 5 krotności najniższej. Powiązanie pensji maksymalnych z najniższymi, wymusi wyższą pensję minimalna. Pensję wykazywać netto, nazwę pensja brutto usunąć z obiegu.
Zlikwidować przywileje firm zagranicznych, oraz wynagrodzenia przed pracą, np. prawnikom.
Zapłata przed wykonaniem pracy w sądach i urzędach, nie zapewnia wykonania jej kiedykolwiek.
6. Sądownictwo, Więziennictwo, Policja.
Obecnie sąd karze się tylko Polaków. Każdy zapisany w dokumentach jako Polak od 3 pokoleń, bez zmian nazwiska i obywatelstwa w rodzinie, ma otrzymać immunitet jak poseł i ma uzyskać tytuł szlachecki, aby urzędnicy i sędziowie nie ważyli się przeciw Polakom łamać prawa, bo będą usunięci z pracy dożywotnio. Ławnicy bez wyznaczana przez sędziów, a procesy nagrywane. Za wyroki na zamówienie i przetrzymywanie w więzieniu, gdy są dowody niewinności, wyrzucać z palestry razem z zwierzchnikami sądu, bez odprawy i zaliczenia lat pracy. Francja w 2008r.
9 sędziów/100 tys. w Polsce 26. Postępowania gospodarcze w Polsce 850 dni, we Francji 76.
Sędzia francuski jak 96,8 sędziów w Polsce, prokurator 179 spraw/rok, francuski 2674, razy czas i ich ilość to 465:1. Sądy 1,82% PKB, w Anglii i Danii 0,2%.  Procesy nie nagrywane  unieważnić, apelacje składane do Sądu Najwyższego, także bez adwokata, Skład SN bez prawników.
Komu służy i do czego jest potrzebna armia pokomunistycznych nikczemników „sprawiedliwości”?
Więzienia przekształcić w zakłady produkcyjne, oraz lokale dla eksmitowanych komorników, sędziów, polityków i prawników mających udział w kradzieży mieszkań i likwidacji zakładów.
Będzie to humanitarne rozwiązanie wobec zbrodniarzy wyrzucających ludzi z dziećmi na bruk.
Więźniów, oprócz morderców zwolnić, gdyż 95% wyroków wydano z naruszeniem przepisów.
Każdy, kto nie popełnił zbrodni, nie powinien przebywać w więzieniu, po naprawieniu w trójnasób krzywdy poszkodowanym, aby nie płacili również za jego pobyt w zamknięciu. Przywrócić batożenie pod pręgierzem, dla tzw. kieszonkowców i za napady na osoby starsze, dzieci i kobiety.
Powołać sądy społeczne bez prawników, do których będzie możliwość równoległego odwołania się.  Odwołania od wyroków nie mogą być rozstrzygane, tylko przez skorumpowanych sędziów.
Policja i inne służby mundurowe zredukować do stanu II RP. W Niemczech są 3 rodzaje służb i nie ma uzasadnienia, aby w Polsce było 12. Okres pracy mundurowych nie ma mieć innych rozwiązań jak cywilów, niewolnictwo i przywileje psują państwo. Policja, Prokuratura i Sądy mają zarabiać płacą podatki, odzyskując skradzione dobra i nakładając grzywny, za dokonywanie przestępstw.
Za brak uczciwości w/w likwidacja lokalnej firmy np. sądu, a nałożone kary maksymalne – x 3.

7. Budżetowców ma być do 10% ogółu zatrudnionych.
Pracę może mieć w Polsce 30 mln. ludzi. Składki emerytalne tylko na kontach pracujących, oprocentowane 10% – średnia między wysokością kredytu a lokatą, z comiesięczną kapitalizacją. Kancelarie sejmu, prezydenta i inne jak SN skasować i powołać jedną Kancelarię Państwa.
Zlikwidować urzędy Marszałkowskie i urzędy gmin. Powiatów z 380 do 100 i tylu posłów + w UE.
Dwustopniowa administracja i sądownictwo, a pracujący tam bez przynależności do innych nacji.
Firmom, którym nie zapłacono za pracę, natychmiast zapłacić, jeżeli wina jest po stronie głównego wykonawcy, to państwo odbierze swoje pieniądze. W Polsce jest podział do 20 pracowników i resztę, takie kryteria są przyjęte i należy status małych firm umocnić. Firmy do 20 pracowników winne być objęte ochroną PIP. Głównym powodem jest nie płacenie za wykonane roboty. Ilość pracowników objętych ochroną PIP zmalała a inspektoraty się rozbudowały i służą nikomu.
Urzędnicy zlecają roboty budowlane i ustalają premię za odmowę płacenia, za wykonaną pracę.
Anty-korupcja – inwestor organizuje przetarg i wnosi wadium 20% wartości kosztorysowej, kwota jest zablokowana w banku. Wykonawca, który wygrał przetarg, otrzymuje wadium inwestora, po wykonaniu i odebraniu 10% robót. Przetargi jawne, można do nich przystąpić przed przetargiem z potwierdzeniem blokady wadium. licytacja, bez zbędnej ingerencji organizującego przetarg. Licytujący okazuje dokumenty i wskazać podwykonawców. Odrzucenie oferty następuje na wskutek zastrzeżeń, których oferent nie wyjaśni. Organizator utrzymuje porządek z protokołu. Przetarg nagrywany i rozstrzygany w ciągu jednego dnia. Tryb odwoławczy przed Wojewodą i dotyczy robót powyżej 1 miliona, a bez limitu, gdy odwołujący się wykażą przestępstwo. Koszty materiałów nie obciążają wykonawcy, otrzymuje on pieniądze w ciągu 7 dni po odbiorze segmentu robót, w części mu przynależnej. Zamawiający ma obowiązek żądać umów z podwykonawcami z ich wyceną i jednocześnie przelewa środki dla wszystkich. Firmie podwykonawczej nie można nie płacić – jest także partnerem. Firmom płacącym podatki poza Polską, zakazać wykonywanie pracy i naliczyć należne w Polsce podatki, zabezpieczając na ten cel nieruchomości, aktywa itp.
8. Dyskryminacja Polski musi skutkować wystąpieniem z UE.
Polska i wszystkie narody muszą być traktowane, jak Francja i Niemcy, co umożliwi im rozwój. Należy ułożyć relacje w UE na równych zasadach i wyrzucić 99,5% uregulowań. Przynależność do  firmy UE, uzależnić od rezygnacji z wymogu zamykania przemysłu, pod pretekstem naruszania obwarowań klimatycznych i żądań pozostania skansenem, aby produkcja gazów cieplarnianych równoważyła nadwyżkę krajów przemysłowych, bez uwzględniania spalin samochodowych i poprawy powietrza wskutek oddziaływania lasów. Rejestracja patentów w obcych językach, nierówne dopłaty rolne i przywileje eurokratów w pensjach i podatkach. Język polski musi być urzędowym w UE reprezentującym narody słowiańskie. Na świecie żyje 80 mln Polaków i 400 mln Słowian i język polski ma być urzędowym, który Słowianie rozumieją i mogą się posługiwać. Jeżyk włoski, hiszpański i portugalski, też mają być językami urzędowymi. Zapisać równe zasady w Traktacie Wielkopolskim, lub wystąpić z UNII dyskryminującej narody. Traktat Wielkopolski, to nawiązanie do udanego powstania i symbol Wielkiej Polski powstałej w piastowskiej kolebce. Naród Polski wypowiedział się na rzecz referendum i żądamy takiej inicjatywy stanowienia prawa. W przypadku wymogu 50% frekwencji, należy nie uznać wyboru prezydenta, po I turze wyborów.  Można z urzędu prezydenta zrezygnować. Metoda d’Honta wspierającą dotowane ugrupowania,
a sejm nie reprezentuje społeczeństwa, a klepie ustawy, których skutkiem jest udręka Narodu.

9. Rodzinne na dziecko.
25% średniej krajowej pensji, obecnie to 1000 zł. Każde dziecko przynosi dla państwa zysk ponad 500 zł miesięcznie, na wskutek podatków od firm i produkujących artykuły dla dzieci, dołożyć 500 zł, a nie będzie zabójstw z przyczyn ekonomicznych. Dołożone 500 zł, będą potrącane z pensji rodziców, po 250 zł a jeżeli nie pracują, to z budżetu, to bodziec, aby państwo zabezpieczało pracę. 500 zł z otrzymanego 1000 są deponowane na koncie, jak środki na ubezpieczenie, które winny być oprocentowane obecnie na 10%. Przez 18 lat wpłat uzbiera się kwotę, która będzie wykorzystana na edukację, założenie firmy, budowę domu, a państwo uwolni od finansowania dorosłego człowieka.
Z pieniędzy uskładanych, można uzupełniać składkę emerytalną po 300 zł. Z kwot odkładanych po 500 zł, wydzielić 200 zł na konto zdarzeń losowych, w tym koszty pobytu w poprawczaku, co zredukuje przestępstwa o 90%. Uczelnie bez dotacji będą zabiegać, aby płatnik w nich studiował, co ukróci szastanie pieniędzmi na wykłady prezydentów miast i polityków. Potrącanie z pensji rodziców po 250 zł zredukuje pozwy o alimenty i osadzonych w więzieniach. Brak więźniów nie spodoba się „wymiarowi sprawiedliwości”, więzienia szkolą seryjnych samobójców i bandytów.

10. Jak zlikwidować bezrobocie? – Natychmiast.
3 mln osób do poboru, niekoniecznie do koszar. Wezwać inżynierów i uruchomić produkcję przemysłową, w tym zbrojeniową. Otrzymywali by pensję, robotnik średnią krajową, inżynierowie 50% wyższą, wypłacaną w 50%, czyli po 2 i po 3 tys zł netto. Po okresie 5 letnim otrzymają kwotę wstrzymaną, a oprocentowanie pokryje składki np. emerytalne, to gwarancja solidnie wykonywanej pracy. Pracownicy w koszarach rotacyjnie na szkoleniu, powołać też byłych pracowników służb mundurowych, aby nie zabierać uposażeń, nabyli prawo do emerytur, ale otrzymać ją powinni po obowiązującym dla wszystkich wieku emerytalnym. Po 5 latach pracownik powołany uzyskałby dodatkowy zawód, prawo posiadania broni i stopień sierżanta, ale nie każdy, należy wykluczać skrajne elementy i zwalniać za naruszania przepisów, bez wypłaty wstrzymanej pensji za okres 1 roku, co wymusi zaangażowanie. Armia pracowników, oprócz zakładów, budowała by akweny na elektrownie wodne, „autostrady” kolejowe, kanały do transportu wodnego itp. Między Odrą a Wisłą winne być 4 kanały żeglowne, aby jak we Francji przewozić kanałami ponad 30% towarów. Przy akwenach budowano by ośrodki rekreacyjne do sprzedaży dla pracujących przy ich budowie, mieliby upust ceny o 25%, tak jak ludność miejscowa. To sposób na rzetelne budowanie i szansa znalezienie nabywcy po okresie wojskowym. Aby wykonać takie inwestycje, będą potrzebne maszyny budowlane i należało by reaktywować COP. Na Podkarpaciu należy wybudować 7 tys. zbiorników, przy których będą, pensjonaty dla wczasowiczów, rozwiną się sporty wodne, powstaną elektrownie, przetwórnie ryb, sieć akwenów będzie także zabezpieczeniem przed powodziami.
11. Jak zmusić ludzi do ciężkiej pracy?
Nie zmuszać a motywować. Pracownicy za dobrze wykonywaną pracę, mają otrzymać wynagrodzenie odpowiednio do cen w katalogach KNR i Sekocenbudzie. Stawki prawników, bankierów, prezesów, muszą wynikać z wyceny pracy w odniesieniu do jakości, przydatności i czasu  wykonania. Stawki pracowników określone w KNR będą wyłączone w licytacjach na roboty, aby nie zmniejszać wynagrodzeń. Zarobek robotników wzrośnie do poziomu w Niemczech i będzie wyższy od średniej krajowej. Rozwiązanie takie zachęci młodych ludzi, aby przez pracę poprawić sytuację materialną. Będzie to motywacja do pracy produkcyjnej a nie szukanie posad w biurach.
Do pracy należy włączyć więźniów, część zatrzymać na pewien w więzieniach, lub koszarach.   Koszty więziennictwa zredukowane do 10% a ich pracowników włączyć do brygad pracowniczych. Polska może zacząć budowę „autostrad kolejowych”, z Paryża do Pekinu i z Moskwy do Madrytu.
Jest w centralnym miejscu Europy z dogodnym terenem do budowy szybkich kolei Euroazji.  Fabryki dostarczały by biopaliw do sprzętu, a do jego produkcji włączyć zakłady zbrojeniowe.

12. Lasy.
30% powierzchni Polski, a nikczemnicy godzą się na restrykcje klimatyczne. Leśnicy muszą włączyć się do walki z bezrobociem, powracając do zatrudniania pracowników, dla potrzeb leśnych upraw, prowadzić wstępną obróbkę pni, pozyskiwać żywicę, by nie sprowadzać jej z Czarnobyla, do produkcji leków. Leśnicy sprawując opiekę nad lasami mają przekazywać wiedzę o przyrodzie i metodach jej ochrony. Winni przekazywać wiedzę, oraz uczulić na niebezpieczeństwo pożarowe, organizować filmowane konne wyprawy np. na Mazurach, w Bieszczadach, na Roztoczu, w Borach Dolnośląskich i zapraszać na eskapady turystów. Wyszukać źródeł w wyższych partiach lasów wybudować zbiorniki i rozprowadzić wodę do miejsc zagrożonych pożarami i dla zwierząt.
Obecne prawo jest w 90% przejęte z ZSRR i jest represyjne w stosunku do Narodu Polskiego. Osoby mające własne lasy, czy pojedyncze drzewa muszą mieć prawo do ich wycinania według własnego uznania, jednak z zachętą sadzenia drzew, przepisy konstruować tak, by nie karać.

13. Wybory w Polsce jawne , bez ciszy wyborczej i progów wyborczych.
Płatne np 1000 zł dla wyborców czynnych, którym może być Polak nie mający obywatelstwa innego kraju. Wybory jawne i nagrywane, ze skanem dłoni. Wyborca otrzymuje wydruk, na kogo głosował i w Banku otrzymuje pieniądze z potwierdzeniem, że pieniądze otrzymał. Wybory to święto dla wyborców i szacunek dla Państwa. Organizować wybory także przez internet bez  dowożenia ludzi a frekwencja będzie powyżej 95%. Zięć pojedzie po teściową do szpitala i zaniesie mamusię do lokalu, zaprosi na obiad a to będzie jednoczyć rodziny. Bierne prawo wyborcze, może mieć obywatel Polski, mający obywatelstwo także inne, ale nie będzie miał prawa wybierania, nawet gdyby został Prezydentem. Wprowadzenie płatnych wyborów wzmocni zaufanie do państwa. Na miejsce posłów, którzy zaprzestali pełnić funkcje, nie ma uzupełnień. Wymóg narodowościowy, nie dotyczy wyborów lokalnych. Parlament narodowy ma sprawdzić, czy Polska ma długi, bo nie podawano kto, kiedy i od kogo pożyczał, na jaki procent i inwestycję?, czy MFW oddał pożyczkę i z jakimi odsetkami do Tuska. Ile i kiedy przelano środków na łapówki, za likwidację przemysłu.

14. Oszczędności – dwu stopniowa administracja i sądownictwo.
Skasować Senat, RPP, TK, sądy rejonowe, 99% przepisów, gminy, oraz 80% ministerstw, ambasady i obiekty na polskie domy młodzieżowe. Jedna kancelaria – dla prezydenta, sejmu, rządu i SN. Odwołania, od wyroków I instancji, także w sądzie społecznym przy wojewodzie – bez sędziów.
Wyroki sądów zgodnie z oceną NIK są w 95% niezgodne z obowiązującymi przepisami i należy umożliwić odwołanie od wyroku sadowego, do II instancji, także do instytucji pozasądowej.
Obowiązki gmin powinny przejąć powiaty, a urzędów marszałkowskich, urzędy wojewódzkie.
Zbędne są ambasady w UE, a nawet poza Europą, skoro można bez przeszkód się kontaktować.
Zlikwidować spółki i twory wymyślone dla posad. Oszczędności przyniosą rocznie 100 mld zł.

zygmunt-wroclaw@tlen.pl      tel 880 952 306     Zygmunt Jankowski

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/