AKCJA Zwrot pieniędzy zagrabionych przez banksterów

dziwne – od kilkunastu miesięcy rozsyłamy ten tekst i dotychczas żaden poseł, senator, prezydent  lub  lider partyjny i naukowiec i  bankowiec  nie skrytykował i nie zaprzeczył  tym argumentom – co jest grane ?
Wezwijmy Polaków Słowian do referendum żądającego  zwrotu od banksterów do budżetu  lub na pozabudżetowe konta polskiego rządu  zagrabionej kwoty:  25 lat x (58 miliardów zł rocznie zawłaszczonych przez pozbawienie Polaków prawa do uzupełniającej emisji pieniądza na miarę wzrostu PKB plus rocznie  około 120 miliardów zł z tytułu corocznie  udzielonych Polakom kredytów “z powietrza” bo  ponad  wartość  lokat zgromadzonych w bankach )  równej  w sumie około 3 biliony i  750 miliardów złotych.
Do Komitetu Organizacyjnego Referendum zaprośmy Panów:  Józefa Kamyckiego i Dariusza Brzozowca oraz Janusza Szewczaka

Proszę serdecznie o opinię w sprawach zawartych niżej  .
Dwudziestoosobowa grupa  pragnie zaprosić Panią i Pana na spotkanie w niżej opisanej sprawie w skype u:  henryksw  kiedykolwiek lub codziennie po godzinie 21.00.
–  bywa z nami w tym czasie   Pan Józef Kamycki i będzie służył wyjaśnieniami.
Henryk Swół  kom. 601 42 44 90

Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonym tekstem pisma p. Józefa Kamyckiego wysłanego do Pana Prezydenta  RP Andrzeja Dudy.

Pismo to przesłane zostało pocztą mailową (  z żądaniem potwierdzenia odbioru )  do posłów i senatorów ( także na adresy biur poselskich i senatorskich ) oraz  do kandydatów do parlamentu .  Oczekujemy odpowiedzi od posłów i senatorów oraz od kandydatów do Polskiego Parlamentu w terminie np. tygodnia  po czym te odpowiedzi lub informacje o braku odpowiedzi opublikujemy w Internecie.

Zapraszam do obejrzenia filmu p. Konrada Daniela  – twórcy filmów dla podziemnej TV  o pieniądzu  –   http://podziemnatv.pl/   ,

=============================================

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

Dotyczy: podejrzenia o złamaniu konstytucji w prawie bankowym

 Szanowny Panie Prezydencie.

      Żyjemy w kraju, w którym wszyscy wykładowcy bankowości powinni być wyłapani, osądzeni i pogonieni. Za co? Za to, że stworzyli taki zamęt wokół podstawowych pojęć architektury monetarnej, że już nikt w Polsce nie rozróżnia kreacji pieniądza od emisji pieniądza i dodruku pieniądza.

      Dotknęło to także aktualnego dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP pana Andrzeja Dorsza. Całkowicie go usprawiedliwiamy, gdy na pytanie: czy Art 4 ustawy o NBP ograniczający kompetencje NBP jedynie do „emisji znaków pieniężnych” nie narusza Art. 227 Konstytucji RP (przyznający NBP „wyłączne prawo emisji pieniądza” w żaden sposób nie ograniczający jego formy) odpowiada w sposób następujący:

…W świetle powyższych regulacji wydaje się, że przyjęta przez Państwa supozycja, iż art 4 ustawy o NBP: „ogranicza kompetencje NBP do zmiany wykreowanego pieniądza dłużnego z formy elektronicznej na papierową” nie znajduje uzasadnienia…”(pismo znak BPU 060-236-2014 z dnia 21 grudnia 2014r.)

      Do którego profesora by się nie zwrócił o ekspertyzę, to dostałby kompletny bełkot napisany pod zamówienie. Zatem przyjmujemy za dobrą monetę myśl wyrażoną w zdaniu „ …Nie kwestionując potrzeby dyskusji nad koncepcjami systemu monetarnego…” (tamże)

Szanowny Panie Prezydencie.

      Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dysponuje nieograniczonym dostępem do najtęższych umysłów w kraju. Na tak ważne pytanie oczekujemy jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedź w stylu „wydaje się” kompromituje poprzedniego prezydenta i powagę Rzeczypospolitej. Ponawiamy zatem pytanie. Pytanie dotyczące fundamentalnej kwestii naszej suwerenności. Za jednostronną wymienialność złotówki polskie społeczeństwo, od 1997 roku, płaci trybut banksterski szacowany na około 130 mld zł rocznie!!! To jest ubój rytualny narodu i przypisany nam los Grecji jest nieunikniony!!!

     Nasza droga do suwerenności prowadzi poprzez „suwerenny pieniądz”. Pojęcie to wprowadził minister skarbu Republiki Islandii Frosti Sigurjónsson. Ta pozycjahttps://dl.dropboxusercontent.com/u/75370509/Reforma-monetarna1.pdfto dobry wstęp do dyskusji, o której wspomina dyrektor Andrzej Dorsz. Jednak posłowie, którzy głosowali za ustawą o NBP w 1997 roku powinni zostać surowo rozliczeni za zdradę polskich interesów.

Szanowny Panie Prezydencie

      Oczekujemy nie tylko merytorycznej odpowiedzi, ale podjęcia działań o charakterze fundamentalnych dla odzyskania suwerenności państwa i dobrobytu narodu. Żyjemy w kraju Stanisława Staszica, Jerzego Zdziechowskiego i Mariana Wieleżyńskiego, a to zobowiązuje.

Łączę wyrazy szacunku

Józef Kamycki (w imieniu własnym)

35-208 Rzeszów

ul. XXXXXXXX

W załączeniu:

– pismo znak BPU 060-236-2014 z dnia 21 grudnia 2014r. (plik Odpowiedź Prezydenta RP.pdf)

– oszacowanie kwot haraczu banksterskiego (plik Stanowisko KoRReUs.pdf)

Ps. zastrzegam sobie prawo upublicznienia tego listu.

http://nikander.neon24.pl/post/125184,napisalem

 Pozdrawiam       Józef  Kamycki

=====================================================================

Tekst pisma:                          http://dlaziemiidlaludzi.blogspot.com/

Stowarzyszenie KRS 0000459703

NIP 894 305 34 74

Statut:

https://drive.google.com/file/d/0B2i-8r4Tjoeb2VVR3o2R29IdWM/view?usp=sharing

25 listopada 2014

Pan Bronisław Komorowski

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

[email protected]

Dotyczy: podejrzenia o złamanie  Konstytucji w Art.4 ustawy o NBP.

 Szanowny Panie Prezydencie

         W dniu 22 października 2014 roku z grupą członków Stowarzyszenia Konwent Narodowy Polski uczestniczyliśmy w ciekawej konferencji nt. „Pieniądz, praca, własność – od Staszica, Wieleżyńskiego, Zdziechowskiego i co dalej…” Z tego co wiemy, problematyką konferencji zainteresowani byli także przedstawiciele naszego Rządu, czego potwierdzeniem jest pismo Ministra Kosiniaka-Kamysza skierowane do organizatorów konferencji.

         Z referatów przedstawionych na konferencji wynikało, że na skutek utraty suwerenności NBP nad emisją pieniądza Polska, polskie społeczeństwo, traci rocznie sumę około 130 mld zł, którą to przechwytują międzynarodowe instytucje finansowe. Dzieję się tak dlatego, że społeczeństwu w żaden sposób nie jest  rekompensowany spadek siły nabywczej na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB. Taka kradzież mogła być zorganizowana jedynie przy znikomej świadomości monetarnej społeczeństwa, które nie rozróżnia takich podstawowych pojęć jak: kreacja pieniądza, emisja pieniądza, dodruk pieniądza. Źródło: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mWOUiM7stz0

 Szanowny Panie Prezydencie.

Zwracamy się do Pana jako do największego strażnika prawa w Polsce. Uważamy bowiem, że zachodzą uzasadnione podejrzenia o złamanie  Konstytucji w Art.4 ustawy o NBP.

          Art. 227. Konstytucji mówi wyraźnie: „1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”

         Natomiast USTAWA z dnia 29 sierpnia1997 r. o Narodowym Banku Polskim w Art. 4 w brzmieniu „NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej” ogranicza kompetencje NBP do zmiany, wykreowanego pieniądza dłużnego z formy elektronicznej na papierowa.

         Zwracamy uwagę Pana Prezydenta na powyższy fakt w nadziei, że zostaną podjęte stosowne kroki do wyjaśnienia tej sytuacji. Poważne potraktowanie tej sprawy i zapobieżenie dalszego okradania naszej ojczyzny przez banksterów, może przysporzyć Panu sporego poparcia w trakcie kampanii wyborczej.

Otrzymują:     1.Prezydent RP      2.Minister Pracy i Polityki Społecznej    3.a/a

Załączniki:

1. Pismo ministra Kosiniaka-Kamysza

2. Artykuł „Wspólnotowe koncepcje własności i architektury monetarnej”

3. Artykuł „Rozproszenie emisji na dofinansowanie pracowniczego majątku produkcyjnego

 Za Konwent:  Henryk  Swół

Organizator Stowarzyszenia KNP      Henryk Swół          Mobile 601 424490    [email protected]

  ===================================================
Odpowiedź Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu na list z dnia 2014-05-27

Warszawa, 29  maja 2014 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Korespondencji i Informacji
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

BKI-141-19852/14

Pan
Romuald Szczypek

Szanowny Panie,

w związku z Pana pismem do Marszałka Sejmu z dnia 27 maja 2014 r. uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 32 ust. 2 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu RP (M.P. z 2012 r., poz. 32 ze zm.), poselskie projekty ustaw mogą być wnoszone przez komisje sejmowe lub co najmniej 15 posłów podpisujących projekt.
Mając to na uwadze, Pana mail został przekazany do wiadomości Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
Jednocześnie należy podkreślić, że sposób wykorzystania przekazywanej do Komisji korespondencji należy wyłączne do jej decyzji.

Z poważaniem
Sylwia Gołaszewska
naczelnik wydziału

 ====================================================

Chrześcijaninie Katoliku!        Usłysz sprzed dwóch tysięcy lat wielką społeczną myśl Jezusa Chrystusa:

„batem wygońmy lichwiarzy ze świątyń naszych”
–  tak,  batem wygońmy banksterskich rothschildowskich  lichwiarzy ze świątyń i z ulic naszych – tych oszustów, grabiących polskich  chrześcijan  na kwotę ponad  130 miliardów  zł corocznie od 25-ciu lat  (to kwota grabiona tylko za brak suwerennej emisji pieniądza przez polski narodowy bank dla corocznego uzupełniania polskiego  pieniądza na miarę wzrostu PKB ). Ta kwota, to więcej niż dwukrotny roczny koszt opieki medycznej w Polsce. To u muzułmanów i chińczyków odsetki od kredytów wynoszą od zera do dwóch procent rocznie,
a w świecie chrześcijańskim ( od gojów ) ż-lichwa wynosi od kilkunastu do około 30 %.
To niesłychana grabież banksterskich talmudystów w obszarze krajów chrześcijańskich.

Po której stronie :

czy ludu chrystusowego czy banksterów   –  są nasi biskupi i episkopaty oraz Watykan ? 

Czy to prawda, że w niektórych polskich katolickich seminariach duchownych już nie przyjmują na studia  polskich gojów ?

Gdybyś był “swój”  i miał tylko milion  to banksterzy pozwolą Ci wydać kredytów dla gojów na 28 milionów ,  a po roku goje odniosą  Ci  utyranych  28 milionów z pracy lub ze zbycia swojej własności  i dodatkowo dołożą oprocentowanie (lichwę) wynoszącą  co najmniej kilkanaście % , a to razem  masz już ok. 34,7 milionów. Oczywiście te 34,7 miliona natychmiast
przeznaczysz  na wykup polskich nieruchomości. Chociaż  wszystko wydałeś na wykup polskiej ziemi i zasobów, to najważniejsze, że te 34,7 milionów  znowu masz prawo pomnożyć   razy 28 (przecież takie pozwolenie  dostałeś  od  banksterów ) i dawaj namolnie gojom i ich rządom i  burmistrzom w kredyt ( czyli daj zapis cyferek na ich kontach bankowych ) to po dwóch latach odniosą Ci prawie miliard ( natychmiast wydaj  je znowu na wykup resztek polskich narodowych dóbr i lasów),  i  za chwilę  kupisz … USA  i w co drugim domu na każdej ulicy otworzysz  bank dla “wygody” brania kredytów ( w tym zwłaszcza hipotecznych ) przez  gojów. Banki działające w Polsce udzieliły ostatnio kredytów na kwotę o 301 miliardów złotych więcej niż posiadały lokat zatem skąd biorą się te miliardy ?  To zjawisko po cichu banksterzy upowszechnili w każdym państwie ich strefy wpływów i przy nieświadomości  i lub świadomości naszych posłów i senatorów ! Te ogromne  kwoty nadwyżki kredytów ponad lokatami  po potrąceniu kilku procent na koszty własne banków powinny wracać  do  Narodu i  do budżetu Polskiego Rządu tylko na rozwój  gospodarki i nauki Polaków !

Pismo do Prezydenta RP:   https://www.dropbox.com/s/p89793za5m4848k/Posmo%20do%20Prezydenta%20rP.pdf?dl=0

Zapraszamy do dzieł i wykładów p. Józefa Kamyckiego      [email protected]

http://www.youtube.com/watch?v=_ERB7AtYxik http://www.youtube.com/watch?v=qD8R5x7uC3g
http://nikander.neon24.pl/post/103584,ki-buc-w-ministerstwie-finansow
http://nikander.neon24.pl/post/104841,konwersatorium-kapital-schodzi-pod-strzechy
http://nikander.neon24.pl/post/103766,
http://nikander.neon24.pl/post/106605,kontrakt-wyborczy-stan-na-dzien-28-02-2014

http://nikander.neon24.pl/post/123711,konfederacja-podatkowy-sposob-na-tluste-koty

Polecam:

– film  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GASI9hEY3dA

– krótkie sprawozdanie:  https://dl.dropboxusercontent.com/u/75370509/Stanowisko%20konfederacji3-07A4.pdf

================================================================

Porozmawiajmy – proszę

Zapraszam na wieczorne grupowe ( 25 osób ) rozmowy Polaków Słowian  codziennie w skype  od godziny  20.30 u:  henryksw

W dowolnej wyszukiwarce wpisz słowo: skype,
zainstaluj ten darmowy program ,
zarejestruj się np. jako:  Kowalska Anna Miejscowosc
potwierdź w otrzymanym e-mailu swoje zarejestrowanie,
w okienku głównym skype klikaj w “Kontakty”, “Dodaj kontakt” , wpisz mój adres e-mail: 
[email protected]      i  lewym klawiszem uderz w moje zdjęcie to zostanę dodany do Twoich kontaktów,
potem na liście kontaktów dwa razy lewym klawiszem we mnie kliknij to porozmawiamy.

============================================================
….a  kiedyś spotkajmy się w kilkuset osobowej sali konferencyjnej w paltalk-u
dochodząc tam ścieżką
(  w wyszukiwarce wpisujemy: http://paltalk.softonic.pl/ ,
rejestrujemy się nadając sobie nick np. kowalski-jan-opole ,
potem po zainstalowaniu to potwierdzamy rejestrację przez kliknięcie
linka w mailu przysłanym od paltalk-a,
a następnie klikamy na głównym okienku paltalka w:
View ALL /  Europe / Poland / Konwent Narodowy Polski lub  LUBIN  ( pokój prowadzony przez Pana Romualda Szczypka codziennie w godzinach od 19.00 do 20.30,

Podarujmy każdej społeczności lokalnej w każdej polskiej miejscowości  25-osobowy darmowy pokój w skype  oraz paltalk-ową ( lub np. chińską ) kilkuset osobową salę  konferencyjną ( też darmową ) do wiecowania i zintegrowania się,  do wykładów i seminariów, do życzliwego wspomagania się, wyłaniania liderów, tworzenia struktur poziomych i organizowania POSPOLITEGO RUSZENIA Polaków – Słowian-Sławian    – to wielka szansa .
Polonio – spraw by PALTALK  dostał polskojęzyczny opis tego darmowego programu komunikacji grupowej. Wszystkie narody mają opisy w swoim języku, a język polski jest pominięty.
Od kilku lat apelujemy –  Twórzmy Pospolite Ruszenie Polaków-Słowian  jak dla obrony Częstochowy niegdyś
– oddolnie z własnej inicjatywy twórz swój oddział przez zebranie adresów mailowych i numerów komórek  przyjaciół patriotów i napisz do nas do [email protected] to w odpowiedzi otrzymasz nasze propozycje programowe i informacje o działaniach innych grup patriotów Polaków Słowian.  Uzgadniajcie zespołowe działania i wspólną wizję naszej  Ojczyzny i małej Twojej lokalnej Polski, przygotujmy się do wspólnego wyrażenia naszej postawy dla odzyskania zasobów, własności, i dorobku naszych przodków, i gospodarki i w niej miejsc pracy,   i dla  sukcesów dla naszych dzieci i wnuków tutaj w Polsce.
Dokonajmy od zaraz internetowych wyborów społecznego Obywatelskiego Sejmu RP i Senatu RP,  Europejskiego Parlamentu Polaków i Światowego Kongresu Polaków-Słowian  oraz samorządów…przez suwerena: POLSKI LUD Słowiański
– narzędzia do tego już udostępnia nam Internet.

A P E L            Każdy Polak – Słowianin uczestnik wieczornych rozmów skypowych u henryksw podejmuje się niezwłocznie do prowadzenia otwartych wieców społeczności lokalnej w swojej miejscowości zamieszkania lub urodzenia i wychowywania się albo dla gminy lub okręgu wyborczego, w którym będzie sam kandydował lub jego kandydaci            albo     poprowadzi w skype i w paltalk-u otwarte lub zamknięte spotkania aktywu swojego ugrupowania, grupy branżowej /tematycznej/ i czasem  wszystkich nas zaprosi do udziału i wspomagania wzajemnego.

Mam nadzieję na zaistnienie seminariów naukowych lub branżowych lub popularnonaukowych nam dostępnych z każdego miejsca na Ziemi otwartych lub otwartych z biernym prawem uczestnictwa słownego /możliwy czat wszystkim/ lub zamkniętych kodem dostępu.

Mizerne od lat wykorzystywanie darmowych grupowych audio-video komunikatorów internetowych niechlubnie świadczy o polskich wykształciuchach i liderach ugrupowań  ( jakby się zmówili z wrogami). Inne narody  wykorzystują te narzędzia od kilkunastu lat.  – Cześć Wam Hamulcowi.

Nakładamy na siebie i na WAS WSZYSTKICH obowiązek patriotyczny: w najbliższych dniach każdy z nas  zaprezentuje  skype i paltalk dla co najmniej kilkunastu osób w ich komputerach lub nowszych tanich komórkach telefonicznych bądź na tabletach.

Moje hasło:  „ Ja GOJ po raz pierwszy  oddam głos w wyborach  tylko na patriotę Polaka-Słowianina , a wcześniej zapytam kandydata o zasługi Jego i Jego rodu dla  Polaków-Słowian  i dla  Polski, o wszystkie zmiany nazwisk w jego rodzinie i rodzie, o opinie Jego przyjaciół: z młodzieżowego podwórka, i ze szkół, z pracy, z pracy społecznej, i z ugrupowań – gdy wskaże adresy, o opisanie  swojego szacunku do grobów przodków przez wskazanie lokalizacji tych grobów, o publiczny kontrakt Jego i jego partii z elektoratem zawierający zobowiązania i teksty  napisanych już ustaw ( przecież kandydaci do pisania ustaw wybierają się do Sejmu i Senatu ! ),   ….”  , a wszystko to kandydat z własnej inicjatywy i dobrowolnie może upowszechniać  bo tego żadna ustawa  mu nie  zabrania.

Dla  najstarszych Polaków, często z dysfunkcją ruchu, oszczędzimy osamotnienia także z powodu emigracji ich rodzin za chlebem po świecie, gdy ich zdalnym skypowym i paltalkowym udziałem w grupowych rozmowach głosowych ( rozmawiamy, widzimy się wszyscy i jednocześnie też możemy pisać )  przywrócimy im przynależność do grup ludzi życzliwych  i prawo do użyteczności społecznej nawet zdalnie bez wychodzenia z domu. Zapraszajcie przyjaciół na zdalne uczestnictwo w Waszych naradach, seminariach, zgromadzeniach rodu, na spotkania imieninowe i urodzinowe, na wycieczki, targi, sympozja, bo trzeba też podtrzymywać i upowszechniać wśród młodych polskie zwyczaje rodzinne.

Jestem Polakiem Słowianinem ale  beriowcy uczynili  mnie  gojem w ograbianej z przemysłu  Ojczyźnie toteż chcę parytetu miejsc w Sejmie i Senacie dla każdej nacji ( mniejszości narodowej) proporcjonalnie do procentowej liczebności w Polsce urodzonych !

Partie biorące moskiewskie, berlińskie i zagraniczne pożyczki to zwykli kolaboranci !

Chcę parytetu miejsc w zarządach ugrupowań politycznych i w formacjach siłowych  dla każdej nacji proporcjonalnie do procentowej liczebności w Polsce urodzonych !

Każdego z nas  komórka  i Pesel umożliwiają  udział w powszechnym głosowaniu zatem możliwe są
wybory, i referenda prawie darmowo i co tydzień: krajowe,  i regionalne, i  lokalne
to na co czekamy? Porozmawiajmy z decydentami polskich
sieci komórkowych! Któryś z producentów komórek i któraś z tych sieci gdy zrozumieją szansę dla swej sieci to
powinni  się bić o ten patent na program do rzetelnego głosowania Polaków poprzez telefon komórkowy lub Internet.

U każdego z nas  to komórka  i Pesel umożliwiają  powszechne głosowanie tajne
lub jawne , rzetelne bez szans sfałszowania ( zastosowano wiele metod natychmiastowego wykrywania prób nieprawidłowości ),  a nawet dają szansę  na
parytety  dla grup mniejszości narodowych. Stańmy w obronie prawa wyboru swoich przedstawicieli dla mniejszości ukraińskiej i żydowskiej – przecież te mniejszości ( poza niemiecką z prawem do 2 miejsc w Sejmie ) nigdy przez ostatnie 70 lat nie miały ani jednego przedstawiciela w Sejmie, w Senacie, w rządach bądź Prezydenta RP !?.

Testowanie programu internetowego  i nadzór nad głosowaniem internetowym są tak  proste i  zastosowane w świecie, że tylko specjaliści od manipulacji kartkowych są tymi technikami przerażeni.

Zatrudnijmy prawników do sporządzenia pozwu zbiorowego w imieniu Polaków zatrudnianych w Polsce w zagranicznych firmach o wyrównanie płac ( wraz z  odsetkami )  za wszystkie ubiegłe lata i o odszkodowania z tytułu nie zastosowania minimum  płacowych i norm wynagrodzeń obowiązujących na terenie swojego kraju ojczystego tych zagranicznych właścicieli firm.  Polska miała należeć do SOLIDARNEJ    UE  i nie być  osiemnastowieczną kolonią .

Kierowcy – polscy przewoźnicy – po drogach w Niemczech zostali objęci obwiązującymi tam wymogami  dot. minimalnych (co najmniej !) niemieckich stawek wynagrodzeń (zgodnie z niemieckim prawodawstwem ). Czyżby nie służący Polakom (czyżby niesłowiański  ) rząd  nie chciał i nie mógł  żądać i zastosować takiego samego niemieckiego prawa  o wynagrodzeniach naszych pracowników zatrudnianych w Polsce przez  zagranicznych ( w tym zwłaszcza niemieckich ) pracodawców i zagraniczne firmy.

Odezwa Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych

Pohaniec sprośny nad Wisłą siedzi, dzieli łup żałosny” – Jan z Czarnolasu.

1. Ile i dla kogo kradnie inflacja?

 Jak to działa

Ostrzegamy. Tego nie widać z poziomu gospodarstwa domowego!

Jak wykazuje raport NBP „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji” społeczeństwo (gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, budżet) dysponuje środkami o około 300 mld zł – mniejszymi niż wymaga tego konieczność regulowania bieżących transakcji gospodarczych. Na taką to kwotę cała gospodarka jest zadłużona ponad zasoby jakimi dysponuje. Zatem każde obniżenie siły nabywczej pieniądza powoduje, że ten ubytek musi być stale wyrównywany. Jedyną dostępną opcją są pożyczki u Międzynarodowego Bankiera.

Zapamiętaj: inflacja nie anihiluje pieniędzy. Inflacja tworzy potrzeby pożyczkowe!

 Wystawiamy rachunek

Inflacja obniża naszą siłę nabywczą średnio o: 3% z 1 067 302 mln (kwota ze sprawozdania NBP „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji – stan na 31 maja 2015r.”) = 32 019 mln zł.

2. Ile i dla kogo kradnie wzrost PKB?

 Jak to działa

Może Cię to zdziwić, ale postaraj się to zrozumieć.

Jak wcześniej powiedzieliśmy, gospodarka jest na ciągłym „głodzie monetarnym”. Przedsiębiorcy aby więcej wyprodukować muszą się zapożyczyć, aby nabyć materiały, robociznę, energię, zapłacić podatki, ale społeczeństwo nie ma stosownej nadwyżki pieniędzy, aby tę zwiększoną podaż towarów i usług wykupić. Z pustą kieszenią idziemy więc znowu po pożyczki do Międzynarodowego Bankiera.

Zapamiętaj: musisz pożyczyć, aby wykupić to co wytworzyłeś zwiększoną dawką potu!

 Wystawiamy rachunek

Wzrost PKB tworzy niedobór środków płatniczych średnio na kwotę:

3% z 1 729 000 mln (PKB za 2014 r.) = 51 870 mln zł

3. Ile i dla kogo kradnie lichwa?

 Jak to działa

Mamy nadzieję, że nie musimy Państwu tłumaczyć co to są odsetki od kredytów. Przypominamy tylko, że lichwę płacimy wszyscy, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio w cenach produktów, na wytworzenie, których przedsiębiorcy zaciągnęli kredyty.

Zapamiętaj: lichwa jest świadomie zaprojektowanym „błędem” architektury monetarnej, w której to stopami procentowymi reguluje się wypływ pieniądza na rynek, jednocześnie zapewniając mannę z nieba Międzynarodowemu Bankierowi.

Wystawiamy rachunek

Lichwa wysysa z naszej gospodarki średnio: 6% z 1 190 292 mln zł (suma pożyczek) = 71 416 mln zł

 Razem łup banksterski to około 155 mld zł rocznie !!!

 

Posłowie, którzy w 1997 roku złamali konstytucję, godząc się w ustawie o NBP ograniczenie jego suwerenności jedynie do emisji znaków pieniężnych, powinni być zidentyfikowani, oskarżeni, osądzeni i przykładnie ukarani, nawet jeśli nie robili tego z zaprzaństwa tylko normalnej głupoty.

 NBP emitując suwerenny pieniądz powinien wyrównywać społeczeństwu skutki spadku siły nabywczej na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB. Na każdego obywatela wypadłoby około 2. tys. zł rocznie. 8 tys. średnio dla rodziny.

 Rozważmy to w sumieniu.

 

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/miedzynarodowy-pasozyt-lichwy/

https://youtu.be/0-KE1tbz2AY

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/