Gdzie są rodzice?! Giewu i żydłactwo potępiają uświadamianie dzieci o aborcji (ale nie o gender i in. żydoświnstwach)

Dyskusja o aborcji na lekcji religii. “Katechetka wprowadziła wiele krzywdy”

W szkole podstawowej w Radomiu katechetka rozmawiała z dziećmi na temat aborcji. Jako zadanie domowe uczniowie mieli obejrzeć film dokumentalny pokazujący zabieg. Całą sytuację w rozmowie z Onetem komentuje profesor Zbigniew Nęcki. – Wprowadziła wiele krzywdy – zaznacza.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/