:) Wszyscy, w tym obecna agentura, mają służyć kukiz-owcom

PB: Wygląda już na to, że ćwierć-inteligent Kukiz wymyślił dla żydłactwa schemat JOWów 🙂 Powinien w każdym wolnym jeszcze miejscu w Polin stanąć mu za to …pomnik.

Jest oczywiste, że suszpy wybrały okręg tarnowski i dra Marka Ciesielczyka (tak, ten co pozbawił mandatów samorządowych PO na korzyść partii krypto-srula Ozjasza Goldberga!) do rozpichcenia histerii pn. “JOW i zmiana kukizowa” po całym kraju. Zobaczymy czy i jak na ten zaprogramowany przez żydłactwo owczy pęd odpowiedzą inne okręgi.  Już odezwali się bramkowi: Kochaś Polin i stróż lokalnych żydomediów w Goleniowe k. “mego” Szczecina (i dziwią się, skąd Razwiedka666 tyle wie!):

[dyskusja] Szabas goj chce pouczać „O wyższości JOW nad obecną, ‘najgłupszą na świecie’ ordynacją wyborczą”

[dyskusja] Kukiz & Co. skończeni, w tym Bugajski

Nie ma jeszcze o ile wiem oficjalnie uzgodnionych pytań referendalnych ani ogólnonarodowej ich akceptacji (nawet jeśli Kukiz dostał 20% głosów, to przy niesfałszowanej (?) frekwencji 50% daje to zaledwie 10% poparcia krajowego dla kukizmu), a dr Ciesielczyk już firmuje koszulkę z napisem “Referendum 1. Tak, 2. Nie, 3. Tak”. Razwiedka666 donosi z Tarnowa, że pytania na referendum będą odpowiednio:

1. Czy jesteś ZA aneksją Polin przez Putlera?

2. Czy chcesz, by Polska pozostała w żydłackich strukturach jewrounii i sruloNATO?

3. Czy szabas gojów należy wyrzucić z Polin przed żydłactwem, jako że bez niego nie zaistnieliby?

:))))))))))))))

Z tą informacją razwiedkową kłóci się jednak fakt, że tarnowski komitet wykonawczy kukizmu wyrzuciłby wpierw  b. oficerów lub tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych. Kuźwa “komuchy” dawno poubierały się w garnitury szabas gojów, nadgorliwych kapitalistów  i polskojęzycznych politykierów oraz kierują kukizmem, a ci w Tarnowie ciągle a la Narodowi Gawędziarze Michalkiewicz i Braun!

Komitet przypomina, że oręduje za kukizmem już od wielu tygodni, co znajduje odzwierciedlenie w mediach (i to nie tylko lokalnych) oraz na ulicach miast w naszym okręgu. A wiemy,wiemy — od ścierwomedialnej expozycji kukły suszp, Kukiza, po szechterowskie pianie nad Ciesielczykiem i antynarodową robotą wywrotową w tarnowskiem.

Andrzej Szubert: Nie ma sensu ich komentować. To są zaślepieńcy prowadzeni przez agenturę.  W najbliższych wyborach do knessejmu dzięki ordynacji proporcjonalnej, którą tak zwalczają, wejdą do knessejmu. Dostaną 10-20%. Być może nawet wejdą do koalicji rządzącej. Ale i bez niej zacznie się u nich walka o funkcje, granty, gabinety i limuzyny.  W ciągu jednej kadencji albo staną się trwałym elementem okupacyjnego układu udając nadal “niezależnych”, albo rozlecą się i w kolejnej farsie wylecą na margines.
Najprawdopodobniej będzie to powtórka z Palikota. On tez wyskoczył z jego ruchem, zdobył 10 % mandatów. Na koniec kadencji jego ruch rozsypał się w gruzy.

……………………………………..
From: Tarnowski Komitet Referendalny <czy.to.juz.mrozek@gmail.com>
Date: July 6, 2015 1:57:48 AM PDT (CA)
Subject: Wszyscy – oprócz kryminalistów i esbeków…

Wszyscy – oprócz kryminalistów i esbeków….

Zebranie koordynatorów referendalnych w okręgu tarnowskim wybrało swe KOLEGIUM

5 lipca 2015 w restauracji Expert Roczniak w Tarnowie miało miejsce pierwsze zebranie koordynatorów referendalnych, działających na apel Pawła Kukiza w okręgu tarnowskim. Reprezentowane były wszystkie powiaty: miasto Tarnów (na prawach powiatu), tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński, wielicki i proszowicki. Spośród zarejestrowanych 56 komitetów w tym okręgu, aż 34 komitety (tj. 61%) były reprezentowane na zebraniu (mimo tropikalnego upału i niedzielnego, wakacyjnego terminu spotkania!). Patrz zdjęcia w załączniku, a relacja filmowa tutaj:

Ukonstytuowała się Rada Koordynatorów, obejmująca wszystkich obecnych na zebraniu oraz wybrane zostało 6-osobowe Kolegium Koordynatorów: dr Marek Ciesielczyk – Tarnów, Rafał Ślęczka – Wieliczka, Dariusz Jasiński – Proszowice, Krzysztof Stec – Brzesko, Jerzy Lysy – Bochnia, Jan Sipior – Dąbrowa Tarnowska, które będzie koordynowało działania wszystkich komitetów referendalnych na terenie w/w 7 powiatów, tj. tarnowskiego okręgu (nr 15).
Zebrani podjęli także niżej zaprezentowaną uchwałę:

Tarnów, 5 lipca 2015

Uchwała nr 2 / 5 / 2015

Walnego Zebrania Koordynatorów Komitetów Referendalnych w okręgu tarnowskim

My, uczestnicy Walnego Zebrania Koordynatorów Referendalnych w okręgu tarnowskim, aktywnie zaangażowani w propagowanie idei JOW oraz konieczności uczestnictwa obywateli w referendum 6 września 2015 roku, jesteśmy głęboko przekonani, iż w naszym ruchu, powstałym z inicjatywy i pod patronatem Pawła Kukiza, dążącym do obalenia funkcjonującego po 1989 roku układu okrągłostołowego, a zwłaszcza:

– zmiany pozbawiającej nas podmiotowości tzw. „proporcjonalnej” ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi wg modelu brytyjskiego,

– gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości,

– uczynienia z referendum autentycznego narzędzia wpływania obywateli na rzeczywistość w naszym kraju,

– likwidacji finansowania partii politycznych z budżetu państwa, czytaj z kieszeni podatnika,

jest miejsce dla wszystkich Polaków, którym na sercu leży dobro naszego kraju i którzy są świadomi konieczności dokonania w/w zmian ustrojowych.

Jednocześnie oczekujemy, iż osoby reprezentujące nasz ruch, a zwłaszcza deklarujące chęć kandydowania w nadchodzących wyborach parlamentarnych, będą wyróżniały się uczciwością, inteligencją i odwagą. Zdajemy sobie sprawę, iż pozostało bardzo niewiele czasu, by dokonać stosownej ich weryfikacji. Sugerujemy więc, by jak najszybciej w Internecie (zwłaszcza na lokalnych portalach) znalazły się szczegółowe życiorysy tych osób (w tym zdjęcia, a zwłaszcza ich dotychczasowe dokonania), tak, by to lokalne społeczności, a nie – jak dotychczas – centrala partyjna, mogły dokonać ich weryfikacji i wyboru. Walka o JOW-y to także walka o to, by nie przywożono nam „w teczce” – jak dotychczas – ludzi, którzy nie znajdują akceptacji w naszym środowisku.

Uważamy, iż w gronie tym na pewno nie ma miejsca np. dla osób skazanych za umyślne przestępstwa,  ścigane z oskarżenia  publicznego czy też b. oficerów lub tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych.

Nie musimy deklarować chęci zaangażowania się w kampanię referendalną, gdyż robimy to już od wielu tygodni, co znajduje odzwierciedlenie w mediach (i to nie tylko lokalnych) oraz na ulicach miast w naszym okręgu.

W pełni solidaryzujemy się z Pawłem Kukizem w jego walce o wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, podzielając jego opinię, iż jest to warunek konieczny (choć nie wystarczający) zmian niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania państwa oraz budowy prawidłowych relacji obywatel – państwo.

W imieniu zebranych – członkowie Kolegium Koordynatorów okręgu tarnowskiego:

1.      dr Marek Ciesielczyk – Tarnów

2.      Dariusz Jasiński – Proszowice

3.      Jerzy Lysy – Bochnia

4.      Jan Sipior – Dąbrowa Tarnowska

5.      Krzysztof Stec – Brzesko

6.      Rafał Ślęczka – Wieliczka

Co powinien robić komitet referendalny – film instruktażowy:

Film z konferencji prasowej komitetu: https://www.youtube.com/watch?v=9dOOSuyroWk
„SILNY CZŁOWIEK” dla inicjatora TKR: https://www.youtube.com/watch?v=h1iKj7UGMHU
Dlaczego RYBAK TROJAŃSKI atakuje Kukiza: http://pressmania.pl/?p=15805

Tarnowski Komitet Referendalny – tel. +48 601 255 849
e-mail: Tarnowski.Komitet.Referendalny@gmail.com
http://www.facebook.com/Tarnowski.Komitet.Referendalny
http://tarnowski.komitet.referendalny.salon24.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/