Filmik godny propagowania

Andrzej Szubert: Najpierw pochwały. Jestem niezmiernie POZYTYWNIE zaskoczony tym, co mówi Janusz Lewicki. Porusza rzeczowo, logicznie i przystępnie niezwykle ważny temat dotyczący bandyckiego systemu bankowego i jego alternatywy. Choć katolik, w tych sprawach jest osobą wiedzącą i myślącą. Cieszy to, że nie ma ciągotek do ewangelizowania. Choć mówił coś o “Apokalipsie” (mylnie bierze ją za “objawienie” a to jest po prostu scenariusz na przyszłość) i o katolickiej nauce społecznej. Wspomniał też o kilku klechach. Ale nie narzucał tematyki religijnej.
Załączam opowiadanie “Wyspa rozbitków” bardzo prosto i obrazowo demaskujące żydo-banksterskie oszustwo.
http://www.michaeljournal.org/wyspa.htm

Ten film godny jest propagowania.

Krytyka.
Niestety niepotrzebnie, choć na szczęście nie za dużo poruszano tematykę wiary. A ta w polityce i życiu społecznym nie ma co szukać. Wiara jest sprawą osobistą i prywatną.

Zwróciłem uwagę na to, że Lewicki przyznał, że “społeczna nauka kk” jest nauką młodą. Jest to tylko pół prawdy. Należałoby stwierdzić też, że wcześniej przez XVIII wieków kk był aspołeczny i antyspołeczny. Był pasożytem uciskakjącym i wyzyskującym pozbawione praw rzesze chłopskie. Co takiego wydarzyło się, że kk nagle z aspołecznego ciemiężyciela i pasożyta stał się “obrońcą uciśnionych”?
Były trzy powody tej zmiany:

– narastające ruchy lewicowe (robotnicze, związkowe, socjalistyczne i komunistyczne) występujące w obronie robotników sprawiały, że biedota robotnicza coraz rzadziej chodziła do kościoła a częściej na masówki i demonstracje. Aby nie tracić owieczek kk zmienił front.

– Likwidacja państwa kościelnego w roku 1870.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Ko%C5%9Bcielne
Wystarczyło hersztom Watykanu odebrać państwo i miliony poddanych i w ciągu 21 lat pasożyt przepoczważył się w obrońcę uciśnionych. Ponieważ po likwidacji państwa kościelnego wpływy do kasy ogromnie zmalały kk zdany był znacznie bardziej na “co łaska”. I dlatego musiał ująć się za biednymi owieczkami ograbianymi przez kapitalistów. Aby mieli z czego dawać na tacę.

– KK sprytnie postawił się w roli mediatora pomiędzy robotnikami a kapitałem i państwem. Stracił władzę polityczną, ale nadal chciał istnieć jako silna instytucja społeczna mająca wpływy na życie społeczne i na ludzi.
“Głównym wątkiem encykliki było przekonanie, że ani Kościół, ani państwo nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudności społecznych. Obydwa organizmy muszą ze sobą współpracować dla wspólnego dobra.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum

Nawet Zagórski tym razem nie wypadł najgorzej. Choć jest to ewidentny dezinformator. Pamiętam jak bredził o reptylianach, że to oni ponoszą winę za II wojnę. Nie żydo-banksterzy a reptylianie. A gdy okupant uchwalił ustawę 1066 (o pacyfikacji Polaków obcymi służbami) Zagórski wygadywał idiotyzmy, że teraz władze mogą poprosić Rosję o pomoc w tłumieniu zamieszek. Sugerował więc, że PO to ruska agentura i uchwaliła ustawę aby Rosja mogła pacyfikować antyrosyjskie rozruchy. No i wielokrotnie twierdził, że Polska nadal jest względnie wolna, demokratyczna i prawie że suwerenna, z nieznacznie tylko ograniczoną suwerennością.

Mimo powyższej krytyki powtarzam – ten film jest godny propagowania.

 

……………………………..

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hJ6PunG94HY?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/