:) PiSuary przeciwne siłowniom A ale “na niby” głosowali za

 • Jacek Kwiatkowski Szczecin 15.09,2015r.
  Al. Wojska Polskiego 35, 70-474 Szczecin
  UPT 34 skr. p. 9. Tel. 606408152
  do
  Zarząd Główny partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość
  ul. Nowogrodzka 84/86
  02-018 Warszawa
  Pismo przed sądowe.
  Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w następującej sprawie.
  W Radio Maryja 02.09.2011r, w wieczornych rozmowach, członek partii politycznej Prawo i
  Sprawiedliwość, pan Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, był rozmówcą tej audycji.
  Audycja była z głosami telefonicznymi z zewnątrz – od narodu. .
  Jeden głos zapytał: – dlaczego Prawo i Sprawiedliwość głosowało w sejmie za budową w Polsce
  elektrowni atomowych, chociaż społeczeństwo tej budowie jest przeciwne?
  Pan Kuźmiuk na to pytanie odpowiedział tak: – my, Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy też przeciwni.
  Nasi posłowie PIS też są przeciwni, ale myśmy głosowali na niby. Myśmy głosowali za! – ale
  naprawdę jesteśmy przeciw!
  Pan Kuźmiuka powiedział w Radio Maryja, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali na niby
  za budową elektrowni atomowej w Polsce, chociaż byli przeciwni. tej budowie.
  Tą wypowiedzią jestem obrażony i uprzejmie proszę Pana Kuźmiuka oraz Zarząd Główny partii
  politycznej Prawo i Sprawiedliwość o wyrażenie ubolewania z powodu wypowiedzi tej wypowiedzi
  pana Kuźmiuka, oraz przeproszenie wyborców za tą wypowiedź.
  Uprzejmie proszę, aby ogłoszenie ukazało się w gazecie Nasz Dziennik oraz w Telewizji Trwam,
  tekstem jak niżej.
  Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość przeprasza wyborców za niefortunną wypowiedź członka
  partii posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka w audycji Wieczorne Rozmowy Radia Maryja w dniu
  02.09.2011r.
  W trakcie audycji jeden ze słuchaczy zapytał: – dlaczego Prawo i Sprawiedliwość głosowało w sejmie
  za budową w Polsce elektrowni atomowych, chociaż społeczeństwo tej budowie jest przeciwne?
  Pan Kuźmiuk odpowiedział: – my, Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy też przeciwni. Nasi posłowie
  PIS też są przeciwni, ale myśmy głosowali na niby. Myśmy głosowali za! – ale naprawdę jesteśmy
  przeciw!
  Wyrażamy ubolewanie z powodu tej wypowiedzi, przepraszamy i oświadczamy, że nasze głosowania
  w sejmie będą zgodne z pragnieniami wyborców, a więc przeciwko budowie elektrowni
  atomowej w Polsce.
  Przedstawiając powyższe, uprzejmie proszę o ogłoszenie tekstu przeprosin. W wypadku braku reakcji,
  wystąpię do sądu z właściwym pozwem.
  Z wyrazami szacunku
 • Jacek Kwiatkowski
  Jacek Kwiatkowski Szczecin 21.09,2015r.
  ul. Potulicka 25/26 70-234 Szczecin
  email jacekwiatkowski@wp.pl
  tel. 606408152
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
  Wydział Cywilny
  ul. Marszałkowska 82
  00-517 Warszawa
  Powód:
  Jacek Kwiatkowski
  ul. Potulicka 25/
  26 70-234 Szczecin
  Pozwana:
  partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość
  siedziba Zarządu Głównego
  ul. Nowogrodzka 84/86
  02-018 Warszawa
  Pozew o przeproszenie powoda
  za niezgodne z etyką partii politycznej postępowanie w głosowaniu w sejmie w sprawie
  budowy elektrowni tomowej w Polsce, nakazanie pozwanej zamieszczenia przeproszenia w
  gazecie Nasz Dziennik i w rozgłośni radiowej Radio Maryja.
  Uzasadnienie
  W rozgłośni Radio Maryja 02.09.2011r, w wieczornych rozmowach prowadzonych przez
  Radio Maryja, członek partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość, pan Zbigniew Krzysztof
  Kuźmiuk, był rozmówcą tej audycji.
  Audycja była z wypowiedziami słuchaczy.
  Jeden słuchacz zapytał: – dlaczego Prawo i Sprawiedliwość głosowało w sejmie za budową w
  Polsce elektrowni atomowej, chociaż społeczeństwo tej budowie jest przeciwne?
  Pan Kuźmiuk na to pytanie odpowiedział tak: – my, Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy też
  przeciwni. Nasi posłowie PIS też są przeciwni, ale myśmy głosowali na niby. Myśmy
  głosowali za! – ale naprawdę jesteśmy przeciw!
  Pan Kuźmiuka powiedział w Radio Maryja, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali
  na niby za budową elektrowni atomowej w Polsce, chociaż byli przeciwni tej budowie.
  Tą wypowiedzią, że głosowali na niby, poczułem sie obrażony, nawet znieważony. To ja
  sprzeciwiłem się pierwszy w Polsce budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu, i do tej pory
  otwarcie występuję przeciwko budowie elektrowni atomowej, jako nieekonomicznej.
  Wielokrotnie zwracałem się emailami i listami do partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość,
  aby wycofała się z nieekonomicznej koncepcji, ale ta organizacja nie odpowiadała.
 • Zniecierpliwiony wysłałem 16.09.2015. do organów PIS email z zapowiedzią pozwu do sądu,
  jeżeli nie zajmą stanowiska w sprawie wypowiedzi posła Kuźmiuka
  Dowód: zalącznik nr 1 kopia emailu
  W związku z brakiem reakcji pozwanej, wnoszę o nakazanie pozwanej przeproszenia mnie
  jako wyborcy, w gazecie Nasz Dziennik i rozgłośni radiowej Radio Maryja, ogłoszeniem
  treści jak niżej.
  Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość przeprasza wyborców za niefortunną wypowiedź
  członka partii posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka w audycji Wieczorne Rozmowy Radia
  Maryja w dniu 02.09.2011r.
  W trakcie audycji jeden ze słuchaczy zapytał: – dlaczego Prawo i Sprawiedliwość głosowało
  w sejmie za budową w Polsce elektrowni atomowych, chociaż społeczeństwo tej budowie jest
  przeciwne?
  Pan Kuźmiuk odpowiedział: – my, Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy też przeciwni. Nasi
  posłowie PIS też są przeciwni, ale myśmy głosowali na niby. Myśmy głosowali za! – ale
  naprawdę jesteśmy przeciw!
  Wyrażamy ubolewanie z powodu tej wypowiedzi, przepraszamy i oświadczamy, że nasze
  głosowania w sejmie będą zgodne z pragnieniami wyborców, a więc przeciwko budowie
  elektrowni atomowej w Polsce.
  Jacek Kwiatkowski
  2 załączniki wydruk poczty email z dnia 16.09.2015.
  Kopia pozwu dla pozwanej
  drukuj
  wydrukowane ze strony: poczta.wp.pl
  Od:
  Jacek Kwiatkowski <[email protected]>
  Do:
 • Data:
  Środa, 16 Września 2015 06:19
  Temat:
  wezwanie przed sądowe
  Jacek Kwiatkowski Szczecin 16.09,2015r.
  Al. Wojska Polskiego 35, 70-474 Szczecin
  UPT 34 skr. p. 9. Tel. 606408152 email [email protected]
  do
  Zarząd Główny partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość
  ul. Nowogrodzka 84/86 02-018 Warszawa
  Pismo przed sądowe.
  Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w następującej sprawie.
  W Radio Maryja 02.09.2011r, w wieczornych rozmowach, członek
  partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość, pan Zbigniew Krzysztof
  Kuźmiuk, był rozmówcą tej audycji.
  Audycja była z głosami słuchaczy z zewnątrz – od narodu.
  Jeden słuchacz zapytał: – dlaczego Prawo i Sprawiedliwość głosowało
  w sejmie za budową w Polsce elektrowni atomowych, chociaż
  społeczeństwo tej budowie jest przeciwne?
  Pan Kuźmiuk na to pytanie odpowiedział: – my, Prawo i
  Sprawiedliwość, jesteśmy też przeciwni. Nasi posłowie PIS też są
  przeciwni, ale myśmy głosowali na niby. Myśmy głosowali za! – ale
  naprawdę jesteśmy przeciw!
  Pan Kuźmiuka powiedział słuchaczom w Radio Maryja, że posłowie
  Prawa i Sprawiedliwości głosowali na niby za budową elektrowni
  atomowej w Polsce, chociaż byli przeciwni. tej budowie.
  Tą wypowiedzią jestem obrażony i uprzejmie proszę Pana Kuźmiuka
  oraz Zarząd Główny partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o
  wyrażenie ubolewania z powodu wypowiedzi wypowiedzi pana
  Kuźmiuka, oraz przeproszenie wyborców za tą wypowiedź.
  Uprzejmie proszę, aby przeproszenie ukazało się w gazecie Nasz
  Dziennik oraz w Telewizji Trwam, tekstem jak niżej.
  Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość przeprasza wyborców za
  niefortunną wypowiedź członka partii posła Zbigniewa Krzysztofa
  Kuźmiuka w audycji Wieczorne Rozmowy Radia Maryja w dniu
  02.09.2011r.
  W trakcie audycji jeden ze słuchaczy zapytał: – dlaczego Prawo i

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/