Grecja, Macedonia, Albania wzmocnią kontrole na granicy + Rosja może inspirować rozwiązanie kryzysu miglacyjnego + Z lotu ptaka: imigranci w Słowenii + Szwecja: miglance nie chcą mieszkać w wyznaczonych kwaterach

Greece, Macedonia, Albania to Strengthen Border Control

Russia Could Serve as ‘Source of Inspiration’ in Solving Migration Crisis

Z lotu ptaka: imigranci w Słowenii

Беженцы в Швеции отказались селиться в «неподходящем» бесплатном жилье

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/