Wniesioną w ostatniej chwili przez PiS poprawką Żydzi wykupią polską ziemię!!!

On Thursday, March 31, 2016 3:04 PM, J. Bizoń:

Tym błyskawicznie trzeba się zająć.

 Zadbano o interes żydowski pod osłoną totalnej zadymy z TK i dopełniaczami

“Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat i zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi „

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-uchwalil-ustawe-wstrzymujaca-sprzedaz-panstwowej-ziemi-na-5-lat-i-zmieniajaca/ptf9pz

z wrzuconą w ostatniej chwili przez PiS poprawką pozwalającą m.in. (i głównie o to chodzi) nabywanie ziemi rolnej przez

“Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”,

Podaną na onecie informację – wraz z pytaniami posłów – tak pokręcono i przekierowano, aby nie wymienić istniejącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do TK się tego nie zaskarży, bo nie ma jak. I oto chodziło.

JB

……………………………

Wniesioną w ostatniej chwili przez PiS poprawką
Żydzi wykupią polską ziemię!!!

Zadbano o interes żydowski pod osłoną totalnej zadymy z TK i dopełniaczami.

Ziemia polska w żydowskie ręce poprzez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

“Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat i zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi”

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sejm-uchwalil-ustawe-wstrzymujaca-sprzedaz-panstwowej-ziemi-na-5-lat-i-zmieniajaca/ptf9pz

z wrzuconą w ostatniej chwili przez PiS poprawką pozwalającą m.in. (i głównie o to chodzi) na nabywanie ziemi rolnej przez “Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”

[Czytaj też „Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.”

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970410251 ]

Podaną o tym na Onecie (a i w innych ich mediach) informację – wraz z pytaniami posłów – tak pokręcono i tak przekierowano, aby nie wymienić istniejącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej przy jednoczesnym sugerowaniu, że może tu głównie chodzić o Kościół Rzymsko-Katolicki.

Do TK się tego nie zaskarży, bo i nie ma jak, sparaliżowany.

I o to chodziło z tymi ostatnimi zadymami.

Teraz następną poprawką PiS-u interesu dopilnują obce wojska na terytorium RP i już wcześniej uchwalona przez PiS totalna inwigilacja Polaków.

Jak teraz temu zamierza przeciwdziałać O. Tadeusz Rydzyk wraz ze swymi mediami od szeregu już lat rozprowadzający PiS?

Zaś dla uzupełnienia

Dwa żywioły antypolskie wiszące nad Polską

https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/dwa-zywioly-antypolskie-wiszace-nad-polska/

Boguchwała A.D. 01 kwietnia 2016 r. – Józef Bizoń

___________

Opublikowano na:
https://jozefbizon.wordpress.com/2016/04/01/wniesiona-w-ostatniej-chwili-przez-pis-poprawka-zydzi-wykupia-polska-ziemie/

Wersja w PDF pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2016/04/074_wniesiona-w-ostatniej-chwili-przez-pis-prawka-zydzi-wykupia-polska-ziemic499.pdf

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/