SSR Edyta Góra naruszyła prawo i zasady współżycia społecznego

Danuta Radwańska Vollus: Po pierwsze, od wszczynania postępowań dyscyplinarnych, jest Rzecznik  Dyscyplinarny  Sędziów Sądów Powszechnych , po drugie tylko wyjątkowo rażące łamanie prawa przez Sędziego, może spowodować jego ściganie dyscyplinarne , a zatem skierował Pan swoje pismo pod niewłaściwy adres. Jeśli  rzeczywiście Sędzia łamał w rażący sposób przepisy , to należało dokładnie  wskazać , które to są  przepisy .

Z praktyki jest mi wiadomo, że od razu napiszą że brak jest podstaw do postawienia Sędziego w stan dyscyplinarnego  ścigania  i  od razu podniosą, że miał Pan możliwość skarżyć orzeczenia do drugiej instancji ew. dane osoby wyłączyć.

………………………………..
From: Andrzej Dziąba <[email protected]>
Date: August 8, 2015 2:17:44 AM PDT (CA)
To: Prezes SO w Częstochowie <[email protected]>,  [email protected], biuro <[email protected]>, blo <[email protected]>,  Lech Walesa <[email protected]>, skarga <[email protected]>,  Wydział Skarg Wniosków i Petycji KPRM <[email protected]>,  PREMIER <[email protected]>, biurorzecznika <[email protected]>,  Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka <[email protected]>,  kpcp <[email protected]>, bm <[email protected]>, skargi <[email protected]>,  SEREMET <[email protected]>, ===
Subject: W sprawie VI K 145/09/Radomsko Sądu Rejonowego w Częstochowie, VII Kzw 566/14 Sądu Okręgowego w Częstochowie

Prezes Sądu Okręgowego
SSO Robert Grygiel

W związku z naruszeniem prawa oraz zasad współżycia społecznego proszę o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec SSR Edyty Góry odpowiedzialnej za błędy w postępowaniu VI K 145/09/Radomsko i jej przełożonych w XIV Wydziale Karnym Wykonawczym Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz SSO Bogusława Zająca odpowiedzialnego za błędy w postępowaniu VII Kzw 566/14 Sądu Okręgowego w Częstochowie i jego przełożonego Przewodniczącego Wydziału VII Karnego Odwoławczego SSO Rafała Olszewskiego.

SSR Edyta Góra pomimo popełnionych błędów, które Sąd Rejonowy w Częstochowie pod przewodnictwem SSR Doroty Kopeć podczas posiedzenia 11 czerwca 2015 r. potwierdził postanowieniem w sprawie VI K 145/09/Radomsko, nadal orzeka w tej sprawie w przedmiocie uchylenia wydanego przez siebie wcześniej postanowienia. Osoba ta de facto orzeka we własnej sprawie. To skandal! Załączam pisma procesowe z 8 czerwca 2015 r. skierowane do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie. 3 i 30 lipca 2015 r. SSR Edyta Góra wydała dwa merytoryczne postanowienia, których nie powinna wydać z powodu negatywnego stosunku do sprawy w aspekcie formalnym i merytorycznym (załączniki: postanowienia z 3 i 30 lipca 2015 r.). Jej przełożone ponoszą odpowiedzialność za tę sytuację.

15 lipca 2015 r. skierowałem zażalenie do Sądu Okręgowego w Częstochowie (załącznik: zażalenie z 15 lipca 2015 r.). Nie mam pewności, czy nie zostanie potraktowane podobnie jak w XIV Wydziale Karnym Wykonawczym SR w Częstochowie przez SSR  Edytę Górę wraz z jej przełożonymi, a więc wyznaczenie przez Przewodniczącego VII Wydziału Karnego Odwoławczego Rafała Olszewskiego SSO Bogusława Zająca do rozpatrzenia zażalenia. Sędzia Bogusław Zając skompromitował się już wielokrotnie, a między innymi 30 grudnia 2014 r. w postępowaniu VII Kzw 566/14. Poza tym sędzia Zając jest ojcem komornika Jerzego Zająca, który 12 czerwca 1995 r. ukradł mi, a następnie sprzedał z naruszeniem prawa samochód ciężarowy Mercedes 814 D, którego byłem leasingobiorcą w firmie Sobiesław Zasada Ltd., ojcem SSO Beaty Jarosz, która kilkakrotnie orzekała nieobiektywnie w moich sprawach oraz teściem kuratora zawodowego dr Jakuba Jarosza, który dwukrotnie wnioskował o zarządzenie wykonania wobec mnie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w zamian za karę 12 miesięcy ograniczenia wolności w sprawie VI K 145/09/Radomsko. W takich warunkach zachowanie bezstronności jest praktycznie niemożliwe.

Zorganizowany charakter działań funkcjonariuszy publicznych w Częstochowie przeciwko mnie został gruntownie zbadany i udokumentowany. Załączam zestawienie spraw karnych sądowych. Aktualnie odbywam rekonwalescencję po odbytej operacji przepukliny pachwinowej (załącznik: odpis karty informacyjnej leczenia szpitalnego). Powód oraz sama operacja to również efekt nieuprawnionych działań wobec mnie. To zaledwie jeden ze skutków niszczenia moich możliwości zawodowych, pozycji społecznej oraz życia osobistego. To już nie precedens tylko proceder uprawiany przez wrogów Polski i Polaków, którzy są prawowitymi właścicielami tej ziemi i nie zamierzają tego dłużej tolerować. Proszę o podjęcie należnych prawem działań.

Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

Do wiadomości:

1.   Prezydent RP;
2.   Senat RP;
3.   Sejm RP;
4.   Trybunał Konstytucyjny RP;
5.   Rzecznik Praw Obywatelskich;
6.   Krajowa Rada Sądownicza;
7.   Rada Ministrów;
8.   Ministerstwo Sprawiedliwości;
9.   Prokuratura Generalna;
10. Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach;
11. Media;
12. Członkowie Ruchu Społecznego “NOWA POLSKA” w kraju i za granicą;
13. Opinia publiczna.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/