Po uwolnieniu dr Zbigniewa Kękusia spotkanie podsumowujące

PB: Jak silna jest indoktrynacja. Jeden z działaczy broniących Dra Kękusia klepie o JOWach! Czy jest lepsza metoda agenturalnej promocji koncepcji szkodliwej dla narodu, niż głosić ją ustami uczciwych patriotów?

…………………………………….

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=i5zGGxnnzRA?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Icd1EOJyr-0?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/