Niemcy: 1-sza partia 500 miglanców do 100-osobowej wsi + Euro wypłacane miglancom za ksenofobię na społ-sieciach + Merkel spodziewa się miliona miglanców do końca br. + Juncker nieszczęśliwy z powodu kryzysu miglanckiego

Wieczorem niemiecka wioska Sumte spodziewa się uchodźców

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/