VIDEO Inwazja stonki miglanckiej + Lesbos: braknie miejsca na cmentarzach dla topielców + Austria ogranicza azyl do 3 lat, komplikuje łączenie rodzin + Miglancki bajzel wzmacnia zamordyzm i usprawiedliwia nowe interwencje wojskowe + UE: Grosze na milion miglanców + UE mylą uchodźcow z miglancami + Merkel obawia się konfliktów wojskowych w Europie z powodu napływu miglanców + Słowacja: pod-oddział spec-policji kontra setki tys. miglanców

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HsLK0345K9g?feature=player_detailpage&w=640&h=360]

Lesbos Burial Grounds Come to a Dead End

EU Refugee Mess Used to Bolster State Control, Kick Off New Interventions

EU Unlocks $2.2 Million to Help 200,000 Refugees

EU Countries Confuse Refugees With Economic Migrants

Słowacja stworzy pododdział specjalny policji do ochrony granic UE

Merkel Fears Military Conflicts in Europe Amid Refugee Crisis

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/