SUPER-ALARM Broń polskiej ziemi

Henryk Swół: Prawdopodobnie ustawa o zakazie sprzedaży ziemi obcokrajowcom jest wadliwa bo ziemię będzie można sprzedawać jako  składnik  sprzedaży firmy lub spółki, a zwłaszcza  poprzez  związek wyznaniowy z Palestyny wyspecjalizowany  w zawiłym handlu albo w formie “pasera” przechowującego ten “towar” przez  wymaganych ustawą okres pięciu  lat.
 ………………………..
 • Opublikowano Marzec 19, 2016 Przez a303 W Polska
  Ślepota środowisk narodowych na największe zagrożenie???
  – utratę Ziem Zachodnich
  Farmer walking through a golden wheat field
  Od lat wiadomo przecież o tym, że od 01.05 będzie sprzedaż polskiej ziemi.
  Czy tylko ja mam pozostać na polu bitwy? Jak w takiej sprawie można codziennie tej kwestii
  nie sprawdzać??? Wierząc i obcym rządom i wierząc „swojemu” rządowi, gdy w innych
  sprawach tyle zachowujemy rezerwy???
  Dlaczego narodowe czasopisma nie badają tej sprawy? Dlaczego milczą?
  Zachęcam do zapoznania się na stronie www.stowarzyszenierkw.org z akcją Stowarzyszenia
  RKW związaną z obroną polskiej ziemi (ziemia prywatna w rękach tzw. słupów wcale nie jest
  chroniona przed cudzoziemcami, nowej ustawy jeszcze nie ma, a pierwsze jej czytanie w
  sejmie będzie dopiero w przeddzień dopuszczenia do sprzedaży ziemi prywatnej (a jeszcze
  senat i decyzja prezydenta – notariusze zdążą przepisać ziemie ze słupów na obcokrajowców).
  Wyprzedaż polskiej ziemi to sprawnie przeprowadzana akcja koordynowana z zagranicy i od
  wewnątrz przez ukrytych zdrajców, w pełnej zasłonie dymnej różnego rodzaju działań, które
  mają odwrócić naszą uwagę i nas zmylić przed tym NAJWIĘKSZYM planem pozbawienia
  Polaków Polski!!!:
  http://stowarzyszenierkw.org/2851-uwaga-informacje-o-rzadowej-ochronie-polskiej-ziemi-
  dezinformacja
  Zbieramy podpisy i w sprawie ochrony ziemi polskiej przed wyprzedażą cudzoziemcom oraz
  w sprawie tzw. uchodźców. Wniosek o referendum ws zakazu sprzedaży ziemi osobom, które
  nie są obywatelami polskimi oraz wniosek o referendum ws przyjęcia uchodźców do pobrania
  w pdf.
  PODAJ DALEJ!
  Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!
  1. Zebraliśmy w ostatnich latach – gdy nie było przychylnego prezydenta, rządu, sejmu i
  senatu – ponad 2,6 mln podpisów pod referendum domagającym się OBRONY POLSKIEJ ZIEMI
  czyli renegocjacji układu akcesyjnego z UE, a to po to by nie doszło do sprzedaży
  cudzoziemcom polskiej ziemi rolnej i lasów.
  1
 • Obecnie, gdy mamy nowego prezydenta, rząd, sejm i senat zapadło MILCZENIE w sprawie
  obrony przed wyprzedażą polskiej ziemi. NIE MA mowy o żadnych renegocjacjach traktatu
  akcesyjnego w sprawie ziemi (nawet w sprawie wyrównania dopłat dla rolników NIE MA
  żadnych działań), a trudno sobie wyobrazić lepszą dla Polski sytuację i bardziej osłabioną
  Unię Europejską niż teraz, gdy musi iść na ustępstwa wobec państw narodowych i boryka się z
  odśrodkowymi działaniami np. Wielkiej Brytanii stawiającej twardo warunki dalszego
  członkostwa w unii. Polska zamiast się przyglądać i pozytywnie kibicować Brytyjczykom
  powinna wystąpić sama (lub wraz z innymi państwami) o uzyskanie renegocjacji wielu
  niekorzystnych zapisów. Wspólnie TERAZ można UE zmusić do ustępstw, gdyż jest realnie
  zagrożona rozpadem i musi iść na ustępstwa, by w ogóle ocalić dalsze swoje istnienie.
  Brak działań w sprawie obrony polskiej ziemi, gdy tego domagało się ponad 2,6 mln Polaków,
  w sytuacji gdy mniejsza ilość podpisów pod referendum w sprawie sześciolatków była
  słusznie wykorzystana do obalenia zamachu na polskie rodziny – wskazuje na to, że MUSIMY
  PONOWNIE ZAŻĄDAĆ referendum w tej dramatycznie ważnej kwestii!!!
  Referendum ogłosić możne natychmiast Prezydent RP dodając od siebie i inne pytania,
  którymi rozstrzygnąć może ostatecznie i inne bardzo ważne kwestie (n. p. Trybunału, zmiany
  Konstytucji itp.)
  2. NIE JEST prawdą jakoby przygotowywane obecnie propozycje zmian w ustawie
  zabezpieczały wyprzedaż ziemi w obce ręce – w proponowanej nowej ustawie wprost mowa
  jest o tym, że CUDZOZIEMCY nie mogą być traktowani INACZEJ jak obywatele Polski, będą
  mieli równe prawa w nabywaniu ziemi i w nowej ustawie wprost broni się takiej postawy
  (jeśli są utrudnienia w zakupie ziemi to tak samo dotyczą Polaków jak i cudzoziemców). A
  przecież na przykład w Danii, na Litwie i na Węgrzech NIE MA sprzedaży ziemi ojczystej w
  ręce cudzoziemców!!! A te państwa należą do UE!
  3. Mówi się już tylko i wyłącznie o wstrzymaniu sprzedaży ziemi PAŃSTWOWEJ, a nie ziemi
  polskiej w ogóle. Ziemia rolna i ziemia zalesiona prywatna może być od 1 maja 2016
  sprzedawana w obce ręce BEZ OGRANICZEŃ.
  4. Mowa jest też w proponowanych zmianach w ustawie – nawet jeśli chodzi o ziemię
  państwową – tylko o moratorium sprzedaży na 5 lat. A przecież rząd się może zmienić w
  przyszłości i brak zabezpieczenia sprzedaży w obce ręce da możliwość w każdej chwili
  kolejnemu rządowi odstąpienie od takiego postanowienia i sprzedawanie państwowej ziemi
  rolnej i leśnej cudzoziemcom.
  5. Proponowane w ustawie „zabezpieczenia” dotyczące tak samo Polaków jak i cudzoziemców,
  są dziecinnie łatwe do obejścia. Np. konieczność zamieszkiwania (nie zameldowania i
  obywatelstwa!) na terenie gminy lub gminy sąsiedniej co najmniej od 5 lat będzie łatwo
  można ominąć poprzez działania korupcyjne i uzyskanie za łapówkę stosownego
  poświadczenia od urzędników lub od mieszkańców gminy cierpiących ubóstwo lub
  bezrobotnych, którzy za odpowiednią kwotę „potwierdzą” nabywcy „zamieszkiwanie” (jest to
  bowiem termin bardzo nieprecyzyjny i trudny do podważenia – nie ma bowiem konieczności
  stałego zamieszkiwania, a tymczasowe zamieszkiwanie jest dowolnie interpretowane).
  6. Proponowane przez rząd zmiany w ustawie nie wiadomo dlaczego mają być głosowane
  2
 • dopiero w ostatnich dniach kwietnia, a przecież od 1 maja ma być dopuszczony wolny obrót
  ziemią – zatem, zanim wejdą nowe przepisy w życie (i tak nie chroniące wystarczająco ziemi
  przed wykupem), tzw. „słupy”, na które Niemcy od ponad 25 lat dokonują wykupu ziemi, zdążą
  NOTARIALNIE przenieść tytuły własności na nowych niemieckich właścicieli.
  O szczegółach tych niewystarczających zmian ustawy można dowiedzieć się telefonując do
  Ministerstwa Rolnictwa – 226231397 lub 226231561, a projekt zmian jest na stronie
  Rządowego Centrum Legislacji http://www.rcl.gov.pl/
  [ https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280704 ]
  7. Ze sprawą obrony ziemi łączy się nierozerwalnie kwestia tzw. uchodźców eskalowana (na
  siłę i pozornie bez sensu) przez bezdzietne Niemcy. Otóż islamscy NACHODŹCY, gdy już staną
  się obywatelami Niemiec, jako obywatele Niemiec (i obywatele Unii Europejskiej) będą mieli
  nieograniczone prawo do osiedlania się w całej Unii Europejskiej, także w Polsce, a może
  przede wszystkim w Polsce – o ile na przykład rząd niemiecki wesprze ich osiedlanie się w
  naszym kraju (w granicach niemieckich z 1937 roku) stosownymi, umarzalnymi kredytami, a
  dodatkowo ich rodziny wielodzietne będą wsparte socjalną opieką niemiecką lub do wyboru
  polską (+500). Trzeba wiedzieć, że Niemcy od dziesiątków lat konsekwentnie udzielają swym
  obywatelom umarzalnych kredytów, jeśli tylko zechcą „odkupić lub nabyć” ziemię położoną w
  jakimkolwiek rejonie naszych Ziem Odzyskanych.
  W związku z tym KONIECZNE jest, jak najszybciej, zebranie minimum 500 000 podpisów
  domagających się referendum. Zbieramy podpisy pod referendum zarówno w kwestii obrony
  polskiej ziemi, ale także w sprawie sprowadzania do Polski tzw. uchodźców.
  W obu przypadkach Prezydent RP może dodać do tych pytań inne ważne pytania dotyczące
  spraw ustrojowych naszej Ojczyzny – do tego jednak potrzebne są nasze podpisy.
  Formularze są w załącznikach ale można je także pobrać ze strony:
  3
 • http://stowarzyszenierkw.org/2829-folmularz-do-podpisow-referendum-w-spr…
  jeśli link się nie otwiera: http://wp.me/p3vwgV-16N
  Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do włączenia się w tę NAJWAŻNIEJSZĄ dziś kwestię
  polską.
  Marcin Dybowski
  509 458 438
  http://stowarzyszenierkw.org
  http://stowarzyszenierkw.org/koordynatorzyrkw
  http://www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl
  Tags : polska ziemia, wyprzedaż Polski
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/slepota-srodowisk-narodowych-na-najwieksze-
  zagrozenie-utrate-ziem-zachodnich-2016-03
  4

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/