Zaprzestać nękać dintoryjnie Pana Andrzeja Dziąbę

Prezes

Sądu Rejonowego
w Radomsku
SSR Przemysław Janicki

Wnoszę o zaprzestanie bezpodstawnego sądowego nękania prezesa Ruchu Społecznego “NOWA POLSKA” mgr. in. Anrzeja Dziąbę.

Nękanie procesami i wyrokami niewinnego, zaangażowanego społecznie człowieka chluby wymiarowi sprawiedliwości nie przynosi.

Andrzej Szubert

Niezależny bloger/publicysta
https://opolczykpl.wordpress.com/
……………………………
Przemysław Janicki
prezes Sądu Rejonowego w Radomsku 
Jako suweren-członek suwerennego narodu polskiego żądam zaprzestać nękać dintoryjnie Pana Andrzeja Dziąbę.
To jest ta sama sprawa, w której rok temu chciano go zamknąć na pół roku w więzieniu, podczas gdy przebywał w sanatorium. 
Skoro akcja społeczna  wystraszyła wtedy Sąd Rejonowy w Częstochowie tak, że nie odważył się wykonać wyroku, nie ma żadnej podstawy prawnej prześladować Pana Dziąbę.
Teraz dajemy szansę Sądowi Rejonowemu w Radomsku, żeby wyszedł z twarzą.
dr. inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa i zbrodni przeciw ludzkości
PiotrBein.wordpress.com

Grypa666.wordpress.com

……………………………………..

On Sunday, May 22, 2016 4:59 AM, Andrzej Dziąba:

Witam!

Uprzejmie informuję o mającym się odbyć 25 maja 2016 r. posiedzeniu Sądu Rejonowego w Radomsku sygn. akt VI Ko 69/16 w przedmiocie ułaskawienia od wyroku w sprawie tego samego Sądu sygn. akt VI K 145/09 skazującego mnie na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Szczegóły tej sprawy znajdują się w załączonym tekście.
Wystąpiłem do Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy o ułaskawienie z pominięciem procedury uwzględniającej wydanie opinii przez sądy, które mnie skazały, ale mi odmówił. W załączeniu pismo do kancelarii prezydenta. Taką procedurę prezydent Andrzej Duda zastosował w przypadku skazanego nieprawomocnie Mariusza Kamińskiego.
Uprzejmie proszę o zainteresowanie tą sprawą, poparcie moich starań o ułaskawienie skierowane na adres internetowy Sądu Rejonowego w Radomsku ([email protected]), a w razie możliwości osobisty udział w posiedzeniu 25 maja 2016 r. o godz. 8 30 w sali numer 0.25.
Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

 

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: Andrzej Dziąba
Data: 22 maja 2016 09:38
Temat: W sprawie VI Ko 69/16
Do: [email protected], Ryszard Śmiech <[email protected]>

Prezes

Sądu Rejonowego
w Radomsku
SSR Przemysław Janicki
Na podstawie art. 41 par. 1, 2 i 3 kpk zgłaszam udział stowarzyszenia zwykłego Ruch Społeczny “NOWA POLSKA” w postępowaniu VI Ko 69/16. W załączeniu przekazuję scan potwierdzenia zgłoszenia do ewidencji oraz oryginał regulaminu.
W sprawie otrzymałem dwa zawiadomienia z 2 maja 2016 r. o mającym się odbyć posiedzeniu: 26 kwietnia 2016 r. o godz. 8 30 w sali numer VII oraz 25 maja 2016 r. o godz. 8 30 w sali numer 0.25. Domyślam się, że drugie jest prawidłowe?
Życzyłbym sobie, aby Sąd Rejonowy w Radomsku nie mylił się już więcej. Pomylił się w postępowaniu VI K 145/09, skazując mnie z art. 226 kk pomimo orzeczenia TK w sprawie tego art. jako niezgodnego z Konstytucją. Pomylił się również w sprawie terminu posiedzenia VI K 69/16 w przedmiocie ułaskawienia. Oby orzekając w tej sprawie, nie pomylił się.
Z poważaniem.
Ruch Społeczny “NOWA POLSKA
PREZES
mgr inż. Andrzej Dziąba

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/