Poprzeć głodówkę Sławomira Dula pod dintojrą

Prezydent

Piotrkowa Trybunalskiego
mgr inż. Krzysztof Chojniak
Uprzejmie Pana proszę o zainteresowanie oraz udzielenie niezbędnej pomocy głodującemu pod siedzibą piotrkowskich Sądów Sławomira Dula z Tomaszowa Mazowieckiego. Sławomir Dul protestuje przeciwko naruszaniu jego praw jako ojca, ograniczaniu kontaktów z dziećmi i żąda systemowych zmian w funkcjonowaniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Reprezentuje Konfederację Rodziców.
Zamierzamy zgłosić udział stowarzyszenia zwykłego Ruch Społeczny “NOWA POLSKA” w postępowaniach sądowych toczących się w piotrkowskich Sądach, a dotyczących Sławomira Dula. Jutro zostanie złożone oficjalne pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Treść tej wiadomości zostanie przesłana do licznych organizacji społecznych, które zamierzają poprzeć protest głodowy Sławomira Dula. Ich przedstawiciele zapowiadają przyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego w celu wzięcia udziału w planowanej demonstracji. Jej termin zostanie uzgodniony i podany do wiadomości Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Proszę o wyrażenie poparcia Sławomirowi Dulowi, wysyłając je na adres Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Z poważaniem.
Ruch Społeczny “NOWA POLSKA
PREZES
mgr inż. Andrzej Dziąba

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/