[en] Bezpieka Niemiec: integracja miglanców niemożliwa, zatrzymać napływ, zaostrzyć wymagania azylowe, klasa średnia bliska rebelii narodowej + Sąd niemiecki: sympatyzować z islamistami to nie zbrodnia + Austriaczki wykupują broń w obawie o gwałty miglanckie + USA potrzebuje 2 lat by rozmieścić uchodźców + 700 z 4000 miglanców wyparowało z Saksonii + Nowy plan UE może pogorszyć miglancką sytuację Bałkanów + UE nie ma mamony na miglanców w 2016 + Czesi nie chcą więcej miglanców

US Needs Almost Two Years to Resettle Refugees

New EU Plan on Refugees May Worsen Situation in Balkans – Rights Group

EU Lacks Means to Curb Refugee Influx in 2016 – EU Parl’t Budget Committee

Czechs Unwilling to Receive More Refugees, Seek to Settle Crises in MidEast

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/