Program Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego

Andrzej Szubert: Program PPZN w ogólnych zarysach jest dobry! W dużym stopniu przypomina mój polityczno-gospodarczy program dla Polski Słowiańskiej:
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/07/26/program-dla-polski-slowianskiej/

Brakuje mi jedynie dwóch niezwykle ważnych punktów:

– wyjście Polski z bandyckiego NATO,
– wyjście Polski z żydo-banksterskiej, bilderbergowskiej jewrounii.

Polska nie może być członkiem bandyckiego NATO, a tym bardziej nie może być prowincją (“województwem”) jewrounii. Czym jest jewrounia widać po losie Grecji, Portugalii, Hiszpanii i innych zbankrutowanych jewrounijnych baraków.

Cieszy mnie, że program wolny jest od namolnego bogoojczyźnianego “patriotyzmu”, od zaklęć i inwokacji do żydowskiego boga i od nawoływań do obrony (żydogennej) “wiary” i kościoła. Niestety w linku http://ppzn.pl.tl/ wśród organizacji wspierających PPZN znalazłem:
9.      Ruch obrony Krzyża w Polsce.

Bardzo mnie to martwi, bo gorliwi katolicy będą robili co trochę zamieszanie o ich nadjordańskie gusła domagając się walki w “obronie wiary” i rzymskiej szubienicy.

Nie wiem też, co sądzić o wspierających PPZN fundacjach. Na stronie PPZN są wymienione tylko dwie. Brakuje nazw organizacji od nr 19 do 48. Obawiam się, że fundacji jest więcej. W przesłanym tekście pisze:
Czterdzieści siedem Fundacji i Stowarzyszeń  (w tym wiele kombatanckich)
A wiem, że wiele fundacji jest ukrytymi platformami do forsowania żydowskich interesów.

Natomiast b. sceptycznie podchodzę do pomysłu startu w jesiennej farsie wyborczej. Jest to pomysł z góry skazany na porażkę. Dostępu do telawiwzorni jak żulik Kukiz ludzie z PPZN nie znajdą. A bez reklamy me(n)dialnej nie zdobędą więcej niż 1-2% głosów. Udział w okupacyjnej farsie wyborczej to po prostu strata czasu.
Farsy wyborcze w warunkach tzw. „demokracji parlamentarnej”…

Nie oznacza to jednak siedzenia z założonymi rękami. PPZN zamiast marnować czas na farsę wyborczą powinien położyć nacisk na program edukacyjny dla Polaków via internet. Stworzenie dobrej strony internetowej (a jeszcze lepiej radia czy telewizji internetowej) prowadzącej audycje bieżące, ale i wykłady z historii, ekonomii, geopolityki itp. edukujące Polaków to lepsza, pilniejsza i ważniejsza działalność niż nakręcanie okupantowi frekwencji wyborczej. Polski na razie nie wyzwolimy spod żydowskiej okupacji. Tym bardziej nie przy okupacyjnych urnach. Natomiast edukowanie Polaków to najlepszy zadatek na przyszłą wolną Polskę.

Chcę poruszyć jeszcze dwie sprawy. Mam pytanie do przedstawiciela PPZN – skąd wytrzasnęli oni liczbę 600 tysięcy Polaków wymordowanych przez żydo-UB po wojnie: Urzędy bezpieczeństwa kierowane przez wrogie Słowianom mniejszości narodowe wymordowały sześćset tysięcy Polskich Patriotów.

W l. 1944-1956 mieliśmy rzeczywiście okres krwawego terroru żydo-komuny, ale wtedy nie wymordowano nawet 10 % podanej liczby. Terror żydo-komuny był – to fakt. Polaków mordowano tysiącami – to fakt. Ale 600 tys. to liczba wzięta z sufitu. I w poważnej publikacji nie powinna być wymieniana. Nawet żydofilski IPN ocenia liczbę wymordowanych na kilkanaście tysięcy.

Liczba śmiertelnych ofiar komunistycznego aparatu terroru i represji politycznych w Polsce, według wstępnego bilansu historyków Instytutu Pamięci Narodowej, może sięgnąć kilkunastu tysięcy, to jest trzykrotnie więcej, niż liczby poznane dotychczas. http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=3643
Doliczając zabitych podczas walk w lasach i pomordowanych w obozach powojennych ofiar może być kilkadziesiąt tysięcy. Ale nigdy nie 600 tys. Bądźmy poważni.

Kolejna sprawa… Cytat: Pochodzenie narodowe osób przewidzianych do zajmowania ważnych stanowisk w tej nowej organizacji będzie sprawdzane co najmniej do czwartego pokolenia. Takie “sprawdzanie” będzie niezwykle pracochłonne, niepewne, niekiedy niemożliwe, a ponadto jest niepotrzebne. Człowieka ocenia sią po jego czynach i postawie a nie pochodzeniu i przodkach. To raz.
Dwa – podczas wojny zniszczeniu uległo wiele dokumentów ewidencji ludności co uniemożliwi niekiedy sprawdzenie pochodzenia.
Trzy – niejeden krypto-żyd posiadać będzie tak doskonale podrobione papiery, że niemożliwe będzie zdemaskowanie go.
Cztery – jest możliwe, że Polak mający polskie pochodzenie po mieczu i kądzieli od 20 pokoleń może być durniem i kanalią, a zasymilowany obcy (Tatar, Ormianin, Litwin, Białorusin, Rosjanin, Ukrainiec, Żyd, Niemiec, Szkot, Włoch, Francuz) może być bardziej patriotyczny niż niejeden Polak. Ja sam po mieczu nie jestem “czystym” Polakiem. Przodkowie moi ze strony ojca pochodzą z terenów dzisiejszych Niemiec wschodnich (byłej NRD). Wywodzą się z Połabian w przeszłości przymusowo zgermanizowanych. W XIX wieku pradziadek (po mieczu) wyemigrował do Prus Wschodnich. Tuż po 1918 r. przeniósł się do odrodzonej Rzeczypospolitej (na tereny dzisiejszej Litwy). Tam jest pochowany. Za żonę wziął sobie Polkę. Szybko i łatwo się ‘spolszczył’. Dziadek też ożenił się z Polką. Po II wojnie nie chciał wyjeżdżać do Niemiec. Pochowany jest na Pomorzu (Szczecinek). Ojciec także czuł się Polakiem.
Czy wobec “niepolskiego” po mieczu pochodzenia takich jak ja traktować należy jako Polaków gorszej kategorii? Dodam jeszcze i to – mam kilku znajomych, w pełni zasymilowanych Żydów, którzy bardziej służą polskim interesom niż miliony polskich durniów głosujących od lat na bandę czworga i jej odpryski, czy ostatnio na żulika Kukiza. Czy mamy ich karać za to, że urodzili się nie-Polakami?

Oceniać ludzi należy po ich postępowaniu i postawie a nie według metryk i pochodzenia.

………………………………..

Dnia 30-07-2015 o godz. 7:58 Adam Bednarczyk <ppzn.biuro@wp.pl> napisał(a):

Zaproszenie

Zapoznaj się ze skrótem naszego programu. Drugiego takiego nie znajdziesz. Są w nim poruszane zagadnienia zarówno bezpieczeństwa obywateli jak i bezpieczeństwa naszego Państwa.  Jeśli chcesz uczestniczyć w Zjeździe odpowiedz mailowo lub telefonicznie do 2015.08.02. ppzn.biuro@wp.pl lub tel. 666 286 685. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas maily, w odpowiedzi napisz słowo: Nie
Prosimy rozprowadź informacje o nas jak i o naszym zjeździe wśród swoich znajomych.
Adam Bednarczyk

Komitet zapraszający:
Mgr inż. Bujnicki Stanisław Przew.Partii: Organizacja Narodu Polskiego, Liga Polska
Mec. Mazanek Tadeusz Przew. Partii: Obrona Narodu Polskiego
Józef Rak Partia: Przymierze Ludowo – Narodowe
Czterdzieści siedem Fundacji i Stowarzyszeń  (w tym wiele kombatanckich);
Zarząd PPZN
mgr inż. Bednarczyk Adam  Prezes 666 286 685; http://ppzn.pl.tl
Bulski Henryk Skarbnik
Inż. Cybulski Mieczysław major NSZ z-ca  Prezesa
Grodzka Barbara sekretarz 694 918 186
mgr inż. Kaczmarczyk Jan major Armii Krajowej z-ca Prezesa

Zaproszenie
do udziału w zjeździe  organizowanym przez P-PZN  celem przedyskutowania strategii wyborczej dla stworzenia międzyorganizacyjnego komitetu wyborczego.
Zjazd odbędzie się w  dniu 9 sierpnia o godzinie 11:30 w sali teatralnej kościoła przy Placu Grzybowskim 3/5 w Warszawie
Zapraszamy organizacje i osoby fizyczne  do współudziału w tworzeniu międzyorganizacyjnego komitetu wyborczego. Celem naszego obecnego działania jest stworzenie bloku organizacji, który opowie się za odzyskaniem niepodległości Państwa Polskiego oraz prawami suwerena to jest Narodu Polskiego do decydowania o najistotniejszych zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa Państwa Polskiego i Narodu Polskiego. Znajdujemy się w okresie możliwości rozpętania globalnego kryzysu militarnego. Uważamy, że na zjeździe przybyłe organizacje zajmą stanowisko w odniesieniu do:
·        udziału Polski w możliwej wojnie pomiędzy Słowianami,
·        stacjonowania obcych wojsk na terenie Polski
·        tworzenia  na polskim terytorium magazynów broni NATO
Harmonogram Zjazdu:
11:00 – 11:30 Rejestracja uczestników Zjazdu
Powitanie przybyłych przez przewodniczącego P-PZN
Wybór przewodniczącego zebrania
11:40 – 11:50 Referat Przew. P-PZN
11:50 – 12:50 Przedyskutowanie skutków politycznych podpisania Traktatu Lizbońskiego oraz podjęcie uchwały o stanowisku obecnych na zjeździe w odniesieniu do tego traktatu.
12:50 – 13:45 Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w odniesieniu do konfliktu ukraińsko – rosyjskiego
13:45 – 14:45 Powołanie komitetu strategii wyborczej w najbliższych wyborach parlamentarnych.
14:45 – 14:50 Podziękowanie za przybycie przez przew. P – PZN
mgr inż. Adam Bednarczyk
Przewidywany koszt uczestnictwa od osoby  od 0 – 15 złotych
Załączniki:
Zał. 1.  Proponowany sposób doboru  kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015:

Zarząd i przedstawiciele organizacji wchodzacych w skład Polsko  – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego podjęli uchwałę dotyczącą tworzenia Komitetu Wyborczego i program doboru kandydatów do Sejmu i Senatu w 2015 r.
1.      Komitet Wyborczy będzię składał się z przedstawicieli organizacji wchodzacycch do P-PZN i organizacji współpracujacych na równych prawach.
2.      Kandydaci mają mieć wielopokoleniowy, nie budzący wątpliwości polski rodowód
3.      Każda osoba fizyczna lub organizacja może zgłosić swoich kandydatów na posła lub senatora
4.      Zostanie powołana komisja specjalistów, która ustali kryteria doboru kandydatów a następnie według ustalonych przez komisję kryteriów kryteriów dokona oceny przydatności  kandydatów na  posłów lub senatorów. Za bardzo ważne cechy przyjmujemy:  patriotyzm, uczciwość i profesjonalizm.
5.      Ostateczne zatwierdzenie listy kandydatów  zostanie dokonane przez przedstawicieli organizacji współpracujących w tworzeniu Komitetu Wyborczego. Przewiduje się wejście do komitetu wyborczego przedstawicieli wszystkich organizacji wchodzących w skład PPZN oraz wszystkich  organizacji, które wyrażą chęć uczestniczenia we wspólnym komitecie wyborczym na równych prawach.
Zał. 2.           Zasadnicze postulaty programu wyborczego PPZN

1.      Zlikwidowanie dyskryminacji rdzennych Polaków w pełnieniu najwyższych stanowisk w Polsce i w udziale rdzennych Polaków w Sejmie i Senacie.  Do pełnienia najwyższych stanowisk w państwie powinny być powoływane osoby, których wielopokoleniowe – do siódmego pokolenia – polskie pochodzenie, patriotyczna postawa, uczciwość i profesjonalizm nie budzą najmniejszych wątpliwości. Do  Sejmu i Senatu polskie pochodzenie kandydatów powinno być sprawdzane co najmniej do czwartego pokolenia.
2.      Uważamy, że podpisanie Traktatu Lizbońskiego przez Premiera R.P. Pana Donalda Tuska i ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego działających w imieniu oraz w obecności byłego Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego było kryminalnym aktem wobec Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego dokonanym  bez zgody oraz bez rzetelnego poinformowania społeczeństwa polskiego o skutkach prawnych tego traktatu. Społeczeństwo polskie jako suweren Narodu Polskiego w referendum powinno wypowiedzieć ważność tego traktatu.
3.      Przywrócenie polskiej armii z poboru, zakaz stacjonowania obcych wojsk w Polsce, nie dla mieszanie się Polski w konflikt ukraińsko – rosyjski.
4.      Sprawdzenie legalności  wszystkich transakcji wyprzedaży majątku narodowego od 1989 roku.
5.      Przywrócenie  Polsce suwerenności walutowej poprzez usunięcie art. 220 z  polskiej Konstytucji i zawieszenie artykułu 123 Traktatu Lizbońskiego; sprawdzenie wszystkich umów bankowych od 1989 roku  zawartych pomiędzy kredytobiorcami polskimi a bankami krajowymi i zagranicznymi na pobieranie nadmiernej lichwy od kredytu w Polsce i porównanie z odsetkami od kredytu płaconymi w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, wsteczne obciążenie podatkami banków w przypadku jeśli odsetki w Polsce przekraczały odsetki płacone w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Firmy według różnych danych wyprowadziły w 2014 roku  od 60 do 84 miliardów dolarów amerykańskich.
6.      Działanie na rzecz przyjaznej politycznej i gospodarczej współpracy z państwami słowiańskimi, w tym z Rosją,  Wegrami oraz z państwami bloku gospodarczego BRICS
7.      Obciążenie podatkiem obrotowym firm zagranicznych w Polsce
8.      Naprawienie krzywd społecznych wyrządzonych planem Balcerowicza.
9.      Przywrócenie monopolu państwa polskiego na produkcję i sprzedaż  produktów alkoholowych i tytoniowych. Monopol państwowy na alkohole pokrywał  około 50%  wydatków państwowych w PRL
10.  Zlikwidowanie dyskryminacji polskich rolników w Unii Europejskiej w porównaniu z rolnikami z innych krajów
11.  Wprowadzenie ochrony prawnej dla rzemieślników – typowej dla wielu krajów UE
12.  Dopłata 600 złotych na każde dziecko miesięcznie i przedłużenie urlopów macierzyńskich do sześciu miesięcy (dla przypomnienia u schyłku PRL matkom nowonarodzonych dzieci przysługiwał 3-letni płatny urlop macierzyński).

Bardziej obszerny program wyborczy Polsko – Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego można znaleźć na stronie internetowej:     ppzn.pl.tl
Zał. 3.       Cytat z 19-go wykładu Jana Marszałka wygłoszonego 22 grudnia 2009 r.

Od 1 grudnia 2009 roku Państwo Polskie w rozumieniu prawa międzynarodowego jest li tylko „województwem polskim” leżącym w granicach imperium Unii Europejskiej, z czego ogół Polaków jeszcze nie zdaje sobie sprawy. A jeśli Państwo Polskie, w wyniku aneksji, zostało zamienione w „województwo polskie”  leżące w granicach imperium Unii Europejskiej, to urzędnicy „województwa polskiego” poczynając od prezydenta, premiera, posłów i senatorów itd., są podlegli w rozumieniu prawa międzynarodowego – urzędnikom imperialnym Unii Europejskiej.
Tłumacząc to na język prawa międzynarodowego i krajowego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest już tylko z nazwy „prezydentem”.  W rozumieniu prawa międzynarodowego  prezydent RP jest li tylko i wyłącznie „rezydentem” reprezentującym w „województwie polskim” – interesy imperium germańsko – francuskiego – Unii Europejskiej (koniec cytatu).  Podobna opinia o sytuacji prawnej naszego państwa została wyrażona przez osoby uczestniczące w tzw. aferze taśmowej.
Społeczeństwo polskie nie jest w pełni informowane o sytuacji prawnej naszego państwa.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/