[dyskusja] :) Głogoczowski wini Polaków za żydo-bolszewizm

PB: Urywek z https://piotrbein.net/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/

Donmeh wywodzą się z włoskich lóż masońskich, które rozprzestrzeniły się do terrorystyczno-rewolucyjnych Salonik w Turcji poprzez sefardyjskiego Żyda Emmanuela Carasso, wielkiego mistrza masońskiego i syjonistycznego, stojącego na czele Komitetu Unii i Postępu, której przywódcy Młodych Turków (Djavid Bey, Mustafa Kemal “Ataturk”, dr Nazim i inni) byli Żydami, krypto-Żydami i masonami. Komitet rekrutował spiskowców, a ich liderów wybierał z masonerii. Loże masońskie planowały przewrót przeciwko sułtanowi. Donmeh również współplanowali wojny bałkańskie, rewolucję bolszewicką i pierwszą wojnę światową. Donmeh odegrali ważną rolę w tworzeniu Ligi Narodów, by kontrolować państwa z korzyścią dla  syjonistów. Podobnie w 1945 r. powstało ONZ z hojnej darowizny Rockefellerów”. [70]

Carasso współpracował z rewolucjonistą, terrorystycznym żydowskim syjonistą Władimirem Żabotyńskim i Izraelem Lazarewiczem Helphandem (Aleksander Parvus), który inspirował krypto-żydowskiego bolszewika Lwa Trockiego (Lew Bronstein) do “permanentnej rewolucji”. Helphand przywiózł Lenina (1917) ze Szwajcarii do Rosji. [71] Carasso i Helphand odnieśli korzyści z rewolucji Młodych Turków w postaci handlu bronią i zbożem. W Turcji, Żabotyński szerzył propagandę dla światowego żydostwa, po umocnieniu się donmeh. [72] Założył antysemicki rewizjonistyczny ruch syjonistyczny i anty-arabski, anty-zachodni terrorystyczny Irgun, by ukraść ziemie od Nilu po rzekę Eufrat. Terror Carasso-Parvus odniósł sukces:

“Ilekroć popełniany jest desperacki czyn, jest on zawsze dokonany przez Żyda i rzadko znajdzie się  jeden lojalny członek tej rasy w całym imperium. Masakry, które wstrząsnęły światem, zdarzały się tak często, że w celu ich opisania została wymyślona nazwa “pogrom”, a były organizowane i kierowane przez rozzłoszczone organa policji, w odwecie za zbrodnie popełniane przez żydowskich rewolucjonistów”. [73]

Andrzej Szubert: Głogoczowski bredzi i powołuje się na jakiegoś polonofoba, nie wykluczone że kryptożyda “litwaka” Ciechanowicza. Nie dość że Żydzi pomawiają Polaków o współodpowiedzialność za “holokaust”, to jeszcze teraz zwala jakiś polonofob na Polaków żydo-bolszewizm. Nie jeden z tych domniemanych żydo-bolszewickich “polskich” szlachciców był żydowskim przechrztą. Jeszcze w czasach przedrozbiorowych wielu żydowskich przechrztów dostawało herby i stawali się szlachcicami “polskimi”. Nierzadkie też były mieszane małżeństwa, gdy zrujnowany szlachcic brał za żonę córkę bogatego żydowskiego arendarza. On przestawał być bankrutem, ona stawała się “szlachcianką”. I po swojemu (w duchu służby interesom żydowskim) wychowywała potomstwo. A pod zaborami w nagrodę za służbę carom Żydzi przejmowali też zarekwirowane przez carat za karę majątki szlacheckie – często z nazwiskiem i herbem.

To co Głogoczowski bredzi o polskim współudziale.

Ten filozof-fizyk coraz bardziej mi cuchnie. Bezkrytycznie wierzy w takie brednie.

as

2015-08-18 7:48 GMT+02:00 Otylia Zigman <[email protected]>:

On Monday, August 17, 2015 5:08 AM, Marek Glogoczowski <[email protected]> wrote:

………………………………………………..

Sent: Sunday, August 16, 2015 9:44 AM
Subject: Re: co to za bełkot: 23 sierpnia jest Dniem Ofiar stalinizmu i hitleryzmu. Uczcijmy ten Dzień reflesją o DUPIE W GŁOWIE narodu polskiego dzisiaj
A kiedy zaczniemy nareszcie obchodzić DZIEŃ OFIAR CHOROBY UMYSŁOWEJ AMERYKANIZMU w POLSCE i na ŚWIECIE?
A co to za bełkot z tym Przewodniczący Ulianow, Lenin, Żyd.  (O tym, że rodzina Ulianow miała dziadka pochodzenia żydowskiego, który ochrzcił się 50 lat przed narodzinami Lenina, odkryła dopiero siostra Lenina, już po śmierci swego brata, który o tym po prostu nie wiedział). Lenin przecież był etnicznym mieszańcem kilku ras i narodowości,  a jakiej narodowości był Józef Stalin? Z wykazu zamieszczonego poniżej wynika, że też Żyd, bo Gruzini zostali ominięci w poniższym wykazie narodowości władz bolszewickich. A p rzy okazji, to tylko PÓŁPRAWDA, że na 21 komisarzy ludowych w 1918 roku aż 17 było żydami. faktem jest, że w roku 1918 przez Komitet Centralny przewinęło się 40 komisarzy, z których aż 17 było żydami. Patrz: http://www.ciechanowiczpublikuje.strefa.pl/ksiazki_z_%20autografem.htm
2a) Udział Polaków w tworzeniu zbrodniczego systemu sowieckiego
Jan Ciechanowicz:  „Polonobolszewia. Siedmiu mędrców sowieckich czyli jak polska  szlachta komunizowała Rosję”. 
   Jest to syntetyczne opracowanie genezy i istoty ruchu komunistycznego oraz  budownictwa socjalizmu  w ZSRR. Opierając się na nieznane w kraju źródła autor ukazuje, że to wcale nie Żydzi, lecz właśnie Polacy stanowili „trust mózgowy”, opracowujący i realizujący plan tworzenia w Rosji i krajach Europy Wschodniej „ realnego socjalizmu”. Twórcą teorii i praktyki prawnej komunizmu, prokuratorem generalnym ZSRR przez 35 lat, autorem teoretycznych dzieł utwierdzających krwawy terror był polski szlachcic herbu Trzywdar Andrzej Wyszyński ( miał wspólnego z kardynałem Stefanem Wyszyńskim pradziada ). Czołową bojowniczką o „równouprawnienie” kobiet, utalentowaną dyplomatką i uwodzicielką sowieckiego wywiadu była polska arystokratka herbu Ostoja Aleksandra Kołłątaj ( z domu Domontowicz). Drugim po Feliksie Dzierżyńskim ( herbu Sulima ) szefem sowieckiej bezpieki był hrabia Czesław Mężyński herbu Kościesza ( narady ścisłego kierownictwa Czerezwyczajki aż do roku 1933 włącznie odbywały się w języku polskim, a wśród oficerów NKWD roztrzeliwujących oficerów WP w Katyniu, Miednoje i in. było bardzo wielu Polaków). Głównym teoretykiem szeregu książek z zakresu teorii budownictwa komunistycznego był profesor Stanisław Strumiłło ( herbu Dąbrowa ), a najwybitniejszym sowieckim dyplomatą i wieloletnim ministrem spraw zagranicznych ZSRR był Andrzej Gromyko herbu Abdank. (…) itd.
Co więcej, w wydaniu drugim, poszerzonym (str. 455) książki „Polonobolszewia. Jak polska szlachta komunizowała Rosję” dr Jana Ciechanowicza oryginalnie z Litwy, pisze „Oto np. Nadzieja Krupska (1869-1939), rodowita kresowa szlachcianka polska herbu korczak, rewolucjonistka, prywatnie żona W. Lenina, połączona z nim katolickim sakramentem małżeńskim na zesłaniu syberyjskim przez księdza zesłańca z Polski. (W. Lenin został pod wpływem Krupskiej ochrzczony w obrządku katolickim, nauczył się polskiego i zmarł jako katolik, nigdy bowiem – podobnie jak Feliks Dzierżyński – nie ogłosił apostazji). N. Krupska … jako faktycznie zwierzchniczka radzieckiego systemu oświaty usiłowała zaszczepić na terenie tego państwa komunistyczno-totalitarne idee Platona … została otruta przez Łazarza Kaganowicza, który ją wściekle nienawidził, w dniu swych siedemdziesiątych urodzin. Cena 50 zł.” Kontakt telefoniczny z autorem: 608 531 266; ew. [email protected]
(Nb. W.I. Lenin jest jednym z Trójcy Patronów PAN w Z-nem! Patrz tekst “Deus Judeorum Ignorantia Esthttp://markglogg.eu/?p=1199)
Pozdrowienia z Zakopanego
MG

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/