Kukizowy boJOWnik dr Ciesielczyk otacza się agenturą, by wejść do KneSSejmu

PB: Razwiedka666 donosi, że nw. Ryszard Majdzik, krakowski działacz Solidurności, z grupą takich jak on wziął przed laty znanego dziś patriotę do MSW i dawali papiery do podpisania, żeby został tajnym agentem. Majdzik wpadł w łapy żydłackich agentów, chyba coś na niego mają. Podobno lubi panienki i popić. Wysyłamy Laski666 na test  Majdzikowi i Ciesielczykowi 🙂

………………………………………………….

From: Tarnowski Komitet Referendalny <[email protected]>
Date: August 23, 2015 11:35:21 PM PDT (CA)
Subject: Audycja referendalna & chcemy dra Ciesielczyka na naszej liście wyborczej !
Reply-To: [email protected]

Patrz tutaj:

Audycja referendalna Tarnowskiego Komitetu Referendalnego i stowarzyszenia OBURZENI w Tarnowie (którego wiceprzewodniczącym jest dr Marek Ciesielczyk) –  w TVP Kraków – prezentowana w Telewizji Kraków:

24 sierpnia – poniedziałek – między godz. 17:30 i 17:35,

25 sierpnia – 17:35 – 17:40,

26.08. – 19:05-19:10,

27.08. –  o g.19:00,

28.08. – 19:05-19:10,

29.08. – 17:30-17:35,

30.08. – 17:35-17:40,

31.08. – 17:35-17:40,

1 września – wtorek – 17:30-17:35,

2.09. – 19:10-19:20,

3.09. – 17:35-17:40,

4.09. – 17:30

UWAGA:

Kandydaturę dra Ciesielczyka do Sejmu z listy KWW „Kukiz’15”  popiera 55% wszystkich komitetów referendalnych w tarnowskim okręgu wyborczym oraz:

1.      Prof. dr. Andrzej Czachor – wieloletni, wybitny działacz Ruchu na rzecz JOW, bliski  współpracownik śp. prof. Jerzego Przystawy, obecnie jeden z ekspertów Ruchu Pawła Kukiza – tel. 780 562 864,

2.      Dr Krystyna Chmieleńska – wdowa po śp. prof. Jerzym Przystawie, działaczka Ruchu na rzecz JOW od początku jego działalności – tel. 71 353 14 92,

3.      Czesław Przystawa – syn śp. prof. Jerzego Przystawy, wieloletni działacz Ruchu na rzecz JOW – 791 687 008

4.      Ryszard Majdzik – legendarny krakowski działacz antykomunistyczny, działacz Solidarności – 502 197 961

CV dra Marka Ciesielczyka

Marek Ciesielczyk – ur. w 1957 r. Studia matematyki i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działacz antykomunistycznego ruchu studenckiego w Krakowie, redaktor naczelny podziemnego pisma PO PROSTU BIS, współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej uhonorowany przez Prezydenta RP jednym z najwyższych odznaczeń – Krzyżem Wolności i Solidarności za walkę o wolną Polskę w okresie PRL.

Kilkanaście lat na emigracji politycznej w RFN, Anglii, Włoszech, USA. Studia doktoranckie politologii, historii i filozofii na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Doktorat w 1988 r. pod kierunkiem prof. Nikolausa Lobkowicza (ówczesnego Prezydenta uczelni). Stypendia w Oksfordzie, Cambridge, Londynie. Pracownik naukowy w Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart w Bonn, kierowanym przez jednego z najwybitniejszych sowietologów prof. Michaela Voslensky’ego, Fellow w European University Institute we Florencji, Visiting Professor w University Illinois w Chicago, wykładowca w Uniwersytecie Gdańskim, europejski korespondent Radia WPNA w Chicago, Dyrektor Centrum Polonii w Brniu, Redaktor naczelny pisma i portalu „Prawdę mówiąc”.

Autor kilkuset artykułów w języku niemieckim, angielskim i polskim w specjalistycznych pismach, np.: Osteuropa (Stuttgart), Die politische Meinung (Bonn), Politische Studien” (Monachium), Europaeische Rundschau (Wiedeń), Laissez-Faire (Londyn), Journal of Interdisciplinary Studies (Santa Monica, Kalifornia), Kultura” (Paryż), Puls (Londyn), Kronika (Oslo), Echo (Toronto), a także kilku książek: „KGB – Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej” (Berlin Zach. 1988/89 oraz kilka wydań w drugim obiegu w Polsce, Bułgarii i na Litwie) – była to pierwsza w języku polskim książka na temat KGB, o której twórca współczesnej sowietologii ksiądz profesor Józef Bocheński (z Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii) napisał: „Jedna z najlepszych prac naukowych, jakie znam w tej dziedzinie”;  „Republika kartoflana – Polska wobec katastrofy polityczno-ekonomiczno-kulturowej”, Chicago 1997;  „Samo-nie-rząd po galicyjsku – Tarnów w objęciach niekompetencji”, Tarnów 2000;  „Przeciw korupcji”, Tarnów 2005;  „SB i Polonia”, Chicago/Tarnów 2008, „Polonijni agenci Służby Bezpieczeństwa”,  Nowy Jork – Chicago – Tarnów 2015.

Wykłady m.in. w: Stanford University, University of California at Berkeley, Council for Inter-American Security (Waszyngton), Univeristy of Hawaii at Hilo (Hawaje), University of Illinois w Chicago, El Colegio de Mexico (Meksyk), London School of Economics and Political Science w Londynie, a także we “Wszechnicy Radiowej” w Radio Wolna Europa w Monachium; ponadto w: Instytucie Badania Zagadnień Krajowych w Londynie, Instytucie Piłsudskiego i Shevchenko Scientific Society w Nowym Jorku, The Polish Institute of Arts and Sciences w McGill University w Montrealu, dla Polonii m.in. w Oslo, Chicago, Los Angeles, Phoenix w Arizonie, New Jersey czy Connecticut.

Radny niezależny, bezpartyjny Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 1994-2006 (Wiceprzewodniczący Rady), w „Złotej księdze polskiego samorządu” z 2006 roku czytamy o Ciesielczyku: „…najbardziej tępiony w Tarnowie radny przez lokalne media ze względu na walkę z korupcją”,  w 2001 r. zajął trzecie (tj. pierwsze „niemedalowe”) miejsce w wyborach do Senatu jako niezależny kandydat, uzyskując ok. 44 tysiące głosów –  w samym Tarnowie Ciesielczyk okazał się najpopularniejszym politykiem – uzyskał największą liczbę głosów, mówi się o nim „sumienie Tarnowa”.  Jeden z dziennikarzy napisał: “gdyby nie było Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić”. Na początku 2015 doprowadził do unieważnienia wyborów samorządowych w Tarnowie i w powtórnych wyborach został wybrany radnym (niezależnym, bezpartyjnym) z drugim wynikiem w okręgu, a jego lista uzyskała 16%, tj. tylko 2% mniej od PO.

Żona – Jolanta Ciesielczyk to magister surdopedagogiki i logopeda, pracuje z dziećmi niesłyszącymi w ośrodku dla niepełnosprawnych, mają 4 synów (w wieku 11-15 lat). Więcej informacji: www.marekciesielczyk.com

Marek Ciesielczyk od 20 lat walczy o wprowadzenie w Polsce JOW:

13 – 14 listopada 1999 wziął udział w I-szej Ogólnopolskiej Konferencji Samorządowej – „Poseł z każdego powiatu” , na temat JOW, zorganizowanej w Nysie, przez tamtejszego burmistrza Janusza Sanockiego, jednego z liderów ruchu JOW oraz prof. Jerzego Przystawę.

24 – 25 lutego 2001 Ciesielczyk nie tylko zorganizował w Tarnowie podobną, tym razem międzynarodową, konferencję na temat JOW, ale także pierwsze w Polsce wybory do Sejmu wg ordynacji większościowej. W konferencji organizowanej przez Ciesielczyka wzięli udział nie tylko czołowi działacze ruchu JOW (Przystawa, Sanocki), ale także goście z kilku innych krajów (m.in. attaché z ambasady Japonii w Polsce Yuzo Yoshioka) – patrz:

http://jow.pl/Biuletyny/Biuletyn%20nr%2007.pdf (str. 6-7)

http://janbacz.republika.pl/tarnow.html

http://tarnowski.komitet.referendalny.salon24.pl/652668,pierwsze-wybory-w-jow-odbyly-sie-w-tarnowie

14 czerwca 2002, w Sali Lustrzanej w Tarnowie  Ciesielczyk zorganizował kolejną konferencję nt. JOW – pod nazwą:  Ogólnopolska Konferencja Samorządowa: „Czy prawo samorządowe jest racjonalne?”

15 kwietnia 2010 Ciesielczyk – ówczesny Dyrektor Centrum Polonii w Brniu (ok. 20 km od Tarnowa) zorganizował wykład twórcy i lidera ruchu JOW, prof. Jerzego Przystawy:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/zmarl-wielki-polski-patriota-profesor-jerzy-przystawa.html

Po śmierci prof. Jerzego Przystawy 3 listopada 2012, lider tarnowskiego stowarzyszenia „Uczciwość”, Marek Ciesielczyk składa do Rady Miejskiej w Tarnowie wniosek o nadanie imienia prof. Przystawy  jednej z ulic tarnowskich. Wniosek ten został niedawno powtórzony przez obecnego radnego niezależnego dr. Marka Ciesielczyka.

13 października 2012 Ciesielczyk (jako przedstawiciel tarnowskiego stowarzyszenia UCZCIWOŚĆ) uczestniczy w pierwszym zjeździe, założonego przez Pawła Kukiza ruchu ZMIELENI.PL – patrz:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/pierwszy-zjazd-ruchu-zmielenipl-pawla-kukiza.html

Odnotować należy także udział tarnowskiej delegacji w kongresie Platformy Oburzonych (zorganizowanym przez Pawła Kukiza i  Janusza Sanockiego) w Stoczni Gdańskiej 16 marca 2013 – patrz:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/forum-oburzonych-w-historycznej-sali-bhp-stoczni-gdanskiej.html?page=1

Dr Marek Ciesielczyk w lipcu 2015 został wybrany przez koordynatorów referendalnych w tarnowskim okręgu wyborczym jednym z sześciu członków Kolegium Koordynatorów.

Jak działa kierowany przez Ciesielczyka Tarnowski Komitet referendalny patrz:

http://tarnowski.komitet.referendalny.salon24.pl/

Co powinien robić komitet referendalny – film instruktażowy:

Film z konferencji prasowej komitetu: https://www.youtube.com/watch?v=9dOOSuyroWk
„SILNY CZŁOWIEK” dla inicjatora TKR: https://www.youtube.com/watch?v=h1iKj7UGMHU
Dlaczego RYBAK TROJAŃSKI atakuje Kukiza: http://pressmania.pl/?p=15805

Tarnowski Komitet Referendalny – tel. +48 601 255 849
e-mail: [email protected]
http://www.facebook.com/Tarnowski.Komitet.Referendalny
http://tarnowski.komitet.referendalny.salon24.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/