AKCJA Bronimy się przed dintojrą — Komitet Wokanda Obywatelska

Ogłoszenie
W związku z tym iż od dnia 22 kwietnia 2016 roku zaczął działanie
Komitet Wokanda Obywatelska w Szczecinie, który musi tak samo
działać na terytorium całej Polski – poszukujemy wszystkich
zainteresowanych pomocą podobną w sądach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wspólne tworzenia
Ogólnopolskiej Listy Mężów Zuaufania Publicznego, działających w
ramach Komitetu Wokanda Obywatelska
Mając na uwadze dobro każdego człowieka, nie możemy być obojętni na
krzywdę ludzką. Obecnie dużo ludzi w Polsce potrzebuje takiej pomocy.
Może być i tak, że będzie ona potrzebna tym, którzy dziś jej nie
potrzebują. Może być ona potrzeb już wkrótce i Tobie !
Zgłoszenia należy kierować pod telefony nr: (+48) 792 878 969, (+48)
792 646 848.
Aktualnie tworzona jest strona internetowa dla Komitetu Wokanda
Obywatelska.

Piotr Moskwa z Komitetu Wokanda Obywatelska w szczecińskim Sądzie Okręgowym na sprawie Zenona Nowaka

 • Zenon Nowak wyłączył
  wszystkich sędziów Sądu
  Okręgowego w sprawie
  przeciwko sobie
  W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Szczecinie przy
  ul. Małopolskiej 17 po godzinie 14.00 została przerwna rozprawa
  apelacyjna przeciwko Zenonowi Nowakowi w sprawie rodzinnej z uwagi
  na wyłączenie wszytkich sędziów tegoż sądu.
  Zanim do tego doszło…
  W sali rozpraw w obecności trzech osób ze składu sędziowskiego i
  protokólantki oraz osoby zaufania publicznego – Piotra Moskwy z
  Komitetu Wokanda Obywatelska, był również uczestnik Zenon Nowak,
  przeciwko któremu toczy się postępowanie. Na samym początku
  rozpoczęcia przewodu sądowego Zenon Nowak rozpoczął składać
  pisemne wnioski, celem niedopuszczenia do prowadzenia rozprawy. W
  związku z tym sąd zdecydował o kilkuminutowej przerwie w celu
  rozpatrzenia złożonych pism procesowych. Po przerwie na salę sądową
  ponownie wszedł Zenon Nowak wraz z Piotrem Moskwa. Sąd
  zakomunikował iż odrzuca wszystkie wnioski Zenona Nowaka. Wówczas
  Zenon Nowak powiedział, że ma ostatni wniosek dla sądu o wyłączenie
  wszystkich sędziów Sądu Okręgowego. W tym momencie praktycznie
  niczym strzałem z działa Zenon Nowak sparaliżował dalsze
  procedowanie w sprawie przeciwko niemu. Rozprawa została
  zakończona. Co by było z kolejnym wnioskiem Zenona Nowaka, kiedy
  nie było by przy nim osoby zaufania publicznego ? Odpowiedź znają
  wszyscy Polacy, którzy wiedzą iż w sądach polskich panuje bezprawie,
  tego też doświadczyli na własnej skórze.
  Działanie Zenona Nowaka ma bezpośredni związek z Jerzym Nowickim
 • rzekomym kuratorem z Sądu Rejonowego w Świnoujściu, który nie
  figuruje na liście Kuratorskiej Służby Sądowej, na którego złożył
  zawiadomienie o popełnieniu przestępstw do Prokuratury Krajowej.
  Kim jest Zenon Nowak ?
  Zenon Nowak jest patriotą prześladowanym politycznie za działalność
  dla Polski i Polaków. Znana jest jego niezależna działalność
  dziennikarska, ponadto w stowarzyszeniu Dzielny Tata, które broni
  praw ojców w Polsce.
  Wnioski końcowe z rozprawy i zalecenia
  W dniu 22 kwietnia 2016 roku po raz piewrwszy w Polsce odbyła się
  rozprawa sądowa przy udziale Komitetu Wokanda Obywatelska.
  Przychodzenie ludzi godnych zaufania publicznego na rozprawy sądowe
  w Polsce – jest konieczne.
  Każdy ma prawo do obrony – samodzielnej, jak wie o tym, jak
  postępować, mając prawo wyboru pomocy.
  Każdy ma prawo do jawnej obrony i osobistego uczestnictwa w
  rozprawach sądowych zgodnie z prawem i Konstytucją RP !
  Prawo do obrony oznacza uczestnictwo w rozprawie, oznacza to, że
  Polacy nie mogą tolerować, aby sprawy prowadzone były zaocznie !
  Należy zwracać szczególną uwagę na to, czy rozprawy są rejestrowane
  przy pomocy dźwięku i obrazu ?
  Prawo do obrony oznacza prawo do zapisu dźwięku i fonii, dlatego
  potrzeba wnosić na rozprawach wnioski do sądu wcześniej
  przygotowane na piśmie, o ile jest podejrzenie, że może być łamane
  prawo. Podczas rozprawy Zenona Nowaka była rejestracja rozprawy
  dźwiękiem i fonią, bez potrzeby wnoszenia wniosku.
  Jeżeli Tobie się wydaje iż masz adwokata, to się mylisz ?!
  Nieważne, czy masz adwokata, bo mu płacisz lub jest z tzw. urzędu.
  Wnioski procesowe masz prawo składać samodzielnie i konsultować się
  z innymi prawnikami, organizacjami i ludźmi.
  Każdy musi wiedzieć o tym iż adwokat może zaszkodzić składając pismo
  procesowe, będąc w zmowie (czytaj: prowokacja, niepoczytalność,
  przyznanie się do winy etc.) bez uzgodnienia z klientem.
  Wnioski procesowe masz prawo samodzielnie składać w każdej sytuacji,
  robiąc to również wtedy, kiedy stwierdzisz uchybienia adwokata lub
  masz wiedzę iż nie stoi on po Twojej stronie.
  W końcu, kiedy czujesz iż sprawy zaczynają przybierać inny obrót od
  normalnego, wówczas potrzeba składać wnioski o wyłączenie adwokata,
  wyłączenie biegłego, w końcu wyłączenie sędziego albo jak w
  powyższym przypadku wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w
  Szczecinie przy ul. Małopolskiej 17.
  Warto się uczyć od innych i wykorzystywać wiedzę w praktyce !
  Należy bezwzględnie walczyć z bezprawiem jego własną bronią !
 • Ogłoszenie
  W związku z tym iż od dnia 22 kwietnia 2016 roku zaczął działanie
  Komitet Wokanda Obywatelska w Szczecinie, który musi tak samo
  działać na terytorium całej Polski – poszukujemy wszystkich
  zainteresowanych pomocą podobną w sądach.
  Wszystkich zainteresowanych prosimy o wspólne tworzenia
  Ogólnopolskiej Listy Mężów Zuaufania Publicznego, działających w
  ramach Komitetu Wokanda Obywatelska
  Mając na uwadze dobro każdego człowieka, nie możemy być obojętni na
  krzywdę ludzką. Obecnie dużo ludzi w Polsce potrzebuje takiej pomocy.
  Może być i tak, że będzie ona potrzebna tym, którzy dziś jej nie
  potrzebują. Może być ona potrzeb już wkrótce i Tobie !
  Zgłoszenia należy kierować pod telefony nr: (+48) 792 878 969, (+48)
  792 646 848.
  Aktualnie tworzona jest strona internetowa dla Komitetu Wokanda
  Obywatelska.
  Monika Stecewicz
  Infoekspres.pl – PMN
  Szczecin, 25 kwietnia 2016 rok, godz. 11.05

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/