CZY MY POLACY POKONAMY LICHWIARSKĄ PARSZYWOŚĆ DOSKONAŁĄ?

PB: B. dobre pytanie z paru względów:
– Nie chodzi o grupę już, tylko o system zniewolenia i wyzysku (lichwiarska parszytość doskonała) jaki zawładnął światem materializmu (“Zachód” jak i Wschód np. Chiny).
– Miliardy szabas gojów wspierają ten układ, w tym tzw. migranci i kandydaci na tychże, szukający łatwego życia materialnego na Zachodzie. W Egipcie zobaczyłem, że znaczny procent rozmowców byli zainteresowani emigracją na Zachód. Tylko tacy z Afryki i Azji to miliard ludzi, lekko. Podobnie jak w PRL co drugi-trzeci chciał wiać na Zachód.
– Grupa centralna jest nieuchwytna, ma do dyspozycji fenomenalne środki — od mamony, poprzez kontrolę nad polityką, siłami zbrojnymi, finansami i gospodarką światową, mediami, religiami…
Odpowoiedź jest więc oczywista:
– Sami Polacy tego niepokonają, żeby nie wiem jak się nadymali wybraństfem, misjom i wojowniczościom oszołomskich (jeśli nie agenturalnych) Narodowych Gawendziaży.
– Polacy powinni skupić się na wykuwaniu współpracy z ośrodkami dysydencji globalnie.
Do tego b. daleko, bo:
– brakuje Polakom rozsądku
– większość jest pod wpływem hasbary, zróżnicowanej pod grupy polityczno-społeczne
– są rozbici i dalej rozbijani
– niepotrafią nawet rozpoznać agentów wpływu…

…………………………………

On Monday, May 30, 2016 7:48 AM, Kazimierz Józef Kazimierz Józef Styrna:

A CZY MY POLACY POKONAMY LICHWIARSKĄ PARSZYWOŚĆ DOSKONAŁĄ???

Dnia Niedziela, 29 Maja 2016 20:57 Józef Bizoń napisał

Żurawlów

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/