Kamycki do Dudy ws. prawa bankowego

http://nikander.neon24.pl/post/125184,napisalem

 

Od: Andrzej Dziąba <[email protected]>
Data: 8 września 2015 08:30
Temat: Pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Do: blo <[email protected]>

Prezydent RP
Andrzej Duda

Uprzejmie przesyłam treść wystąpienia mgr Józefa Kamyckiego do Pana w sprawie podejrzenia złamania konstytucji w prawie bankowym z prośbą o zajęcie się tym ważnym społecznie problemem.

Z poważaniem.

Ruch Społeczny “NOWA POLSKA”
PREZES
mgr inż. Andrzej Dziąba

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Dotyczy: podejrzenia o złamaniu konstytucji w prawie bankowym

Szanowny Panie Prezydencie.
Żyjemy w kraju, w którym wszyscy wykładowcy bankowości powinni być wyłapani, osądzeni i pogonieni. Za co? Za to, że stworzyli taki zamęt wokół podstawowych pojęć architektury monetarnej, że już nikt w Polsce nie rozróżnia kreacji pieniądza od emisji pieniądza i dodruku pieniądza.
Dotknęło to także aktualnego dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP pana Andrzeja Dorsza. Całkowicie go usprawiedliwiamy, gdy na pytanie: czy Art 4 ustawy o NBP ograniczający kompetencje NBP jedynie do „emisji znaków pieniężnych” nie narusza Art. 227 Konstytucji RP (przyznający NBP „wyłączne prawo emisji pieniądza” w żaden sposób nie ograniczający jego formy) odpowiada w sposób następujący:
„…W świetle powyższych regulacji wydaje się, że przyjęta przez Państwa supozycja, iż art 4 ustawy o NBP: „ogranicza kompetencje NBP do zmiany wykreowanego pieniądza dłużnego z formy elektronicznej na papierową” nie znajduje uzasadnienia…” (pismo znak BPU 060-236-2014 z dnia 21 grudnia 2014r.)
Do którego profesora by się nie zwrócił o ekspertyzę, to dostałby kompletny bełkot napisany pod zamówienie. Zatem przyjmujemy za dobrą monetę myśl wyrażoną w zdaniu „ …Nie kwestionując potrzeby dyskusji nad koncepcjami systemu monetarnego…” (tamże)
Szanowny Panie Prezydencie.
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dysponuje nieograniczonym dostępem do najtęższych umysłów w kraju. Na tak ważne pytanie oczekujemy jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedź w stylu „wydaje się” kompromituje poprzedniego prezydenta i powagę Rzeczypospolitej. Ponawiamy zatem pytanie. Pytanie dotyczące fundamentalnej kwestii naszej suwerenności. Za jednostronną wymienialność złotówki polskie społeczeństwo, od 1997 roku, płaci trybut banksterski szacowany na około 130 mld zł rocznie!!! To jest ubój rytualny narodu i przypisany nam los Grecji jest nieunikniony!!!
Nasza droga do suwerenności prowadzi poprzez „suwerenny pieniądz”. Pojęcie to wprowadził minister skarbu Republiki Islandii Frosti Sigurjónsson. Ta pozycjahttps://dl.dropboxusercontent.com/u/75370509/Reforma-monetarna1.pdf to dobry wstęp do dyskusji, o której wspomina dyrektor Andrzej Dorsz. Jednak posłowie, którzy głosowali za ustawą o NBP w 1997 roku powinni zostać surowo rozliczeni za zdradę polskich interesów.
Szanowny Panie Prezydencie
Oczekujemy nie tylko merytorycznej odpowiedzi, ale podjęcia działań o charakterze fundamentalnych dla odzyskania suwerenności państwa i dobrobytu narodu. Żyjemy w kraju Stanisława Staszica, Jerzego Zdziechowskiego i Mariana Wieleżyńskiego, a to zobowiązuje.
Łączę wyrazy szacunku
Józef Kamycki (w imieniu własnym)
35-208 Rzeszów
ul. Mikołajczyka 14/61

W załączeniu:
– pismo znak BPU 060-236-2014 z dnia 21 grudnia 2014r. (plik Odpowiedź Prezydenta RP.pdf)
– oszacowanie kwot haraczu banksterskiego (plik Stanowisko KoRReUs.pdf)
Ps. zastrzegam sobie prawo upublicznienia tego listu.
2 załączniki

Podgląd załącznika Stanowisko KoRReUs.pdf

Stanowisko KoRReUs.pdf
Podgląd załącznika Odpowiedź Prezydenta RP.pdf

Odpowiedź Prezydenta RP.pdf
606 KB

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/