Andrzej Szubert do Dra Kękusia: “Konstytucja” stoltzmanowska jest dla “narzędzi mówiących”

From: Andrzej Szubert
Date: 2015-07-21 22:59 GMT+02:00
Subject: Re: Rządy Żydów w Polsce: Jak mnie sędzia ignorantka Lidia Haj i inni chcą w szpitalu psychiatrycznym uwięzić ? jadę do Prezydenta
To: Zbigniew Kękuś
Cc: ===

Panie Zbyszku…

Zacytował Pan paragrafy tzw. “konstytucji”:

„Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.”

Artykuł 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zapomniał Pan przy tym o jednej fundamentalnej sprawie. W III Rzydopospolitej tzw. “prawo” opiera się na prawie rzymskim. Było to prawo stanowe i niesprawiedliwe. Tylko niewielka ilość obywateli była osobami korzystającymi z pełni praw:

“Osobą fizyczną, według prawa rzymskiego, jest człowiek, zaś pełną zdolność prawną warunkowały tam aż trzy czynniki zwane status: wolność, czyli status libertatis, obywatelstwo, czyli status civitatis oraz stanowisko w rodzinie, czyli status familiae. W pełni zdolny prawnie (caput) był ten kto był osobą wolną, był obywatelem rzymskim i nie podlegał niczyjej władzy. Można więc stwierdzić, że była to niezwykle niewielka grupa osób.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rzymskie#Podmioty_prawa_rzymskiego

Od 1989 roku w atrapie Polski zwanej III RP “obywatelami” są obce przybłędy (Stolzmany, Kalksteiny, Michniki, Bartoszewskie i inni). Z pewnych praw obywatelskich korzystają także gorliwie służący im polscy szabes-goje.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szabes_goj

Natomiast my – zwykli Polacy – jesteśmy (z pewnymi “modyfikacjami”) niewolnikami, czyli tym co w prawie rzymskim nazywano “narzędziem mówiącym”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rzymskie#Status_libertatis_.E2.80.93_wolni_a_niewolnicy

Stąd i odwoływanie się w instytucjach służących okupantowi do (stolzmanowskiej) tzw. “konstytucji” niewiela Panu pomoże. Ona dotyczy obywateli a nie narzędzi mówiących.

Wyzbycie się iluzji jest rzeczą ważną, aby zrozumieć, jaki jest nasz stan faktyczny. Dopiero gdy zbierze się nas kilka milionów i przepędzimy okupanta (przybłędy pełniące obowiązki Polaków) staniemy się obywatelami. I wtedy psychiatryk nie będzie Panu groził. A ci co chcą Pana w nim umieścić wylądują albo w kamieniołomach, albo skazani zostaną na infamię,  banicję bez prawa powrotu i całkowitą konfliskatę mienia (zarobionego na ograbionej Polsce).

as

2015-07-21 18:48 GMT+02:00 Zbigniew Kękuś:
Szanowni Państwo,
Niniejszego e-mail’a kieruję do Państwa w interesie społecznym. Prezentuje, kto może każdego z nas, jeśli ma taki kaprys, uwięzić w szpitalu psychiatrycznym, tj. jak mnie chcą w takowym uwięzić, pozbawić wolności,  w oparciu o domniemanie winy, bez przewodu sądowego, w tym postępowania dowodowego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy Lidia Haj razem z innymi funkcjonariuszami publicznymi Rzeczypospolitej Polskiej, o której tak w Konstytucji:

„Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.”

Artykuł 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zaprezentuję także przyczyny mojego, w najbliższych tygodniach zwycięstwa nad gromadą wrogo wobec mnie usposobionych funkcjonariuszy w służbie publicznej w tym, jak, kiedy – nie później niż 7 sierpnia 2015 r. – i dlaczego, pomoże mi w jego osiągnięciu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

xxx

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy w składzie: SSO Lidia Haj /przewodnicząca/ , SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska Gibas wydały postanowienie, którym utrzymały w mocy postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. Katarzyny Kaczmary o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w szpitalu psychiatrycznym. W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 10 kwietnia 2015 r. Sąd pod przewodnictwem sędzi Lidii Haj podał – Załącznik 1: „Wreszcie zauważyć należy, iż poddanie podejrzanego obserwacji psychiatrycznej nie można oceniać, ani w kategoriach zastosowania środka zabezpieczającego, ani jako tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Nie jest to forma pozbawienia wolności, lecz jest to czynność procesowa o charakterze dowodowym. Pierwszorzędnym celem tej instytucji jest ustalenie, czy podejrzany w ogóle zdolny jest do ponoszenia odpowiedzialności karnej za zarzucony mu czyn z racji swojego stanu zdrowia psychicznego. (…) Rezygnacja natomiast z obserwacji sądowo – psychiatryczne mogłaby stworzyć ryzyko wydania wobec Zbigniewa Kękusia wyroku skazującego pomimo, iż wyniki przeprowadzonej obserwacji jego winę mogą wyłączyć.”

[…]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/