“Jest to dalsza grabież i rozprzedaż majątku Polskiego”. Ruch Oburzonych o sprzedaży PKP Energetyki

“Jest to dalsza grabież i rozprzedaż majątku Polskiego”. Ruch Oburzonych o sprzedaży PKP Energetyki
opublikowano: 8 godzin temu · aktualizacja: 7 godzin temufot. wPolityce.pl
Jest skandalem, że Zarząd spółki PKP Energetyka S.A. w osobie Tadeusz Skobel – Prezes Zarządu, Wojciech Szwankowski – Członek Zarządu, Marta Towpik – Członek Zarządu, podjęli decyzję o sprzedaży tej spółki obcemu kapitałowi -CVC Capital Partners bez konsultacji z przedstawicielami załogi związków zawodowych, a także bez referendum pracowniczego tejże spółki.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Tchórzewski o kulisach prywatyzacji PKP Energetyka: strategiczna firma sprzedana spółce z kapitałem założycielskim… 5 tys. złotych!
Jest to dalsza grabież i rozprzedaż majątku Polskiego, na co my – Rodacy nie możemy pozwolić. Przez 25 lat niszczono przemysł i majątek Narodu Polskiego i oddawano za bezcen obcemu kapitałowi. Obecnie spółkę PKP Energetyka S.A. sprzedaje się firmie CVCCapital Partners, pochodzącej z Luksemburga, posiadającej kapitał zakładowym w wysokości 5 000,00 zł. W skład tej spółki wchodzą tzw. piramidy spółek, spółeczek itd. Itd. Jest to skandal, że Minister Skarbu Państwa wraz z Zarządem spółki podejmuje tak ważną strategiczną decyzje dla Państwa Polskiego bez konsultacji i referendum we wszystkich zakładach PKP Energetyka S.A.
Wzywamy Panią Premier – Ewę Kopacz oraz Ministra Skarbu Państwa – Pana Andrzeja Czerwińskiego, do natychmiastowego zerwania podpisanej przedwstępnej umowy sprzedaży z firmą CVC Capital Partners i rozpoczęcie dialogu społecznego we wszystkich zakładach podlegających PKP Energetyka S.A.
Stanowczo protestujemy takim działaniom i jeżeli nie dojdzie do rozmów z załogą pracowniczą do dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie odwołania sprzedaży strategicznej spółkiPKP Energetyka S.A., to z dniem 1 sierpnia 2015 r. rozpoczną się protesty załogi, wspomagane przez cały Naród Polski, na terenie całego kraju.
Protest polegać będzie na blokowaniu najważniejszych linii przesyłkowych na trasie Warszawa-Poznań, Warszawa-Katowice, Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Terespol. Niech Rząd weźmie sobie głęboko do serca, ten nasz apel. Nie jest to szantaż, ale tylko i wyłącznie w taki sposób możemy zmusić ten Rząd do rozmów, w tak ważnych sprawach dla Państwa i Narodu Polskiego.
Piotr Rybak, przewodniczący Ogólnonarodowego Ruchu Oburzonych Rzeczpospolita Obywatelska
Co robić, by zatrzymać dokonujący się na naszych oczach kolejny rozbiór Polski?Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w najnowszej książce Andrzeja Nowaka, Adama Bujaka i Janusza Koweckiego pt.„Wygaszanie Polski 1989-2015”. http://www.wsklepiku.pl/wygaszanie-polski-1989-2015/
Jest to dokumentalny zapis tragicznego stanu, w jakim znalazła się Polska po ponad dwóch dekadach transformacji ustrojowej. Raport otwarcia dla sił, które podejmą niezbędne zadanie odbudowy naszego kraju.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/