Skończyć z totalitarnymi metodami, Polacy przeciw NATO i wojnie z Rosją!!! Społeczne poparcie Mateuszowi Piskorskiemu

Andrzej Szubert: Niestety dzisiejsza Polska to zniewolony, zgnojony i rozszabrowany jewrounijny barak oraz militarno-polityczno-gospodarczo-finansowy wasal Usraela i Izraela. To kraj, w którym Mateusza Pikorskiego, człowieka walczącego o dobro Polski i Polaków, trzyma się w areszcie pod absurdalnymi wyssanymi z brudnego palucha zarzutami, a ci, którzy za szkodzenie Polsce powinni siedzieć w więzieniach zasiedlają knessejm (tzw. “parlament”), żont i Belweder.

Mam nadzieję, że naczelnik mokotowskiego aresztu śledczego, choć jest – czy tego chce czy nie – maleńkim zębatym kółeczkiem okupacyjnego systemu narzuconego Polsce po 1989, roku wykaże na tyle ludzich odruchów, że przekaże Mateuszowi Piskorskiemu słowa wsparcia i otuchy – także ode mnie. Obawiam się niestety, że jego ew. proces będzie jedną z kolejnych fars “prawożondności” typowej do bezprawia panującego  w okupowanej Polsce – III Rzydopospolitej.

Z tego powodu i ja przyłączam się do wyrazów wsparcia i solidarności z Mateuszem Piskorskim. którego winą jest to, że chce Polski wolnej i sprawiedliwej.

http://partia-zmiana.pl/2015/03/09/deklaracja-programowa/

http://partia-zmiana.pl/category/dokumenty/deklaracja-ideowa/

I z tego to powodu kreatury rządzące Polską i służące obcym antypolskim interesom robią wszystko, aby Mateusza Piskorskiego spotwarzyć, oczernić i zakneblować.

Andrzej Szubert

Niezależny publicysta.
https://opolczykpl.wordpress.com/

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Dyrektor Płk Bogdan Kornatowski

Areszt Śledczy

Warszawa- Mokotów

[email protected]

Solidaryzuję się z inicjatywą Pana Andrzeja Dziąby dot. Pana Dra Mateusza Andrzeja Piskorskiego, syna  Jerzego, bezprawnie aresztowanego za działalność polityczną dla Polskiej Racji Stanu.

Piotr Bein, PhD, MScE, PEng

niezależny badacz ludobójstwa

Kanada i Polska

Grypa666.wordpress.com

PiotrBein.wordpress,com

 

https://grypa666.wordpress.com/

SUPER-ALARM Skończyć z totalitarnymi metodami, Polacy przeciw NATO i wojnie z Rosją!!! Społeczne poparcie Mateuszowi Piskorskiemu

HIPER-ALARM dla Polonii: W przypadku wojny z Rosją, Ameryka będzie zniszczona

HIPER-ALARM Polacy usunąć się z rejonu baz rakietowych USA

 

……………………………………….

Od: Andrzej Dziąba <[email protected]>
Data: 12 czerwca 2016 09:47
Temat: W sprawie dr Mateusza Andrzeja Piskorskiego syna Jerzego
Do: [email protected]

Dyrektor

Aresztu Śledczego
w Warszawie Mokotowie
płk Bogdan Kornatowski
Uprzejmie proszę o przekazanie dr Mateuszowi Piskorskiemu wyrazów poparcia i solidarności ode mnie oraz członków Ruchu Społecznego “NOWA POLSKA“. Jeżeli dr Mateusz Piskorski sobie tego życzy, możemy na podstawie art. 90 par. 1, 2 i 3 kpk przystąpić do toczącego się przeciwko niemu postępowania jako organizacja społeczna. W załączeniu przekazuję scan potwierdzenia zgłoszenia do ewidencji i oryginał regulaminu naszego Stowarzyszenia.
Z poważaniem.
Ruch Społeczny “NOWA POLSKA
PREZES
mgr inż. Andrzej Dziąba

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/