Wojsko polskie ćwiczy pacyfikację Polaków protestujących przestępstwa miglanców

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17724?title=Zamieszki-na-Bucierzy

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/